7.6.2016   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

C 202/157


Airteagal 249

(sean-Airteagail 218(2) agus 212 CCE)

1.   Glacfaidh an Coimisiún a rialacha nós imeachta chun a áirithiú go n-oibreoidh sé féin agus a ranna. Áiritheoidh sé go bhfoilseofar na rialacha sin.

2.   Foilseoidh an Coimisiún go bliantúil, tráth nach déanaí ná mí roimh oscailt sheisiún Pharlaimint na hEorpa, tuarascáil ghinearálta ar ghníomhaíochtaí an Aontais.