7.6.2016   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

C 202/61


Airteagal 34

(sean-Airteagal 28 CCE)

Toirmiscfear idir na Ballstáit srianta cainníochtúla ar allmhairí agus gach beart comhéifeachta.