EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0479

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/479 ón gCoimisiún an 24 Márta 2022 lena leasaítear Iarscríbhinní V agus XIV a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/404 maidir leis na hiontrálacha a bhaineann leis an Ríocht Aontaithe agus Stáit Aontaithe Mheiriceá ar liostaí tríú tíortha atá údaraithe maidir le coinsíneachtaí d’éanlaith clóis, de tháirgí geirmeacha ó éanlaith chlóis, agus d’fheoil úr ó éanlaith chlóis agus d’éin ghéim a theacht isteach san Aontas (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

C/2022/1936

OJ L 98, 25.3.2022, p. 57–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/479/oj

25.3.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 98/57


RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2022/479 ÓN gCOIMISIÚN

an 24 Márta 2022

lena leasaítear Iarscríbhinní V agus XIV a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/404 maidir leis na hiontrálacha a bhaineann leis an Ríocht Aontaithe agus Stáit Aontaithe Mheiriceá ar liostaí tríú tíortha atá údaraithe maidir le coinsíneachtaí d’éanlaith clóis, de tháirgí geirmeacha ó éanlaith chlóis, agus d’fheoil úr ó éanlaith chlóis agus d’éin ghéim a theacht isteach san Aontas

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) 2016/429 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le galair in-tarchurtha ainmhithe agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse na sláinte ainmhithe (“Dlí maidir le Sláinte Ainmhithe”) (1), agus go háirithe Airteagal 230(1) agus Airteagal 232(1) de.

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Le Rialachán (AE) 2016/429, ceanglaítear gur gá coinsíneachtaí d’ainmhithe, de tháirgí geirmeacha agus de tháirgí de bhunadh ainmhíoch a theacht ó thríú tír nó ó chríoch, nó ó chrios nó ó dheighleog de thríú tír nó de chríoch, a liostaítear i gcomhréir le hAirteagal 230(1) den Rialachán sin chun teacht isteach san Aontas.

(2)

Le Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/692 ón gCoimisiún (2), leagtar síos na ceanglais sláinte ainmhithe nach mór do choinsíneachtaí speiceas agus catagóirí áirithe d’ainmhithe, de tháirgí geirmeacha agus de tháirgí de bhunadh ainmhíoch a chomhlíonadh chun teacht isteach san Aontas ó thríú tíortha nó ó chríocha nó ó chriosanna de thríú tír nó de chríoch, nó ó dheighleoga de thríú tír nó de chríoch i gcás ainmhithe uisceacha.

(3)

Le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/404 ón gCoimisiún (3), bunaítear na liostaí de thríú tíortha, nó de chríocha nó de chriosanna nó deighleoga de thríú tír nó de chríoch, óna gceadaítear speicis agus catagóirí ainmhithe, táirgí geirmeacha agus táirgí de bhunadh ainmhíoch a thagann faoi raon feidhme Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/692 a theacht isteach san Aontas.

(4)

Thar aon ní eile, le hIarscríbhinn V agus Iarscríbhinn XIV a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/404, leagtar amach na liostaí de thríú tíortha, nó de chríocha, nó de chriosanna de thríú tír nó de chríoch atá údaraithe i dtaca le coinsíneachtaí d’éanlaith chlóis, de tháirgí geirmeacha ó éanlaith chlóis, d’fheoil úr ó éanlaith chlóis agus d’éin ghéim a theacht isteach san Aontas.

(5)

Thug an Ríocht Aontaithe fógra don Choimisiún maidir le ráig den fhliú éanúil ardphataigineach in éanlaith chlóis. Tá an ráig ann gar do Collieston, Aberdeenshire, Albain, agus deimhníodh í an 11 Márta 2022 le hanailís saotharlainne (RT-PCR).

(6)

Ina theannta sin, thug an Ríocht Aontaithe fógra don Choimisiún maidir le ráigeanna den fhliú éanúil ardphataigineach in éanlaith chlóis. Tá na ráigeanna ann sa dara bunaíocht gar do Redgrave, Suffolk Láir, Suffolk, Sasana agus gar do Market Weston, Suffolk Thiar, Suffolk, Sasana, agus deimhníodh iad an 12 Márta 2022 le hanailís saotharlainne (RT-PCR).

(7)

Thairis sin, thug Stáit Aontaithe Mheiriceá fógra don Choimisiún maidir le ráigeanna den fhliú éanúil ardphataigineach in éanlaith chlóis. Tá na ráigeanna ann sa dara bunaíocht i gcontae Cecil atá buailte cheana féin, stát Maryland, Stáit Aontaithe Mheiriceá, agus i gcontae Taylor, stát Iowa, Stáit Aontaithe Mheiriceá, agus deimhníodh iad an 10 Márta 2022 le hanailís saotharlainne (RT-PCR).

(8)

Thairis sin arís, thug Stáit Aontaithe Mheiriceá fógra don Choimisiún maidir le ráig den fhliú éanúil ardphataigineach in éanlaith chlóis. Tá an ráig ann i gcontae Franklin, stát Kansas, Stáit Aontaithe Mheiriceá, agus deimhníodh í an 11 Márta 2022 le hanailís saotharlainne (RT-PCR).

(9)

Anuas air sin, thug Stáit Aontaithe Mheiriceá fógra don Choimisiún maidir le ráig den fhliú éanúil ardphataigineach in éanlaith chlóis. Tá an ráig ann sa dara bunaíocht i gcontae Charles Mix atá buailte cheana féin, stát Dakota Theas, Stáit Aontaithe Mheiriceá, agus deimhníodh í an 12 Márta 2022 le hanailís saotharlainne (RT-PCR).

(10)

Ina theannta sin, thug Stáit Aontaithe Mheiriceá fógra don Choimisiún maidir le ráig den fhliú éanúil ardphataigineach in éanlaith chlóis. Tá an ráig ann i gcontae Jefferson, stát Wisconsin, Stáit Aontaithe Mheiriceá, agus deimhníodh í an 14 Márta 2022 le hanailís saotharlainne (RT-PCR).

(11)

Thairis sin, thug Stáit Aontaithe Mheiriceá fógra don Choimisiún maidir le ráigeanna den fhliú éanúil ardphataigineach in éanlaith chlóis. Tá na ráigeanna ann i gcontae Kent, stát Delaware, Stáit Aontaithe Mheiriceá agus sa dara bunaíocht éanlaithe clóis i gcontae Buena Vista atá buailte cheana féin, stát Iowa, Stáit Aontaithe Mheiriceá, agus deimhníodh iad an 17 Márta 2022 le hanailís saotharlainne (RT-PCR).

(12)

Thairis sin arís, thug Stáit Aontaithe Mheiriceá fógra don Choimisiún maidir le ráigeanna den fhliú éanúil ardphataigineach in éanlaith chlóis. Tá na ráigeanna ann i gcontae Dickinson, stát Kansas, Stáit Aontaithe Mheiriceá agus sa tríú bunaíocht éanlaithe clóis i gcontae Cecil atá buailte cheana féin, stát Maryland, Stáit Aontaithe Mheiriceá, agus deimhníodh iad an 18 Márta 2022 le hanailís saotharlainne (RT-PCR).

(13)

Bhunaigh údaráis tréidliachta na Ríochta Aontaithe agus Stát Aontaithe Mheiriceá crios rialaithe 10 km timpeall ar na bunaíochtaí atá buailte agus chuir siad beartas díbeartha chun feidhme chun láithreacht an fhliú éanúil ardphataiginigh a rialú agus chun leathadh an ghalair sin a theorannú.

(14)

Chuir an Ríocht Aontaithe agus Stáit Aontaithe Mheiriceá faisnéis faoi bhráid an Choimisiúin maidir leis an staid eipidéimeolaíoch ar a gcríocha agus maidir leis na bearta a rinne siad chun leathadh breise an fhliú éanúil ardphataiginigh a chosc. Rinne an Coimisiún meastóireacht ar an bhfaisnéis sin. Ar bhonn na meastóireachta sin agus chun stádas sláinte ainmhithe an Aontais a chosaint, níor cheart, mar gheall ar na ráigeanna den fhliú éanúil ardphataigineach a tharla le déanaí, údarú a thabhairt a thuilleadh do choinsíneachtaí d’éanlaith chlóis, de tháirgí geirmeacha ó éanlaith chlóis ná d’fheoil úr ó éanlaith chlóis ná d’éin ghéim a theacht isteach san Aontas ó na limistéir atá faoi shrianta arna mbunú ag údaráis tréidliachta na Ríochta Aontaithe agus na Stát Aontaithe.

(15)

Anuas air sin, chuir an Ríocht Aontaithe faisnéis nuashonraithe isteach maidir leis an staid eipidéimeolaíoch ina críoch i ndáil le ráig de HPAI a deimhníodh i mbunaíocht éanlaithe clóis gar do Silecroft, Copeland, Cumbria, Sasana an 21 Samhain 2021. Chuir an Ríocht Aontaithe isteach freisin na bearta a rinne sí chun leathadh breise an ghalair sin a chosc. Go sonrach, tar éis na ráige sin de HPAI, chuir an Ríocht Aontaithe beartas díothaithe chun feidhme chun leathadh an ghalair sin a rialú agus a theorannú. Ina theannta sin, thug an Ríocht Aontaithe chun críche na bearta glantacháin agus díghalraithe ba ghá tar éis chur chun feidhme an bheartais díothaithe ar an mbunaíocht éanlaithe clóis a bhí ionfhabhtaithe ina críoch.

(16)

Rinne an Coimisiún meastóireacht ar an bhfaisnéis a chuir an Ríocht Aontaithe isteach agus tháinig sé ar an gconclúid go raibh an ráig de HPAI gar do Silecroft, Copeland, Cumbria, Sasana, díothaithe agus nach bhfuil aon riosca ag baint a thuilleadh le tráchtearraí éanlaithe clóis a theacht isteach san Aontas ón gcrios sa Ríocht Aontaithe óna raibh teacht isteach san Aontas na dtráchtearraí éanlaithe clóis ar fionraí de dheasca na ráige sin.

(17)

Dá bhrí sin, ba cheart Iarscríbhinn V agus Iarscríbhinn XIV a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/404 a leasú dá réir.

(18)

Tríd an staid eipidéimeolaíoch atá ann faoi láthair sa Ríocht Aontaithe agus i Stáit Aontaithe Mheiriceá a chur san áireamh a mhéid a bhaineann leis an bhfliú éanúil ardphataigineach agus an riosca tromchúiseach atá ann go dtabharfaí isteach san Aontas é, ba cheart éifeacht a bheith leis na leasuithe atá le déanamh leis an Rialachán seo ar Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/404 mar ábhar práinne.

(19)

Tá na bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo i gcomhréir le tuairim an Bhuanchoiste um Plandaí, Ainmhithe, Bia agus Beatha,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasaítear Iarscríbhinn V agus Iarscríbhinn XIV a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/404 i gcomhréir leis an Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 24 Márta 2022.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 84, 31.3.2016, lch. 1.

(2)  Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/692 ón gCoimisiún an 30 Eanáir 2020 lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2016/429 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le rialacha maidir le coinsíneachtaí d’ainmhithe, de tháirgí geirmeacha agus de tháirgí áirithe de bhunadh ainmhíoch a theacht isteach san Aontas, agus maidir lena ngluaiseacht agus lena láimhseáil tar éis teacht isteach dóibh (IO L 174, 3.6.2020, lch. 379).

(3)  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/404 ón gCoimisiún an 24 Márta 2021 lena leagtar síos na liostaí de thríú tíortha, nó de chríocha nó de chriosanna de thríú tír nó de chríoch óna gceadaítear ainmhithe, táirgí geirmeacha agus táirgí de bhunadh ainmhíoch a theacht isteach san Aontas i gcomhréir le Rialachán (AE) 2016/429 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 114, 31.3.2021, lch. 1).


IARSCRÍBHINN

Leasaítear Iarscríbhinn V agus Iarscríbhinn XIV a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/404 mar a leanas:

(1)

leasaítear Iarscríbhinn V mar a leanas:

(a)

leasaítear Cuid 1 mar a leanas:

(i)

san iontráil a bhaineann leis an Ríocht Aontaithe, cuirtear an méid seo a leanas in ionad an ró le haghaidh an chreasa GB-2.26:

GB

an Ríocht Aontaithe

GB-2.26

Éanlaith chlóis phórúcháin seachas raitítigh agus éanlaith chlóis tháirgiúil seachas raitítigh

BPP

N, P1

 

21.11.2021

14.3.2022

Raitítigh phórúcháin agus raitítigh tháirgiúla

BPR

N, P1

 

21.11.2021

14.3.2022

Éanlaith chlóis atá sé beartaithe a mharú seachas raitítigh

SP

N, P1

 

21.11.2021

14.3.2022

Raitítigh atá sé beartaithe a mharú

SR

N, P1

 

21.11.2021

14.3.2022

Sicíní lae seachas raitítigh

DOC

N, P1

 

21.11.2021

14.3.2022

Sicíní lae raitíteach

DOR

N, P1

 

21.11.2021

14.3.2022

Níos lú ná 20 cloigeann d’éanlaith chlóis seachas raitítigh

POU-LT20

N, P1

 

21.11.2021

14.3.2022

Uibheacha goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh

HEP

N, P1

 

21.11.2021

14.3.2022

Uibheacha goir raitíteach

HER

N, P1

 

21.11.2021

14.3.2022

Níos lú ná 20 ubh goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh

HE-LT20

N, P1

 

21.11.2021

14.3.2022”

(ii)

san iontráil a bhaineann leis an Ríocht Aontaithe, cuirtear isteach na rónna seo a leanas le haghaidh na gcriosanna GB-2.105 go GB-2.107 tar éis an ró le haghaidh an chreasa GB-2.104:

GB

an Ríocht Aontaithe

GB-2.105

Éanlaith chlóis phórúcháin seachas raitítigh agus éanlaith chlóis tháirgiúil seachas raitítigh

BPP

N, P1

 

11.3.2022

 

Raitítigh phórúcháin agus raitítigh tháirgiúla

BPR

N, P1

 

11.3.2022

 

Éanlaith chlóis atá sé beartaithe a mharú seachas raitítigh

SP

N, P1

 

11.3.2022

 

Raitítigh atá sé beartaithe a mharú

SR

N, P1

 

11.3.2022

 

Sicíní lae seachas raitítigh

DOC

N, P1

 

11.3.2022

 

Sicíní lae raitíteach

DOR

N, P1

 

11.3.2022

 

Níos lú ná 20 cloigeann d’éanlaith chlóis seachas raitítigh

POU-LT20

N, P1

 

11.3.2022

 

Uibheacha goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh

HEP

N, P1

 

11.3.2022

 

Uibheacha goir raitíteach

HER

N, P1

 

11.3.2022

 

Níos lú ná 20 ubh goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh

HE-LT20

N, P1

 

11.3.2022

 

GB-2.106

Éanlaith chlóis phórúcháin seachas raitítigh agus éanlaith chlóis tháirgiúil seachas raitítigh

BPP

N, P1

 

12.3.2022

 

Raitítigh phórúcháin agus raitítigh tháirgiúla

BPR

N, P1

 

12.3.2022

 

Éanlaith chlóis atá sé beartaithe a mharú seachas raitítigh

SP

N, P1

 

12.3.2022

 

Raitítigh atá sé beartaithe a mharú

SR

N, P1

 

12.3.2022

 

Sicíní lae seachas raitítigh

DOC

N, P1

 

12.3.2022

 

Sicíní lae raitíteach

DOR

N, P1

 

12.3.2022

 

Níos lú ná 20 cloigeann d’éanlaith chlóis seachas raitítigh

POU-LT20

N, P1

 

12.3.2022

 

Uibheacha goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh

HEP

N, P1

 

12.3.2022

 

Uibheacha goir raitíteach

HER

N, P1

 

12.3.2022

 

Níos lú ná 20 ubh goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh

HE-LT20

N, P1

 

12.3.2022

 

GB-2.107

Éanlaith chlóis phórúcháin seachas raitítigh agus éanlaith chlóis tháirgiúil seachas raitítigh

BPP

N, P1

 

12.3.2022

 

Raitítigh phórúcháin agus raitítigh tháirgiúla

BPR

N, P1

 

12.3.2022

 

Éanlaith chlóis atá sé beartaithe a mharú seachas raitítigh

SP

N, P1

 

12.3.2022

 

Raitítigh atá sé beartaithe a mharú

SR

N, P1

 

12.3.2022

 

Sicíní lae seachas raitítigh

DOC

N, P1

 

12.3.2022

 

Sicíní lae raitíteach

DOR

N, P1

 

12.3.2022

 

Níos lú ná 20 cloigeann d’éanlaith chlóis seachas raitítigh

POU-LT20

N, P1

 

12.3.2022

 

Uibheacha goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh

HEP

N, P1

 

12.3.2022

 

Uibheacha goir raitíteach

HER

N, P1

 

12.3.2022

 

Níos lú ná 20 ubh goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh

HE-LT20

N, P1

 

12.3.2022”

 

(iii)

san iontráil a bhaineann le Stáit Aontaithe Mheiriceá, cuirtear isteach na rónna seo a leanas le haghaidh na gcriosanna US-2.21 go US-2.29 tar éis an ró le haghaidh an chreasa US-2.20:

US

na Stáit Aontaithe

US-2.21

Éanlaith chlóis phórúcháin seachas raitítigh agus éanlaith chlóis tháirgiúil seachas raitítigh

BPP

N, P1

 

10.3.2022

 

Raitítigh phórúcháin agus raitítigh tháirgiúla

BPR

N, P1

 

10.3.2022

 

Éanlaith chlóis atá sé beartaithe a mharú seachas raitítigh

SP

N, P1

 

10.3.2022

 

Raitítigh atá sé beartaithe a mharú

SR

N, P1

 

10.3.2022

 

Sicíní lae seachas raitítigh

DOC

N, P1

 

10.3.2022

 

Sicíní lae raitíteach

DOR

N, P1

 

10.3.2022

 

Níos lú ná 20 cloigeann d’éanlaith chlóis seachas raitítigh

POU-LT20

N, P1

 

10.3.2022

 

Uibheacha goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh

HEP

N, P1

 

10.3.2022

 

Uibheacha goir raitíteach

HER

N, P1

 

10.3.2022

 

Níos lú ná 20 ubh goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh

HE-LT20

N, P1

 

10.3.2022

 

US-2.22

Éanlaith chlóis phórúcháin seachas raitítigh agus éanlaith chlóis tháirgiúil seachas raitítigh

BPP

N, P1

 

10.3.2022

 

Raitítigh phórúcháin agus raitítigh tháirgiúla

BPR

N, P1

 

10.3.2022

 

Éanlaith chlóis atá sé beartaithe a mharú seachas raitítigh

SP

N, P1

 

10.3.2022

 

Raitítigh atá sé beartaithe a mharú

SR

N, P1

 

10.3.2022

 

Sicíní lae seachas raitítigh

DOC

N, P1

 

10.3.2022

 

Sicíní lae raitíteach

DOR

N, P1

 

10.3.2022

 

Níos lú ná 20 cloigeann d’éanlaith chlóis seachas raitítigh

POU-LT20

N, P1

 

10.3.2022

 

Uibheacha goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh

HEP

N, P1

 

10.3.2022

 

Uibheacha goir raitíteach

HER

N, P1

 

10.3.2022

 

Níos lú ná 20 ubh goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh

HE-LT20

N, P1

 

10.3.2022

 

US-2.23

Éanlaith chlóis phórúcháin seachas raitítigh agus éanlaith chlóis tháirgiúil seachas raitítigh

BPP

N, P1

 

11.3.2022

 

Raitítigh phórúcháin agus raitítigh tháirgiúla

BPR

N, P1

 

11.3.2022

 

Éanlaith chlóis atá sé beartaithe a mharú seachas raitítigh

SP

N, P1

 

11.3.2022

 

Raitítigh atá sé beartaithe a mharú

SR

N, P1

 

11.3.2022

 

Sicíní lae seachas raitítigh

DOC

N, P1

 

11.3.2022

 

Sicíní lae raitíteach

DOR

N, P1

 

11.3.2022

 

Níos lú ná 20 cloigeann d’éanlaith chlóis seachas raitítigh

POU-LT20

N, P1

 

11.3.2022

 

Uibheacha goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh

HEP

N, P1

 

11.3.2022

 

Uibheacha goir raitíteach

HER

N, P1

 

11.3.2022

 

Níos lú ná 20 ubh goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh

HE-LT20

N, P1

 

11.3.2022

 

US-2.24

Éanlaith chlóis phórúcháin seachas raitítigh agus éanlaith chlóis tháirgiúil seachas raitítigh

BPP

N, P1

 

12.3.2022

 

Raitítigh phórúcháin agus raitítigh tháirgiúla

BPR

N, P1

 

12.3.2022

 

Éanlaith chlóis atá sé beartaithe a mharú seachas raitítigh

SP

N, P1

 

12.3.2022

 

Raitítigh atá sé beartaithe a mharú

SR

N, P1

 

12.3.2022

 

Sicíní lae seachas raitítigh

DOC

N, P1

 

12.3.2022

 

Sicíní lae raitíteach

DOR

N, P1

 

12.3.2022

 

Níos lú ná 20 cloigeann d’éanlaith chlóis seachas raitítigh

POU-LT20

N, P1

 

12.3.2022

 

Uibheacha goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh

HEP

N, P1

 

12.3.2022

 

Uibheacha goir raitíteach

HER

N, P1

 

12.3.2022

 

Níos lú ná 20 ubh goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh

HE-LT20

N, P1

 

12.3.2022

 

US-2.25

Éanlaith chlóis phórúcháin seachas raitítigh agus éanlaith chlóis tháirgiúil seachas raitítigh

BPP

N, P1

 

14.3.2022

 

Raitítigh phórúcháin agus raitítigh tháirgiúla

BPR

N, P1

 

14.3.2022

 

Éanlaith chlóis atá sé beartaithe a mharú seachas raitítigh

SP

N, P1

 

14.3.2022

 

Raitítigh atá sé beartaithe a mharú

SR

N, P1

 

14.3.2022

 

Sicíní lae seachas raitítigh

DOC

N, P1

 

14.3.2022

 

Sicíní lae raitíteach

DOR

N, P1

 

14.3.2022

 

Níos lú ná 20 cloigeann d’éanlaith chlóis seachas raitítigh

POU-LT20

N, P1

 

14.3.2022

 

Uibheacha goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh

HEP

N, P1

 

14.3.2022

 

Uibheacha goir raitíteach

HER

N, P1

 

14.3.2022

 

Níos lú ná 20 ubh goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh

HE-LT20

N, P1

 

14.3.2022

 

US-2.26

Éanlaith chlóis phórúcháin seachas raitítigh agus éanlaith chlóis tháirgiúil seachas raitítigh

BPP

N, P1

 

17.3.2022

 

Raitítigh phórúcháin agus raitítigh tháirgiúla

BPR

N, P1

 

17.3.2022

 

Éanlaith chlóis atá sé beartaithe a mharú seachas raitítigh

SP

N, P1

 

17.3.2022

 

Raitítigh atá sé beartaithe a mharú

SR

N, P1

 

17.3.2022

 

Sicíní lae seachas raitítigh

DOC

N, P1

 

17.3.2022

 

Sicíní lae raitíteach

DOR

N, P1

 

17.3.2022

 

Níos lú ná 20 cloigeann d’éanlaith chlóis seachas raitítigh

POU-LT20

N, P1

 

17.3.2022

 

Uibheacha goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh

HEP

N, P1

 

17.3.2022

 

Uibheacha goir raitíteach

HER

N, P1

 

17.3.2022

 

Níos lú ná 20 ubh goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh

HE-LT20

N, P1

 

17.3.2022

 

US-2.27

Éanlaith chlóis phórúcháin seachas raitítigh agus éanlaith chlóis tháirgiúil seachas raitítigh

BPP

N, P1

 

17.3.2022

 

Raitítigh phórúcháin agus raitítigh tháirgiúla

BPR

N, P1

 

17.3.2022

 

Éanlaith chlóis atá sé beartaithe a mharú seachas raitítigh

SP

N, P1

 

17.3.2022

 

Raitítigh atá sé beartaithe a mharú

SR

N, P1

 

17.3.2022

 

Sicíní lae seachas raitítigh

DOC

N, P1

 

17.3.2022

 

Sicíní lae raitíteach

DOR

N, P1

 

17.3.2022

 

Níos lú ná 20 cloigeann d’éanlaith chlóis seachas raitítigh

POU-LT20

N, P1

 

17.3.2022

 

Uibheacha goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh

HEP

N, P1

 

17.3.2022

 

Uibheacha goir raitíteach

HER

N, P1

 

17.3.2022

 

Níos lú ná 20 ubh goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh

HE-LT20

N, P1

 

17.3.2022

 

US-2.28

Éanlaith chlóis phórúcháin seachas raitítigh agus éanlaith chlóis tháirgiúil seachas raitítigh

BPP

N, P1

 

18.3.2022

 

Raitítigh phórúcháin agus raitítigh tháirgiúla

BPR

N, P1

 

18.3.2022

 

Éanlaith chlóis atá sé beartaithe a mharú seachas raitítigh

SP

N, P1

 

18.3.2022

 

Raitítigh atá sé beartaithe a mharú

SR

N, P1

 

18.3.2022

 

Sicíní lae seachas raitítigh

DOC

N, P1

 

18.3.2022

 

Sicíní lae raitíteach

DOR

N, P1

 

18.3.2022

 

Níos lú ná 20 cloigeann d’éanlaith chlóis seachas raitítigh

POU-LT20

N, P1

 

18.3.2022

 

Uibheacha goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh

HEP

N, P1

 

18.3.2022

 

Uibheacha goir raitíteach

HER

N, P1

 

18.3.2022

 

Níos lú ná 20 ubh goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh

HE-LT20

N, P1

 

18.3.2022

 

US-2.29

Éanlaith chlóis phórúcháin seachas raitítigh agus éanlaith chlóis tháirgiúil seachas raitítigh

BPP

N, P1

 

18.3.2022

 

Raitítigh phórúcháin agus raitítigh tháirgiúla

BPR

N, P1

 

18.3.2022

 

Éanlaith chlóis atá sé beartaithe a mharú seachas raitítigh

SP

N, P1

 

18.3.2022

 

Raitítigh atá sé beartaithe a mharú

SR

N, P1

 

18.3.2022

 

Sicíní lae seachas raitítigh

DOC

N, P1

 

18.3.2022

 

Sicíní lae raitíteach

DOR

N, P1

 

18.3.2022

 

Níos lú ná 20 cloigeann d’éanlaith chlóis seachas raitítigh

POU-LT20

N, P1

 

18.3.2022

 

Uibheacha goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh

HEP

N, P1

 

18.3.2022

 

Uibheacha goir raitíteach

HER

N, P1

 

18.3.2022

 

Níos lú ná 20 ubh goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh

HE-LT20

N, P1

 

18.3.2022”

 

(b)

leasaítear Cuid 2 mar a leanas:

(i)

san iontráil a bhaineann leis an Ríocht Aontaithe, cuirtear isteach na tuairiscí seo a leanas ar na criosanna GB-2.105 go GB-2.107 tar éis na tuairisce ar an gcrios GB-2.104:

“an Ríocht Aontaithe

GB-2.105

Gar do Collieston, Aberdeenshire, Albain.

An limistéar atá laistigh de chiorcal ag a bhfuil ga 10 km, agus a bhfuil a lárphointe suite ag na comhordanáidí deachúlacha WGS84 seo a leanas: N57,38 agus W1,92.

GB-2.106

Gar do Redgrave, Suffolk Láir, Suffolk, Sasana:

An limistéar atá laistigh de chiorcal ag a bhfuil ga 10 km, agus a bhfuil a lárphointe suite ag na comhordanáidí deachúlacha WGS84 seo a leanas: N52,33 agus E1,02.

GB-2.107

Gar do Market Weston, Suffolk Thiar, Suffolk, Sasana:

An limistéar atá laistigh de chiorcal ag a bhfuil ga 10 km, agus a bhfuil a lárphointe suite ag na comhordanáidí deachúlacha WGS84 seo a leanas: N52,37 agus E0,96.”

(ii)

san iontráil a bhaineann le Stáit Aontaithe Mheiriceá, cuirtear isteach na tuairiscí seo a leanas ar na criosanna US-2.21 go US-2.29 tar éis na tuairisce ar an gcrios US-2.20:

“Stáit Aontaithe Mheiriceá

US-2.21

Stát Maryland

Cecil 02

Contae Cecil: Crios dar ga 10 km dar tús pointe Thuaidh (comhordanáidí GPS: 75,7817424°W 39,5011636°N) agus ag dul deiseal:

(a)

Ó thuaidh: 2,5 km ó Thuaidh Soir ó Thuaidh de chrosbhealach Cayots Corner Rd agus N St Augustine Rd.

(b)

Soir ó thuaidh: 0,9 km ó Thuaidh Soir ó Thuaidh de chrosbhealach N Broad St Cedar Ln Rd.

(c)

Soir: 0,9 km Siar ó Dheas de chrosbhealach Main St agus Summit Bridge Rd.

(d)

Soir ó dheas: 0,7 km ó Thuaidh Siar ó Thuaidh de chrosbhealach McKays Corner Rd agus Sawmill Rd.

(e)

Ó dheas: 1,4 km Soir ó Thuaidh de chrosbhealach 301 agus 313.

(f)

Siar ó dheas: 2,6 km Siar ó Dheas de chrosbhealach 213 agus Sandy Bottom Rd.

(g)

Siar: 3,4 km Soir ó Thuaidh de chrosbhealach Stemmer’s Run Rd agus Pond Neck Rd.

(h)

Siar ó thuaidh: 1,8 km Siar de chrosbhealach Cayots Corner Rd agus Aufustine Herman Hwy.

US-2.22

Stát Iowa

Contae Taylor: Crios dar ga 10 km dar tús pointe Thuaidh (comhordanáidí GPS: 94,4900604°W 40,8972542°N) agus ag dul deiseal:

(a)

Ó thuaidh: 1,3 km ó Thuaidh de chrosbhealach 110th St agus Yellowstone Ave.

(b)

Soir ó thuaidh: 1,0 km Soir de chrosbhealach 120th St agus 140th Ave.

(c)

Soir: 0,8 km Siar ó Dheas de chrosbhealach County Hwy J23 agus 155th Ave.

(d)

Soir ó dheas: 1,2 km Soir Soir ó Thuaidh de chrosbhealach 210th St agus 140th Ave.

(e)

Ó dheas: 0,8 km ó Thuaidh Soir ó Thuaidh de chrosbhealach 230th St agus Winchester Ave.

(f)

Siar ó dheas: 0,9 km ó Thuaidh Siar ó Thuaidh de chrosbhealach 210th St agus Tennessee Ave.

(g)

Siar: 0,7 km Siar ó Dheas de chrosbhealach 160th St agus Rockwood Ave.

(h)

Siar ó thuaidh: 0,7 km ó Thuaidh Siar ó Thuaidh de chrosbhealach 120th St agus Tennessee Ave.

US-2.23

Stát Kansas

Contae Franklin: Crios dar ga 10 km dar tús pointe Thuaidh (comhordanáidí GPS: 95,0792521°W 38,7130278°N) agus ag dul deiseal:

(a)

Ó thuaidh: 0,5 km Siar ó Thuaidh de chrosbhealach Stafford Rd agus Poplar St.

(b)

Soir ó thuaidh: 0,9 km Siar ó Thuaidh de chrosbhealach W 247th St agus Bethel Church Rd.

(c)

Soir: 0,8 km Soir de chrosbhealach W 279th St agus Crescent Hill Rd.

(d)

Soir ó dheas: 0,9 km Siar ó Dheas de chrosbhealach W 311th St agus Bethel Church Rd.

(e)

Ó dheas: 0,4 km Siar ó Thuaidh de chrosbhealach Jackson Rd agus Virginia Rd.

(f)

Siar ó dheas: 1,5 km Soir ó Thuaidh de chrosbhealach Rock Creek Rd agus Oregon Rd.

(g)

Siar: 0,2 km Siar Siar ó Thuaidh de chrosbhealach Highway K68 agus Ohio Rd.

(h)

Siar ó thuaidh: 0,8 km Siar ó Thuaidh de chrosbhealach Tennessee Rd agus Riley Rd.

US-2.24

Stát South Dakota

Charles Mix 02

Contae Charles Mix: Crios dar ga 10 km dar tús pointe Thuaidh (comhordanáidí GPS: 98,6493004°W 43,2818237°N) agus ag dul deiseal:

(a)

Ó thuaidh: 1,7 km Soir ó Thuaidh de chrosbhealach 376th Avenue agus 284th Street.

(b)

Soir ó thuaidh: 0,3 km ó Thuaidh Soir ó Thuaidh de chrosbhealach 381st Avenue agus 285th Street.

(c)

Soir: 1,4 km ó Dheas Siar ó Dheas de chrosbhealach 289th Street agus 384th Avenue.

(d)

Soir ó dheas: 0,9 km Siar ó Thuaidh de chrosbhealach 294th Avenue agus US 18; US 281.

(e)

Ó dheas: 0,6 km Soir ó Thuaidh de chrosbhealach 296th Street agus 377th Avenue.

(f)

Siar ó dheas: 1,7 km Siar de chrosbhealach 294th Street agus SD 1804.

(g)

Siar: 1,1 km Soir de chrosbhealach 371st Avenue agus 289th Street.

(h)

Siar ó thuaidh: 0,6 km ó Dheas Siar ó Dheas de chrosbhealach 373rd Avenue agus 285th Street.

US-2.25

Stát Wisconsin

Contae Jefferson: Crios dar ga 10 km dar tús pointe Thuaidh (comhordanáidí GPS: 88,6351537°W 42,9712343°N) agus ag dul deiseal:

(a)

Ó thuaidh: 0,5 km Soir ó Thuaidh de chrosbhealach Bente Road agus Turner Road.

(b)

Soir ó thuaidh: 1,7 km Soir ó Thuaidh de chrosbhealach County Road CI agus CTH Z.

(c)

Soir: 1,7 km Soir Soir ó Dheas de chrosbhealach CTH Z agus WI 59.

(d)

Soir ó dheas: 0,6 km Siar ó Dheas de chrosbhealach Greening Road agus WI 67.

(e)

Ó dheas: 1,3 km Siar ó Thuaidh de chrosbhealach CTH 0 agus Kettle Moraine Drive.

(f)

Siar ó dheas: 0,5 km ó Thuaidh de chrosbhealach South Franklin Street agus US 12;WI 59.

(g)

Siar: 1,2 km Siar ó Dheas de chrosbhealach Findlay Road agus Fremont Road.

(h)

Siar ó thuaidh: 0,9 km ó Dheas ó dheas de chrosbhealach Schmidt Road agus Gnube Lane.

US-2.26

Stát Delaware

Contae Kent: Crios dar ga 10 km dar tús pointe Thuaidh (comhordanáidí GPS: 75,4180689°W 39,0474609°N) agus ag dul deiseal:

(a)

Ó thuaidh: 0,7 km Soir ó Dheas de chrosbhealach Bowers Beach Road agus Old Bowers Road.

(b)

Soir ó thuaidh: 2,1 km Soir Soir ó Thuaidh de chrosbhealach Brockam Bridge Road agus Bennetts Pier Road.

(c)

Soir: 0,6 km Siar ó Thuaidh de chrosbhealach DE 36 agus Lighthouse Road.

(d)

Soir ó dheas: 0,6 km ó Thuaidh de chrosbhealach Johnson Road agus DE 30.

(e)

Ó dheas: 0,5 km Soir de chrosbhealach DE 36 agus Fitzgeralds Road.

(f)

Siar ó dheas: 0,8 km Soir ó Dheas de chrosbhealach Hunting Quarter Road agus Messicks Road.

(g)

Siar: 1,5 km Siar ó Thuaidh de chrosbhealach Paradise Alley Road agus Campground Road.

(h)

Siar ó thuaidh: 0,5 km Soir ó Dheas de chrosbhealach Barratts Chapel Road agus McGinnis Pond Road.

US-2.27

Stát Iowa

Buena Vista 02

Contae Buena Vista: Crios dar ga 10 km dar tús pointe Thuaidh (comhordanáidí GPS: 95,1270827°W 42,9155545°N) agus ag dul deiseal:

(a)

Ó thuaidh: 1,2 km Soir ó Dheas de chrosbhealach 500th Street agus 230th Avenue.

(b)

Soir ó thuaidh: 1,1 km Soir ó Dheas de chrosbhealach 180th Avenue agus 430th Street.

(c)

Soir: 1,15 km Siar ó Thuaidh de chrosbhealach 480th Street agus CR M54.

(d)

Soir ó dheas: 0,9 km Siar ó Dheas de chrosbhealach 520th Street agus 190th Avenue.

(e)

Ó dheas: 0,2 km Soir ó Thuaidh de chrosbhealach 540th Street agus 140th Avenue.

(f)

Siar ó dheas: 0,4 km Siar ó Dheas de chrosbhealach 520th Street agus 100th Avenue.

(g)

Siar: 0,4 m ó Thuaidh de chrosbhealach C-25 agus 80th Avenue.

(h)

Siar ó thuaidh: 0,4 km Siar ó Thuaidh de chrosbhealach 100th Avenue agus 435th Street

US-2.28

Stát Kansas

Contae Dickinson: Crios dar ga 10 km dar tús pointe Thuaidh (comhordanáidí GPS: 96,9485550°W 38,7273195°N) agus ag dul deiseal:

(a)

Ó thuaidh: 0,3 km Siar ó Thuaidh de chrosbhealach 900 Avenue agus Vane Road.

(b)

Soir ó thuaidh: 0,8 km Soir ó Thuaidh de chrosbhealach Q Avenue agus South 2900 Road.

(c)

Soir: 0,5 km Soir de chrosbhealach V avenue agus 2700 Road.

(d)

Soir ó dheas: 1,2 km Soir ó Thuaidh de chrosbhealach Bb Avenue agus South 2900 Road.

(e)

Ó dheas: 0,5 km Soir ó Dheas de chrosbhealach 330th Street agus Wagonwheel Road.

(f)

Siar ó dheas: 0,8 km ó Thuaidh Siar ó Thuaidh de chrosbhealach Sunflower Road agus 340th Street.

(g)

Siar: 0,4 km Siar ó Dheas de chrosbhealach Paint Road agus 300 Avenue.

(h)

Siar ó thuaidh: 0,7 km Soir ó Thuaidh de chrosbhealach KS 4 agus Rain Road.

US-2.29

Stát Maryland

Cecil 04

Contae Cecil: Crios dar ga 10 km dar tús pointe Thuaidh (comhordanáidí GPS: 75,7934265°W 39,4839828°N) agus ag dul deiseal:

(a)

Ó thuaidh: 0,6 km ó Thuaidh de chrosbhealach Stallion Row agus Myrtle Wilson Road.

(b)

Soir ó thuaidh: 0,2 km Soir ó Dheas de chrosbhealach Industrial Road agus Haveg Road.

(c)

Soir: 1,0 km Siar ó Thuaidh de chrosbhealach Grears Corner Road agus Dexter Corner Road.

(d)

Soir ó dheas: 1,3 km Soir ó Dheas de chrosbhealach Delaware Line Road agus McKays Corner Road.

(e)

Ó dheas: 1,0 km Soir Soir ó Dheas de chrosbhealach US 301 agus MD. 313.

(f)

Siar ó dheas: 1,6 km Siar ó Thuaidh de chrosbhealach MD213 agus Starkey Farm Lane.

(g)

Siar: 0,8 km soir ó Thuaidh Soir ó Thuaidh de chrosbhealach Grove Neck Road agus Woodlawn Lane.

(h)

Siar ó thuaidh: 0,8 km ó Thuaidh de chrosbhealach Park Lane agus Beachview Avenue.”

(2)

in Iarscríbhinn XIV, leasaítear Cuid 1 mar a leanas:

(i)

san iontráil a bhaineann leis an Ríocht Aontaithe, cuirtear an méid seo a leanas in ionad an ró le haghaidh an chreasa GB-2.26:

GB

an Ríocht Aontaithe

GB-2.26

Feoil úr éanlaithe clóis seachas raitítigh

POU

N, P1

 

21.11.2021

14.3.2022

Feoil úr raitíteach

RAT

N, P1

 

21.11.2021

14.3.2022

Feoil úr éan géim

GBM

P1

 

21.11.2021

14.3.2022”

(ii)

san iontráil a bhaineann leis an Ríocht Aontaithe, cuirtear isteach na rónna seo a leanas le haghaidh na gcriosanna GB-2.105 go GB-2.107 tar éis an ró le haghaidh an chreasa GB-2.104:

GB

an Ríocht Aontaithe

GB-2.105

Feoil úr éanlaithe clóis seachas raitítigh

POU

N, P1

 

11.3.2022

 

Feoil úr raitíteach

RAT

N, P1

 

11.3.2022

 

Feoil úr éan géim

GBM

P1

 

11.3.2022

 

GB-2.106

Feoil úr éanlaithe clóis seachas raitítigh

POU

N, P1

 

12.3.2022

 

Feoil úr raitíteach

RAT

N, P1

 

12.3.2022

 

Feoil úr éan géim

GBM

P1

 

12.3.2022

 

GB-2.107

Feoil úr éanlaithe clóis seachas raitítigh

POU

N, P1

 

12.3.2022

 

Feoil úr raitíteach

RAT

N, P1

 

12.3.2022

 

Feoil úr éan géim

GBM

P1

 

12.3.2022”

 

(iii)

san iontráil a bhaineann le Stáit Aontaithe Mheiriceá, cuirtear isteach na rónna seo a leanas le haghaidh na gcriosanna US-2.21 go US-2.29 tar éis an ró le haghaidh an chreasa US-2.20:

US

na Stáit Aontaithe

US-2.21

Feoil úr éanlaithe clóis seachas raitítigh

POU

N, P1

 

10.3.2022

 

Feoil úr raitíteach

RAT

N, P1

 

10.3.2022

 

Feoil úr éan géim

GBM

P1

 

10.3.2022

 

US-2.22

Feoil úr éanlaithe clóis seachas raitítigh

POU

N, P1

 

10.3.2022

 

Feoil úr raitíteach

RAT

N, P1

 

10.3.2022

 

Feoil úr éan géim

GBM

P1

 

10.3.2022

 

US-2.23

Feoil úr éanlaithe clóis seachas raitítigh

POU

N, P1

 

11.3.2022

 

Feoil úr raitíteach

RAT

N, P1

 

11.3.2022

 

Feoil úr éan géim

GBM

P1

 

11.3.2022

 

US-2.24

Feoil úr éanlaithe clóis seachas raitítigh

POU

N, P1

 

12.3.2022

 

Feoil úr raitíteach

RAT

N, P1

 

12.3.2022

 

Feoil úr éan géim

GBM

P1

 

12.3.2022

 

US-2.25

Feoil úr éanlaithe clóis seachas raitítigh

POU

N, P1

 

14.3.2022

 

Feoil úr raitíteach

RAT

N, P1

 

14.3.2022

 

Feoil úr éan géim

GBM

P1

 

14.3.2022

 

US-2.26

Feoil úr éanlaithe clóis seachas raitítigh

POU

N, P1

 

17.3.2022

 

Feoil úr raitíteach

RAT

N, P1

 

17.3.2022

 

Feoil úr éan géim

GBM

P1

 

17.3.2022

 

US-2.27

Feoil úr éanlaithe clóis seachas raitítigh

POU

N, P1

 

17.3.2022

 

Feoil úr raitíteach

RAT

N, P1

 

17.3.2022

 

Feoil úr éan géim

GBM

P1

 

17.3.2022

 

US-2.28

Feoil úr éanlaithe clóis seachas raitítigh

POU

N, P1

 

18.3.2022

 

Feoil úr raitíteach

RAT

N, P1

 

18.3.2022

 

Feoil úr éan géim

GBM

P1

 

18.3.2022

 

US-2.29

Feoil úr éanlaithe clóis seachas raitítigh

POU

N, P1

 

18.3.2022

 

Feoil úr raitíteach

RAT

N, P1

 

18.3.2022

 

Feoil úr éan géim

GBM

P1

 

18.3.2022”

 


Top