EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D1060

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2023/1060 ón gCoimisiún an 30 Bealtaine 2023 maidir le caighdeán comhchuibhithe do mhodhanna tástála agus ceanglais chun a léiriú go bhfanann caipíní agus cláir phlaisteacha ceangailte le coimeádáin dí arna ndréachtú chun tacú le Treoir (AE) 2019/904 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

C/2023/3395

OJ L 142, 1.6.2023, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/1060/oj

1.6.2023   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 142/34


CINNEADH CUR CHUN FEIDHME (AE) 2023/1060 ÓN gCOIMISIÚN

an 30 Bealtaine 2023

maidir le caighdeán comhchuibhithe do mhodhanna tástála agus ceanglais chun a léiriú go bhfanann caipíní agus cláir phlaisteacha ceangailte le coimeádáin dí arna ndréachtú chun tacú le Treoir (AE) 2019/904 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) Uimh 1025/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir le caighdeánú Eorpach, lena leasaítear Treoir 89/686/CEE agus Treoir 93/15/CEE ón gComhairle agus Treoracha 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE agus 2009/105/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Cinneadh 87/95/CEE ón gComhairle agus Cinneadh Uimh 1673/2006/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (1), agus go háirithe Airteagal 10(6) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

I gcomhréir le hAirteagal 6(4) de Threoir (AE) 2019/904 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (2), táirgí plaisteacha aon úsáide dá dtagraítear in Airteagal 6(1) den Treoir sin atá i gcomhréir le caighdeáin chomhchuibhithe nó le codanna díobh, caighdeáin ar foilsíodh a dtagairtí in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, glactar leis go bhfuil siad i gcomhréir leis na ceanglais a leagtar amach in Airteagal 6(1) den Treoir sin a chumhdaítear leis na caighdeáin sin nó le codanna díobh.

(2)

Le Cinneadh Cur Chun Feidhme C(2020) 7244 ón gCoimisiún (3), rinne an Coimisiún iarraidh ar an gCoiste Eorpach um Chaighdeánú (CEN) caighdeán comhchuibhithe nua a dhréachtú maidir le coimeádáin dí phlaisteacha aon úsáide áirithe a bhfuil toilleadh suas le trí lítear iontu agus a bhfuil caipíní agus cláir déanta as plaisteach acu, chun tacú le hAirteagal 6(1) de Threoir (AE) 2019/904.

(3)

Ar bhonn na hiarrata a leagtar amach i gCinneadh Cur Chun Feidhme C(2020) 7244, dhréachtaigh CEN an caighdeán comhchuibhithe nua EN 17665:2022+A1:2023.

(4)

I gcomhar le CEN, rinne an Coimisiún measúnú ar an gcaighdeán a dhréachtaigh CEN féachaint an caighdeán é a chomhlíonann an iarraidh a leagtar amach i gCinneadh Cur Chun Feidhme C(2020) 7244.

(5)

Comhlíonann caighdeán comhchuibhithe EN 17665:2022+A1:2023 na ceanglais is aidhm dó a chumhdach agus a leagtar amach i dTreoir (AE)/2019/904. Dá bhrí sin is iomchuí an tagairt don chaighdeán sin a fhoilsiú in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

(6)

Is éard a thugtar le fios le caighdeán comhchuibhithe a chomhlíonadh go nglactar leis go bhfuil comhréir ann leis na ceanglais riachtanacha chomhfhreagracha a leagtar amach i reachtaíocht chomhchuibhithe an Aontais ón dáta a fhoilsítear an tagairt don chaighdeán sin in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh. Dá bhrí sin, ba cheart an Cinneadh seo a theacht i bhfeidhm ar dháta a fhoilsithe,

TAR ÉIS AN CINNEADH SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

An tagairt do chaighdeán comhchuibhithe, leis seo a fhoilsítear inIris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh‘EN 17665:2022+A1:2023, Pacáistiú — Modhanna tástála agus ceanglais chun a léiriú go bhfanfaidh caipíní agus cláir phlaisteacha ceangailte de choimeádáin dí’ arna ndréachtú chun tacú le Treoir (AE) 2019/904.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an 30 Bealtaine 2023.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 316, 14.11.2012, lch. 12.

(2)  Treoir (AE) 2019/904 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 maidir le laghdú a dhéanamh ar an tionchar atá ag táirgí plaisteacha áirithe ar an gcomhshaol (IO L 155, 12.6.2019, lch. 1).

(3)  Cinneadh Cur Chun Feidhme C(2020) 7244 ón gCoimisiún an 27 Deireadh Fómhair 2020 maidir le hiarraidh ar chaighdeánú ar an gCoiste Eorpach um Chaighdeánú a mhéid a bhaineann le coimeádáin dí phlaisteacha aon úsáide áirithe a bhfuil toilleadh suas le trí lítear iontu agus a bhfuil caipíní agus cláir déanta as plaisteach acu chun tacú le Treoir (AE) 2019/904 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle.


Top