Comhaontú Trádála AE leis an gColóim, le Peiriú agus leis an Eacuadór

 

ACHOIMRE AR:

Cinneadh 2012/735/AE ar shíniú an Chomhaontaithe Trádála idir an AE agus tíortha an AE agus an Cholóim agus Peiriú

Comhaontú Trádála idir an AE agus tíortha an AE agus an Cholóim agus Peiriú

Cinneadh (AE) 2016/2369 ar shíniú agus iarratas sealadach an Phrótacail Aontachais ar an gComhaontú Trádála idir an AE agus Ballstáit AE agus an Cholóim agus Peiriú le haontachas Eacuadór a áirithiú

Prótacal Aontachais ar an gComhaontú Trádála idir an AE agus Ballstáit AE agus an Cholóim agus Peiriú le haontachas Eacuadór a áirithiú

CAD IS AIDHM LEIS NA CINNTÍ AGUS LEIS AN GCOMHAONTÚ TRÁDÁLA?

PRÍOMHPHOINTÍ

Tairbhí an Chomhaontaithe Trádála do na comhpháirtithe

Cearta daonna agus forbairt inbhuanaithe

Sainaithníonn an Comhaontú Trádála mar ghnéithe riachtanacha an meas ar chearta daonna agus ar smacht reachta. Áirítear sa Chomhaontú Trádála gnéithe chun forbairt inmharthana a chur chun cinn trí chur chun feidhme coinbhinsiúin idirnáisiúnta ar chearta saothair agus cosaint an chomhshaoil. Bíonn baint ag grúpaí saoránach le rialú na gceanglas sin.

Cur chun feidhme an Chomhaontaithe Trádála

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA GCINNTÍ?

CÚLRA

Le haghaidh breis faisnéise, féach:

PRÍOMHTHÉAMAÍ

Slabhra luacha: sraith gníomhaíochtaí gnó a chruthaíonn luach le haghaidh custaiméirí gnólachta. Ag gach pointe den slabhra gníomhaíochtaí seo, gnóthaíonn an táirge luach áirithe de bharr breis ionchuir nó próiseas breise.

PRÍOMHDHOICIMÉID

Cinneadh 2012/735/AE ón gComhairle an 31 Bealtaine 2012 ar shíniú, ar son an Aontais, agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe Trádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus an Cholóim agus Peiriú, den pháirt eile (IO L 354, 21.12.2012, lgh. 1-2)

Comhaontú Trádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus an Cholóim agus Peiriú, den pháirt eile (IO L 354, 21.12.2012, lgh. 3-2607)

Fógra maidir le cur chun feidhme sealadach idir an Aontas Eorpach agus Peiriú, den Chomhaontú Trádála idir an Aontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus an Cholóim agus Peiriú, den pháirt eile (IO L 56, 28.2.2013, lch. 1).

Cinneadh (AE) 2016/2369 ón gComhairle 11 Samhain 2016 ar shíniú, ar son an Aontais, agus cur chun feidhme sealadach an Phrótacail Aontachais ar an gComhaontú Trádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit de pháirt, agus an Cholóim agus Peiriú, den pháirt eile chun féachaint d’aontachas Eacuadór (IO L 356, 24.12.2016, lgh. 1-2)

Prótacal Aontachais ar an gComhaontú Trádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit de pháirt, agus an Cholóim agus Peiriú, den pháirt eile, le haontachas Eacuadór a áirithiú (IO L 356, 24.12.2016, lgh. 3-1456)

Fógra a bhaineann le cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe Trádála idir an tAontas Eorpach agus Poblacht Eacuadór den Phrótacal Aontachais ar an gComhaontú Trádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus an Cholóim agus Peiriú, den pháirt eile chun féachaint d’aontachas Eacuadór (IO L 358, 29.12.2016, lch. 1).

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Tuarascáil ón gCoimisiún chuig Pharlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle — An tríú tuarascáil bhliantúil AE – Comhaontú Trádála na Colóime/Pheiriú (COM (2017) 585 críochnaitheach, 10.10.2017)

Tuarascáil ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle — An dara tuarascáil bhliantúil ar chur chun feidhme Chomhaontú Trádála AE-na Colóime/Pheiriú (COM(2016) 58 críochnaitheach, 10.2.2016).

Tuarascáil ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle — Tuarascáil bhliantúil ar chur chun feidhme Chomhaontú Trádála AE-na Colóime/Pheiriú (COM(2014) 718 críochnaitheach, 4.12.2014).

Nuashonraithe 16.10.2017