Pléascáin shábháilte le haghaidh úsáide neamh-mhíleata a chinntiú

Tá trí phríomhaidhm ag beartas an Aontais Eorpaigh (AE) maidir le pléascáin le haghaidh úsáidí sibhialta, is iad sin: i) margadh aonair AE a chur ar bun don trádáil i bpléascáin le haghaidh úsáidí sibhialta; ii) a riachtanais sábháilteachta a chomhchuibhiú ag ardleibhéal cosanta; iii) córas riaracháin a chur ar bun chun aistriú pléascán agus armlóin a mhaoirsiú.

GNÍOMH

Treoir 2014/28/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 maidir le comhchuibhiú dhlíthe na mBallstát a bhaineann le pléascáin le haghaidh úsáidí sibhialta a chur ar fáil ar an margadh agus a mhaoirsiú (athmhúnlú).

ACHOIMRE

Tá trí phríomhaidhm ag beartas an Aontais Eorpaigh (AE) maidir le pléascáin le haghaidh úsáidí sibhialta, is iad sin: i) margadh aonair AE a chur ar bun don trádáil i bpléascáin le haghaidh úsáidí sibhialta; ii) a riachtanais sábháilteachta a chomhchuibhiú ag ardleibhéal cosanta; iii) córas riaracháin a chur ar bun chun aistriú pléascán agus armlóin a mhaoirsiú.

CÉARD A DHÉANANN AN TREOIR SEO?

Leagtar amach sa treoir seo rialacha maidir le pléascáin le haghaidh úsáidí sibhialta a chur ar an margadh agus a mhaoirsiú in AE. Ní chuirtear an treoir i bhfeidhm maidir le:

PRÍOMHPHOINTÍ

Leagtar síos sa treoir freagrachtaí na monaróirí, na n-allmhaireoirí agus na ndáileoirí maidir le trádáil i bpléascáin thráchtála:

Chomh maith leis sin:

CATHAIN A MBEIDH FEIDHM AG AN TREOIR?

Beidh feidhm ag an treoir ón 20 Aibreán 2016 ar aghaidh. Cuirfear an treoir nua in ionad Treorach 93/15/CEE ag tosú ar an 20.4.2016.

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Treoir 2014/28/AE

18.4.2014

19.4.2016

IO L 96, 29.3.2014, lgh. 1-44

Nuashonraithe 12.02.2015