12006E055

Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (Leagan comhdhlúite) - Cuid a Trí - Bear tais an Chomhphobail - TEIDEAL III - Saorghluaiseacht daoine, seirbhísí agus caipitil - Caibidil 3 - Seirbhísí - Airteagal 55

Official Journal C 321 E , 29/12/2006 P. 0063 - 0063
Official Journal C 325 , 24/12/2002 P. 0056 - Consolidated version
Official Journal C 340 , 10/11/1997 P. 0198 - Consolidated version
Official Journal C 224 , 31/08/1992 P. 0024 - Consolidated version
(EEC Treaty - no official publication available)


Airteagal 55

Bainfidh forálacha Airteagail 45 go 48 leis na hábhair a rialaítear leis an gCaibidil seo.

--------------------------------------------------