EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2010/110A/02

Fógra comórtas oscailte EPSO/AD/180-181-182/10

OJ C 110A , 29.4.2010, p. 11–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.4.2010   

GA

Iris Oifigiúill an Aontais Eorpaigh

C NaN/11


FÓGRA COMÓRTAS OSCAILTE EPSO/AD/180-181-182/10

(2010/C 110 A/02)

Ar mhaith leat a bheith ag obair inár n-institiúidí?

An bhfuil na cáilíochtaí a éilimid agat?

Cuir d'ainm isteach

Cuir an deis chun sochair duit féin

Tá an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne (EPSO) ag eagrú comórtas oscailte ar bhonn cáilíochtaí agus trialacha chun painéal a chruthú óna n-earcófar riarthóirí (AD7 agus AD 8).

EPSO/AD/180/10 — Slándáil córas faisnéise (INFOSEC)

EPSO/AD/181/10 — Dlí na hiomaíochta

EPSO/AD/182/10 — Eacnamaíocht tionscail

Is é is aidhm don chomórtas seo painéil a chruthú chun folúntais in institiúidí an Aontais Eorpaigh a líonadh, sa Chomhairle agus sa Choimisiún go háirithe.

Roimh dhuit iarratas a dhéanamh, ní mór an treoir a foilsíodh in Iris Oifigiúil C 57 A an 9 Márta 2010 agus ar shuíomh gréasáin EPSO a léamh go cúramach.

Is cuid dhílis den fhógra comórtais an treoir sin agus beidh sí ina cuidiú duit rialacha na nósanna imeachta agus na bealaí ar a gcuirtear iarratas isteach a thuiscint.

CLÁR NA nÁBHAR

I.

CÚLRA

II.

DUALGAIS

III.

INCHÁILITHEACHT

IV.

IARRTHÓIRÍ A LIGEAN ISTEACH SA CHOMÓRTAS AGUS CUIREADH CHUIG AN IONAD MEASÚNAITHE

V.

COMÓRTAS OSCAILTE

VI.

PAINÉIL

VII.

CONAS IARRATAS A CHUR ISTEACH

I.   CÚLRA

1.

Líon na n-iarrthóirí a n-éireoidh leo

EPSO/AD/180/10 = 16

EPSO/AD/181/10 = 14

EPSO/AD/182/10 = 14

2.

Nóta

Tá EPSO ag foilsiú na gcomórtas seo a leanas go comhuaineach:

EPSO/AD/178/10 — Leabharlannaíocht/Eolaíocht Faisnéise

EPSO/AD/179/10 — Closamharc

Ní féidir clárú ach d'aon chomórtas amháin as measc na gcúig comórtas sin.

Ní mór an rogha sin a dhéanamh tráth an chlárúcháin ar líne agus ní féidir é a athrú tar éis duit d'iarratas a dhearbhú agus a dheimhniú ar líne.

II.   DUALGAIS

Tá tuairisc ar na próifílí sna hiarscríbhinní.

Tá sonraí maidir leis an bpróifíl ghinearálta atá na hinstitiúidí a lorg ar fáil in Alt 1.2 den treoir is infheidhme maidir le comórtais oscailte.

III.   INCHÁILITHEACHT

, ní mór duit na coinníollacha ginearálta agus sonracha seo a leanas a chomhlíonadh:

1.   Coinníollacha ginearálta

(a)

Bheith i do shaoránach de Bhallstát de chuid an Aontais Eorpaigh.

(b)

Do chearta ar fad mar shaoránach a theachtadh.

(c)

Aon oibleagáid dlí atá ort i dtaca le seirbhís mhíleata a bheith comhlíonta agat.

(c)

Na riachtanais charachtair a chomhlíonadh a theastaíonn chun na dualgais i gceist a dhéanamh.

2.    Coinníollacha sonracha

2.1

Cáilíochtaí

Féach na hiarscríbhinní

2.2

Taithí oibre

Féach na hiarscríbhinní

2.3

Eolas ar theangacha

Is iad seo a leanas teangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh:

BG (Bulgáiris)

CS (Seicis)

DA (Danmhairgis)

DE (Gearmáinis)

EL (Gréigis)

EN (Béarla)

ES (Spáinnis)

ET (Eastóinis)

FI (Fionlainnis)

FR (Fraincis)

GA (Gaeilge)

HU (Ungáiris)

IT (Iodáilis)

LT (Liotuáinis)

LV (Laitvis)

MT (Máltais)

NL (Ollainnis)

PL (Polainnis)

PT (Portaingéilis)

RO (Rómáinis)

SK (Slóvaicis)

SL (Slóivéinis)

SV (Sualainnis)

(a)

Teanga 1

Príomhtheanga:

Sáreolas ar theanga oifigiúil amháin de chuid an Aontais Eorpaigh

agus

 

(b)

Teanga 2

Dara teanga (ní foláir í a bheith éagsúil le teanga 1):

Eolas sásúil ar an nGearmáinis, ar an mBéarla nó ar an bhFraincis

IV.   IARRTHÓIRÍ A LIGEAN ISTEACH SA CHOMÓRTAS AGUS CUIREADH CHUIG AN IONAD MEASÚNAITHE

1.   Iarrthóirí a ligean isteach sa chomórtas

Scrúdófar na coinníollacha ginearálta agus sonracha i bhfianaise na faisnéise arna soláthar san iarratas leictreonach d'fhonn na hiarrthóirí a chomhlíonann coinníollacha iontrála an chomórtais a shainaithint.

2.   Cuireadh chuig an ionad measúnaithe: roghnú ar bhonn cáilíochtaí

D'fhonn na hiarrthóirí a roghnú a bhféadfaí cuireadh chuig an ionad measúnaithe a thabhairt dóibh, déanfaidh an bord agallaimh roghnú ar bhonn cáilíochtaí tar éis do na critéir ar a measúnófar na cáilíochtaí sin a bheith leagtha síos. Is ar bhonn na ndearbhuithe a rinne na hiarrthóirí ina n-iarratas leictreonach a dhéanfar an roghnú sin. Roghnóidh an bord agallaimh, as measc na n-iarrthóirí a chomhlíonann coinníollacha iontrála an chomórtais, na daoine sin a bhfuil na cáilíochtaí is ábhartha acu (céimeanna agus taithí oibre go háirithe) ó thaobh a fheabhas atá siad i dtaca leis na dualgais a bhfuil tuairisc orthu san fhógra comórtais (féach na critéir roghnúcháin san iarscríbhinn). Ar bhonn marc a ríomhtar ar an mbealach seo a leanas a dhéantar an roghnú sin:

(a)

tá gach critéar roghnúcháin ualaithe ó 1 go dtí 3, de réir an tábhacht a thugann an bord agallaimh dó;

(b)

tugann an bord agallaimh marc ó 1 go dtí 4 do gach critéar, i bhfianaise cháilíochtaí an iarrthóra.

Ina dhiaidh sin, aicmítear (1) na hiarrthóirí ar bhonn a gcuid marcanna.

Is é líon a bheidh i líon na n-iarrthóirí a n-iarrfar orthu dul chuig an ionad measúnaithe ná a thrí oiread, ar a mhéad, líon na n-iarrthóirí a n-éireoidh leo arna lua san fhógra seo; foilseofar sin ar shuíomh gréasáin EPSO (www.eu-careers.eu).

3.   Dearbhuithe na n-iarrthóirí a sheiceáil

I ndiaidh imeachtaí an ionaid mheasúnaithe, is é EPSO a scrúdóidh na dearbhuithe a rinne na hiarrthóirí san iarratas leictreonach a fhad a bhaineann leis na coinníollacha ginearálta agus is é an bord agallaimh a scrúdóidh iad a fhad a bhaineann leis na coinníollacha sonracha agus a dhéanfaidh an roghnú ar bhonn cáilíochtaí. Má fhaightear amach sa tseiceáil nach luíonn na dearbhuithe sin lena bhfuil sna doiciméid tacaíochta ábhartha, cuirfear na hiarrthóirí i dtrácht as an gcomórtas.

Déantar an tseiceáil, in ord íslitheach tuillteanais, ar na hiarrthóirí sin a fuair an pasmharc agus na marcanna is fearr i scrúdaithe (d), (e), (f) ina n-iomláine san ionad measúnaithe (féach teideal V). Caithfidh an pasmharc is gá a bheith faighte ag na hiarrthóirí sin freisin i dtrialacha inniúlachta (2) (a), (b) agus (c) (féach Roinn V). Déanfar an tseiceáil sin go dtí go mbainfear amach tairseach na n-iarrthóirí is féidir a bheith ar an bpainéal ar iarrthóirí iad a chomhlíonann na coinníollacha iontrála go léir. Ní scrúdófar doiciméid tacaíochta na n-iarrthóirí atá faoi bhun na tairsí sin.

V.   COMÓRTAS OSCAILTE

1.

Cuireadh chuig an ionad measúnaithe

Iarrfar ort dul chuig an ionad measúnaithe (sa Bhruiséil, de ghnáth) ar feadh lae, más duine de na hiarrthóirí tú:

a chomhlíonann, i bhfianaise na ndearbhuithe a rinneadh le linn dóibh clárú ar líne, coinníollacha ginearálta agus sonracha iontrála Roinn III

agus

a fuair ceann de na marcanna is fearr (3) agus an roghnú ar bhonn cáilíochtaí.

2.

An tIonad measúnaithe:

Measúnófar do chuid inniúlachtaí réasúnaíochta ar na bealaí seo a leanas:

(a)

triail réasúnaíochta briathartha

(b)

triail réasúnaíochta uimhriúla

(c)

triail réasúnaíochta teibí

Ina theannta sin, measúnófar d'inniúlachtaí sainiúla sa réimse i dtrácht mar aon leis na hinniúlachtaí ginearálta a leanas:

Anailísiú agus réiteach fadhbanna

Cumarsáid

Cáilíocht agus torthaí

Foghlaim agus forbairt

Cinneadh tosaíochtaí agus eagrúchán

Buanseasmhacht

Oibriú i bhfoireann

Cumas ceannaireachta

Tá sonraí maidir leis na hinniúlachtaí sin atá na hinstitiúidí a lorg ar fáil in Alt 1.2 den treoir is infheidhme maidir le comórtais oscailte.

Scrúdófar na hinniúlachtaí sin ar na bealaí seo a leanas:

(d)

cás-staidéar sa réimse i dtrácht

(e)

gníomhaíochtaí i ngrúpa

(f)

agallamh struchtúrtha

3.

Teangacha san ionad measúnaithe

Teanga 2 (Gearmáinis, Béarla nó Fraincis) i gcás (a)– (f).

Scrúdófar an t-eolas atá agat ar do phríomhtheanga freisin (teanga 1) le linn an cás-staidéir (d).

4.

Marcáil

Inniúlachtaí

(a)

(briathartha) 0 — 20 pointe

pasmharc: 10 bpointe

(b)

(uimhriúil) 0 — 10 bpointe

(c)

(teibí) 0 — 10 bpointe

an pasmharc do scrúdaithe (b) agus (c) ina n-iomláine: 10 bpointe

Scrúdaithe díbreora is ea scrúdaithe (a), (b) agus (c) ach ní chuirfear pointí na scrúdaithe sin le pointí na dtrialacha eile a dhéantar san ionad measúnaithe.

Inniúlachtaí sonracha

0–100 pointe

pasmharc: 50 pointe

Inniúlachtaí ginearálta

0 — 80 pointe do na hinniúlachtaí ginearálta ina n-iomláine (10 bpointe in aghaidh na hinniúlachta)

Pasmharc:

3 phointe in aghaidh na hinniúlachta agus

40 pointe don ocht n-inniúlacht ghinearálta ina n-iomláine

VI.   PAINÉIL

1.

Ainmniúchán ar an bpainéal

Cuirfidh an bord agallaimh d'ainm ar an bpainéal (4) (féach líon na n-iarrthóirí a n-éireoidh leo, Roinn I.1) más duine de na hiarrthóirí tú a chomhlíonann coinníollacha Roinn IV.

2.

Aicmiú

Déanfar na liostaí a tharraingt suas de réir comórtais, de réir grúpa tuillteanais (ceithre ghrúpa ar a mhéad) agus in ord aibítre laistigh de gach grúpa tuillteanais.

VII.   CONAS IARRATAS A CHUR ISTEACH

1.

Clárúchán ar líne

Ní mór duit clárú ar líne sa tslí a léirítear ar shuíomh gréasáin EPSO.

Spriocdháta: 28 Bealtaine 2010 ag 12 a chlog (meán lae), am na Bruiséile

2.

An t-iarratas a sheoladh

Ag céim níos déanaí agus ar choinníoll gur duine de na hiarrthóirí thú a n-iarrfar orthu dul go dtí an t-ionad measúnaithe, beidh ort, má iarrtar é, iarratas iomlán a chur isteach (iarratas leictreonach sínithe agus doiciméid tacaíochta).

Spriocdháta: cuirfear an spriocdháta in iúl duit in am agus i dtráth trí do chuntas EPSO.

Sonraí praticiúla: féach Alt 2.2 den treoir is infheidhme maidir le comórtais oscailte.


(1)  Féadfaidh iarrthóirí nach n-iarrtar orthu dul chuig an ionad measúnaithe cóip a fháil den leathanach measúnaithe ar a gcáilíochtaí a d'ullmhaigh an bord agallaimh, ach é sin a iarraidh faoi cheann deich lá féilire tar éis do na torthaí a bheith fógartha.

(2)  Ar chúiseanna eagrúcháin, d'fhéadfadh na trialacha seo a bheith ina gcuid d'imeachtaí an ionaid mheasúnaithe ach is faoi údarás EPSO seachas faoi údaras an bhoird agallaimh a bheadh siad.

(3)  Maidir leis an áit dheireanach, i gcás ina bhfaighfidh roinnt iarrthóirí an marc céanna, iarrfar orthu ar fad teacht chuig an ionad measúnaithe.

(4)  Maidir leis an áit dheireanach, i gcás ina bhfaighfidh roinnt iarrthóirí an marc céanna, cuirfear iad ar fad ar an bpainéal.


IARSCRÍBHINN 1

EPSO/AD/180/10 — RIARTHÓIRÍ (AD 7)

SLÁNDÁIL CÓRAS FAISNÉISE (INFOSEC)

Tá an comórtas oscailte seo á eagrú chun Riarthóirí (AD 7) i réimse na Slándála Córas Faisnéise a earcú.

1.   Dualgais

a)   Bainistiú ar Shlándáil Córas Faisnéise

ISMS (Information Security Management System — Córas chun slándáil faisnéise a bhainistiú): cuspóirí a shainiú; staidéir ar an gcomhthéacs ina bhfeidhmíonn an eagraíocht i dtrácht (an Coimisiún nó an Ard-Stiúrthóireacht/an tSeirbhís); raon feidhme an ISMS a shainiú; tacaíocht bainistíochta a fháil; próisis agus nósanna imeachta a bhaineann le bainistiú riosca a ullmhú; soláthar foirne agus acmhainní a eagrú; fardal na sócmhainní faisnéise a ullmhú agus a chothabháil; bainistiú riosca,

ISMS a chur chun feidhme agus a oibriú: pleananna láimhseála riosca a leagan amach agus a chur chun feidhme don eagraíocht i dtrácht; seiceálacha áirithe a chur chun feidhme; táscairí a ullmhú chun éifeachtacht seiceálacha a thomhas; cláir oiliúna agus feasachta a fhorbairt; oibríochtaí agus acmhainní a bhainistiú; an chaoi a ndéileáiltear le teagmhais a shainiú,

Monatóireacht agus athbhreithniú a dhéanamh ar ISMS: seiceáil an bhfuil an ISMS ag feidhmiú mar a bhí súil leis; athbhreithnithe tráthrialta ar éifeachtacht an ISMS; athbhreithnithe tráthrialta ar mheasúnuithe riosca; iniúchóireacht ar an ISMS; seiceáil an bhfuil aon athrú ar an ISMS agus ar an timpeallacht ina bhfuil sé,

An ISMS a chothabháil agus a athbhreithniú: feabhsuithe áirithe a dhéanamh; bearta ceartaitheacha agus coisctheacha iomchuí a dhéanamh.

b)   gnéithe slándála a ionchorprú i saolré na gcóras faisnéise:

Próisis um fhorbairt shábháilte a phleanáil,

Anailís tionchair ar ghnó (chun riachtanais slándála a shainaithint),

Anailís riosca agus measúnú (e.g. anailís ar chásanna mí-úsáide, anailís ar bhagairtí agus cásanna éagsúla ina mbeadh riosca ann),

Struchtúr an chórais slándála a fhorbairt,

Riachtanais slándála a shonrú (riachtanais fheidhmiúla agus árachais),

Doiciméadacht agus pleananna slándála a fhorbairt (e.g. pleananna láimhseála riosca, pleananna téarnaimh ghéarchéimeanna, pleananna slándála gnó agus pleananna tástála slándála),

Iniúchóireachtaí slándála ar chomhlíonadh agus ar iomláine,

Anailís ar bhearnaí slándála,

Monatóireacht ar theicneolaíoctaí slándála,

Tástálacha slándála a bhainistiú,

Próiseas foirmiúil creidiúnaithe do chórais faisnéise ina ndéileáiltear le faisnéis rúnaicmithe de chuid an AE.

2.   Cáilíochtaí

Leibhéal oideachais arb ionann é agus cúrsa iomlán ollscoile agus ar gnóthaíodh céim dá bharr i slándáil córas faisnéis nó i dteicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide nó i dteicneolaíochtaí faisnéise, ar cúrsa é a mhair ceithre bliana nó níos mó, nó a choibhéis.

Leibhéal oideachais arb ionann é agus cúrsa iomlán ollscoile agus ar gnóthaíodh céim dá bharr i slándáil córas faisnéis nó i dteicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide nó i dteicneolaíochtaí faisnéise, ar cúrsa é a mhair ar a laghad trí bliana, nó a choibhéis, mar aon le taithí oibre a mhair bliain ar a laghad.

Ní mór an taithí sin oibre a bheith bainteach le ceann amháin nó níos mó de na réimsí seo a leanas:

Creataí le haghaidh Bainistiú ar Shlándáil Córas Faisnéise (e.g. ISO 2700x, ISF, na codanna sin de COBIT, ITIL a bhaineann leis an tslándáil).

Modheolaíochtaí agus uirlisí le haghaidh Bainistiú Riosca (e.g. ISO 27005, EBIOS, CRAMM, Mehari, Magerit, NIST).

Creataí chun bogearraí a fhorbairt go sábháilte (e.g. Common Criteria, NIST application development cycle, Security Touchpoints).

Eolas ar struchtúr seirbhísí slándála.

NB: Cuid dhílis den céim is ea aon taithí oibre ar giorra ná bliain í, agus ní féidir í a áireamh sa taithí oibre thíosluaite.

3.   Taithí oibre

Taithí cúig bliana ar a laghad i gcáilíochtaí agus samhlacha a bhaineann le bainistiú slándála, i ndréachtú beartas, in eagrú slándála, in anailís tionchair ar ghnó, i mbainistiú riosca, agus i riachtanais slándála a shonrú. Ní mór an taithí sin a bheith faighte tar éis duit an cháilíocht a bhaint amach.

4.   Roghnú ar bhonn cáilíochtaí

Bheadh ceann amháin nó níos mó de na cineálacha taithí, eolais agus cumais seo a leanas ina bhuntáiste:

1.

Beartais a bhaineann le Slándáil Córas Faisnéise a fhorbairt.

2.

Slándáil Córas Faisnéise a eagrú.

3.

Sócmhainní a aicmiú agus na nithe is gá chun riachtanais slándála a chomhlíonadh.

4.

Cúrsaí slándála a bhaineann le hacmhainní daonna (oiliúint agus feasacht, grinnfhiosrúchán slándála, freagrachtaí, cearta rochtana).

5.

Bainistiú ar shlándáil cumarsáide agus oibríochtaí (nósanna imeachta slándála oibríochtúla, cosaint ar chóid mhailíseacha, comhaid chúltaca, slándáil gréasáin, slándáil córas agus meánearraí (córais oibriúcháin, bunachair sonraí, freastalaithe gréasáin etc.), meáin a úsáid go sábháilte, monatóireacht a dhéanamh ar chóras slándála).

6.

Aitheantas, fíordheimhniú agus rochtain a bhainistiú.

7.

Córais faisnéise sábhailte (slándáil SDLC, cripteagrafaíocht) a fhorbairt.

8.

Teagmhais a bhaineann le slándáil faisnéise a bhainistiú.

9.

Leanúnachas gnó a bhainistiú.

10.

Comhlíonadh a sheiceáil.

11.

Bainistiú riosca.

12.

Próiseas foirmiúil creidiúnaithe do chórais faisnéise ina ndéileáiltear le faisnéis rúnaicmithe de chuid an AE


IARSCRÍBHINN 2

EPSO/AD/181/10 — RIARTHÓIRÍ (AD 8)

DLÍ NA hIOMAÍOCHTA

Tá an comórtas oscailte seo á eagrú chun Riarthóirí (AD 8) i réimse dhlí na hiomaíochta a earcú.

1.   Dualgais

Anailísí a dhéanamh ar bheartais Eorpacha a bhaineann le fritrusta, cumaisc agus Státchabhair agus forfheidhmiú rialacha iomaíochta; agus dualgais riaracháin, chomhairliúcháin agus mhaoirseachta a bhaineann le beartas iomaíochta an AE a dhéanamh.

Tá na hInstitiúidí Eorpacha ag lorg dlíodóirí a bhfuil eolas maith acu ar dhlí iomaíochta na hEorpa (fritrusta, cumaisc, agus/nó Státchabhair) agus ag a bhfuil dea-theistacu i gcur i bhfeidhm rialacha agus nósanna imeachta iomaíochta i gcomhlacht dlí, i sainchomhairliúchán dlí, in eagraíocht gnó nó in údarás náisiúnta iomaíochta.Ba cheart dea-theist a bheith ag na hiarrthóirí ó thaobh anailís a dhéanamh ar chásanna a bhaineann le hiomaíocht, ag cur gnéithe eacnamaíocha san áireamh, agus ba cheart dóibh a bheith in ann measúnú dlíthúil a dhéanamh ar na cásanna sin i bhfianaise na rialacha agus na nósanna imeachta iomaíochta agus cáipéisí dlí a dhréachtú.

2.   Cáilíochtaí

Leibhéal oideachais arb ionann é agus cúrsa iomlán ollscoile agus ar gnóthaíodh céim dá bharr sa dlí, ar cúrsa é a mhair ceithre bliana nó níos mó, nó a choibhéis.

Leibhéal oideachais arb ionann é agus cúrsa iomlán ollscoile agus ar gnóthaíodh céim dá bharr sa dlí, ar cúrsa é a mhair ar a laghad trí bliana, nó a choibhéis, mar aon le taithí ábhartha oibre a mhair bliain ar a laghad.

NB: Cuid dhílis den céim is ea aon taithí oibre ar giorra ná bliain í, agus ní féidir í a áireamh sa taithí oibre thíosluaite.

3.   Taithí oibre

Taithí oibre ocht mbliana ar a laghad a bhaineann le rialacha agus nósanna imeachta iomaíochta a chur chun feidhme. Is ceart saineolas a bheith ag an iarrthóir ar na nithe seo a leanas, inter alia: anailís iontaofa eacnamaíochta a dhéanamh ar mhargaidh agus ar shaincheisteanna ábhartha comórtais; measúnú dlí a dhéanamh ar na saincheisteanna sin ó thaobh na rialacha agus nósanna imeachta iomaíochta de; agus doiciméid dlí a ullmhú.

Níl an taithí oibre sin ábhartha más rud é go bhfuarthas í sular baineadh amach an chéim a lig don iarrthóir isteach sa chomórtas.

I gcás PhD in ábhar bainteach sa dlí a gnóthaíodh de bharr staidéir lánaimseartha, ní chuirfear san áireamh níos mó ná trí bliana den tréimhse sin staidéir. Más rud é gur thóg sé níos lú ná trí bliana ar an iarrthóir an PhD a ghnóthú, is é an méid ama a thóg sé ar an iarrthóir an PhD a ghnóthú, agus an méid sin ama amháin, a chuirfear san áireamh.

Tréimhsí eile oiliúna a bhaineann leis an speisialtacht i dtrácht ar tréimhsí iad a tharla tar éis don iarrthóir an cháilíocht a bhaint amach, is féidir suas le bliain díobh sin a chur san áireamh.

4.   Roghnú ar bhonn cáilíochtaí

Bheadh ceann amháin nó níos mó de na cineálacha taithí, eolais agus cumais seo a leanas ina bhuntáiste:

1.

Aon cheann de na cineálacha taithí oibre thíos i réimse chur i bhfeidhm rialacha agus nósanna imeachta dhlí iomaíochta an AE nó na mBallstát (fritrusta, comhaontuithe sriantacha, ceannas, cairtéil, cumaisc agus/nó Státchabhair):

taithí i gcomhlacht dlí,

taithí i gcúirt,

taithí mar dhlíodóir inmheánach i gcomhlacht,

taithí in údarás iomaíochta náisiúnta nó idirnáisiúnta.

2.

Aon cheann de na cineálacha taithí seo oibre a leanas i réimse an dlí thráchtála:

taithí i gcomhlacht dlí;

taithí i gcúirt;

taithí mar dhlíodóir inmheánach de chuid comhlachta;

taithí in eagraíocht phoiblí náisiúnta nó idirnáisiúnta.

3.

Staidéar céime nó iarchéime a raibh speisialtacht i ndlí na hiomaíochta mar chuid de.

4.

Obair reachtaíochta i réimse dhlí na hiomaíochta.

5.

Taithí ar chaibidlíocht ar leibhéal idirnáisiúnta.

6.

Taithí ar thaighde acadúil a dhéanamh nó ar dhlí na hiomaíochta nó dlí tráchtála a theagasc.

7.

Páirt a ghlacadh, mar chainteoir nó mar chomhúdar, i gcomhdhálacha agus i gceardlanna i réimse dhlí na hiomaíochta.

8.

Ailt ar dhlí na hiomaíochta a foilsíodh ar irisí léinn, a bhain le dlí na hiomaíochta.


IARSCRÍBHINN III

EPSO/AD/182/10 — RIARTHÓIRÍ (AD 8)

EACNAMAÍOCHT TIONSCAIL

Tá an comórtas oscailte seo á eagrú chun Riarthóirí (AD 8) i réimse na heacnamaíochta tionscail a earcú d'fhonn beartas iomaíochta an AE a chur i bhfeidhm.

1.   Dualgais

Anailísí a dhéanamh ar bheartais an AE a bhaineann le fritrusta, cumaisc agus Státchabhair agus dualgais riaracháin, chomhairliúcháin agus mhaoirseachta a bhaineann le beartas iomaíochta an AE a dhéanamh.

Tá na hInstitiúidí Eorpacha ag lorg eacnamaithe a bhfuil an-saineolas acu ar an eacnamaíocht tionscail (taithí eimpíreach agus/nó theoiriciúil san áireamh), agus a bhfuil dea-theist orthu a fhad a bhaineann le hanailís eacnamaíochta a dhéanamh ar nósanna imeachta fritrusta agus/nó cumaisc agus/nó státchabhrach. Ba cheart dea-theist a bheith ag na iarrthóirí i dtaca le hanailís eacnamaíoch a dhéanamh ar chásanna beartais iomaíochta agus ba cheart eolas maith a bheith acu ar theicnící cainníochtúla.

2.   Cáilíochtaí

Leibhéal oideachais arb ionann é agus cúrsa iomlán ollscoile agus ar gnóthaíodh céim dá bharr san eacnamaíocht nó cáilíocht ar cuid dí speisialtacht i réimse na heacnamaíochta tionscail, ar cúrsa é a mhair ceithre bliana nó níos mó, nó a choibhéis.

Leibhéal oideachais arb ionann é agus cúrsa iomlán ollscoile agus ar gnóthaíodh céim dá bharr san eacnamaíocht nó cáilíocht ar cuid di speisialtacht i réimse na heacnamaíochta tionscail, ar cúrsa é a mhair ar a laghad trí bliana, nó a choibhéis, mar aon le taithí ábhartha oibre a mhair bliain ar a laghad.

NB: Cuid dhílis den chéim is ea aon taithí oibre ar giorra ná bliain í, agus ní féidir í a áireamh sa taithí oibre thíosluaite.

3.   Taithí oibre

Taithí oibre ocht mbliana ar a laghad a bhaineann le hanailís eacnamaíoch i réimse na mbeartas iomaíochta agus/nó i réimse na heacnamaíochta tionscail. Ba cheart cur i bhfeidhm teoiricí úrnua agus anailís eimpíreach cainníochtúil a bheith ar na réimsí saineolais atá ag na hiarrthóirí.

Níl an taithí sin oibre ábhartha más rud é go bhfuarthas í sular baineadh amach an céim a lig don iarrthóir isteach sa chomórtas.

I gcás PhD in ábhar bainteach san eacnamaíocht a gnóthaíodh de bharr staidéir lánaimseartha, ní chuirfear san áireamh níos mó ná trí bliana den tréimhse sin staidéir. Más rud é gur thóg sé níos lú ná trí bliana ar an iarrthóir an PhD a ghnóthú, is é an méid ama a thóg sé ar an iarrthóir an PhD a ghnóthú, agus an méid ama sin amháin, a chuirfear san áireamh.

Tréimhsí eile oiliúna a bhaineann leis an speisialtacht i dtrácht ar tréimhsí iad a tharla tar éis don iarrthóir an cháilíocht a bhaint amach, is féidir suas le bliain díobh sin a chur san áireamh.

4.   Roghnú ar bhonn cáilíochtaí

Bheadh ceann amháin nó níos mó de na cineálacha taithí, eolais agus cumais seo a leanas ina bhuntáiste:

1.

Aon cheann de na cineálacha seo taithí oibre a leanas:

taithí i gcomhairleacht eacnamaíochta i réimse bheartas na hiomaíochta nó rialáil na hiomaíochta;

údarás iomaíochta nó rialála;

institiúid airgeadais;

taithí sa roinn cumasc agus éadálacha nó sa roinn pleanála straitéisí i gcomhlacht ilnáisiúnta.

2.

Staidéar céime nó iarchéime a raibh speisialtacht san eacnamaíocht thionscail, san airgeadas corparáideach, san airgeadas poiblí nó sa mhicreacnaiméadracht.

3.

An cumas uirlisí cainníochtúla (e.g. Stata, SPSS, Mathematica, Mathlab nó bogearraí coibhéiseacha) a úsáid.

4.

Ailt in irisí léann a ndéantar piarmheasúnú orthu i réimse bheartas na hiomaíochta nó na rialála iomaíochta.

5.

Ailt nó páipéir oibre i réimse bheartas na hiomaíochta nó na rialála iomaíochta.

6.

Páirt a ghlacadh, mar chainteoir nó mar chomhúdar, i gcomhdhálacha agus i gceardlanna a bhain le beartas na hiomaíochta nó na rialála iomaíochta.

7.

Taithí ar thaighde allamuigh nó ar thaighde suirbhé.

8.

Graduate Record Examination.


Top