1.9.2009   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

29


Ceartúchán ar Rialachán (CE) Uimh 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir le coinníollacha le haghaidh rochtana ar na gréasáin gáis nádúrtha agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1775/2005

( Iris Oifigúil an Aontais Eorpaigh L 211 an 14 Lúnasa 2009 )

(Iris Oifigúil an Aontais Eorpaigh Eagrán Speisialta Gaeilge)

Ar leathanach 49, Airteagal 32, an dara habairt

in ionad:

“Beidh feidhm aige ón 3 Meán Fómhair 2009.”

léitear:

“Beidh feidhm aige ón 3 Meán Fómhair 2011.”.