7.6.2016   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

C 202/397


Airteagal 16

Saoirse chun gnó a sheoladh

Aithnítear an tsaoirse chun gnó a sheoladh i gcomhréir le dlí an Aontais agus le dlíthe agus cleachtais náisiúnta.