EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1354

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1354 ón gCoimisiún an 6 Lúnasa 2021 lena leagtar síos faisnéis theicniúil le haghaidh ríomh forálacha teicniúla agus bunchistí dílse le haghaidh tuarascála le dátaí tagartha ón 30 Meitheamh 2021 go dtí an 29 Meán Fómhair 2021 i gcomhréir le Treoir 2009/138/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le gabháil le gnó an Árachais agus an Athárachais agus an gnó sin a shaothrú (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

C/2021/5778

OJ L 291, 13.8.2021, p. 24–119 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1354/oj

13.8.2021   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 291/24


RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2021/1354 ÓN gCOIMISIÚN

an 6 Lúnasa 2021

lena leagtar síos faisnéis theicniúil le haghaidh ríomh forálacha teicniúla agus bunchistí dílse le haghaidh tuarascála le dátaí tagartha ón 30 Meitheamh 2021 go dtí an 29 Meán Fómhair 2021 i gcomhréir le Treoir 2009/138/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le gabháil le gnó an Árachais agus an Athárachais agus an gnó sin a shaothrú

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Threoir 2009/138/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2009 maidir le gabháil le gnó an Árachais agus an Athárachais agus an gnó sin a shaothrú (Sócmhainneacht II) (1), agus go háirithe an tríú fomhír d’Airteagal 77e(2) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Chun coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú le haghaidh ríomh forálacha teicniúla agus bunchistí dílse ag gnóthais árachais agus athárachais chun críocha Threoir 2009/138/CE, ba cheart faisnéis theicniúil a leagan síos le haghaidh gach dáta tagartha maidir le struchtúir téarma ábhartha agus ráta úis atá saor ó riosca agus maidir le raonta difríochta bunúsacha chun an coigeartú meaitseála agus na coigeartuithe luaineachta a ríomh.

(2)

Ba cheart do ghnóthais árachais agus athárachais úsáid a bhaint as an bhfaisnéis theicniúil atá bunaithe ar shonraí margaidh a bhaineann le deireadh na míosa roimhe sin a thagann roimh an gcéad dáta tagartha maidir le tuairisciú a bhfuil feidhm ag an Rialachán maidir leis. An 5 Iúil 2021 chuir an tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde an fhaisnéis theicniúil a bhaineann le sonraí margaidh go dtí deireadh mhí an Mheithimh 2021 ar fáil don Choimisiún. Foilsíodh an fhaisnéis sin an 5 Iúil 2021 i gcomhréir le hAirteagal 77e(1) de Threoir 2009/138/CE.

(3)

I bhfianaise an ghá an fhaisnéis theicniúil a bheith ar fáil láithreach, tá sé tábhachtach go dtiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm ar bhonn práinne.

(4)

Ar chúiseanna stuamachta, ní mór go n-úsáidfidh gnóthais árachais agus athárachais an fhaisnéis theicniúil chéanna chun forálacha teicniúla agus cistí dílse bunúsacha a ríomh gan beann ar an dáta a thuairiscíonn siad dá n-údaráis inniúla. Ba cheart dá bhrí sin go mbeadh feidhm ag an Rialachán seo ón gcéad dáta tagartha tuarascála a bhfuil feidhm ag an Rialachán seo maidir leis.

(5)

D’fhonn deimhneacht dhlíthiúil a chur ar fáil a luaithe is féidir, ar mhórchúiseanna práinne a bhaineann le hinfhaighteacht an struchtúir téarma ábhartha agus ráta úis atá saor ó riosca, tá bonn cirt cuí le bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 8, i gcomhar le hAirteagal 4 de Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (2),

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

1.   Bainfidh gnóthais árachais agus athárachais úsáid as an bhfaisnéis theicniúil dá dtagraítear i mír 2 agus forálacha teicniúla agus cistí dílse bunúsacha á ríomh le haghaidh tuarascála a bhfuil dátaí tagartha ón 30 Meitheamh 2021 go dtí an 29 Meán Fómhair 2021 ag baint leo.

2.   I gcás gach airgeadra ábhartha, maidir leis an bhfaisnéis theicniúil a úsáidfear chun an meastachán is fearr a ríomh i gcomhréir le hAirteagal 77 de Threoir 2009/138/CE, chun an coigeartú meaitseála a ríomh i gcomhréir le hAirteagal 77c den Treoir sin agus chun an coigeartú luaineachta a ríomh i gcomhréir le hAirteagal 77d den Treoir, is é a bheidh inti an méid seo a leanas:

(a)

na struchtúir téarma ábhartha agus ráta úis atá saor ó riosca a leagtar amach in Iarscríbhinn I;

(b)

na raonta difríochta bunúsacha le haghaidh ríomh an choigeartaithe meaitseála a leagtar amach in Iarscríbhinn II;

(c)

i dtaca le gach margadh árachais náisiúnta ábhartha, na coigeartuithe luaineachta a leagtar amach in Iarscríbhinn III.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm aige ón 30 Meitheamh 2021.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil,6 Lúnasa 2021

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 335, 17.12.2009, lch. 1.

(2)  Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme ag an gCoimisiún (IO L 55, 28.2.2011, lch. 13).


IARSCRÍBHINN I

Struchtúir téarma ábhartha agus ráta úis atá saor ó riosca chun an meastachán is fearr a ríomh, gan aon choigeartú meaitseála nó coigeartú luaineachta

Téarma go dtí aibíocht (i mblianta)

Euro

Koruna Phoblacht na Seice

Krone na Danmhairge

Forint na hUngáire

Krona na Sualainne

Kuna na Cróite

1

-0,605  %

1,015  %

-0,615  %

0,917  %

-0,120  %

-0,171  %

2

-0,555  %

1,489  %

-0,565  %

1,279  %

-0,027  %

-0,072  %

3

-0,495  %

1,720  %

-0,505  %

1,546  %

0,068  %

-0,007  %

4

-0,426  %

1,816  %

-0,436  %

1,772  %

0,178  %

0,050  %

5

-0,346  %

1,842  %

-0,356  %

1,967  %

0,284  %

0,120  %

6

-0,276  %

1,827  %

-0,286  %

2,136  %

0,352  %

0,214  %

7

-0,206  %

1,796  %

-0,216  %

2,285  %

0,408  %

0,337  %

8

-0,126  %

1,768  %

-0,136  %

2,413  %

0,472  %

0,488  %

9

-0,064  %

1,749  %

-0,074  %

2,527  %

0,557  %

0,666  %

10

0,003  %

1,744  %

-0,007  %

2,628  %

0,675  %

0,832  %

11

0,067  %

1,754  %

0,057  %

2,718  %

0,831  %

0,979  %

12

0,126  %

1,776  %

0,116  %

2,803  %

1,000  %

1,111  %

13

0,183  %

1,805  %

0,172  %

2,879  %

1,164  %

1,230  %

14

0,232  %

1,840  %

0,221  %

2,952  %

1,318  %

1,338  %

15

0,268  %

1,878  %

0,257  %

3,024  %

1,458  %

1,438  %

16

0,290  %

1,920  %

0,280  %

3,091  %

1,584  %

1,529  %

17

0,306  %

1,963  %

0,296  %

3,151  %

1,698  %

1,614  %

18

0,325  %

2,007  %

0,314  %

3,207  %

1,801  %

1,692  %

19

0,350  %

2,051  %

0,340  %

3,258  %

1,894  %

1,765  %

20

0,387  %

2,094  %

0,376  %

3,305  %

1,978  %

1,833  %

21

0,435  %

2,136  %

0,425  %

3,349  %

2,054  %

1,897  %

22

0,494  %

2,178  %

0,484  %

3,390  %

2,124  %

1,957  %

23

0,558  %

2,218  %

0,548  %

3,428  %

2,187  %

2,013  %

24

0,626  %

2,257  %

0,616  %

3,464  %

2,246  %

2,065  %

25

0,695  %

2,294  %

0,686  %

3,498  %

2,300  %

2,115  %

26

0,766  %

2,331  %

0,757  %

3,530  %

2,349  %

2,162  %

27

0,836  %

2,366  %

0,828  %

3,559  %

2,395  %

2,206  %

28

0,906  %

2,399  %

0,897  %

3,588  %

2,438  %

2,248  %

29

0,974  %

2,431  %

0,966  %

3,614  %

2,478  %

2,287  %

30

1,041  %

2,462  %

1,033  %

3,639  %

2,515  %

2,325  %

31

1,106  %

2,492  %

1,098  %

3,663  %

2,550  %

2,361  %

32

1,169  %

2,520  %

1,161  %

3,686  %

2,583  %

2,395  %

33

1,230  %

2,548  %

1,223  %

3,708  %

2,613  %

2,427  %

34

1,289  %

2,574  %

1,282  %

3,728  %

2,642  %

2,458  %

35

1,346  %

2,599  %

1,339  %

3,748  %

2,669  %

2,487  %

36

1,400  %

2,623  %

1,393  %

3,766  %

2,695  %

2,515  %

37

1,453  %

2,647  %

1,446  %

3,784  %

2,719  %

2,542  %

38

1,504  %

2,669  %

1,497  %

3,801  %

2,743  %

2,567  %

39

1,552  %

2,690  %

1,546  %

3,818  %

2,764  %

2,592  %

40

1,599  %

2,711  %

1,593  %

3,833  %

2,785  %

2,615  %

41

1,644  %

2,731  %

1,638  %

3,848  %

2,805  %

2,637  %

42

1,688  %

2,750  %

1,682  %

3,863  %

2,824  %

2,659  %

43

1,729  %

2,768  %

1,723  %

3,876  %

2,842  %

2,679  %

44

1,769  %

2,785  %

1,764  %

3,890  %

2,859  %

2,699  %

45

1,808  %

2,802  %

1,802  %

3,902  %

2,875  %

2,718  %

46

1,845  %

2,819  %

1,840  %

3,915  %

2,891  %

2,736  %

47

1,881  %

2,834  %

1,875  %

3,926  %

2,906  %

2,754  %

48

1,915  %

2,849  %

1,910  %

3,938  %

2,921  %

2,771  %

49

1,948  %

2,864  %

1,943  %

3,948  %

2,934  %

2,787  %

50

1,980  %

2,878  %

1,975  %

3,959  %

2,948  %

2,803  %

51

2,011  %

2,892  %

2,006  %

3,969  %

2,960  %

2,818  %

52

2,041  %

2,905  %

2,036  %

3,979  %

2,973  %

2,832  %

53

2,069  %

2,917  %

2,065  %

3,988  %

2,985  %

2,846  %

54

2,097  %

2,930  %

2,092  %

3,997  %

2,996  %

2,860  %

55

2,124  %

2,941  %

2,119  %

4,006  %

3,007  %

2,873  %

56

2,150  %

2,953  %

2,145  %

4,015  %

3,017  %

2,886  %

57

2,175  %

2,964  %

2,170  %

4,023  %

3,028  %

2,898  %

58

2,199  %

2,975  %

2,195  %

4,031  %

3,037  %

2,910  %

59

2,222  %

2,985  %

2,218  %

4,039  %

3,047  %

2,921  %

60

2,245  %

2,995  %

2,241  %

4,046  %

3,056  %

2,932  %

61

2,267  %

3,005  %

2,263  %

4,054  %

3,065  %

2,943  %

62

2,288  %

3,014  %

2,284  %

4,061  %

3,074  %

2,953  %

63

2,309  %

3,023  %

2,305  %

4,067  %

3,082  %

2,963  %

64

2,329  %

3,032  %

2,325  %

4,074  %

3,090  %

2,973  %

65

2,348  %

3,041  %

2,344  %

4,080  %

3,098  %

2,983  %

66

2,367  %

3,049  %

2,363  %

4,087  %

3,105  %

2,992  %

67

2,385  %

3,057  %

2,381  %

4,093  %

3,113  %

3,001  %

68

2,403  %

3,065  %

2,399  %

4,099  %

3,120  %

3,010  %

69

2,420  %

3,073  %

2,416  %

4,104  %

3,127  %

3,018  %

70

2,437  %

3,080  %

2,433  %

4,110  %

3,134  %

3,026  %

71

2,453  %

3,088  %

2,449  %

4,115  %

3,140  %

3,034  %

72

2,469  %

3,095  %

2,465  %

4,121  %

3,147  %

3,042  %

73

2,484  %

3,102  %

2,481  %

4,126  %

3,153  %

3,050  %

74

2,499  %

3,108  %

2,496  %

4,131  %

3,159  %

3,057  %

75

2,514  %

3,115  %

2,510  %

4,136  %

3,165  %

3,064  %

76

2,528  %

3,121  %

2,524  %

4,140  %

3,170  %

3,071  %

77

2,542  %

3,127  %

2,538  %

4,145  %

3,176  %

3,078  %

78

2,555  %

3,133  %

2,552  %

4,150  %

3,181  %

3,085  %

79

2,568  %

3,139  %

2,565  %

4,154  %

3,187  %

3,091  %

80

2,581  %

3,145  %

2,578  %

4,158  %

3,192  %

3,098  %

81

2,594  %

3,150  %

2,590  %

4,162  %

3,197  %

3,104  %

82

2,606  %

3,156  %

2,603  %

4,167  %

3,202  %

3,110  %

83

2,618  %

3,161  %

2,615  %

4,171  %

3,207  %

3,116  %

84

2,629  %

3,166  %

2,626  %

4,174  %

3,211  %

3,121  %

85

2,641  %

3,172  %

2,638  %

4,178  %

3,216  %

3,127  %

86

2,652  %

3,176  %

2,649  %

4,182  %

3,220  %

3,132  %

87

2,663  %

3,181  %

2,660  %

4,186  %

3,225  %

3,138  %

88

2,673  %

3,186  %

2,670  %

4,189  %

3,229  %

3,143  %

89

2,684  %

3,191  %

2,681  %

4,193  %

3,233  %

3,148  %

90

2,694  %

3,195  %

2,691  %

4,196  %

3,237  %

3,153  %

91

2,704  %

3,200  %

2,701  %

4,199  %

3,241  %

3,158  %

92

2,713  %

3,204  %

2,711  %

4,203  %

3,245  %

3,163  %

93

2,723  %

3,208  %

2,720  %

4,206  %

3,249  %

3,168  %

94

2,732  %

3,212  %

2,729  %

4,209  %

3,253  %

3,172  %

95

2,741  %

3,217  %

2,739  %

4,212  %

3,256  %

3,177  %

96

2,750  %

3,220  %

2,748  %

4,215  %

3,260  %

3,181  %

97

2,759  %

3,224  %

2,756  %

4,218  %

3,263  %

3,185  %

98

2,767  %

3,228  %

2,765  %

4,221  %

3,267  %

3,190  %

99

2,776  %

3,232  %

2,773  %

4,224  %

3,270  %

3,194  %

100

2,784  %

3,236  %

2,781  %

4,226  %

3,273  %

3,198  %

101

2,792  %

3,239  %

2,790  %

4,229  %

3,277  %

3,202  %

102

2,800  %

3,243  %

2,797  %

4,232  %

3,280  %

3,206  %

103

2,808  %

3,246  %

2,805  %

4,234  %

3,283  %

3,209  %

104

2,815  %

3,250  %

2,813  %

4,237  %

3,286  %

3,213  %

105

2,823  %

3,253  %

2,820  %

4,239  %

3,289  %

3,217  %

106

2,830  %

3,256  %

2,828  %

4,242  %

3,292  %

3,220  %

107

2,837  %

3,259  %

2,835  %

4,244  %

3,295  %

3,224  %

108

2,844  %

3,263  %

2,842  %

4,247  %

3,297  %

3,227  %

109

2,851  %

3,266  %

2,849  %

4,249  %

3,300  %

3,231  %

110

2,858  %

3,269  %

2,856  %

4,251  %

3,303  %

3,234  %

111

2,865  %

3,272  %

2,862  %

4,253  %

3,306  %

3,237  %

112

2,871  %

3,275  %

2,869  %

4,256  %

3,308  %

3,241  %

113

2,878  %

3,277  %

2,875  %

4,258  %

3,311  %

3,244  %

114

2,884  %

3,280  %

2,882  %

4,260  %

3,313  %

3,247  %

115

2,890  %

3,283  %

2,888  %

4,262  %

3,316  %

3,250  %

116

2,896  %

3,286  %

2,894  %

4,264  %

3,318  %

3,253  %

117

2,902  %

3,288  %

2,900  %

4,266  %

3,321  %

3,256  %

118

2,908  %

3,291  %

2,906  %

4,268  %

3,323  %

3,259  %

119

2,914  %

3,294  %

2,912  %

4,270  %

3,325  %

3,262  %

120

2,920  %

3,296  %

2,917  %

4,272  %

3,328  %

3,265  %

121

2,925  %

3,299  %

2,923  %

4,274  %

3,330  %

3,267  %

122

2,931  %

3,301  %

2,929  %

4,276  %

3,332  %

3,270  %

123

2,936  %

3,304  %

2,934  %

4,277  %

3,334  %

3,273  %

124

2,941  %

3,306  %

2,939  %

4,279  %

3,336  %

3,275  %

125

2,947  %

3,308  %

2,945  %

4,281  %

3,339  %

3,278  %

126

2,952  %

3,311  %

2,950  %

4,283  %

3,341  %

3,281  %

127

2,957  %

3,313  %

2,955  %

4,284  %

3,343  %

3,283  %

128

2,962  %

3,315  %

2,960  %

4,286  %

3,345  %

3,286  %

129

2,967  %

3,317  %

2,965  %

4,288  %

3,347  %

3,288  %

130

2,972  %

3,320  %

2,970  %

4,289  %

3,349  %

3,290  %

131

2,977  %

3,322  %

2,975  %

4,291  %

3,351  %

3,293  %

132

2,981  %

3,324  %

2,979  %

4,293  %

3,352  %

3,295  %

133

2,986  %

3,326  %

2,984  %

4,294  %

3,354  %

3,297  %

134

2,990  %

3,328  %

2,989  %

4,296  %

3,356  %

3,300  %

135

2,995  %

3,330  %

2,993  %

4,297  %

3,358  %

3,302  %

136

2,999  %

3,332  %

2,998  %

4,299  %

3,360  %

3,304  %

137

3,004  %

3,334  %

3,002  %

4,300  %

3,361  %

3,306  %

138

3,008  %

3,336  %

3,006  %

4,302  %

3,363  %

3,308  %

139

3,012  %

3,338  %

3,010  %

4,303  %

3,365  %

3,310  %

140

3,016  %

3,340  %

3,015  %

4,304  %

3,367  %

3,312  %

141

3,021  %

3,341  %

3,019  %

4,306  %

3,368  %

3,315  %

142

3,025  %

3,343  %

3,023  %

4,307  %

3,370  %

3,317  %

143

3,029  %

3,345  %

3,027  %

4,308  %

3,371  %

3,318  %

144

3,033  %

3,347  %

3,031  %

4,310  %

3,373  %

3,320  %

145

3,037  %

3,349  %

3,035  %

4,311  %

3,375  %

3,322  %

146

3,040  %

3,350  %

3,039  %

4,312  %

3,376  %

3,324  %

147

3,044  %

3,352  %

3,042  %

4,314  %

3,378  %

3,326  %

148

3,048  %

3,354  %

3,046  %

4,315  %

3,379  %

3,328  %

149

3,052  %

3,355  %

3,050  %

4,316  %

3,381  %

3,330  %

150

3,055  %

3,357  %

3,054  %

4,317  %

3,382  %

3,332  %


Téarma go dtí aibíocht (i mblianta)

Lev na Bulgáire

Punt steirling

Leu na Rómáine

Zloty na Polainne

Króna na hÍoslainne

Krone na hIorua

1

-0,655  %

0,056  %

1,834  %

-0,093  %

2,124  %

0,533  %

2

-0,605  %

0,271  %

2,100  %

0,248  %

2,400  %

0,937  %

3

-0,545  %

0,410  %

2,319  %

0,579  %

2,624  %

1,164  %

4

-0,476  %

0,522  %

2,512  %

0,864  %

2,805  %

1,293  %

5

-0,396  %

0,606  %

2,689  %

1,088  %

2,965  %

1,372  %

6

-0,326  %

0,679  %

2,856  %

1,257  %

3,111  %

1,422  %

7

-0,256  %

0,732  %

3,014  %

1,382  %

3,237  %

1,460  %

8

-0,176  %

0,785  %

3,166  %

1,479  %

3,340  %

1,496  %

9

-0,114  %

0,831  %

3,314  %

1,566  %

3,418  %

1,534  %

10

-0,048  %

0,872  %

3,459  %

1,652  %

3,478  %

1,579  %

11

0,016  %

0,907  %

3,576  %

1,733  %

3,524  %

1,630  %

12

0,075  %

0,936  %

3,666  %

1,809  %

3,561  %

1,685  %

13

0,132  %

0,960  %

3,735  %

1,880  %

3,590  %

1,742  %

14

0,181  %

0,979  %

3,788  %

1,947  %

3,613  %

1,799  %

15

0,217  %

0,992  %

3,830  %

2,010  %

3,631  %

1,856  %

16

0,238  %

1,002  %

3,861  %

2,069  %

3,646  %

1,911  %

17

0,255  %

1,008  %

3,886  %

2,125  %

3,658  %

1,965  %

18

0,273  %

1,014  %

3,904  %

2,177  %

3,668  %

2,018  %

19

0,299  %

1,019  %

3,917  %

2,227  %

3,676  %

2,068  %

20

0,335  %

1,026  %

3,927  %

2,273  %

3,683  %

2,116  %

21

0,385  %

1,034  %

3,934  %

2,317  %

3,688  %

2,162  %

22

0,444  %

1,042  %

3,938  %

2,359  %

3,692  %

2,207  %

23

0,509  %

1,048  %

3,940  %

2,399  %

3,695  %

2,249  %

24

0,578  %

1,053  %

3,941  %

2,436  %

3,697  %

2,290  %

25

0,649  %

1,055  %

3,940  %

2,472  %

3,699  %

2,328  %

26

0,721  %

1,053  %

3,938  %

2,505  %

3,700  %

2,365  %

27

0,793  %

1,046  %

3,935  %

2,538  %

3,701  %

2,401  %

28

0,863  %

1,036  %

3,932  %

2,568  %

3,702  %

2,434  %

29

0,933  %

1,020  %

3,928  %

2,597  %

3,702  %

2,467  %

30

1,001  %

1,000  %

3,924  %

2,625  %

3,702  %

2,497  %

31

1,067  %

0,974  %

3,919  %

2,651  %

3,701  %

2,527  %

32

1,131  %

0,945  %

3,914  %

2,676  %

3,701  %

2,555  %

33

1,193  %

0,916  %

3,909  %

2,700  %

3,700  %

2,582  %

34

1,253  %

0,888  %

3,904  %

2,723  %

3,699  %

2,608  %

35

1,310  %

0,861  %

3,899  %

2,745  %

3,698  %

2,632  %

36

1,366  %

0,837  %

3,894  %

2,766  %

3,698  %

2,656  %

37

1,419  %

0,816  %

3,889  %

2,786  %

3,696  %

2,679  %

38

1,471  %

0,798  %

3,883  %

2,805  %

3,695  %

2,700  %

39

1,520  %

0,784  %

3,878  %

2,824  %

3,694  %

2,721  %

40

1,568  %

0,774  %

3,873  %

2,841  %

3,693  %

2,741  %

41

1,614  %

0,766  %

3,868  %

2,858  %

3,692  %

2,760  %

42

1,658  %

0,763  %

3,863  %

2,874  %

3,691  %

2,779  %

43

1,700  %

0,763  %

3,858  %

2,890  %

3,689  %

2,796  %

44

1,741  %

0,766  %

3,854  %

2,905  %

3,688  %

2,813  %

45

1,780  %

0,772  %

3,849  %

2,920  %

3,687  %

2,830  %

46

1,818  %

0,782  %

3,845  %

2,933  %

3,686  %

2,846  %

47

1,854  %

0,794  %

3,840  %

2,947  %

3,684  %

2,861  %

48

1,889  %

0,810  %

3,836  %

2,960  %

3,683  %

2,875  %

49

1,923  %

0,829  %

3,832  %

2,972  %

3,682  %

2,889  %

50

1,955  %

0,851  %

3,828  %

2,984  %

3,681  %

2,903  %

51

1,986  %

0,876  %

3,824  %

2,996  %

3,680  %

2,916  %

52

2,017  %

0,904  %

3,820  %

3,007  %

3,679  %

2,929  %

53

2,046  %

0,934  %

3,816  %

3,018  %

3,677  %

2,941  %

54

2,074  %

0,965  %

3,813  %

3,028  %

3,676  %

2,953  %

55

2,101  %

0,997  %

3,809  %

3,038  %

3,675  %

2,964  %

56

2,127  %

1,030  %

3,806  %

3,048  %

3,674  %

2,975  %

57

2,153  %

1,063  %

3,802  %

3,057  %

3,673  %

2,986  %

58

2,177  %

1,097  %

3,799  %

3,066  %

3,672  %

2,996  %

59

2,201  %

1,130  %

3,796  %

3,075  %

3,671  %

3,006  %

60

2,224  %

1,163  %

3,793  %

3,084  %

3,670  %

3,016  %

61

2,246  %

1,196  %

3,790  %

3,092  %

3,669  %

3,025  %

62

2,268  %

1,229  %

3,787  %

3,100  %

3,668  %

3,034  %

63

2,289  %

1,262  %

3,784  %

3,108  %

3,667  %

3,043  %

64

2,309  %

1,294  %

3,781  %

3,115  %

3,666  %

3,052  %

65

2,328  %

1,325  %

3,778  %

3,123  %

3,665  %

3,060  %

66

2,348  %

1,356  %

3,776  %

3,130  %

3,664  %

3,068  %

67

2,366  %

1,386  %

3,773  %

3,137  %

3,663  %

3,076  %

68

2,384  %

1,416  %

3,771  %

3,143  %

3,663  %

3,084  %

69

2,402  %

1,446  %

3,768  %

3,150  %

3,662  %

3,091  %

70

2,419  %

1,474  %

3,766  %

3,156  %

3,661  %

3,098  %

71

2,435  %

1,502  %

3,764  %

3,163  %

3,660  %

3,105  %

72

2,451  %

1,530  %

3,762  %

3,169  %

3,659  %

3,112  %

73

2,467  %

1,557  %

3,759  %

3,174  %

3,659  %

3,119  %

74

2,482  %

1,583  %

3,757  %

3,180  %

3,658  %

3,125  %

75

2,497  %

1,609  %

3,755  %

3,186  %

3,657  %

3,131  %

76

2,511  %

1,634  %

3,753  %

3,191  %

3,656  %

3,138  %

77

2,525  %

1,658  %

3,751  %

3,196  %

3,656  %

3,144  %

78

2,539  %

1,682  %

3,749  %

3,201  %

3,655  %

3,149  %

79

2,552  %

1,706  %

3,747  %

3,206  %

3,654  %

3,155  %

80

2,565  %

1,729  %

3,746  %

3,211  %

3,654  %

3,161  %

81

2,578  %

1,751  %

3,744  %

3,216  %

3,653  %

3,166  %

82

2,590  %

1,773  %

3,742  %

3,221  %

3,653  %

3,171  %

83

2,602  %

1,795  %

3,740  %

3,225  %

3,652  %

3,176  %

84

2,614  %

1,816  %

3,739  %

3,230  %

3,651  %

3,181  %

85

2,626  %

1,837  %

3,737  %

3,234  %

3,651  %

3,186  %

86

2,637  %

1,857  %

3,736  %

3,238  %

3,650  %

3,191  %

87

2,648  %

1,876  %

3,734  %

3,242  %

3,650  %

3,196  %

88

2,659  %

1,896  %

3,732  %

3,247  %

3,649  %

3,200  %

89

2,669  %

1,915  %

3,731  %

3,250  %

3,649  %

3,205  %

90

2,680  %

1,933  %

3,730  %

3,254  %

3,648  %

3,209  %

91

2,690  %

1,951  %

3,728  %

3,258  %

3,647  %

3,213  %

92

2,700  %

1,969  %

3,727  %

3,262  %

3,647  %

3,218  %

93

2,709  %

1,986  %

3,725  %

3,265  %

3,646  %

3,222  %

94

2,719  %

2,003  %

3,724  %

3,269  %

3,646  %

3,226  %

95

2,728  %

2,020  %

3,723  %

3,273  %

3,646  %

3,230  %

96

2,737  %

2,036  %

3,721  %

3,276  %

3,645  %

3,234  %

97

2,746  %

2,052  %

3,720  %

3,279  %

3,645  %

3,237  %

98

2,754  %

2,068  %

3,719  %

3,283  %

3,644  %

3,241  %

99

2,763  %

2,083  %

3,718  %

3,286  %

3,644  %

3,245  %

100

2,771  %

2,098  %

3,717  %

3,289  %

3,643  %

3,248  %

101

2,780  %

2,113  %

3,715  %

3,292  %

3,643  %

3,252  %

102

2,788  %

2,127  %

3,714  %

3,295  %

3,642  %

3,255  %

103

2,795  %

2,141  %

3,713  %

3,298  %

3,642  %

3,258  %

104

2,803  %

2,155  %

3,712  %

3,301  %

3,642  %

3,262  %

105

2,811  %

2,169  %

3,711  %

3,304  %

3,641  %

3,265  %

106

2,818  %

2,182  %

3,710  %

3,306  %

3,641  %

3,268  %

107

2,825  %

2,195  %

3,709  %

3,309  %

3,640  %

3,271  %

108

2,832  %

2,208  %

3,708  %

3,312  %

3,640  %

3,274  %

109

2,840  %

2,221  %

3,707  %

3,314  %

3,640  %

3,277  %

110

2,846  %

2,233  %

3,706  %

3,317  %

3,639  %

3,280  %

111

2,853  %

2,246  %

3,705  %

3,320  %

3,639  %

3,283  %

112

2,860  %

2,258  %

3,704  %

3,322  %

3,639  %

3,286  %

113

2,866  %

2,269  %

3,703  %

3,325  %

3,638  %

3,289  %

114

2,873  %

2,281  %

3,702  %

3,327  %

3,638  %

3,291  %

115

2,879  %

2,292  %

3,701  %

3,329  %

3,638  %

3,294  %

116

2,885  %

2,304  %

3,701  %

3,332  %

3,637  %

3,297  %

117

2,891  %

2,315  %

3,700  %

3,334  %

3,637  %

3,299  %

118

2,897  %

2,325  %

3,699  %

3,336  %

3,637  %

3,302  %

119

2,903  %

2,336  %

3,698  %

3,338  %

3,636  %

3,304  %

120

2,909  %

2,347  %

3,697  %

3,341  %

3,636  %

3,307  %

121

2,915  %

2,357  %

3,696  %

3,343  %

3,636  %

3,309  %

122

2,920  %

2,367  %

3,696  %

3,345  %

3,636  %

3,311  %

123

2,926  %

2,377  %

3,695  %

3,347  %

3,635  %

3,314  %

124

2,931  %

2,387  %

3,694  %

3,349  %

3,635  %

3,316  %

125

2,937  %

2,396  %

3,693  %

3,351  %

3,635  %

3,318  %

126

2,942  %

2,406  %

3,693  %

3,353  %

3,634  %

3,321  %

127

2,947  %

2,415  %

3,692  %

3,355  %

3,634  %

3,323  %

128

2,952  %

2,424  %

3,691  %

3,357  %

3,634  %

3,325  %

129

2,957  %

2,433  %

3,690  %

3,359  %

3,634  %

3,327  %

130

2,962  %

2,442  %

3,690  %

3,361  %

3,633  %

3,329  %

131

2,967  %

2,451  %

3,689  %

3,362  %

3,633  %

3,331  %

132

2,972  %

2,460  %

3,688  %

3,364  %

3,633  %

3,333  %

133

2,976  %

2,468  %

3,688  %

3,366  %

3,633  %

3,335  %

134

2,981  %

2,477  %

3,687  %

3,368  %

3,632  %

3,337  %

135

2,986  %

2,485  %

3,686  %

3,369  %

3,632  %

3,339  %

136

2,990  %

2,493  %

3,686  %

3,371  %

3,632  %

3,341  %

137

2,994  %

2,501  %

3,685  %

3,373  %

3,632  %

3,343  %

138

2,999  %

2,509  %

3,685  %

3,374  %

3,631  %

3,345  %

139

3,003  %

2,517  %

3,684  %

3,376  %

3,631  %

3,347  %

140

3,007  %

2,525  %

3,683  %

3,378  %

3,631  %

3,349  %

141

3,012  %

2,532  %

3,683  %

3,379  %

3,631  %

3,350  %

142

3,016  %

2,540  %

3,682  %

3,381  %

3,631  %

3,352  %

143

3,020  %

2,547  %

3,682  %

3,382  %

3,630  %

3,354  %

144

3,024  %

2,554  %

3,681  %

3,384  %

3,630  %

3,356  %

145

3,028  %

2,562  %

3,680  %

3,385  %

3,630  %

3,357  %

146

3,032  %

2,569  %

3,680  %

3,387  %

3,630  %

3,359  %

147

3,036  %

2,576  %

3,679  %

3,388  %

3,629  %

3,360  %

148

3,039  %

2,582  %

3,679  %

3,390  %

3,629  %

3,362  %

149

3,043  %

2,589  %

3,678  %

3,391  %

3,629  %

3,364  %

150

3,047  %

2,596  %

3,678  %

3,392  %

3,629  %

3,365  %


Téarma go dtí aibíocht (i mblianta)

Franc na hEilvéise

Dollar na hAstráile

Baht na Téalainne

Dollar Cheanada

Peso na Sile

Peso na Colóime

1

-0,800  %

0,008  %

0,371  %

0,487  %

1,120  %

2,767  %

2

-0,733  %

0,198  %

0,472  %

0,694  %

2,023  %

3,850  %

3

-0,660  %

0,409  %

0,644  %

0,962  %

2,631  %

4,690  %

4

-0,575  %

0,623  %

0,833  %

1,179  %

3,091  %

5,366  %

5

-0,477  %

0,824  %

1,020  %

1,322  %

3,454  %

5,876  %

6

-0,368  %

1,008  %

1,199  %

1,431  %

3,755  %

6,277  %

7

-0,265  %

1,172  %

1,368  %

1,524  %

4,019  %

6,600  %

8

-0,176  %

1,313  %

1,520  %

1,604  %

4,257  %

6,864  %

9

-0,106  %

1,430  %

1,659  %

1,673  %

4,463  %

7,082  %

10

-0,056  %

1,526  %

1,785  %

1,728  %

4,631  %

7,272  %

11

-0,026  %

1,613  %

1,903  %

1,772  %

4,758  %

7,404  %

12

-0,008  %

1,691  %

2,018  %

1,806  %

4,854  %

7,483  %

13

0,002  %

1,757  %

2,136  %

1,834  %

4,925  %

7,523  %

14

0,008  %

1,812  %

2,249  %

1,858  %

4,978  %

7,534  %

15

0,014  %

1,856  %

2,353  %

1,880  %

5,017  %

7,523  %

16

0,020  %

1,891  %

2,444  %

1,900  %

5,046  %

7,496  %

17

0,029  %

1,917  %

2,524  %

1,918  %

5,065  %

7,456  %

18

0,039  %

1,937  %

2,594  %

1,936  %

5,078  %

7,408  %

19

0,053  %

1,952  %

2,657  %

1,954  %

5,086  %

7,353  %

20

0,070  %

1,962  %

2,712  %

1,972  %

5,090  %

7,294  %

21

0,091  %

1,968  %

2,762  %

1,991  %

5,090  %

7,231  %

22

0,116  %

1,970  %

2,806  %

2,009  %

5,088  %

7,167  %

23

0,144  %

1,968  %

2,847  %

2,028  %

5,084  %

7,102  %

24

0,176  %

1,962  %

2,883  %

2,048  %

5,078  %

7,037  %

25

0,213  %

1,953  %

2,917  %

2,068  %

5,071  %

6,972  %

26

0,254  %

1,939  %

2,947  %

2,089  %

5,063  %

6,908  %

27

0,297  %

1,926  %

2,975  %

2,110  %

5,054  %

6,846  %

28

0,343  %

1,914  %

3,001  %

2,132  %

5,045  %

6,784  %

29

0,390  %

1,907  %

3,025  %

2,155  %

5,036  %

6,725  %

30

0,437  %

1,906  %

3,047  %

2,179  %

5,026  %

6,667  %

31

0,484  %

1,912  %

3,067  %

2,204  %

5,016  %

6,611  %

32

0,531  %

1,923  %

3,086  %

2,229  %

5,006  %

6,557  %

33

0,577  %

1,939  %

3,104  %

2,255  %

4,996  %

6,505  %

34

0,622  %

1,958  %

3,120  %

2,280  %

4,986  %

6,455  %

35

0,666  %

1,980  %

3,135  %

2,306  %

4,976  %

6,406  %

36

0,709  %

2,003  %

3,150  %

2,331  %

4,967  %

6,359  %

37

0,751  %

2,027  %

3,163  %

2,356  %

4,957  %

6,315  %

38

0,792  %

2,053  %

3,176  %

2,380  %

4,948  %

6,271  %

39

0,831  %

2,079  %

3,188  %

2,405  %

4,939  %

6,230  %

40

0,870  %

2,105  %

3,200  %

2,428  %

4,930  %

6,190  %

41

0,907  %

2,132  %

3,210  %

2,451  %

4,922  %

6,151  %

42

0,942  %

2,158  %

3,220  %

2,474  %

4,913  %

6,115  %

43

0,977  %

2,184  %

3,230  %

2,495  %

4,905  %

6,079  %

44

1,011  %

2,210  %

3,239  %

2,517  %

4,897  %

6,045  %

45

1,043  %

2,235  %

3,248  %

2,537  %

4,890  %

6,012  %

46

1,074  %

2,260  %

3,256  %

2,558  %

4,882  %

5,980  %

47

1,104  %

2,284  %

3,264  %

2,577  %

4,875  %

5,950  %

48

1,134  %

2,308  %

3,271  %

2,596  %

4,868  %

5,921  %

49

1,162  %

2,331  %

3,279  %

2,615  %

4,861  %

5,892  %

50

1,189  %

2,354  %

3,285  %

2,632  %

4,854  %

5,865  %

51

1,215  %

2,376  %

3,292  %

2,650  %

4,848  %

5,839  %

52

1,241  %

2,397  %

3,298  %

2,667  %

4,842  %

5,814  %

53

1,265  %

2,418  %

3,304  %

2,683  %

4,836  %

5,789  %

54

1,289  %

2,438  %

3,310  %

2,699  %

4,830  %

5,766  %

55

1,312  %

2,458  %

3,316  %

2,714  %

4,824  %

5,743  %

56

1,335  %

2,477  %

3,321  %

2,729  %

4,819  %

5,721  %

57

1,356  %

2,496  %

3,326  %

2,744  %

4,813  %

5,700  %

58

1,377  %

2,514  %

3,331  %

2,758  %

4,808  %

5,679  %

59

1,397  %

2,532  %

3,336  %

2,771  %

4,803  %

5,659  %

60

1,417  %

2,549  %

3,340  %

2,785  %

4,798  %

5,640  %

61

1,436  %

2,565  %

3,345  %

2,797  %

4,794  %

5,621  %

62

1,454  %

2,581  %

3,349  %

2,810  %

4,789  %

5,603  %

63

1,472  %

2,597  %

3,353  %

2,822  %

4,785  %

5,586  %

64

1,490  %

2,612  %

3,357  %

2,834  %

4,780  %

5,569  %

65

1,506  %

2,627  %

3,361  %

2,845  %

4,776  %

5,552  %

66

1,523  %

2,641  %

3,365  %

2,856  %

4,772  %

5,537  %

67

1,539  %

2,655  %

3,368  %

2,867  %

4,768  %

5,521  %

68

1,554  %

2,669  %

3,372  %

2,878  %

4,764  %

5,506  %

69

1,569  %

2,682  %

3,375  %

2,888  %

4,760  %

5,491  %

70

1,584  %

2,695  %

3,378  %

2,898  %

4,757  %

5,477  %

71

1,598  %

2,708  %

3,382  %

2,908  %

4,753  %

5,463  %

72

1,611  %

2,720  %

3,385  %

2,917  %

4,750  %

5,450  %

73

1,625  %

2,732  %

3,388  %

2,926  %

4,746  %

5,437  %

74

1,638  %

2,744  %

3,391  %

2,935  %

4,743  %

5,424  %

75

1,651  %

2,755  %

3,393  %

2,944  %

4,740  %

5,412  %

76

1,663  %

2,766  %

3,396  %

2,953  %

4,737  %

5,400  %

77

1,675  %

2,777  %

3,399  %

2,961  %

4,734  %

5,388  %

78

1,687  %

2,787  %

3,402  %

2,969  %

4,731  %

5,377  %

79

1,698  %

2,797  %

3,404  %

2,977  %

4,728  %

5,366  %

80

1,710  %

2,807  %

3,407  %

2,985  %

4,725  %

5,355  %

81

1,721  %

2,817  %

3,409  %

2,992  %

4,722  %

5,344  %

82

1,731  %

2,826  %

3,411  %

3,000  %

4,719  %

5,334  %

83

1,742  %

2,836  %

3,414  %

3,007  %

4,717  %

5,324  %

84

1,752  %

2,845  %

3,416  %

3,014  %

4,714  %

5,314  %

85

1,762  %

2,854  %

3,418  %

3,021  %

4,712  %

5,304  %

86

1,771  %

2,862  %

3,420  %

3,027  %

4,709  %

5,295  %

87

1,781  %

2,871  %

3,422  %

3,034  %

4,707  %

5,286  %

88

1,790  %

2,879  %

3,424  %

3,040  %

4,704  %

5,277  %

89

1,799  %

2,887  %

3,426  %

3,047  %

4,702  %

5,268  %

90

1,808  %

2,895  %

3,428  %

3,053  %

4,700  %

5,260  %

91

1,817  %

2,902  %

3,430  %

3,059  %

4,698  %

5,251  %

92

1,825  %

2,910  %

3,432  %

3,065  %

4,696  %

5,243  %

93

1,834  %

2,917  %

3,434  %

3,070  %

4,693  %

5,235  %

94

1,842  %

2,925  %

3,436  %

3,076  %

4,691  %

5,227  %

95

1,850  %

2,932  %

3,437  %

3,081  %

4,689  %

5,219  %

96

1,857  %

2,939  %

3,439  %

3,087  %

4,687  %

5,212  %

97

1,865  %

2,945  %

3,441  %

3,092  %

4,685  %

5,205  %

98

1,872  %

2,952  %

3,442  %

3,097  %

4,684  %

5,197  %

99

1,880  %

2,959  %

3,444  %

3,102  %

4,682  %

5,190  %

100

1,887  %

2,965  %

3,446  %

3,107  %

4,680  %

5,183  %

101

1,894  %

2,971  %

3,447  %

3,112  %

4,678  %

5,177  %

102

1,901  %

2,977  %

3,449  %

3,117  %

4,676  %

5,170  %

103

1,908  %

2,983  %

3,450  %

3,122  %

4,675  %

5,163  %

104

1,914  %

2,989  %

3,451  %

3,126  %

4,673  %

5,157  %

105

1,921  %

2,995  %

3,453  %

3,131  %

4,671  %

5,151  %

106

1,927  %

3,001  %

3,454  %

3,135  %

4,670  %

5,145  %

107

1,933  %

3,006  %

3,456  %

3,139  %

4,668  %

5,138  %

108

1,940  %

3,012  %

3,457  %

3,144  %

4,667  %

5,133  %

109

1,946  %

3,017  %

3,458  %

3,148  %

4,665  %

5,127  %

110

1,952  %

3,023  %

3,460  %

3,152  %

4,664  %

5,121  %

111

1,957  %

3,028  %

3,461  %

3,156  %

4,662  %

5,115  %

112

1,963  %

3,033  %

3,462  %

3,160  %

4,661  %

5,110  %

113

1,969  %

3,038  %

3,463  %

3,164  %

4,659  %

5,104  %

114

1,974  %

3,043  %

3,465  %

3,168  %

4,658  %

5,099  %

115

1,980  %

3,048  %

3,466  %

3,171  %

4,656  %

5,094  %

116

1,985  %

3,052  %

3,467  %

3,175  %

4,655  %

5,089  %

117

1,990  %

3,057  %

3,468  %

3,179  %

4,654  %

5,084  %

118

1,995  %

3,062  %

3,469  %

3,182  %

4,652  %

5,079  %

119

2,000  %

3,066  %

3,470  %

3,186  %

4,651  %

5,074  %

120

2,005  %

3,071  %

3,471  %

3,189  %

4,650  %

5,069  %

121

2,010  %

3,075  %

3,472  %

3,193  %

4,649  %

5,064  %

122

2,015  %

3,079  %

3,473  %

3,196  %

4,647  %

5,060  %

123

2,020  %

3,083  %

3,474  %

3,199  %

4,646  %

5,055  %

124

2,025  %

3,088  %

3,475  %

3,202  %

4,645  %

5,051  %

125

2,029  %

3,092  %

3,476  %

3,206  %

4,644  %

5,046  %

126

2,034  %

3,096  %

3,477  %

3,209  %

4,643  %

5,042  %

127

2,038  %

3,100  %

3,478  %

3,212  %

4,642  %

5,038  %

128

2,042  %

3,104  %

3,479  %

3,215  %

4,641  %

5,033  %

129

2,047  %

3,107  %

3,480  %

3,218  %

4,639  %

5,029  %

130

2,051  %

3,111  %

3,481  %

3,221  %

4,638  %

5,025  %

131

2,055  %

3,115  %

3,482  %

3,224  %

4,637  %

5,021  %

132

2,059  %

3,119  %

3,483  %

3,226  %

4,636  %

5,017  %

133

2,063  %

3,122  %

3,484  %

3,229  %

4,635  %

5,013  %

134

2,067  %

3,126  %

3,485  %

3,232  %

4,634  %

5,010  %

135

2,071  %

3,129  %

3,486  %

3,235  %

4,633  %

5,006  %

136

2,075  %

3,133  %

3,486  %

3,237  %

4,632  %

5,002  %

137

2,079  %

3,136  %

3,487  %

3,240  %

4,631  %

4,998  %

138

2,083  %

3,139  %

3,488  %

3,243  %

4,630  %

4,995  %

139

2,087  %

3,143  %

3,489  %

3,245  %

4,629  %

4,991  %

140

2,090  %

3,146  %

3,490  %

3,248  %

4,628  %

4,988  %

141

2,094  %

3,149  %

3,490  %

3,250  %

4,628  %

4,984  %

142

2,097  %

3,152  %

3,491  %

3,253  %

4,627  %

4,981  %

143

2,101  %

3,156  %

3,492  %

3,255  %

4,626  %

4,977  %

144

2,104  %

3,159  %

3,493  %

3,258  %

4,625  %

4,974  %

145

2,108  %

3,162  %

3,493  %

3,260  %

4,624  %

4,971  %

146

2,111  %

3,165  %

3,494  %

3,262  %

4,623  %

4,968  %

147

2,114  %

3,168  %

3,495  %

3,264  %

4,622  %

4,964  %

148

2,118  %

3,171  %

3,496  %

3,267  %

4,622  %

4,961  %

149

2,121  %

3,173  %

3,496  %

3,269  %

4,621  %

4,958  %

150

2,124  %

3,176  %

3,497  %

3,271  %

4,620  %

4,955  %


Téarma go dtí aibíocht (i mblianta)

Dollar Hong Cong

Rúipí na hIndia

Peso Mheicsiceo

Dollar nua na Téaváine

Dollar na Nua-Shéalainne

Rand na hAfraice Theas

1

0,090  %

3,762  %

5,336  %

-0,002  %

0,406  %

3,815  %

2

0,200  %

4,417  %

5,904  %

0,050  %

0,692  %

4,280  %

3

0,402  %

4,922  %

6,145  %

0,097  %

0,920  %

4,985  %

4

0,599  %

5,345  %

6,330  %

0,140  %

1,117  %

5,482  %

5

0,768  %

5,673  %

6,474  %

0,178  %

1,276  %

5,879  %

6

0,906  %

5,914  %

6,588  %

0,213  %

1,422  %

6,265  %

7

1,021  %

6,094  %

6,689  %

0,244  %

1,545  %

6,637  %

8

1,115  %

6,221  %

6,785  %

0,271  %

1,653  %

6,988  %

9

1,193  %

6,325  %

6,883  %

0,296  %

1,746  %

7,314  %

10

1,256  %

6,418  %

6,986  %

0,319  %

1,821  %

7,613  %

11

1,307  %

6,485  %

7,097  %

0,366  %

1,892  %

7,885  %

12

1,351  %

6,529  %

7,210  %

0,434  %

1,961  %

8,126  %

13

1,393  %

6,556  %

7,320  %

0,514  %

2,027  %

8,333  %

14

1,436  %

6,570  %

7,423  %

0,600  %

2,090  %

8,503  %

15

1,482  %

6,575  %

7,517  %

0,689  %

2,150  %

8,631  %

16

1,532  %

6,573  %

7,599  %

0,779  %

2,207  %

8,716  %

17

1,584  %

6,566  %

7,668  %

0,868  %

2,261  %

8,765  %

18

1,638  %

6,554  %

7,722  %

0,956  %

2,312  %

8,785  %

19

1,692  %

6,540  %

7,758  %

1,040  %

2,359  %

8,783  %

20

1,746  %

6,523  %

7,775  %

1,122  %

2,404  %

8,763  %

21

1,799  %

6,504  %

7,773  %

1,201  %

2,446  %

8,729  %

22

1,850  %

6,485  %

7,755  %

1,277  %

2,485  %

8,685  %

23

1,901  %

6,465  %

7,724  %

1,350  %

2,522  %

8,633  %

24

1,949  %

6,444  %

7,683  %

1,419  %

2,557  %

8,576  %

25

1,996  %

6,424  %

7,634  %

1,485  %

2,590  %

8,514  %

26

2,041  %

6,403  %

7,580  %

1,549  %

2,621  %

8,450  %

27

2,085  %

6,382  %

7,523  %

1,609  %

2,650  %

8,384  %

28

2,127  %

6,362  %

7,462  %

1,667  %

2,678  %

8,318  %

29

2,167  %

6,342  %

7,401  %

1,722  %

2,704  %

8,252  %

30

2,205  %

6,322  %

7,338  %

1,774  %

2,729  %

8,186  %

31

2,242  %

6,303  %

7,276  %

1,824  %

2,753  %

8,121  %

32

2,277  %

6,285  %

7,214  %

1,872  %

2,776  %

8,058  %

33

2,311  %

6,266  %

7,153  %

1,918  %

2,797  %

7,995  %

34

2,344  %

6,249  %

7,093  %

1,961  %

2,818  %

7,935  %

35

2,375  %

6,232  %

7,034  %

2,003  %

2,838  %

7,876  %

36

2,405  %

6,215  %

6,977  %

2,043  %

2,856  %

7,819  %

37

2,434  %

6,199  %

6,922  %

2,081  %

2,874  %

7,764  %

38

2,461  %

6,184  %

6,868  %

2,118  %

2,891  %

7,711  %

39

2,488  %

6,169  %

6,816  %

2,153  %

2,908  %

7,660  %

40

2,513  %

6,154  %

6,766  %

2,186  %

2,924  %

7,610  %

41

2,537  %

6,140  %

6,717  %

2,219  %

2,939  %

7,563  %

42

2,561  %

6,127  %

6,670  %

2,249  %

2,953  %

7,517  %

43

2,583  %

6,114  %

6,625  %

2,279  %

2,967  %

7,472  %

44

2,605  %

6,101  %

6,581  %

2,307  %

2,981  %

7,430  %

45

2,626  %

6,089  %

6,539  %

2,335  %

2,993  %

7,389  %

46

2,646  %

6,077  %

6,499  %

2,361  %

3,006  %

7,349  %

47

2,665  %

6,066  %

6,460  %

2,386  %

3,018  %

7,311  %

48

2,684  %

6,055  %

6,422  %

2,411  %

3,029  %

7,274  %

49

2,702  %

6,044  %

6,386  %

2,434  %

3,040  %

7,239  %

50

2,719  %

6,034  %

6,351  %

2,457  %

3,051  %

7,205  %

51

2,736  %

6,024  %

6,317  %

2,478  %

3,061  %

7,172  %

52

2,752  %

6,014  %

6,284  %

2,499  %

3,071  %

7,140  %

53

2,767  %

6,005  %

6,253  %

2,519  %

3,081  %

7,110  %

54

2,782  %

5,996  %

6,223  %

2,539  %

3,090  %

7,080  %

55

2,797  %

5,987  %

6,193  %

2,558  %

3,099  %

7,052  %

56

2,811  %

5,979  %

6,165  %

2,576  %

3,108  %

7,024  %

57

2,824  %

5,971  %

6,138  %

2,594  %

3,116  %

6,997  %

58

2,837  %

5,963  %

6,111  %

2,611  %

3,124  %

6,972  %

59

2,850  %

5,955  %

6,086  %

2,627  %

3,132  %

6,947  %

60

2,862  %

5,948  %

6,061  %

2,643  %

3,139  %

6,923  %

61

2,874  %

5,941  %

6,037  %

2,659  %

3,147  %

6,899  %

62

2,886  %

5,934  %

6,014  %

2,674  %

3,154  %

6,877  %

63

2,897  %

5,927  %

5,991  %

2,688  %

3,161  %

6,855  %

64

2,908  %

5,920  %

5,970  %

2,702  %

3,168  %

6,834  %

65

2,918  %

5,914  %

5,948  %

2,716  %

3,174  %

6,813  %

66

2,928  %

5,908  %

5,928  %

2,729  %

3,181  %

6,793  %

67

2,938  %

5,902  %

5,908  %

2,742  %

3,187  %

6,774  %

68

2,948  %

5,896  %

5,889  %

2,754  %

3,193  %

6,755  %

69

2,957  %

5,890  %

5,870  %

2,767  %

3,198  %

6,737  %

70

2,966  %

5,885  %

5,852  %

2,778  %

3,204  %

6,719  %

71

2,975  %

5,879  %

5,834  %

2,790  %

3,210  %

6,702  %

72

2,984  %

5,874  %

5,817  %

2,801  %

3,215  %

6,685  %

73

2,992  %

5,869  %

5,800  %

2,812  %

3,220  %

6,669  %

74

3,000  %

5,864  %

5,784  %

2,822  %

3,225  %

6,653  %

75

3,008  %

5,859  %

5,768  %

2,833  %

3,230  %

6,637  %

76

3,016  %

5,854  %

5,753  %

2,843  %

3,235  %

6,622  %

77

3,024  %

5,850  %

5,738  %

2,853  %

3,240  %

6,608  %

78

3,031  %

5,845  %

5,723  %

2,862  %

3,244  %

6,594  %

79

3,038  %

5,841  %

5,709  %

2,871  %

3,249  %

6,580  %

80

3,045  %

5,837  %

5,695  %

2,880  %

3,253  %

6,566  %

81

3,052  %

5,833  %

5,681  %

2,889  %

3,257  %

6,553  %

82

3,059  %

5,829  %

5,668  %

2,898  %

3,262  %

6,540  %

83

3,065  %

5,825  %

5,655  %

2,906  %

3,266  %

6,527  %

84

3,071  %

5,821  %

5,642  %

2,915  %

3,270  %

6,515  %

85

3,078  %

5,817  %

5,630  %

2,923  %

3,273  %

6,503  %

86

3,084  %

5,813  %

5,618  %

2,930  %

3,277  %

6,491  %

87

3,090  %

5,810  %

5,606  %

2,938  %

3,281  %

6,480  %

88

3,095  %

5,806  %

5,595  %

2,946  %

3,285  %

6,469  %

89

3,101  %

5,803  %

5,584  %

2,953  %

3,288  %

6,458  %

90

3,106  %

5,799  %

5,573  %

2,960  %

3,292  %

6,447  %

91

3,112  %

5,796  %

5,562  %

2,967  %

3,295  %

6,437  %

92

3,117  %

5,793  %

5,551  %

2,974  %

3,298  %

6,426  %

93

3,122  %

5,790  %

5,541  %

2,981  %

3,301  %

6,416  %

94

3,127  %

5,787  %

5,531  %

2,987  %

3,305  %

6,407  %

95

3,132  %

5,784  %

5,521  %

2,994  %

3,308  %

6,397  %

96

3,137  %

5,781  %

5,511  %

3,000  %

3,311  %

6,388  %

97

3,142  %

5,778  %

5,502  %

3,006  %

3,314  %

6,379  %

98

3,147  %

5,775  %

5,493  %

3,012  %

3,317  %

6,370  %

99

3,151  %

5,772  %

5,484  %

3,018  %

3,319  %

6,361  %

100

3,156  %

5,769  %

5,475  %

3,024  %

3,322  %

6,352  %

101

3,160  %

5,767  %

5,466  %

3,030  %

3,325  %

6,344  %

102

3,164  %

5,764  %

5,458  %

3,035  %

3,328  %

6,335  %

103

3,169  %

5,762  %

5,449  %

3,041  %

3,330  %

6,327  %

104

3,173  %

5,759  %

5,441  %

3,046  %

3,333  %

6,319  %

105

3,177  %

5,757  %

5,433  %

3,051  %

3,335  %

6,311  %

106

3,181  %

5,754  %

5,425  %

3,056  %

3,338  %

6,304  %

107

3,185  %

5,752  %

5,417  %

3,061  %

3,340  %

6,296  %

108

3,189  %

5,749  %

5,410  %

3,066  %

3,343  %

6,289  %

109

3,192  %

5,747  %

5,402  %

3,071  %

3,345  %

6,281  %

110

3,196  %

5,745  %

5,395  %

3,076  %

3,347  %

6,274  %

111

3,200  %

5,743  %

5,388  %

3,081  %

3,350  %

6,267  %

112

3,203  %

5,740  %

5,381  %

3,085  %

3,352  %

6,260  %

113

3,207  %

5,738  %

5,374  %

3,090  %

3,354  %

6,254  %

114

3,210  %

5,736  %

5,367  %

3,094  %

3,356  %

6,247  %

115

3,214  %

5,734  %

5,360  %

3,099  %

3,358  %

6,241  %

116

3,217  %

5,732  %

5,354  %

3,103  %

3,361  %

6,234  %

117

3,220  %

5,730  %

5,347  %

3,107  %

3,363  %

6,228  %

118

3,223  %

5,728  %

5,341  %

3,112  %

3,365  %

6,222  %

119

3,226  %

5,726  %

5,335  %

3,116  %

3,367  %

6,216  %

120

3,230  %

5,724  %

5,329  %

3,120  %

3,368  %

6,210  %

121

3,233  %

5,723  %

5,323  %

3,124  %

3,370  %

6,204  %

122

3,236  %

5,721  %

5,317  %

3,128  %

3,372  %

6,198  %

123

3,239  %

5,719  %

5,311  %

3,131  %

3,374  %

6,192  %

124

3,242  %

5,717  %

5,305  %

3,135  %

3,376  %

6,187  %

125

3,244  %

5,715  %

5,299  %

3,139  %

3,378  %

6,181  %

126

3,247  %

5,714  %

5,294  %

3,142  %

3,379  %

6,176  %

127

3,250  %

5,712  %

5,288  %

3,146  %

3,381  %

6,170  %

128

3,253  %

5,710  %

5,283  %

3,150  %

3,383  %

6,165  %

129

3,255  %

5,709  %

5,278  %

3,153  %

3,385  %

6,160  %

130

3,258  %

5,707  %

5,272  %

3,157  %

3,386  %

6,155  %

131

3,261  %

5,706  %

5,267  %

3,160  %

3,388  %

6,150  %

132

3,263  %

5,704  %

5,262  %

3,163  %

3,389  %

6,145  %

133

3,266  %

5,702  %

5,257  %

3,167  %

3,391  %

6,140  %

134

3,268  %

5,701  %

5,252  %

3,170  %

3,393  %

6,135  %

135

3,271  %

5,699  %

5,247  %

3,173  %

3,394  %

6,130  %

136

3,273  %

5,698  %

5,243  %

3,176  %

3,396  %

6,126  %

137

3,275  %

5,697  %

5,238  %

3,179  %

3,397  %

6,121  %

138

3,278  %

5,695  %

5,233  %

3,182  %

3,399  %

6,117  %

139

3,280  %

5,694  %

5,229  %

3,185  %

3,400  %

6,112  %

140

3,282  %

5,692  %

5,224  %

3,188  %

3,402  %

6,108  %

141

3,285  %

5,691  %

5,220  %

3,191  %

3,403  %

6,104  %

142

3,287  %

5,690  %

5,215  %

3,194  %

3,404  %

6,099  %

143

3,289  %

5,688  %

5,211  %

3,197  %

3,406  %

6,095  %

144

3,291  %

5,687  %

5,207  %

3,200  %

3,407  %

6,091  %

145

3,293  %

5,686  %

5,203  %

3,202  %

3,408  %

6,087  %

146

3,295  %

5,684  %

5,198  %

3,205  %

3,410  %

6,083  %

147

3,298  %

5,683  %

5,194  %

3,208  %

3,411  %

6,079  %

148

3,300  %

5,682  %

5,190  %

3,210  %

3,412  %

6,075  %

149

3,302  %

5,681  %

5,186  %

3,213  %

3,413  %

6,071  %

150

3,304  %

5,680  %

5,182  %

3,216  %

3,415  %

6,067  %


Téarma go dtí aibíocht (i mblianta)

Real na Brasaíle

Yuan-renminbi na Síne

Ringgit na Malaeisia

Rúbal na Rúise

Dollar Shingeapór

Won na Cóiré Theas

1

6,222  %

2,229  %

1,579  %

5,931  %

0,200  %

0,896  %

2

7,045  %

2,352  %

1,818  %

6,369  %

0,401  %

1,177  %

3

7,477  %

2,464  %

2,092  %

6,562  %

0,667  %

1,343  %

4

7,843  %

2,561  %

2,330  %

6,667  %

0,847  %

1,453  %

5

8,139  %

2,646  %

2,534  %

6,716  %

0,984  %

1,515  %

6

8,395  %

2,720  %

2,718  %

6,751  %

1,111  %

1,553  %

7

8,620  %

2,786  %

2,895  %

6,780  %

1,223  %

1,584  %

8

8,816  %

2,848  %

3,062  %

6,805  %

1,315  %

1,614  %

9

8,993  %

2,907  %

3,228  %

6,832  %

1,386  %

1,637  %

10

9,167  %

2,964  %

3,391  %

6,864  %

1,434  %

1,649  %

11

9,285  %

3,018  %

3,550  %

6,896  %

1,461  %

1,649  %

12

9,348  %

3,071  %

3,700  %

6,922  %

1,476  %

1,643  %

13

9,370  %

3,122  %

3,838  %

6,942  %

1,484  %

1,635  %

14

9,362  %

3,170  %

3,963  %

6,953  %

1,489  %

1,628  %

15

9,330  %

3,217  %

4,076  %

6,952  %

1,496  %

1,625  %

16

9,282  %

3,261  %

4,178  %

6,939  %

1,505  %

1,625  %

17

9,221  %

3,302  %

4,267  %

6,917  %

1,518  %

1,631  %

18

9,150  %

3,342  %

4,344  %

6,887  %

1,535  %

1,643  %

19

9,074  %

3,380  %

4,408  %

6,851  %

1,558  %

1,661  %

20

8,993  %

3,416  %

4,458  %

6,812  %

1,586  %

1,684  %

21

8,909  %

3,450  %

4,495  %

6,770  %

1,620  %

1,714  %

22

8,824  %

3,483  %

4,521  %

6,727  %

1,658  %

1,748  %

23

8,739  %

3,514  %

4,537  %

6,682  %

1,699  %

1,786  %

24

8,654  %

3,543  %

4,545  %

6,638  %

1,741  %

1,825  %

25

8,570  %

3,572  %

4,548  %

6,593  %

1,784  %

1,865  %

26

8,488  %

3,598  %

4,546  %

6,549  %

1,828  %

1,905  %

27

8,408  %

3,624  %

4,541  %

6,505  %

1,871  %

1,945  %

28

8,330  %

3,648  %

4,532  %

6,462  %

1,913  %

1,985  %

29

8,254  %

3,672  %

4,521  %

6,420  %

1,955  %

2,025  %

30

8,181  %

3,694  %

4,509  %

6,380  %

1,996  %

2,063  %

31

8,110  %

3,715  %

4,495  %

6,340  %

2,035  %

2,101  %

32

8,042  %

3,735  %

4,480  %

6,302  %

2,074  %

2,138  %

33

7,976  %

3,755  %

4,465  %

6,265  %

2,111  %

2,173  %

34

7,913  %

3,773  %

4,449  %

6,229  %

2,147  %

2,207  %

35

7,852  %

3,791  %

4,433  %

6,194  %

2,182  %

2,241  %

36

7,794  %

3,808  %

4,417  %

6,161  %

2,216  %

2,273  %

37

7,738  %

3,825  %

4,400  %

6,129  %

2,248  %

2,304  %

38

7,684  %

3,840  %

4,384  %

6,098  %

2,280  %

2,334  %

39

7,632  %

3,855  %

4,369  %

6,068  %

2,310  %

2,362  %

40

7,582  %

3,870  %

4,353  %

6,039  %

2,339  %

2,390  %

41

7,534  %

3,884  %

4,338  %

6,012  %

2,367  %

2,417  %

42

7,488  %

3,897  %

4,323  %

5,985  %

2,394  %

2,443  %

43

7,444  %

3,910  %

4,309  %

5,959  %

2,420  %

2,467  %

44

7,402  %

3,922  %

4,295  %

5,935  %

2,445  %

2,491  %

45

7,361  %

3,934  %

4,281  %

5,911  %

2,469  %

2,514  %

46

7,322  %

3,945  %

4,268  %

5,888  %

2,492  %

2,537  %

47

7,284  %

3,957  %

4,255  %

5,866  %

2,514  %

2,558  %

48

7,248  %

3,967  %

4,242  %

5,844  %

2,536  %

2,579  %

49

7,213  %

3,977  %

4,230  %

5,824  %

2,557  %

2,599  %

50

7,179  %

3,987  %

4,218  %

5,804  %

2,577  %

2,618  %

51

7,147  %

3,997  %

4,207  %

5,785  %

2,596  %

2,636  %

52

7,115  %

4,006  %

4,196  %

5,766  %

2,615  %

2,654  %

53

7,085  %

4,015  %

4,185  %

5,749  %

2,633  %

2,671  %

54

7,056  %

4,024  %

4,174  %

5,731  %

2,650  %

2,688  %

55

7,028  %

4,032  %

4,164  %

5,715  %

2,667  %

2,704  %

56

7,001  %

4,040  %

4,155  %

5,699  %

2,683  %

2,720  %

57

6,975  %

4,048  %

4,145  %

5,683  %

2,699  %

2,735  %

58

6,949  %

4,055  %

4,136  %

5,668  %

2,714  %

2,750  %

59

6,925  %

4,063  %

4,127  %

5,653  %

2,729  %

2,764  %

60

6,901  %

4,070  %

4,118  %

5,639  %

2,743  %

2,778  %

61

6,878  %

4,077  %

4,110  %

5,626  %

2,757  %

2,791  %

62

6,856  %

4,083  %

4,102  %

5,613  %

2,770  %

2,804  %

63

6,834  %

4,090  %

4,094  %

5,600  %

2,783  %

2,816  %

64

6,813  %

4,096  %

4,086  %

5,587  %

2,796  %

2,828  %

65

6,793  %

4,102  %

4,079  %

5,575  %

2,808  %

2,840  %

66

6,774  %

4,108  %

4,072  %

5,563  %

2,820  %

2,851  %

67

6,755  %

4,114  %

4,065  %

5,552  %

2,832  %

2,862  %

68

6,736  %

4,119  %

4,058  %

5,541  %

2,843  %

2,873  %

69

6,718  %

4,125  %

4,051  %

5,530  %

2,854  %

2,884  %

70

6,701  %

4,130  %

4,045  %

5,520  %

2,864  %

2,894  %

71

6,684  %

4,135  %

4,039  %

5,510  %

2,875  %

2,904  %

72

6,667  %

4,140  %

4,033  %

5,500  %

2,885  %

2,913  %

73

6,651  %

4,145  %

4,027  %

5,490  %

2,894  %

2,923  %

74

6,635  %

4,150  %

4,021  %

5,481  %

2,904  %

2,932  %

75

6,620  %

4,155  %

4,015  %

5,472  %

2,913  %

2,941  %

76

6,605  %

4,159  %

4,010  %

5,463  %

2,922  %

2,949  %

77

6,591  %

4,163  %

4,005  %

5,454  %

2,931  %

2,958  %

78

6,577  %

4,168  %

3,999  %

5,446  %

2,939  %

2,966  %

79

6,563  %

4,172  %

3,994  %

5,438  %

2,948  %

2,974  %

80

6,550  %

4,176  %

3,989  %

5,430  %

2,956  %

2,982  %

81

6,537  %

4,180  %

3,985  %

5,422  %

2,964  %

2,989  %

82

6,524  %

4,184  %

3,980  %

5,415  %

2,971  %

2,997  %

83

6,512  %

4,188  %

3,975  %

5,407  %

2,979  %

3,004  %

84

6,500  %

4,191  %

3,971  %

5,400  %

2,986  %

3,011  %

85

6,488  %

4,195  %

3,967  %

5,393  %

2,994  %

3,018  %

86

6,476  %

4,198  %

3,962  %

5,386  %

3,001  %

3,025  %

87

6,465  %

4,202  %

3,958  %

5,379  %

3,007  %

3,031  %

88

6,454  %

4,205  %

3,954  %

5,373  %

3,014  %

3,038  %

89

6,443  %

4,209  %

3,950  %

5,366  %

3,021  %

3,044  %

90

6,433  %

4,212  %

3,946  %

5,360  %

3,027  %

3,050  %

91

6,423  %

4,215  %

3,942  %

5,354  %

3,033  %

3,056  %

92

6,412  %

4,218  %

3,939  %

5,348  %

3,039  %

3,062  %

93

6,403  %

4,221  %

3,935  %

5,342  %

3,046  %

3,068  %

94

6,393  %

4,224  %

3,931  %

5,336  %

3,051  %

3,073  %

95

6,384  %

4,227  %

3,928  %

5,330  %

3,057  %

3,079  %

96

6,374  %

4,230  %

3,925  %

5,325  %

3,063  %

3,084  %

97

6,365  %

4,233  %

3,921  %

5,319  %

3,068  %

3,090  %

98

6,356  %

4,235  %

3,918  %

5,314  %

3,074  %

3,095  %

99

6,348  %

4,238  %

3,915  %

5,309  %

3,079  %

3,100  %

100

6,339  %

4,241  %

3,912  %

5,304  %

3,084  %

3,105  %

101

6,331  %

4,243  %

3,908  %

5,299  %

3,089  %

3,110  %

102

6,323  %

4,246  %

3,905  %

5,294  %

3,094  %

3,115  %

103

6,315  %

4,248  %

3,902  %

5,289  %

3,099  %

3,119  %

104

6,307  %

4,250  %

3,900  %

5,284  %

3,104  %

3,124  %

105

6,299  %

4,253  %

3,897  %

5,280  %

3,109  %

3,128  %

106

6,292  %

4,255  %

3,894  %

5,275  %

3,113  %

3,133  %

107

6,284  %

4,257  %

3,891  %

5,271  %

3,118  %

3,137  %

108

6,277  %

4,260  %

3,888  %

5,266  %

3,122  %

3,141  %

109

6,270  %

4,262  %

3,886  %

5,262  %

3,127  %

3,146  %

110

6,263  %

4,264  %

3,883  %

5,258  %

3,131  %

3,150  %

111

6,256  %

4,266  %

3,881  %

5,254  %

3,135  %

3,154  %

112

6,249  %

4,268  %

3,878  %

5,250  %

3,139  %

3,158  %

113

6,242  %

4,270  %

3,876  %

5,246  %

3,143  %

3,162  %

114

6,236  %

4,272  %

3,873  %

5,242  %

3,147  %

3,166  %

115

6,229  %

4,274  %

3,871  %

5,238  %

3,151  %

3,169  %

116

6,223  %

4,276  %

3,868  %

5,234  %

3,155  %

3,173  %

117

6,217  %

4,278  %

3,866  %

5,230  %

3,159  %

3,177  %

118

6,211  %

4,280  %

3,864  %

5,227  %

3,163  %

3,180  %

119

6,205  %

4,282  %

3,862  %

5,223  %

3,166  %

3,184  %

120

6,199  %

4,284  %

3,860  %

5,220  %

3,170  %

3,187  %

121

6,193  %

4,285  %

3,857  %

5,216  %

3,174  %

3,191  %

122

6,187  %

4,287  %

3,855  %

5,213  %

3,177  %

3,194  %

123

6,182  %

4,289  %

3,853  %

5,209  %

3,180  %

3,197  %

124

6,176  %

4,291  %

3,851  %

5,206  %

3,184  %

3,201  %

125

6,171  %

4,292  %

3,849  %

5,203  %

3,187  %

3,204  %

126

6,165  %

4,294  %

3,847  %

5,200  %

3,190  %

3,207  %

127

6,160  %

4,296  %

3,845  %

5,196  %

3,194  %

3,210  %

128

6,155  %

4,297  %

3,843  %

5,193  %

3,197  %

3,213  %

129

6,150  %

4,299  %

3,841  %

5,190  %

3,200  %

3,216  %

130

6,145  %

4,300  %

3,840  %

5,187  %

3,203  %

3,219  %

131

6,140  %

4,302  %

3,838  %

5,184  %

3,206  %

3,222  %

132

6,135  %

4,303  %

3,836  %

5,181  %

3,209  %

3,225  %

133

6,130  %

4,305  %

3,834  %

5,179  %

3,212  %

3,227  %

134

6,126  %

4,306  %

3,832  %

5,176  %

3,215  %

3,230  %

135

6,121  %

4,308  %

3,831  %

5,173  %

3,218  %

3,233  %

136

6,116  %

4,309  %

3,829  %

5,170  %

3,220  %

3,236  %

137

6,112  %

4,311  %

3,827  %

5,167  %

3,223  %

3,238  %

138

6,107  %

4,312  %

3,826  %

5,165  %

3,226  %

3,241  %

139

6,103  %

4,313  %

3,824  %

5,162  %

3,229  %

3,244  %

140

6,099  %

4,315  %

3,822  %

5,160  %

3,231  %

3,246  %

141

6,094  %

4,316  %

3,821  %

5,157  %

3,234  %

3,249  %

142

6,090  %

4,317  %

3,819  %

5,154  %

3,236  %

3,251  %

143

6,086  %

4,318  %

3,818  %

5,152  %

3,239  %

3,254  %

144

6,082  %

4,320  %

3,816  %

5,150  %

3,242  %

3,256  %

145

6,078  %

4,321  %

3,815  %

5,147  %

3,244  %

3,258  %

146

6,074  %

4,322  %

3,813  %

5,145  %

3,246  %

3,261  %

147

6,070  %

4,323  %

3,812  %

5,142  %

3,249  %

3,263  %

148

6,066  %

4,325  %

3,810  %

5,140  %

3,251  %

3,265  %

149

6,062  %

4,326  %

3,809  %

5,138  %

3,254  %

3,267  %

150

6,059  %

4,327  %

3,808  %

5,136  %

3,256  %

3,270  %


Téarma go dtí aibíocht (i mblianta)

Lira na Tuirce

Dollar na Stát Aontaithe

Yen na Seapáine

1

17,835  %

0,083  %

-0,156  %

2

18,093  %

0,227  %