7.6.2016   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

C 202/394


Airteagal 2

Ceart chun beatha

1.   Tá ag gach duine an ceart chun beatha.

2.   Ní dhéanfar aon duine a dhaoradh chun pionós an bháis ná a chur chun báis.