7.3.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

C 109/6


Iarraidh ar réamhrialú ón Landesverwaltungsgericht Tirol (an Ostair) a taisceadh an 6 Meán Fómhair 2021 – C.G. v Bezirkshauptmannschaft Landeck

(Cás C-548/21)

(2022/C 109/20)

Teanga an cháis: an Ghearmáinis

Tionscnaíodh an cás seo roimh an 1 Eanáir 2022, dáta deiridh an mhaolaithe ar an nGaeilge.