25.9.2023   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

C 338/14


Caingean arna tabhairt an 8 Lúnasa 2023 — Poblacht na Polainne v Parlaimint na hEorpa agus Comhairle an Aontais Eorpaigh

(Cás C-512/23)

(2023/C 338/19)

Teanga an cháis: an Pholainnis

Páirtithe

Iarratasóir: Poblacht na Polainne (ionadaithe: B. Majczyna, Gníomhaire)

Cosantóir: Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh

An t-ordú atá á lorg

Rialachán (AE) 2023/956 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 10 Bealtaine 2023 lena mbunaítear sásra coigeartaithe carbóin ar theorainneacha (1) a chur ar neamhní ina iomláine.

a ordú do Pharlaimint na hEorpa agus do Chomhairle an Aontais Eorpaigh na costais a íoc.

Saincheisteanna dlí agus príomhargóintí

I gcoinne Rialachán (AE) 2023/956 atá faoi chonspóid, líomhnaíonn an Pholainn gur sáraíodh pointe (a) den chéad fhomhír d’Airteagal 192(2) CFAE a mhéid atá an Rialachán sin bunaithe go mícheart ar Airteagal 192(1) CFAE, cé gur forálacha de chineál fioscach go príomha iad na bearta dá bhforáiltear ann, lena mbunaítear Sásra Coigeartaithe Carbóin ar Theorainneacha (‘SCCT’).

Leis an Rialachán atá faoi chonspóid, leagtar síos rialacha cánachais, agus ar aon chuma, forálacha cánach. Go deimhin, is forálacha fioscacha den chuid is mó iad cuspóir agus cineál na bhforálacha lena dtugtar isteach SCCF. Bunaítear muirear poiblí nua le forálacha an Rialacháin atá á chonspóid agus sainítear na coinníollacha go léir chun é a bhailiú. Tá tosaíocht ag feidhm chánach SCCF ar a fheidhm chomhshaoil. Ina theannta sin, murab ionann agus Córas Trádála Astaíochtaí an Aontais (CTA AE), ní beart margadhbhunaithe é sásra SCCF agus, dá bhrí sin, ní chomhlíontar na coinníollacha a forbraíodh i gcásdlí na Cúirte, ar dá réir nach féidir beart atá mar chuid de chóras trádála astaíochtaí an Aontais Eorpaigh a mheas mar bheart fioscach.


(1)   IO 2023 L 130, lch. 52.