23.1.2023   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

C 24/24


Achomharc arna thabhairt an 23 Meán Fómhair 2022 ag Tigercat International Inc. i gcoinne bhreithiúnas na Cúirte Ginearálta (an Dara Dlísheomra) a tugadh an 13 Iúil 2022 i gcás T-251/21, Tigercat International Inc. v EUIPO

(Cás C-612/22 P)

(2023/C 24/31)

Teanga an cháis: an Béarla

Páirtithe

Iarratasóir: Tigercat International Inc. (ionadaithe: B. Führmeyer, Rechtsanwalt, E. B. Matthes, Rechtsanwalt)

Páirtithe eile sna himeachtaí: Oifig Maoine Intleachtúla an Aontais Eorpaigh (EUIPO), Caterpillar Inc.

Trí ordú an 05 Nollaig 2022, chinn an Chúirt Bhreithiúnas (an Dlísheomra a chinneann ar chóir ligean d’achomhairc dul ar aghaidh) nár chóir ligean don achomharc dul ar aghaidh agus d’ordaigh sí do Tigercat International Inc. a chostais féin a íoc.