29.10.2013   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L NaN/63


Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais

( Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L 269, 10 Deireadh Fómhair 2013 )

(Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L Eagrán Speisialta Gaeilge)

Leathanach 7, aithris (57), an dara habairt

In ionad:

"(…). Ba cheart feidhm a bheith ag na forálacha eile ón 1 June 2016.",

Léitear:

"(…). Ba cheart feidhm a bheith ag na forálacha eile ón 1 Bealtaine 2016.";

Leathanach 88, Airteagal 288, mír 2

In ionad:

"2.   Beidh feidhm ag na hAirteagail, seachas na hAirteagail sin dá dtagraítear i mír 1, an chéad lá den chéad mhí tar éis 1 Meitheamh 2016.",

Léitear:

"2.   Beidh feidhm ag na hAirteagail, seachas na hAirteagail sin dá dtagraítear i mír 1, ón 1 Bealtaine 2016.".