4.7.2023   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 169/35


Ceartúchán ar Rialachán (Ae) 2023/1230 Ó Pharlaiamint Na hEorpa Agus Ón gComhairle an 14 Meitheamh 2023 maidir le hinnealra agus lena n-aisghairtear Treoir 2006/42/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoir 73/361/CEE ón gComhairle

( Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh Sraith L 165 an 29 Meitheamh 2023 )

1.

Ar leathanach 17, airteagal 6, mír 9:

in ionad:

‘an 14 Iúil 2025’,

léitear:

‘an 20 Iúil 2025’.

2.

Ar leathanach 17, airteagal 6, mír 10, an cheathrú fomhír

in ionad:

‘an 14 Iúil 2024’,

léitear:

‘an 20 Iúil 2025’.

3.

Ar leathanach 36, airteagal 47, mír 2:

in ionad:

‘an 13 Iúil 2023’,

léitear:

‘an 19 Iúil 2023’.

4

Ar leathanach 38, airteagal 50, mír 2:

in ionad:

‘an 14 ‘Deireadh Fómhair 2026’,

léitear:

‘an 20 Deireadh Fómhair 2026’.

5

Ar leathanch 38, mír 2, an chéad fhomhír:

in ionad:

‘an 14 Eanáir 2027’,

léitear:

‘an 20 Eanáir 2027’.

6

Ar leathanach 38, airteagal 52, mír 1, an dara habairt:

in ionad:

‘an 14 Eanair 2007’,

léitear:

‘an 20 Eanair 2027’.

7

Ar leathanach 38, Airteagal 52, mír 1, an dara habairt:

in ionad:

‘an 13 Iúil 2023’,

léitear:

‘an 19 Iúil 2023’.

8

Ar leathanach 38, Airteagal 53, mír 1:

in ionad:

‘an 14 Iúil 2028’,

léitear:

‘an 20 Iúil 2028’.

9

Ar leathanach 38, Airteagal 53, mír 3, an chéad fhomhír

in ionad:

‘an 14 Iúil 2026’,

léitear:

‘an 20 Iúil 2026’.

10

Ar leathanach 39, Airteagal 54, an dara mír:

in ionad:

‘an 14 Eanair 2027’,

léitear:

‘an 20 Eanair 2027’.

11

Airteagal 54, an tríu mír, pointe a):

in ionad:

‘an 14 Eanáir 2024’,

léitear:

’ an 20 Eanair 2024’.

12

Airteagal 54, an tríu mír, pointe b):

in ionad:

‘an 14 Deireadh Fómhair 2023’,

léitear:

‘an 20 Deireadh Fómhair 2026’.

13

Airteagal 54, an tríu mír, pointe c):

in ionad:

‘an 13 Iúil 2023’,

léitear:

‘an 19 Iúil 2023’.

14

Airteagal 54, an tríu mír, pointe d):

in ionad:

‘an 14 Iúil 2024’,

léitear:

‘an 20 Iúil 2024’.