Gáinneáil ar fhiadhúlra — Plean gníomhaíochta AE

ACHOIMRE AR:

Theachtaireacht ón gCoimisiún Eorpach (COM(2016) 87 final) — Plean Gníomhaíochta AE i gcoinne na Gáinneála ar Fhiadhúlra

ACHOIMRE

CAD A DHÉANTAR SA CHUMARSÁID?

PRÍOMHPHOINTÍ

Cuimsítear sa phlean gníomhaíochta 32 beart a bheidh le comhlíonadh ag AE idir 2016 agus 2020, agus le cur i gcrích ag gach ceann de 28 dtír AE. Dírítear ann ar 3 phríomhghné:

CÚLRA

Tá gáinneáil ar fhiadhúlra ar cheann de na gníomhaíochtaí coiriúla is brabúsaí ar fud an domhain. Bíonn éifeachtaí tromchúiseacha aige ar an mbithéagsúlacht agus bíonn tionchar diúltach aige ar an smacht reachta i ngeall ar na dlúthnaisc atá aige le héilliú. Tá ról méadaitheach aige maidir le grúpaí mílíste agus sceimhlitheoireachta a mhaoiniú.

Is ceann scríbe é AE, agus réigiún foinseach agus idirthurais le haghaidh na gáinneála ar fhiadhúlra. Ar na cúiseanna sin go léir, tá ról tábhachtach aige chun an trádáil neamhdhleathach sin a dhíothú.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach Cur Chuige AE maidir le Gáinneáil ar Fhiadhúlra a Chomhrac ar shuíomh gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh.

GNÍOMH

Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún — Plean Gníomhaíochta AE i gcoinne na Gáinneála ar Fhiadhúlra (COM(2016) 87 final an 26.2.2016)

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Doiciméad Inmheánach Oibre an Choimisiúin: Anailís agus fianaise mar thaca le plean gníomhaíochta AE i gcoinne na gáinneála ar fhiadhúlra a ghabhann leis an doiciméad Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún — Plean Gníomhaíochta AE i gcoinne na Gáinneála ar Fhiadhúlra (SWD(2016) 38 final an 26.2.2016)

Comhar le hearnálacha gnó i gcoinne na trádála neamhdhleathaí ar fhiadhúlra a neartú — An Tuarascáil Deiridh. Tuarascáil le haghaidh Ard-Stiúrthóireacht an Chomhshaoil CE, 13 Samhain 2015.

Nuashonraithe 02.05.2016