EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0120

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2022/120 ón gCoimisiún an 26 Eanáir 2022 lena leasaítear Cinneadh 2002/840/CE lena nglactar an liosta d’áiseanna ceadaithe i dtríú tíortha chun bianna a ionradú (a bhfuil fógra tugtha ina leith faoi dhoiciméad C(2022) 367) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

C/2022/367

OJ L 19, 28.1.2022, p. 72–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/120/oj

28.1.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 19/72


CINNEADH CUR CHUN FEIDHME (AE) 2022/120 ÓN gCOIMISIÚN

an 26 Eanáir 2022

lena leasaítear Cinneadh 2002/840/CE lena nglactar an liosta d’áiseanna ceadaithe i dtríú tíortha chun bianna a ionradú

(a bhfuil fógra tugtha ina leith faoi dhoiciméad C(2022) 367)

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Threoir 1999/2/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Feabhra 1999 maidir le neastachán dhlíthe na mBallstát i ndáil le bianna agus comhábhair bhia a chóireáiltear le radaíocht ianúcháin (1), agus go háirithe Airteagal 9(2) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Foráiltear le Treoir 1999/2/CE nach féidir bia-ábhar a chóireáiltear le radaíocht ianúcháin a allmhairiú ó thríú tír ach amháin má caitheadh leis i saoráid ionradaíochta arna formheas ag an Aontas Eorpach.

(2)

Le Cinneadh 2002/840/CE (2) ón gCoimisiún, bunaíodh liosta de shaoráidí ionradaíochta formheasta i dtríú tíortha.

(3)

An 31 Lúnasa 2021, chuir an Ríocht Aontaithe isteach iarratas ar fhormheas na saoráide ionradaíochta “Sláinte Sineirge” atá lonnaithe i Swindon, an Ríocht Aontaithe.

(4)

Chuir an Ríocht Aontaithe fianaise leordhóthanach ar fáil go ráthaítear le maoirseacht oifigiúil na saoráide ionradaíochta sin go gcomhlíontar ceanglais Airteagal 7 de Threoir 1999/2/CE.

(5)

Ba cheart an tsaoráid ionradaíochta “Sláinte Sineirge” a áireamh i liosta na saoráidí ionradaíochta formheasta i dtríú tíortha.

(6)

Ba cheart, dá bhrí sin, Cinneadh 2002/840/CE a leasú dá réir.

(7)

Na bearta dá bhforáiltear sa Chinneadh seo, is bearta iad atá i gcomhréir leis an tuairim ón mBuanchoiste um Plandaí, Ainmhithe, Bia agus Beatha,

TAR ÉIS AN CINNEADH SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Cuirtear an téacs a leagtar amach san Iarscríbhinn a ghabhann leis an gCinneadh seo in ionad na hIarscríbhinne a ghabhann le Cinneadh 2002/840/CE.

Airteagal 2

Dírítear an Cinneadh seo chuig na Ballstáit.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 26 Eanáir 2022.

Thar ceann an Choimisiúin

Stella KYRIAKIDES

Comhalta den Choimisiún


(1)  IO L 66, 13.3.1999, lch. 16.

(2)  Cinneadh 2002/840/CE an 23 Deireadh Fómhair 2002 lena nglactar an liosta d’áiseanna ceadaithe i dtríú tíortha chun bianna a ionradú (IO L 287, 25.10.2002, lch. 40).


IARSCRÍBHINN

“IARSCRÍBHINN

Liosta na saoráidí ionradaíochta i dtríú tíortha arna bhformheas ag an Aontas

Uimh. Thagartha: CIM-AE 01-2002

HEPRO Cape (Pty) Teoranta

6 Ferrule Avenue

Montague Gardens

Milnerton 7441

An Rinn Thiar

Poblacht na hAfraice Theas

Teil. (27-21) 5512440

Facs (27-21) 5511766

Uimh. Thagartha: CIM-AE 02-2002

GAMMASTER South Africa (Pty) Ltd

PO Box 3219

5 Waterpas Street

Isando Extension 3

Kempton Park 1620

Johannesburg

Poblacht na hAfraice Theas

Teil. (27-11) 9748851

Facs (27-11) 9748986

Uimh. Thagartha: CIM-AE 03-2002

GAMWAVE (Pty) Ltd

Bosca PO 26406

Isipingo Beach

Durban 4115

Kwazulu-Natal

Poblacht na hAfraice Theas

Teil. (27-31) 9028890

Facs (27-31) 9121704

Uimh. Thagartha: CIM-AE 05-2004

GAMMA-PAK AS

Yünsa Yolu N: 4 OSB

Cerkezköy/TEKIRDAG

TR-59500

An Tuirc

Teil. (90-282) 7265790

Facs (90-282) 7265178

Uimh. Thagartha: CIM-AE 06-2004

STUDER AGG WERK HARD

Hogenweidstrasse 2

Däniken

CH-4658

An Eilvéis

Teil. (41-062) 2889060

Facs (41-062) 2889070

Uimh. Thagartha: CIM-AE 07-2006

LÁRIONAD IONRADAÍOCHTA TÉALANNACH

Institiúid Teicneolaíochta Núicléiche na Téalainne (Eagraíocht Phoiblí)

37 Moo 3, TECHNOPOLIS

Klong 5, Klong Luang

Pathumthani 12120

An Téalainn

Teil. (662) 5774167 go dtí 71

Facs (662) 5771945

Uimh. Thagartha: CIM-AE 08-2006

Synergy Health (Thailand) Ltd

700/465 Amata Nakorn Tionscail

Moo 7, Tambon Donhuaroh

Amphur Muang

Chonburi 20000

An Téalainn

Teil. (66) (0) 38458431 go dtí 3 agus (66) (0) 38450092 go dtí 3

Facs. (66) (0) 38458435 agus (66) (0) 38717146

Uimh. Thagartha: CIM-AE 09-2010

Board of Radiation and Isotope Technology

Department of Atomic Energy

BRIT/BARC Vashi Complex

Sector 20, Vashi

Navi Mumbai — 400 705 (Maharashtra)

An India

Teil. +912227840000 + 912227887000

Facs +912227840005

R-phost: chief@britatom.gov.in cebrit@vsnl.net

Uimh. Thagartha: CIM-AE 10-2010

Board of Radiation and Isotope Technology

ISOMED

Bhabha Atomic Research Centre

South Site Gate, Refinery Road

In aice le Stáisiún Cumhachta TATA, Trombay

Mumbai — 400085 (Maharashtra)

An India

Teil. +912225595684 + 912225594751

Facs +912225505338

R-phost: chief@britatom.gov.in cebrit@vsnl.net

Uimh. Thagartha: CIM-AE 11-2010

Microtrol Sterilisation Services Pvt. Ltd

Plot No 14 Bommasandra- Jigani Link Road Industrial Area

KIADB, Off Hosur Road

Hennagarra Post

Bengalooru — 562 106 (Karnataka)

An India

Teil. +918110653932 + 918110414030

Facs +918110414031

Ríomhphost: vikram@microtrol-india.com

Uimh. Thagartha: CIM-AE 12-2021

Synergy Health

Moray Road

Elgin Industrial Estate

Swindon

SN2 8XS

An Ríocht Aontaithe

Teil: + 44 1793-601004

R-phost: ast_info@steris.com


Top