EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022M10884

Réamhfhógra faoi chomhchruinniú (Cás M.10884 – JTCP / EPCG / EROSKI S. COOP / SUPRATUC2020) Cás a d'fhéadfaí a chur faoin nós imeachta simplithe (Téacs atá ábhartha maidir le LEE) 2022/C 446/08

PUB/2022/1463

OJ C 446, 24.11.2022, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.11.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

C 446/33


Réamhfhógra faoi chomhchruinniú

(Cás M.10884 – JTCP / EPCG / EROSKI S. COOP / SUPRATUC2020)

Cás a d'fhéadfaí a chur faoin nós imeachta simplithe

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

(2022/C 446/08)

1.   

An 14 Samhain 2022, fuair an Coimisiún fógra maidir le comhchruinniú atá beartaithe, fógra a tugadh de bhun Airteagal 4 de Rialachán (CE) Uimh. 139/2004 ón gComhairle (1).

Baineann an fógra seo leis na gnóthais seo a leanas:

EP Corporate Group, a.s., (“EPCG”, an tSeicia), atá faoi rialú an Uasail Daniel Křetínský amháin,

J&T CAPITAL PARTNERS, a.s., (“JTCP”, an tSeicia), atá faoi rialú go hindíreach ag PT Equity Investments SICAV, ciste infheistíochta atá bunaithe sa tSeicia a bhunaigh an tUasal Patrik Tkáč agus J&T Private Equity Group Limited (“JTPEG”, an Chipir),

Eroski, S. Coop, (“Eroski”, an Spáinn), a bhaineann le EROSKI Group,

Supratuc2020, S.L., (“Supratuc2020”, an Spáinn), atá faoi rialú go comhpháirteach ag EPCG, E-Commerce agus Media Investments, a.s. (“ECMI”, an tSeicia) agus Eroski.

Gheobhaidh EPCG, JTCP agus Eroski rialú comhpháirteach ar Supratuc2020 de réir bhrí Airteagail 3(1)(b) agus 3(4) den Rialachán um Chumaisc.

Baintear an comhchruinniú amach trí bhíthin conartha nó aon mhodh eile.

2.   

Is iad seo a leanas gníomhaíochtaí gnó na ngnóthas lena mbaineann:

Is cuideachta sealbhaíochta infheistíochta de chuid na Seicia é EPCG, atá gníomhach go príomha i réimse an fhuinnimh, an bhonneagair agus na meán. Is é úinéir deiridh EPCG ceann de na hinfheisteoirí is mó, i measc infheisteoirí eile, in earnáil an dáilte bia san Eoraip.

Is cuideachta shealbhaíochta de chuid na Seicia é JTCP, nach bhfuil gníomhach faoi láthair in earnáil an bhia ná ar aon mhargadh atá gaolmhar go hingearach sa Spáinn ná go hidirnáisiúnta.

Is cuideachta dáileacháin, eagraíocht tomhaltóirí agus tionscadal comharchumainn é Eroski mar chomharchumann tomhaltóirí ina bhfuil ról ceannasach agus údarás ag tomhaltóirí agus ag fostaithe. Is príomhchuideachta de EROSKI Group é, comharchumann dáileacháin miondíola le haghaidh earraí agus seirbhísí tomhaltóirí laethúla sa Spáinn agus is tagarmharc é i réigiúin na Gailíse, Thír na mBascach, Navarre, chomh maith leis an gCatalóin agus na hOileáin Bhailéaracha (trí Supratuc2020).

Is cuideachta shealbhaíochta de chuid na Spáinne é Supratuc2020 a bhfuil úinéireacht 100 % aige in dhá chuideachta atá gníomhach i miondíol earraí tomhaltóra laethúla sa Spáinn: Caprabo agus Cecosa. Tá gníomhaíochtaí Supratuc2020 dírithe ar earraí tomhaltóra laethúla a mhiondíol trí ollmhargaí atá lonnaithe i réigiúin na Catalóine sa Spáinn (trí Caprabo) agus sna hOileáin Bhailéaracha (trí CECOSA), faoi seach.

3.   

Tar éis réamhscrúdú a dhéanamh, is é cinneadh an Choimisiúin go bhféadfadh an t-idirbheart ar tugadh fógra ina leith a bheith faoi raon feidhme an Rialacháin um Chumaisc. Ach forchoimeádtar an cinneadh críochnaitheach maidir leis sin.

De bhun an Fhógra ón gCoimisiún maidir le nós imeachta simplithe i dtaca le cóireáil comhchruinnithe áirithe faoi Rialachán (CE) Uimh. 139/2004 ón gComhairle (2), ba cheart a thabhairt faoi deara go bhféadfaí an cás seo a chur faoin nós imeachta a leagtar amach san Fhógra.

4.   

Iarrann an Coimisiún ar thríú páirtithe leasmhara aon bharúlacha a bheadh acu maidir leis an oibríocht atá beartaithe a chur faoi bhráid an Choimisiúin.

Ní mór na barúlacha a bheith faighte ag an gCoimisiún tráth nach déanaí ná 10 lá tar éis dháta foilsithe an fhoilseacháin seo. Ba cheart an tagairt seo a leanas a lua i gcónaí:

M.10884 – JTCP / EPCG / EROSKI S. COOP / SUPRATUC2020

Is féidir barúlacha a sheoladh chuig an gCoimisiún le ríomhphost, le facs nó tríd an bpost. Baintear úsáid as na sonraí teagmhála:

R-phost: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Facs +32 22964301

Seoladh poist:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  IO L 24, 29.1.2004, lch. 1 (an “Rialachán um Chumaisc”).

(2)  IO C 366, 14.12.2013, lch. 5.


Top