22.9.2023   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

C 336/1


Údarú maidir le Státchabhair de bhun Airteagail 107 agus 108 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh

Cásanna nach bhfuil aon agóid á déanamh ag an gCoimisiún ina dtaobh

SA.108573

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

(2023/C 336/01)

Dáta glactha an chinnidh

7.9.2023

Uimhir na cabhrach

SA.108573

Ballstát

An Iodáil

Réigiún

 

Teideal (agus/nó ainm an tairbhí)

TCTF: Aid to undertakings performing own-account road haulage transport of goods

Bunús dlí

Article 14 Decree Law No. 144 of September 23, 2022, converted with amendments by Law No. 175 of November 17 2022, and amended by Article 34 paragraph 1 of Decree Law No. 48 of May 4, 2023‘Additional urgent measures on national energy policy, business productivity, social policies and for the implementation of the National Recovery and Resilience Plan (NRP)’, – Draft Interministerial Decree, as provided for in Article 14(2) of the Decree-Law 144/2022, stipulating the criteria for the implementation of the measure.

An cineál birt

Scéim

Cuspóir

Réiteach ar shuaitheadh tromchúiseach sa gheilleagar

An cineál cabhrach

Liúntas cánach

Buiséad

Buiséad foriomlán: 85 000 000 EUR

Buiséad bliantúil: 85 000 000 EUR

Déine

 

Fad ama (tréimhse)

Go dtí 31.12.2023

Earnálacha eacnamaíocha

Iompar lastais de bhóthar

Ainm agus seoladh an údaráis deonúcháin

MINISTRY OF INFRASTRUCTURE AND TRANSPORT

PIAZZALE DI PORTA PIA, 1 – ROMA (ITALY)

Faisnéis eile

 

Téacs barántúil nó téacsanna barántúla an chinnidh, téacs nó téacsanna as ar baineadh an fhaisnéis rúnda ar fad, is féidir teacht air nó orthu ag:

https://competition-cases.ec.europa.eu/search?caseInstrument=SA