GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

C 202/331


IARSCRÍBHINN I

LIOSTA DÁ dTAGRAÍTEAR IN AIRTEAGAL 38 DEN CHONRADH AR FHEIDHMIÚ AN AONTAIS EORPAIGH

(1)

(2)

Uimhir in Ainmníocht na Bruiséile

Tuairisc na dtáirgí

Caibidil 1

Ainmhithe beo

Caibidil 2

Feoil agus scartach feola inite

Caibidil 3

Iasc, crústaigh agus moilisc

Caibidil 4

Toradh déiríochta; uibheacha éan; mil nádúrtha

Caibidil 5

05.04

Inní, lamhnáin agus goilí ainmhithe (seachas iasc), go hiomlán agus ina bpíosaí

05.15

Táirgí ó ainmhithe nach bhfuil sonraithe ná áirithe in áit eile; ainmhithe marbha faoi Chaibidil 1 nó faoi Chaibidil 3, mí-oiriúnach lena gcaitheamh ag an duine

Caibidil 6

Crainn agus plandaí beo eile; bleibíní; fréamhacha agus a leithéidí; bláthanna gearrtha agus duilliúr ornáideach

Caibidil 7

Glasraí agus fréamhacha agus tiúbair áirithe atá inite

Caibidil 8

Torthaí agus cnónna inite; craiceann mealbhacán nó torthaí ciotrais

Caibidil 9

Caife, tae agus spíosraí, gan maité (ceannteideal Uimh. 09.03) a áireamh

Caibidil 10

Gránaigh

Caibidil 11

Táirgí an tionscail mhuilleoireachta; braich agus stáirsí; glútan; iniúilin

Caibidil 12

Síolta ola agus torthaí olúla; gráin, síolta agus torthaí ilghnéitheacha; plandaí tionscail agus leighis; tuí agus farae

Caibidil 13

ex 13.03

Peictin

Caibidil 15

15.01

Blonag agus saill leáite eile mhuice; saill leáite éanlaithe clóis

15.02

Saillte neamhleáite ó eallach buaibheach, caoirigh nó gabhair; geir (lena n-áirítear "premier jus") ó na saillte sin

15.03

Stéirin bhlonaige, stéirin ola agus stéirin gheire; ola bhlonaige, oleo-ola, agus ola gheire, gan eibliú ná mheascadh ná ullmhú ar bith eile

15.04

Saillte agus olaí, ó éisc agus mamaigh farraige, scagtha nó gan scagadh

15.07

Olaí plandúla fosaithe, sreabhach nó soladach, amh, scagtha nó íonaithe

15.12

Saillte agus olaí ainmhíocha nó plandúla, hidriginithe, scagtha nó gan scagadh, ach gan ullmhú thairis sin orthu

15.13

Margairín, blonag bhréige agus saillte inite ullmhaithe eile

15.17

Iarmhair de thoradh substaintí sailleacha nó céireacha ainmhíocha nó plandúla a chóireáil

Caibidil 16

Ullmhóidí feola, éisc, crústach nó moileasc

Caibidil 17

17.01

Siúcra biatais agus siúcra cána, soladach

17.02

Siúcraí eile; síoróipí siúcra; mil shaorga (measctha le mil aiceanta nó gan a bheith); caramal

17.03

Molás, dídhathaithe nó gan a bheith

17.05 (*1)

Siúcraí, síoróipí agus moláis arna n-aramatú nó arna mbreisiú le dathúcháin (agus siúcra fanaile nó fanailin san áireamh) ach amháin súnna torthaí arna mbreisiú le siúcra i gcionúireacht ar bith

Caibidil 18

18.01

Síol cócó, iomlán nó briste, amh nó rósta

18.02

Blaoscanna, mogaill, craicne agus dramh cócó

Caibidil 20

Ullmhóidí glasraí, torthaí nó codanna eile de phlandaí

Caibidil 22

22.04

Úrfhíon fíonchaor, faoi choipeadh nó coiscthe ó choipeadh ar dhóigh seachas trí alcól a chur leis

22.05

Fíon as fíonchaora; úrfhíon fíonchaor agus é coiscthe ó choipeadh trí alcól a chur leis

22.07

Deochanna coipthe eile (mar shampla, leann úll, leann piorraí agus meá)

ex 22.08 (*1)

ex 22.09 (*1)

Alcól eitileach, dínádúraithe nó gan dínádúrú, ar neart ar bith, ó tháirgí talmhaíochta a áirítear in Iarscríbhinn I, ach amháin uisce beatha, licéir agus deochanna biotáilleacha eile, ullmhóidí alcólacha cumaisc (dá ngairtear "eastóscáin thiubhaithe") chun deochanna a mhonarú

ex 22.10 (*1)

Fínéagair chun úsáide tís agus a n-ionadaigh

Caibidil 23

Iarmhair agus dramh ó na tionscail bhia; farae ullmhaithe d'ainmhithe

Caibidil 24

24.01

Tobac neamh-mhonaraithe, bruscar tobac

Caibidil 45

45.01

Corc aiceanta, neamhoibrithe, brúite, gráinnithe nó meilte; dramh coirc

Caibidil 54

54.01

Líon, amh nó próiseáilte ach gan bheith sníofa; barrach lín agus dramhlíon (lena n-áirítear ceirteacha tarraingthe nó gairnéadaithe)

Caibidil 57

57.01

Fíorchnáib (Cannabis sativa), amh nó próiseáilte ach gan bheith sníofa; barrach agus dramh d'fhíorchnáib (lena n-áirítear ceirteacha nó rópaí tarraingthe nó gairnéadaithe)


(*1)  Ceannteideal a cuireadh isteach le hAirteagal 1 de Rialachán Uimh. 7a ó Chomhairle Chomhphobal Eacnamaíochta na hEorpa an 18 Nollaig 1959 (IO 7, 30.1.1961, lch. 71/61