EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0818R(01)

Ceartúchán ar Rialachán (AE) 2019/818 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise AE i réimse an chomhair phóilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh, an tearmainn agus na himirce agus lena leasaítear Rialacháin (AE) 2018/1726, (AE) 2018/1862 agus (AE) 2019/816 (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L 135 Eagrán Speisialta Gaeilge an 22 Bealtaine 2019)

ST/13566/2019/INIT

OJ L 10, 15.1.2020, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/818/corrigendum/2020-01-15/oj

15.1.2020   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 10/5


Ceartúchán ar Rialachán (AE) 2019/818 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise AE i réimse an chomhair phóilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh, an tearmainn agus na himirce agus lena leasaítear Rialacháin (AE) 2018/1726, (AE) 2018/1862 agus (AE) 2019/816

( Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L 135 Eagrán Speisialta Gaeilge an 22 Bealtaine 2019 )

1. Ar leathanach 97, Airteagal 4, pointe (8):

in ionad:

“(8)

ciallaíonn ‘sonraí céannachta’ na sonraí dá dtagraítear in Airteagal 27(3)(a) go (e);”,

léitear:

“(8)

ciallaíonn ‘sonraí céannachta’ na sonraí dá dtagraítear in Airteagal 27(3)(a) agus (b);”.

2. Ar leathanach 124, Airteagal 59(5), pointe (a):

in ionad:

“(a)

i mír 1, cuirtear isteach an pointe seo a leanas:

‘(da)

Grúpa Comhairleach um Idir-inoibritheacht;’;”,

léitear:

“(a)

i mír 1, cuirtear isteach an pointe seo a leanas:

‘(db)

Grúpa Comhairleach um Idir-inoibritheacht;’;”.

3. Ar leathanach 130, an chéad abairt d’Airteagal 66(4):

in ionad:

“Ón imchlúdach dá dtagraítear i mír 1, déanfar EUR 22 861 000 a leithdháileadh ar eu-LISA, EUR 9 072 000 ar Europol agus EUR 144 000 ar Ghníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí (CEPOL), chun tacú leis na gníomhaireachtaí sin a gcúraimí faoi faoin Rialachán seo. Is faoi bhainistíocht indíreach a chuirfear an maoiniú sin chun feidhme.”,

léitear:

“Ón imchlúdach dá dtagraítear i mír 3, déanfar EUR 22 861 000 a leithdháileadh ar eu-LISA, EUR 9 072 000 ar Europol agus EUR 144 000 ar Ghníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí (CEPOL), chun tacú leis na gníomhaireachtaí seo a gcúraimí faoi seach faoin Rialachán seo a dhéanamh. Is faoi bhainistíocht indíreach a chuirfear an maoiniú sin chun feidhme.”.


Top