7.6.2016   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

C 202/166


Airteagal 279

(sean-Airteagal 243 CCE)

Féadfaidh Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh, in aon chásanna os a comhair, aon bhearta idirlinne is gá a ordú.