3.3.2017   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

65


Ceartúchán ar Rialachán (AE) 2016/429 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le galair in-tarchurtha ainmhithe agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse na sláinte ainmhithe (“Dlí maidir le Sláinte Ainmhithe”)

( Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L 84 Eagrán Speisialta Gaeilge an 31 Márta 2016 )

1.

Ar leathanach 39, Airteagal 14(1), pointe (c)(i), an dara fleasc:

in ionad:

“… maidir leis na gníomhaíochtaí a liostaítear in Airteagal 61, pointí (a), (b), (e), (f) agus (i) d’Airteagal 65(1), Airteagal 70(1), Airteagal 79, Airteagal 80, agus Airteagal 81(1), agus (2) agus…”,

léitear:

“… maidir leis na gníomhaíochtaí a liostaítear in Airteagal 61, pointí (a), (b), (e), (f) agus (i) d’Airteagal 65(1), Airteagal 70(1), Airteagail 79, 80, 81 agus 82, agus …”.

2.

Ar leathanach 103, Airteagal 149(1), pointe (b):

in ionad:

“(b)

na ceanglais dá bhforáiltear i ngníomhartha tarmligthe arna nglacadh de bhun Airteagal 125(2) agus Airteagal 131(1), Airteagal 135, agus Airteagal 136(2), 137(2), 138(4) agus 139(4) agus Airteagal 140;”,

léitear:

“(b)

na ceanglais dá bhforáiltear i ngníomhartha tarmligthe arna nglacadh de bhun Airteagal 125(2) agus Airteagal 131(1), Airteagal 135, agus Airteagal 136(2), 137(2), 138(3) agus 139(4) agus Airteagal 140;”.

3.

Ar leathanach 134, Airteagal 209, an teideal

in ionad:

“An oibleagáid ar oibreoirí a áirithiú go ngabhfaidh deimhniú sláinte ainmhithe le hainmhithe uisceacha eile agus cumhacht cur chun feidhme”,

léitear:

“An oibleagáid ar oibreoirí a áirithiú go ngabhfaidh deimhniú sláinte ainmhithe le hainmhithe uisceacha eile”.

4.

Ar leathanach 138, Airteagal 219(1), pointe (a):

in ionad:

“…agus aon rialacha arna nglacadh de bhun Airteagal 211 agus Airteagal 214(2);”,

léitear:

“…agus aon rialacha arna nglacadh de bhun Airteagal 211 agus Airteagal 214;”.

5.

Ar leathanach 138, Airteagal 219(1), pointe (b):

in ionad:

“…agus iad á n-aistriú ó chrios srianta amhail dá dtagraítear i bpointe (a) d’Airteagal 208(2);”,

léitear:

“…agus iad á n-aistriú ó chrios srianta amhail dá dtagraítear in Airteagal 208(2);”.

6.

Ar leathanach 140, Airteagal 223(1), pointe (b)(i):

in ionad:

“…pointe (a) d’Airteagal 61(1), Airteagail 62(1), agus 63(1), pointe (c) d’Airteagail 65(1), …”,

léitear:

“…pointe (a) d’Airteagal 61(1), Airteagal 62(1), pointe (c) d’Airteagal 65(1), …”.

7.

Ar leathanach 164, Airteagal 264(3):

in ionad:

“3.   Tabharfar don Choimisiún an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear sna hAirteagail 3(5), 5(2) 5(4), 14(3), … 42(6), 47, 48(3), … 109(2), 118, 119, 122(1), …. 161(6), 162(4),”,

léitear:

“3.   Tabharfar don Choimisiún an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagail 3(5), 5(2), 5(4), 14(3), … 42(6), 47(1), 48(3), … 109(2), 118(1), 118(2), 119(1), 122(1), …. 161(6), 162(3), 162(4),”.

8.

Ar leathanach 167, Airteagal 271(2), an dara fomhír:

in ionad:

“… agus na gníomhartha cur chun feidhme dá bhforáiltear in Airteagal 118 den Rialachán seo.”,

léitear:

“… agus na gníomhartha cur chun feidhme dá bhforáiltear in Airteagal 120 den Rialachán seo.”.

9.

Ar leathanach 168, Airteagal 274:

in ionad:

“… déanfaidh an Coimisiún na gníomhartha tarmligthe dá dtagraítear sa chéad fhomhír d’Airteagail 31(6), Airteagail 32(2),… Airteagal 122(2), agus Airteagail … 239(1), a ghlacadh ….”,

léitear:

“…déanfaidh an Coimisiún na gníomhartha tarmligthe dá dtagraítear sa chéad fhomhír d’Airteagal 31(6), in Airteagail 32(2)… Airteagal 122(1), agus Airteagail … 239(2), a ghlacadh.”.