EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008R1334-20190521

Consolidated text: Rialachán (CE) Uimh. 1334/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le blastáin agus maidir le comhábhair áirithe bia a bhfuil airíonna blaistithe acu agus atá le húsáid i mbianna agus ar bhianna agus lena leasaítear Rialachán (CEE) Uimh. 1601/91 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 2232/96 agus Rialachán (CE) Uimh. 110/2008 agus Treoir 2000/13/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1334/2019-05-21

02008R1334 — GA — 21.05.2019 — 020.002


Is áis doiciméadúcháin amháin an téacs seo agus níl aon éifeacht dhlíthiúil aige. Ní ghabhann institiúidí an Aontais aon dliteanas orthu féin i leith inneachar an téacs. Is iad na leaganacha de na gníomhartha a foilsíodh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh agus atá ar fáil ar an suíomh gréasáin EUR-Lex na leaganacha barántúla de na gníomhartha ábhartha, brollach an téacs san áireamh. Is féidir teacht ar na téacsanna oifigiúla sin ach na naisc atá leabaithe sa doiciméad seo a bhrú

►B

RIALACHÁN (CE) Uimh. 1334/2008 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

an 16 Nollaig 2008

maidir le blastáin agus maidir le comhábhair áirithe bia a bhfuil airíonna blaistithe acu agus atá le húsáid i mbianna agus ar bhianna agus lena leasaítear Rialachán (CEE) Uimh. 1601/91 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 2232/96 agus Rialachán (CE) Uimh. 110/2008 agus Treoir 2000/13/CE

(Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

(IO L 354 31.12.2008, lch. 34)

Arna leasú le:

 

 

Iris Oifigiúil

  Uimh

Leathanach

Dáta

►M1

RIALACHÁN (AE) Uimh. 1169/2011 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 25 Deireadh Fómhair 2011

  L 304

18

22.11.2011

►M2

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 872/2012 of 1 October 2012 (*)

  L 267

1

2.10.2012

►M3

COMMISSION REGULATION (EU) No 545/2013 of 14 June 2013 (*)

  L 163

15

15.6.2013

►M4

COMMISSION REGULATION (EU) No 985/2013 of 14 October 2013 (*)

  L 273

18

15.10.2013

►M5

COMMISSION REGULATION (EU) No 246/2014 of 13 March 2014 (*)

  L 74

58

14.3.2014

►M6

RIALACHÁN (AE) Uimh. 251/2014 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 26 Feabhra 2014

  L 84

14

20.3.2014

►M7

COMMISSION REGULATION (EU) No 1098/2014 of 17 October 2014 (*)

  L 300

41

18.10.2014

►M8

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/648 of 24 April 2015 (*)

  L 107

15

25.4.2015

►M9

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1102 of 8 July 2015 (*)

  L 181

54

9.7.2015

►M10

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1760 of 1 October 2015 (*)

  L 257

27

2.10.2015

 M11

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/54 of 19 January 2016 (*)

  L 13

40

20.1.2016

►M12

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/55 of 19 January 2016 (*)

  L 13

43

20.1.2016

►M13

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/178 of 10 February 2016 (*)

  L 35

6

11.2.2016

►M14

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/637 of 22 April 2016 (*)

  L 108

24

23.4.2016

►M15

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/692 of 4 May 2016 (*)

  L 120

7

5.5.2016

►M16

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1244 of 28 July 2016 (*)

  L 204

7

29.7.2016

►M17

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/378 of 3 March 2017 (*)

  L 58

14

4.3.2017

►M18

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/1250 of 11 July 2017 (*)

  L 179

3

12.7.2017

►M19

COMMISSION REGULATION (EU) 2018/678 of 3 May 2018 (*)

  L 114

13

4.5.2018

►M20

COMMISSION REGULATION (EU) 2018/1246 of 18 September 2018 (*)

  L 235

3

19.9.2018

►M21

COMMISSION REGULATION (EU) 2018/1482 of 4 October 2018 (*)

  L 251

19

5.10.2018

►M22

COMMISSION REGULATION (EU) 2018/1649 of 5 November 2018 (*)

  L 275

7

6.11.2018

►M23

COMMISSION REGULATION (EU) 2019/36 of 10 January 2019 (*)

  L 9

85

11.1.2019

►M24

COMMISSION REGULATION (EU) 2019/799 of 17 May 2019 (*)

  L 132

12

20.5.2019(*)

Níor foilsíodh an gníomh seo i nGaeilge
▼B

RIALACHÁN (CE) Uimh. 1334/2008 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

an 16 Nollaig 2008

maidir le blastáin agus maidir le comhábhair áirithe bia a bhfuil airíonna blaistithe acu agus atá le húsáid i mbianna agus ar bhianna agus lena leasaítear Rialachán (CEE) Uimh. 1601/91 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 2232/96 agus Rialachán (CE) Uimh. 110/2008 agus Treoir 2000/13/CE

(Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)CAIBIDIL I

ÁBHAR, RAON FEIDHME AGUS SAINMHÍNITHE

Airteagal 1

Ábhar

Leagtar síos leis an Rialachán seo rialacha maidir le blastáin agus maidir le comhábhair bia a bhfuil airíonna blaistithe acu lena n-úsáid i mbianna agus ar bhianna d’fhonn a áirithiú go bhfeidhmeoidh an margadh inmheánach ar bhealach éifeachtach agus ardleibhéal cosanta do shláinte an duine agus ardleibhéal cosanta don tomhaltóir á n-áirithiú ag an am céanna, lena n-áirítear leasanna an tomhaltóra a chosaint agus cleachtais chothroma i dtrádáil bia, agus cosaint an chomhshaoil á cur san áireamh i gcás inarb iomchuí.

Chun na críocha sin, foráiltear leis an Rialachán seo do na nithe seo a leanas:

(a) 

liosta Comhphobail de bhlastáin agus de bhunábhair arna bhformheas lena n-úsáid i mbianna agus ar bhianna, agus a leagtar amach in Iarscríbhinn I (dá ngairfear an ‘liosta Comhphobail’ anseo feasta);

(b) 

coinníollacha maidir le húsáid blastán agus comhábhar bia a bhfuil airíonna blaistithe acu i mbianna agus ar bhianna;

(c) 

rialacha maidir le lipéadú blastán.

Airteagal 2

Raon feidhme

1.  Beidh feidhm ag an Rialachán seo maidir leis na nithe seo a leanas:

(a) 

blastáin a úsáidtear nó a cheaptar lena n-úsáid i mbianna nó ar bhianna, gan dochar d’fhorálacha níos sainiúla a leagtar síos i Rialachán (CE) Uimh. 2065/2003;

(b) 

comhábhair bia a bhfuil airíonna blaistithe acu;

(c) 

bia a bhfuil blastáin ann agus/nó comhábhair bia a bhfuil airíonna blaistithe acu;

(d) 

bunábhair do bhlastáin agus/nó bunábhair do chomhábhair bia a bhfuil airíonna blaistithe acu.

2.  Ní bheidh feidhm ag an Rialachán seo maidir leis na nithe seo a leanas:

(a) 

substaintí ar blas milis, ar blas géar nó ar blas goirt amháin atá orthu;

(b) 

bianna amha;

(c) 

bianna neamhchumaisc agus meascáin amhail, ach ní go heiseach, spíosraí agus/nó luibheanna triomaithe nó reoite, meascáin de thaeanna agus agus meascáin lena n-insileadh mar thae, fad nach n-úsáidtear mar chomhábhair bia iad.

Airteagal 3

Sainmhínithe

1.  Chun críocha an Rialacháin seo, beidh feidhm ag na sainmhínithe a leagtar síos i Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 agus i Rialachán (CE) Uimh. 1829/2003.

2.  Chun críocha an Rialacháin seo, beidh feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas freisin:

(a) 

ciallaíonn ‘blastáin’:

(i) 

táirgí nach gceaptear lena gcaitheamh mar bhlastáin, agus a chuirtear le bia d’fhonn boladh agus/nó blas a chur air nó d’fhonn é a mhodhnú;

(ii) 

táirgí a dhéantar as na catagóirí seo a leanas nó ar ceann de na catagóirí seo a leanas atá iontu: substaintí blaistithe, ullmhóidí blaistithe, blastáin próisis theirmigh, blastáin deataigh, réamhtheachtaithe blais nó blastáin eile nó meascáin díobh;

(b) 

ciallaíonn ‘substaint blaistithe’ substaint cheimiceach shainmhínithe a bhfuil airíonna blaistithe aici;

(c) 

ciallaíonn ‘substaint blaistithe nádúrtha’ substaint blaistithe a fhaightear trí phróisis iomchuí fhisiceacha, einsímeacha nó mhicribhitheolaíocha ó ábhar de thionscnamh plandúil, ainmhíoch nó micribhitheolaíoch ina staid amh nó tar éis a phróiseála lena chaitheamh ag an duine trí cheann amháin nó trí níos mó ná ceann amháin de na próisis ullmhúcháin bia thraidisiúnta a liostaítear in Iarscríbhinn II. Freagraíonn substaintí blaistithe nádúrtha do shubstaintí a fhaightear go nádúrtha agus a sainaithníodh sa nádúr;

(d) 

ciallaíonn ‘ullmhóid blaistithe’ táirge, seachas substaint blaistithe, a fhaightear:

(i) 

ó bhia trí phróisis iomchuí fhisiceacha, einsímeacha nó mhicribhitheolaíocha i staid amh an ábhair nó tar éis a phróiseála lena chaitheamh ag an duine trí cheann amháin nó trí níos mó ná ceann amháin de na próisis ullmhúcháin bia thraidisiúnta a liostaítear in Iarscríbhinn II;

agus/nó

(ii) 

ó ábhar de thionscnamh plandúil, ainmhíoch nó micribhitheolaíoch, seachas bia, trí phróisis iomchuí fhisiceacha einsímeacha nó mhicribhitheolaíocha, agus an t-ábhar á thógáil mar ábhar den sórt sin nó á ullmhú trí cheann amháin nó trí níos mó ná ceann amháin de na próisis ullmhúcháin bia thraidisiúnta a liostaítear in Iarscríbhinn II;

(e) 

ciallaíonn ‘blastán próisis theirmigh’ táirge a fhaightear tar éis cóireála teasa ó mheascán de chomhábhair nach bhfuil airíonna blaistithe acu astu féin, ar comhábhar ina bhfuil nítrigin (aimín) i gceann amháin díobh ar a laghad agus ar siúcra dí-ocsaídithe ceann eile; ar na comhábhair chun blastáin próisis theirmigh a tháirgeadh, féadfar iad seo a leanas a áireamh:

(i) 

bia;

agus/nó

(ii) 

bunábhar seachas bia;

(f) 

ciallaíonn ‘blastán deataigh’ táirge a fhaightear ó dhifreálú agus ó íonú ar dheatach comhdhlúite arb iad na torthaí a bhíonn orthu comhdhlútháin deataigh phríomhúla, príomhchodanna tarra agus/nó blastáin deataigh dhíorthaithe mar a shainmhínítear i bpointe (1), i bpointe (2) agus i bpointe (4) d’Airteagal 3 de Rialachán (CE) Uimh. 2065/2003 iad;

(g) 

ciallaíonn ‘réamhtheachtaí blais’ táirge, nach gá go mbeadh airíonna blaistithe aige ann féin, agus a chuirtear le bia d’aon ghnó chun blas a tháirgeadh trí bhriseadh síos nó trí imoibriú le comhábhair eile le linn bia a phróiseáil, agus chuige sin amháin; féadfar é a fháil:

(i) 

ó bhia;

agus/nó

(ii) 

ó bhunábhar seachas bia;

(h) 

ciallaíonn ‘blastán eile’ blastán a chuirtear le bia nó a cheaptar lena chur le bia d’fhonn boladh agus/nó blas a chur air agus nach dtagann faoi shainmhíniú (b) go sainmhíniú (g);

(i) 

ciallaíonn ‘comhábhar bia a bhfuil airíonna blaistithe aige’ comhábhar bia seachas blastáin a chuirfear le bia go príomha chun blas a chur air nó chun an blas atá air a athrú agus a chuireann go suntasach le láithreacht substaintí neamh-inmhianaithe áirithe a fhaightear go nádúrtha i mbia;

(j) 

ciallaíonn ‘bunábhar’ ábhar de thionscnamh plandúil, ainmhíoch, micribhitheolaíoch nó mianrach óna dtáirgtear blastáin nó comhábhair bia a bhfuil airíonna blaistithe acu; féadfar iad seo a leanas a áireamh:

(i) 

bia;

(ii) 

bunábhar seachas bia;

(k) 

ciallaíonn ‘próiseas fisiceach iomchuí’ próiseas fisiceach nach n-athraíonn nádúr ceimiceach chomhábhair an bhlastáin d’aon ghnó, gan dochar do liostú na bpróiseas ullmhúcháin bia traidisiúnta in Iarscríbhinn II, agus nach mbaineann inter alia le húsáid ocsaigine singléid, ózóin, catalaíoch neamhorgánach, catalaíoch miotail, imoibrithe orgánaimhiotalacha agus/nó radaíochta UV.

3.  Chun críche na sainmhínithe a liostaítear i mír 2(d), (e), (g) agus (j), maidir le bunábhair a bhfuil fianaise shuntasach ann go bhfuil siad á n-úsáid go dtí seo chun blastáin a tháirgeadh, measfar gur bia iad chun críche an Rialacháin seo.

4.  Féadfaidh breiseáin bia a cheadaítear le Rialachán (CE) Uimh. 1333/2008 agus/nó comhábhair eile bia a chuirtear isteach chun críocha na teicneolaíochta, a bheith sna blastáin.CAIBIDIL II

COINNÍOLLACHA MAIDIR LE hÚSÁID BLASTÁN, COMHÁBHAR BIA A bhFUIL AIRÍONNA BLAISTITHE ACU AGUS BUNÁBHAR

Airteagal 4

Coinníollacha ginearálta maidir le húsáid blastán nó comhábhar bia a bhfuil airíonna blaistithe acu

Ní fhéadfar ach blastáin nó comhábhair bia a bhfuil airíonna blaistithe acu a chomhlíonann na coinníollacha seo a leanas a úsáid i mbianna nó ar bhianna:

(a) 

nach mbainfidh riosca leo, ar bhonn na fianaise eolaíche atá ar fáil, do shláinte na dtomhaltóirí de agus

(b) 

nach gcuireann a n-úsáid an tomhaltóir amú.

Airteagal 5

Blastáin neamhchomlíontacha agus/nó bia neamhchomhlíontach a thoirmeasc

Ní chuirfidh aon duine blastán ná aon bhia a bhfuil an blastán sin ann agus/nó comhábhair bia a bhfuil airíonna blaistithe acu ar an margadh mura gcomhlíonfaidh a n-úsáid an Rialachán seo.

Airteagal 6

Láithreacht substaintí áirithe

1.  Ní chuirfear na substaintí a liostaítear i gCuid A d’Iarscríbhinn III le bia mar shubstaintí.

2.  Gan dochar do Rialachán (CE) Uimh. 110/2008, ní rachfar thar leibhéil uasta substaintí áirithe, ar substaintí iad a fhaightear go nádúrtha i mblastáin agus/nó i gcomhábhair bia a bhfuil airíonna blaistithe acu, sna bianna cumaisc a liostaítear i gCuid B d’Iarscríbhinn III mar thoradh ar úsáid blaistithe agus/nó comhábhar bia a bhfuil airíonna blaistithe acu sna bianna sin agus ar na bianna sin. Beidh feidhm ag leibhéil uasta na substaintí a leagtar amach in Iarscríbhinn III maidir le bianna a chuirtear ar an margadh, mura sonraítear a mhalairt. De mhaolú ar an bprionsabal seo, i gcás bianna triomaithe agus/nó bianna tiubhaithe a chaitear a athbhunú, beidh feidhm ag na leibhéil uasta maidir leis an mbia faoi mar a athbhunaítear é de réir na dtreoracha a thugtar ar an lipéad, agus an íosfhachtóra chaolaithe á chur san áireamh.

3.  Féadfar rialacha mionsonraithe a ghlacadh chun mír 2 a chur chun feidhme i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin dá dtagraítear in Airteagal 21(2), agus tar éis tuairim a fháil ón Údarás Eorpach um Shábháilteacht Bia (dá ngairfear ‘an tÚdarás’ anseo feasta), i gcás inar gá.

Airteagal 7

Úsáid bunábhar áirithe

1.  Ní úsáidfear na bunábhair a liostaítear i gCuid A d’Iarscríbhinn IV chun blastáin agus/nó chun comhábhair bia a bhfuil airíonna blaistithe acu a tháirgeadh.

2.  Ní fhéadfar blastáin agus/nó comhábhair bia a bhfuil airíonna blaistithe acu a tháirgtear ó bhunábhair a liostaítear i gCuid B d’Iarscríbhinn IV a úsáid ach faoi na coinníollacha a shonraítear san Iarscríbhinn sin.

Airteagal 8

Blastáin agus comhábhair bia a bhfuil airíonna blaistithe acu agus nach n-éilítear meastóireacht ná formheas ina leith

1.  Féadfar na blastáin seo a leanas agus na comhábhair bia seo a leanas a bhfuil airíonna blaistithe acu a úsáid i mbianna nó ar bhianna gan meastóireacht agus formheas faoin Rialachán seo, ar choinníoll go gcomhlíonann siad Airteagal 4 den Rialachán seo:

(a) 

ullmhóidí blaistithe dá dtagraítear in Airteagal 3(2)(d)(i);

(b) 

blastáin próisis theirmigh dá dtagraítear in Airteagal 3(2)(e)(i) lena gcomhlíontar na coinníollacha maidir le blastáin próisis theirmigh a tháirgeadh agus na leibhéil uasta do shubstaintí áirithe i mblastáin próisis theirmigh áirithe a leagtar amach in Iarscríbhinn V;

(c) 

réamhtheachtaithe blais dá dtagraítear in Airteagal 3(2)(g)(i);

(d) 

comhábhair bia a bhfuil airíonna blaistithe acu.

2.  D’ainneoin mhír 1, má chuireann an Coimisiún, Ballstát nó an tÚdarás in iúl go bhfuil amhras orthu faoi shábháilteacht blastáin nó comhábhair bia a bhfuil airíonna blaistithe aige dá dtagraítear i mír 1, déanfaidh an tÚdarás measúnú riosca ar an mblastán nó ar an gcomhábhar bia sin a bhfuil airíonna blaistithe aige. Sa chás sin, cuirfidh Airteagal 4, Airteagal 5 agus Airteagal 6 de Rialachán (CE) Uimh. 1331/2008 mutatis mutandis i bhfeidhm. Glacfaidh an Coimisiún bearta, más gá, tar éis tuairim ón Údarás a fháil, ar bearta iad a cheapfar chun eilimintí neamhriachtanacha den Rialachán seo a leasú, inter alia trína fhorlíonadh, i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 21(3). Leagfar síos na bearta sin in Iarscríbhinn III, in Iarscríbhinn IV agus/nó in Iarscríbhinn V i gcás inarb iomchuí. Ar mhórchúiseanna práinne, féadfaidh an Coimisiún leas a bhaint as an nós imeachta um práinn dá dtagraítear in Airteagal 21(4).CAIBIDIL III

LIOSTA COMHPHOBAIL DE BHLASTÁIN AGUS DE BHUNÁBHAIR A FORMHEASADH LENA nÚSÁID I mBIANNA NÓ AR BHIANNA

Airteagal 9

Blastáin agus bunábhair a n-éilítear meastóireacht agus formheas ina leith

Beidh feidhm ag an gCaibidil seo maidir leis na nithe seo a leanas:

(a) 

substaintí blaistithe;

(b) 

ullmhóidí blaistithe dá dtagraítear in Airteagal 3(2)(d)(ii);

(c) 

blastáin próisis theirmigh a fhaightear trí chomhábhair a théamh, ar comhábhair iad a thagann faoi réim Airteagal 3(2)(e)(ii) go páirteach nó go hiomlán agus/nó nach gcomhlíontar ina leith na coinníollacha maidir le blaistithe próisis theirmigh a tháirgeadh agus/nó maidir leis na leibhéil uasta do shubstaintí neamh-inmhianaithe áirithe a leagtar amach in Iarscríbhinn V;

(d) 

réamhtheachtaithe blais dá dtagraítear in Airteagal 3(2)(g)(ii);

(e) 

blastáin eile dá dtagraítear in Airteagal 3(2)(h);

(f) 

bunábhair seachas bia dá dtagraítear in Airteagal 3(2)(j)(ii).

Airteagal 10

Liosta Comhphobail de bhlastáin agus de bhunábhair

Ar na blastáin agus ar na bunábhair dá dtagraítear in Airteagal 9, ní fhéadfar ach na blastáin agus na bunábhair atá ar an liosta Comhphobail a chur ar an margadh mar bhlastáin agus mar bhunábhair agus a úsáid i mbianna nó ar bhianna faoi na coinníollacha úsáide a shonraítear san Airteagal sin, i gcás inarb infheidhme.

Airteagal 11

Blastáin agus bunábhair a áireamh ar an liosta Comhphobail

1.  Ní fhéadfar blastán ná bunábhar a áireamh ar liosta an Chomhphobail, i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar síos le Rialachán (CE) Uimh. 1331/2008 seachas má chomhlíonann sé na coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 4 den Rialachán seo.

2.  Sonrófar an méid seo a leanas in iontráil maidir le blastán nó bunábhar ar liosta an Chomhphobail:

(a) 

cuifear an blastán nó an bunábhar a fhormheastar in iúl;

(b) 

i gcás inar gá, na coinníollacha faoina bhféadfar an blastán a úsáid.

3.  Leasófar an liosta Comhphobail i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear i Rialachán (CE) Uimh. 1331/2008.

Airteagal 12

Blastáin nó bunábhair a thagann faoi raon feidhme Rialachán (CE) Uimh. 1829/2003

1.  Ní fhéadfar blastán nó bunábhar a thagann faoi raon feidhme Rialachán (CE) Uimh. 1829/2003 a áireamh ar an liosta Comhphobail atá in Iarscríbhinn I i gcomhréir leis an Rialachán seo seachas nuair a chumhdaítear é faoi údarú i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 1829/2003.

2.  I gcás blastáin atá ar liosta an Chomhphobail cheana féin a bheith táirgthe ó fhoinse dhifriúil a thagann faoi raon feidhme Rialachán (CE) Uimh. 1829/2003, ní bheidh údarú nua de dhíth air faoin Rialachán seo, chomh fada agus a chumhdaítear an fhoinse nua faoi údarú i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 1829/2003 agus chomh fada agus a chomhlíonann an blastán na sonraíochtaí a bhunaítear faoin Rialachán seo.

Airteagal 13

Cinntí léirmhínithe

I gcás inar gá, féadfar a chinneadh i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin dá dtagraítear in Airteagal 21(2):

(a) 

cibé an dtagann nó nach dtagann substaint nó meascán de shubstaintí, ábhar nó cineál bia faoi na catagóirí a liostaítear in Airteagal 2(1);

(b) 

an catagóir sonrach, a shainmhínítear in Airteagal 3(2)(b) go (j), lena mbaineann substaint áirithe;

(c) 

cibé an mbaineann táirge bia ar leith le catagóir bia nó an bia é dá dtagraítear in Iarscríbhinn I nó in Iarscríbhinn III, Cuid B.CAIBIDIL IV

LIPÉADÚ

Airteagal 14

Lipéid a chuirtear ar bhlastáin ach nach mbeartaítear a dhíol leis an tomhaltóir deiridh

1.  Maidir le blastáin nach lena ndíol leis an tomhaltóir deiridh a cheaptar iad, ní fhéadfar iad a chur ar an margadh seachas má bhíonn an lipéadú dá bhforáiltear in Airteagal 15 agus in Airteagal 16 orthu, agus caithfidh an lipéadú sin a bheith sofheicthe, soléite agus doscriosta. Beidh an fhaisnéis dá bhforáiltear in Airteagal 15 i dteanga ar furasta do cheannaitheoirí í a thuiscint.

2.  Laistigh dá chríoch féin, féadfaidh an Ballstát a mbeidh an t-earra á chur ar an margadh ann a ordú, i gcomhréir leis an gConradh, go dtabharfaí an fhaisnéis dá bhforáiltear in Airteagal 15 i dteanga oifigiúil amháin de chuid an Chomhphobail nó i mbreis agus teanga oifigiúil amháin de chuid an Chomhphobail, a chinnfidh an Ballstát sin. Ní choiscfidh sé sin an fhaisnéis sin a chur in iúl i líon teangacha.

Airteagal 15

Ceanglais ghinearálta lipéadaithe do bhlastáin nach lena ndíol leis an tomhaltóir deiridh a cheaptar iad

1.  I gcás ina ndíolfar blastáin nach lena ndíol leis an tomhaltóir deiridh a cheaptar iad, ina n-aonar nó measctha le chéile agus/nó le comhábhair eile bia agus/nó le substaintí eile curtha leo i gcomhréir le hAirteagal 3(4), beidh an fhaisnéis seo a leanas ar a bpacáistiú nó ar a gcoimeádáin:

(a) 

an tuairisc díolacháin: an focal ‘blastán’ nó ainm nó tuairisc níos sainiúla ar an mblastán;

(b) 

an ráiteas ‘le húsáid i mbia’ nó an ráiteas ‘úsáid shrianta i mbia’ nó tagairt níos sainiúla don úsáid a cheaptar dó i mbia;

(c) 

na coinníollacha speisialta stórála agus/nó úsáide, más gá;

(d) 

marc lena shainaithnítear an bhaisc nó an luchtóg;

(e) 

de réir ord a meáchain anuas, liosta de na nithe seo a leanas:

(i) 

catagóirí na mblastán atá ann agus

(ii) 

ainmneacha gach ceann de na substaintí nó de na hábhair eile atá sa táirge nó, i gcás inar iomchuí, a nE-uimhreacha;

(f) 

ainm nó ainm gnó agus seoladh an mhonaróra, an phacálaí nó an díoltóra;

(g) 

sonrú maidir le cainníocht uasta gach comhpháirte nó gach grúpa comhpháirteanna atá faoi réir srianta cainníochta i mbia agus/nó faisnéis iomchuí atá soiléir agus sothuigthe agus a chuirfidh ar chumas an cheannaitheora an Rialachán seo nó dlí ábhartha eile Comhphobail a chomhlíonadh;

(h) 

an chainníocht ghlan;

(i) 

dáta marthanachta íosta nó an dáta faoinar cheart iad a úsáid;

(j) 

i gcás inarb ábhartha, faisnéis faoi bhlastán nó faoi shubstaintí eile dá dtagraítear san Airteagal seo agus a liostaítear in Iarscríbhinn IIIa a ghabhann le Treoir 2000/13/CE maidir le sonrú na gcomhábhar atá in earraí bia.

2.  De mhaolú ar mhír 1, an fhaisnéis a cheanglaítear a thabhairt i bpointe (e) agus i bpointe (g) den mhír sin, d’fhéadfadh sé gur ar na doiciméid sin amháin a bhaineann leis an gcoinsíneacht a bheidís, a sholáthrófar leis an seachadadh nó roimhe, ar choinníoll go mbeidh an sonrú ‘ná miondíoltar’ le feiceáil in áit shofheicthe ar phacáistiú nó ar choimeádán an táirge a bheidh i gceist.

3.  De mhaolú ar mhír 1, i gcás gur i dtancaeir a sholáthrófar blastáin, féadfaidh an fhaisnéis uile a bheith ar na doiciméid sin a ghabhann leis an gcoinsíneacht agus a sholáthrófar leis an seachadadh agus orthu sin amháin.

Airteagal 16

Ceanglais shonracha maidir leis an téarma ‘nádúrtha’ a úsáid

1.  I gcás ina n-úsáidfear an téarma ‘nádúrtha’ chun cur síos a dhéanamh ar bhlastán sa tuairisc díolacháin dá dtagraítear in Airteagal 15(1)(a) beidh feidhm ag forálacha mhír 2 go mír 6 den Airteagal seo.

2.  Ní fhéadfar an téarma ‘nádúrtha’ a úsáid chun cur síos ar bhlastán seachas mura mbeidh sa chomhpháirt blaistithe ach ullmhóidí blaistithe agus/nó substaintí blaistithe nádúrtha.

3.  Ní fhéadfar an téarma ‘substaint(í) blaistithe nádúrtha’ a úsáid seachas le haghaidh blastán nach bhfuil ina gcomhpháirt blaistithe ach substaintí blaistithe nádúrtha.

4.  Ní fhéadfar an téarma ‘nádúrtha’ a úsáid seachas i gcomhcheangal le tagairt do bhia, do chatagóir bia nó d’fhoinse blaistithe phlandúil nó ainmhíoch má fuarthas 95 % de réir w/w ar a laghad den chomhpháirt blaistithe go heisiach ón mbunábhar dá dtagraítear.

Is éard a bheidh sa tuairisc ‘blastán “bia nó bianna nó catagóir bia nó foinse nó foinsí bia” nádúrtha’.

5.  Ní fhéadfar an téarma ‘blastán “bia nó bianna nó catagóir bia nó foinse nó foinsí bia” nádúrtha le blastáin nádúrtha eile’ a úsáid ach má tá an chomhpháirt blaistithe díorthaithe i bpáirt ón mbunábhar dá dtagraítear agus más furasta blas an bhunábhair a aithint.

6.  Ní fhéadfar an téarma ‘blastán nádúrtha’ a úsáid ach amháin i gcás ina mbeidh an chomhpháirt blaistithe díorthaithe ó bhunábhair éagsúla agus i gcás nach léireofaí an blas a bheadh orthu le tagairt do na bunábhair.

Airteagal 17

Lipéadú a chur ar bhlastáin a cheaptar lena ndíol leis an tomhaltóir deiridh

1.  Gan dochar do Threoir 2000/13/CE, do Threoir 89/396/CEE ón gComhairle an 14 Meitheamh 1989 maidir le sonruithe nó marcanna lena sainaithnítear an luchtóg lena mbaineann earra bia ( 1 ) ná do Rialachán (CE) Uimh. 1829/2003, blastáin a dhíoltar ina gceann agus ina gceann nó measctha lena chéile agus/nó le comhábhair bia eile agus/nó le substaintí eile curtha leo agus ar lena ndíol leis an tomhaltóir deiridh a cheaptar iad, ní fhéadfar iad a chur ar an margadh mura mbeidh an ráiteas ‘do bhia’ nó ‘úsáid shrianta i mbia’ ar an bpacáistiú nó tagairt níos sainiúla don úsáid dá gceaptar iad i mbia, a chaithfidh a bheith sofheicthe, soléite agus doscriosta.

2.  Beidh feidhm ag Airteagal 16 más rud é go n-úsáidtear an téarma ‘nádúrtha’ chun cur síos a dhéanamh ar bhlastán sa tuairisc díolacháin dá dtagraítear in Airteagal 15(1)(a).

Airteagal 18

Ceanglais eile maidir le lipéadú

Ní dhéanfar dochar, le hAirteagal 14 go hAirteagal 17, do dhlíthe, do rialacháin ná d’fhorálacha riaracháin atá níos mionsonraithe nó níos cuimsithí agus a bhaineann le meáchain agus le tomhais, nó a bhfuil feidhm acu maidir le cur i láthair, le haicmiú, le pacáistiú agus le lipéadú substaintí agus ullmhóidí contúirteacha, nó a bhfuil feidhm acu maidir le substaintí agus ullmhóidí den sórt sin a iompar.CAIBIDIL V

FORÁLACHA NÓS IMEACHTA AGUS CUR CHUN FEIDHME

Airteagal 19

Tuairisciú ó na hoibreoirí gnó bia

1.  Cuirfidh táirgeoir nó úsáideoir substainte blaistithe nó ionadaí táirgeora nó úsáideora substainte blaistithe den sórt sin an Coimisiún ar an eolas, ar iarraidh uaidh, maidir le méid na substainte a chuirtear le bianna sa Chomhphobal i dtréimhse 12 mhí. Caithfear leis an bhfaisnéis a chuirtear ar fáil sa chomhthéacs sin mar shonraí rúnda sa mhéid nach mbeidh gá leis an fhaisnéis sin don mheasúnú sábháilteachta.

Cuirfidh an Coimisiún faisnéis ar fáil maidir le leibhéil úsáide do chatagóirí sonracha bia sa Chomhphobal do na Ballstáit.

2.  Más infheidhme, maidir le blastán a formheasadh cheana féin faoin Rialachán seo agus a ullmhaítear le modhanna táirgthe nó le hábhair tosaigh a bhfuil difríochtaí suntasacha idir iad agus na modhanna táirgthe nó na hábhair tosaigh arna n-áireamh i measúnú riosca an Údaráis, ba cheart don táirgeoir nó don úsáideoir, sula gcuirfear an blastán ar an margadh, na sonraí is gá a chur faoi bhráid an Choimisiúin le go mbeidh an tÚdarás in ann meastóireacht a dhéanamh ar an mblastán maidir leis an modh táirgthe modhnaithe nó maidir leis na saintréithe modhnaithe.

3.  Cuirfidh táirgeoir nó úsáideoir blastán agus/nó bunábhar in iúl don Choimisiún láithreach aon fhaisnéis eolaíoch nó aon fhaisnéis theicniúil nua atá ar eolas aige nó atá ar fáil aige agus a d’fhéadfadh difear a dhéanamh don mheasúnú ar shábháilteacht na substainte blaistithe.

4.  Déanfar rialacha mionsonraithe a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin dá dtagraítear in Airteagal 21(2) chun mír 1 a chur chun feidhme.

Airteagal 20

Monatóireacht agus tuairisciú ag na Ballstáit

1.  Bunóidh na Ballstáit córais chun monatóireacht a dhéanamh ar thomhaltas agus ar úsáid blastán a leagtar amach sa liosta Comhphobail agus ar thomhaltas na substaintí a liostaítear in Iarscríbhinn III ar chur chuige riosca-bhunaithe, agus cuirfidh siad a gconclúidí in iúl don Choimisiún agus don Údarás a mhinice is iomchuí.

2.  Tar éis dul i gcomhairle leis an Údarás, glacfar modheolaíocht chomhchoiteann maidir leis na Ballstáit a bheith ag bailiú faisnéise i dtaca le tomhaltas agus le húsáid na mblastán a leagtar amach sa liosta Comhphobail agus na substaintí a liostaítear in Iarscríbhinn III i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin dá dtagraítear in Airteagal 21(2) faoin 20 Éanair 2011.

Airteagal 21

An Coiste

1.  Tabharfaidh an Buanchoiste um an mBiashlabhra agus um Shláinte Ainmhithe cúnamh don Choimisiún.

2.  I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d’fhorálacha Airteagal 8 de.

Trí mhí a bheidh sa tréimhse a leagtar síos in Airteagal 5(6) de Chinneadh 1999/468/CE.

3.  I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5a(1) go (4) agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d’fhorálacha Airteagal 8 de.

4.  I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5a(1), (2), (4) agus (6), agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d’fhorálacha Airteagal 8 de.

Airteagal 22

Leasuithe ar Iarscríbhinn II go hIarscríbhinn V

Maidir le leasuithe ar Iarscríbhinn II go hIarscríbhinn V a ghabhann leis an Rialachán seo chun an dul chun cinn eolaíoch agus teicniúil a léiriú, ar leasuithe iad a cheapfar chun míreanna neamhriachtanacha den Rialachán seo a leasú, glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 21(3), tar éis tuairim ón Údarás a fháil, i gcás inar gá.

Ar mhórchúiseanna práinne, féadfaidh an Coimisiún leas a bhaint as an nós imeachta um práinn dá dtagraítear in Airteagal 21(4).

Airteagal 23

Maoiniú Comhphobail do bheartais chomhchuibhithe

Is é Airteagal 66(1)(c) de Rialachán (CE) Uimh. 882/2004 a bheidh mar bhunús dlí do mhaoiniú beart a eascróidh as an Rialachán seo.CAIBIDIL VI

FORÁLACHA IDIRTHRÉIMHSEACHA AGUS CRÍOCHNAITHEACHA

Airteagal 24

Aisghairmeacha

1.  Aisghairtear Treoir 88/388/CEE, Cinneadh 88/389/CEE agus Treoir 91/71/CEE ón 20 Éanair 2011.

2.  Aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2232/96 ón dáta a gcuirfear an liosta dá dtagraítear in Airteagal 2(2) den Rialachán sin i bhfeidhm.

3.  Forléirítear tagairtí do na hionstraimí arna aisghairm mar thagairtí don Rialachán seo.

Airteagal 25

An liosta de shubstaintí blaistithe a thabhairt isteach ar an liosta Comhphobail de bhlastáin agus de bhunábhair agus córas idirthréimhseach

1.  Bunófar an liosta Comhphobail tríd an liosta de shubstaintí blaistithe dá dtagraítear in Airteagal 2(2) de Rialachán (CE) Uimh. 2232/96 a thabhairt isteach in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo tráth a nglacfar é.

2.  Go dtí go mbunófar an liosta Comhphobail, beidh feidhm ag Rialachán (CE) Uimh. 1331/2008 maidir le meastóireacht agus le formheas ar shubstaintí blaistithe nach gcumhdaítear leis an gclár meastóireachta dá bhforáiltear in Airteagal 4 de Rialachán (CE) Uimh. 2232/96.

De mhaolú ar an nós imeachta sin, ní bheidh feidhm ag an tréimhse naoi mí dá dtagraítear in Airteagal 5(1) agus in Airteagal 7 de Rialachán (CE) Uimh. 1331/2008 maidir le meastóireacht ná formheas den sórt sin.

3.  Maidir le haon bhearta idirthréimhseacha iomchuí arna gceapadh chun míreanna neamhriachtanacha den Rialachán seo a leasú, inter alia trína fhorlíonadh, glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 21(3).

▼M6 —————

▼M2 —————

▼B

Airteagal 28

Leasuithe ar Rialachán (CE) Uimh. 110/2008

Leasaítear leis seo Rialachán (CEE) Uimh. 110/2008 mar a leanas:

1. 

in Airteagal 5(2) cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (c):

‘(c) 

ina bhfuil substaintí blaistithe a shainmhínítear in Airteagal 3(2)(b) de Rialachán (CE) Uimh. 1334/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le blastáin agus maidir le comhábhair áirithe bia a bhfuil airíonna blaistithe acu agus atá le húsáid i mbianna agus ar bhianna ( *1 ) agus ullmhóidí blaistithe a shainmhínítear in Airteagal 3(2)(d) den Rialachán sin;

2. 

in Airteagal 5(3) cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (c):

‘(c) 

ina bhfuil ceann amháin nó níos mó ná ceann amháin de na blastáin a shainmhínítear in Airteagal 3(2)(a) de Rialachán (CE) Uimh. 1334/2008;’;

3. 

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe 9 d’Iarscríbhinn I:

‘(9) 

Blastán

Ciallaíonn blastán ceann amháin nó níos mó ná ceann amháin de na blastáin a shainmhínítear in Airteagal 3(2)(a) de Rialachán (CE) Uimh. 1334/2008 a úsáid agus deoch bhiotáilleach á hullmhú.’;

4. 

Leasaítear Iarscríbhinn II mar seo a leanas:

(a) 

cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 19(c):

‘(c) 

Féadfar substaintí blaistithe eile a shainmhínítear in Airteagal 3(2)(b) de Rialachán (CE) Uimh. 1334/2008 agus/nó ullmhóidí blaistithe a shainmhínítear in Airteagal 3(2)(d) den Rialachán sin, agus/nó plandaí aramatacha nó codanna de phlandaí aramatacha a úsáid chomh maith, ach ní mór tréithe orgánaileipteacha aitil a bheith inaitheanta, fiú amháin má bhíonn siad caolaithe anois agus arís.’;

(b) 

cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 20(c):

‘(c) 

Ní fhéadfar ach substaintí blaistithe eile a shainmhínítear in Airteagal 3(2)(b) de Rialachán (CE) Uimh. 1334/2008 agus/nó ullmhóidí blaistithe a shainmhínítear in Airteagal 3(2)(d) den Rialachán sin a úsáid chun gin-bhiotáille a tháirgeadh sa chaoi gurb é blas an aitil an blas is láidre a bheidh iontu.’;

(c) 

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 21(a)(ii):

‘(ii) 

meascán de thoradh an driogtha sin agus d’alcól eitile de bhunús talmhaíochta a bhfuil an comhdhéanamh céanna, an íonacht chéanna agus an neart alcóil céanna ann; féadfar substaintí blaistithe agus/nó ullmhóidí blaistithe a shainmhínítear i gcatagóir 20(c) a úsáid freisin le gin driogtha a bhlaistiú.’;

(d) 

cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 23(c):

‘(c) 

Féadfar substaintí blaistithe eile a shainmhínítear in Airteagal 3(2)(b) de Rialachán (CE) Uimh. 1334/2008 agus/nó ullmhóidí blaistithe a shainmhínítear in Airteagal 3(2)(d) den Rialachán sin a úsáid chomh maith ach caithfidh blas an chearbhais a bheith ar an mblas is láidre iontu.’;

(e) 

cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 24(c):

‘(c) 

Féadfar substaintí nádúrtha eile a shainmhínítear in Airteagal 3(2)(c) de Rialachán (CE) Uimh 1334/2008 agus/nó ullmhóidí blaistithe eile mar a shainmhínítear in Airteagal 3(2)(d) den Rialachán sin, a úsáid chomh maith, ach is iad driogáití cearbhais (Carum carvi L.) agus/nó an tsíl lusa mhín (Anethum graveolens L.) is mó a chuireann blas ar na deochanna sin, os rud é go bhfuil toirmeasc ar úsáid bhlátholaí.’;

(f) 

cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 30(a):

‘(a) 

Biotáillí ar blas searbh is mó atá orthu a thagann as alcól eitile de thionscnamh talmhaíochta a bhlaistiú le substaintí blaistithe a shainmhínítear in Airteagal 3(2)(b) de Rialachán (CE) Uimh. 1334/2008 agus/nó ullmhóidí blaistithe a shainmhínítear in Airteagal 3(2)(d) den Rialachán sin.’;

(g) 

i mír 32(c), cuirtear an méid seo a leanas in ionad na chéad fomhíre agus an chuid réamhléiritheach den dara fomhír:

‘(c) 

Féadfar substaintí blaistithe a shainmhínítear in Airteagal 3(2)(b) de Rialachán (CE) Uimh. 1334/2008 agus ullmhóidí blaistithe a shainmhínítear in Airteagal 3(2)(d) den Rialachán sin a úsáid agus licéar á ullmhú. Bainfear úsáid as substaintí nádúrtha blaistithe amháin, áfach, a shainmhínítear in Airteagal 3(2)(c) de Rialachán (CE) Uimh. 1334/2008 agus ullmhóidí blaistithe a shainmhínítear in Airteagal 3(2)(d) den Rialachán sin agus na licéir seo a leanas á n-ullmhú:’;

(h) 

cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 41(c):

‘(c) 

Ní fhéadfar ach substaintí blaistithe a shainmhínítear in Airteagal 3(2)(b) de Rialachán (CE) Uimh. 1334/2008 agus ullmhóidí blaistithe a shainmhínítear in Airteagal 3(2)(d) den Rialachán sin a úsáid agus licéar uibheacha nó advocaat nó avocat nó advokat á ullmhú.’;

(i) 

cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 44(a):

‘(a) 

Is deoch bhiotáilleach é an väkevä glögi nó spritglögg a tháirgtear trí alcól eitile de thionscnamh talmhaíochta a bhlaistiú le clóbh agus/nó le cainéal agus trí cheann de na próisis seo a leanas a úsáid: maothú agus/nó driogadh, athdhriogadh an alcóil i láthair codanna de na plandaí a shonraítear thuas, substaintí blaistithe, de réir mar a shainmhínítear iad in Airteagal 3(2)(c) de Rialachán (CE) Uimh. 1334/2008, clóbh nó cainéil a chur leis nó cumasc de na modhanna sin.’;

(j) 

cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 44(c):

‘(c) 

Féadfar blastáin eile, substaintí blaistithe agus/nó ullmhóidí blaistithe a shainmhínítear in Airteagal 3(2)(b), (d) agus (h) de Rialachán (CE) Uimh. 1334/2008 a úsáid chomh maith, ach caithfidh blas spíosraí sonraithe a bheith ar an mblas is láidre iontu.’;

(k) 

cuirfear ‘ullmhóidí blaistithe’ in ionad ‘ullmhóidí’ i bpointe (c) de mhíreanna 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45 agus 46.

▼M1 —————

▼B

Airteagal 30

Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm aige ón 20 Éanair 2011

Beidh feidhm ag Airteagal 10 ó 18 mí tar éis dáta chur i bhfeidhm an liosta Comhphobail.

Beidh feidhm ag Airteagal 26 agus ag Airteagal 28 ó dháta chur i bhfeidhm an liosta Comhphobail.

Beidh feidhm ag Airteagal 22 ón.20 Éanair 2009. Maidir le bianna a chuirtear ar an margadh go dleathach nó a lipéadaítear roimh an 20 Éanair 2011 agus nach gcomhlíonann an Rialachán seo, féadfar iad a chur ar an margadh go dtí a ndátaí íosmharthanachta nó go dtí a ndátaí éaga.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.
IARSCRÍBHINN I

▼M2

UNION LIST OF FLAVOURINGS AND SOURCE MATERIALS

PART A

Union list of flavouring substances

SECTION 1

Content of the list

Table 1 contains the following information:

Column 1 (FL No.): the unique identification number of the substance
Column 2 (Chemical Name): the name of the substance
Column 3 (CAS No): the Chemical Abstracts Service (CAS) registry number
Column 4 (JECFA No.): The Joint FAO/WHO Expert Committee on Food additives (JECFA) number
Column 5 (CoE No.): The Council of Europe (CoE) number
Column 6 (Purity of the named substance at least 95% unless otherwise specified): The purity of the named flavouring substance has to be at least 95%. If less, the composition of the flavouring substances is given in this column.
Column 7 (Restrictions of Use): The use of flavouring substances is permitted in accordance with good manufacturing practices unless specific restriction is given in this column. Flavouring substances with restrictions of use may only be added to the listed food categories and under the specified conditions of use. For the purpose of the restrictions the following food categories, as laid down in Annex II of Regulation (EC) No 1333/2008, shall be referred to:Category number

Food category

1

Dairy products and analogues

2

Fats and oils and fat and oil emulsions

3

Edible ices

4.2

Processed fruit and vegetables

5

Confectionery

5.3

Chewing gum

6

Cereals and cereal products

7

Bakery wares

8

Meat

9

Fish and fisheries products

10

Eggs and egg products

11

Sugars, syrups, honey and table-top sweeteners

12

Salts, spices, soups, sauces, salads and protein products

13

Food intended for particular nutritional uses as defined by Directive 2009/39/EC (1)

14.1

Non-alcoholic beverages

14.2

Alcoholic beverages, including alcohol-free and low-alcoholic counterparts

15

Ready-to-eat savouries and snacks

16

Desserts excluding products covered in category 1, 3 and 4

17

Food supplements as defined in Directive 2002/46/EC (2) of the European Parliament and of the Council excluding food supplements for infants and young children

18

Processed food not covered by categories 1-17, excluding foods for infants and young children

(1)   OJ L 124, 20.5.2009, p. 21.

(2)   OJ L 183, 12.7.2002, p. 51.

Column 8 (Footnotes): The footnote ‘1’ is allocated to the flavouring substances for which the evaluation has to be completed by the Authority. The footnotes ‘2’ to ‘4’ refer to time limits set for the applicants to comply with the Authority's requests as expressed in the published opinions. Where the necessary information is not provided by the time requested, the flavouring substance in question will be withdrawn from the Union list. The Authority shall evaluate the submitted data within 9 months from the receipt of such data. Substances which have already been evaluated by JECFA can be recognised from the JECFA number listed in column 4.
(1

evaluation to be completed by the Authority

(2

additional scientific data shall be submitted by 31 December 2012

(3

additional scientific data shall be submitted by 30 June 2013

(4

additional scientific data shall be submitted by 31 December 2013

Column 9 (Reference): Reference to the scientific body that has carried out the evaluation.

SECTION 2

Notes

Note 1: Ammonium, sodium, potassium and calcium salts as well as chlorides, carbonates and sulphates are covered by the generic substances, providing that they have flavouring properties.

Note 2: If the authorised flavouring substance is a racemate (an equal mixture of optical isomers), both the R- and S- form shall also be authorised for use. If only the R-form has been authorised then the S-form is not covered by this authorisation and vice versa.

Note 3: Maximum levels refer to levels in or on food as marketed. By way of derogation from that principle, for dried and/or concentrated foods which need to be reconstituted the maximum levels shall apply to the food as reconstituted according to the instructions in the labelling taking into account the minimum dilution factor.

Note 4: The presence of a flavouring substance shall be permitted:

(a) 

in a compound food other than as referred to in the Annex, where the flavouring substance is permitted in one of the ingredients of the compound food;

(b) 

in a food which is to be used solely in the preparation of a compound food and provided that the compound food complies with this Regulation.Table 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

FL No.

Chemical Name

CAS No.

JECFA No.

CoE No.

Purity of the named substance at least 95% unless otherwise specified

Restrictions of Use

Footnote

Reference

01.001

Limonene

138-86-3

 

491

 

 

 

EFSA

01.002

1-Isopropyl-4-methylbenzene

99-87-6

1325

620

 

 

 

EFSA

01.003

Pin-2(10)-ene

127-91-3

1330

2114

 

 

2

EFSA

01.004

Pin-2(3)-ene

80-56-8

1329

2113

 

 

2

EFSA

01.005

Terpinolene

586-62-9

1331

2115

 

 

 

EFSA

01.006

alpha-Phellandrene

99-83-2

1328

2117

At least 85%; secondary components 10-12% cymene and other terpene hydrocarbons

 

 

EFSA

01.007

beta-Caryophyllene

87-44-5

1324

2118

80-92% beta-caryophyllene and 15-19% C15H24 terpene hydrocarbons (eg. valencene)

 

2

EFSA

01.008

Myrcene

123-35-3

1327

2197

At least 90%; secondary components C15H24 terpene hydrocarbons (eg. valencene); Minimum assay value may include traces of limonene, alpha- and beta-pinene and other common C10H16 terpenes.

 

4

EFSA

01.009

Camphene

79-92-5

1323

2227

At least 80%; secondary components 15-19% C15H24 terpene hydrocarbons (eg. valencene)

 

2

EFSA

01.010

1-Isopropenyl-4-methylbenzene

1195-32-0

1333

2260

 

 

 

EFSA

▼M9 —————

▼M5 —————

▼M2

01.016

1,4(8),12-Bisabolatriene

495-62-5

1336

10979

 

 

 

EFSA

01.017

Valencene

4630-07-3

1337

11030

At least 94%; secondary components 1-4% other C15H24 sesquiterpenes

 

2

EFSA

01.018

beta-Ocimene

13877-91-3

1338

11015

At least 80%; secondary component 15-17% cis-beta-ocimene

 

4

EFSA

01.019

alpha-Terpinene

99-86-5

1339

11023

At least 89%; secondary components 6-7% 1,4- and 1,8-cineole

 

 

EFSA

01.020

gamma-Terpinene

99-85-4

1340

11025

 

 

 

EFSA

01.024

beta-Bourbonene

5208-59-3

1345

11931

 

 

2

EFSA

01.026

1(5),7(11)-Guaiadiene

88-84-6

1347

 

 

 

2

EFSA

01.027

Bisabola-1,8,12-triene

17627-44-0

 

 

 

 

 

EFSA

01.028

beta-Bisabolene

495-61-4

 

 

 

 

 

EFSA

01.029

delta-3-Carene

13466-78-9

1342

10983

At least 92%; secondary components 2-3% beta-pinene; 1-2% limonene; 1-2% myrcene; 0-1% p-cymene

 

2

EFSA

01.033

2,2-Dimethylhexane

590-73-8

 

 

 

 

 

EFSA

01.034

2,4-Dimethylhexane

589-43-5

 

 

 

 

 

EFSA

01.035

2,6-Dimethylocta-2,4,6-triene

673-84-7

 

 

 

 

2

EFSA

01.038

Dodecane

112-40-3

 

 

 

 

 

EFSA

01.039

delta-Elemene

20307-84-0

 

10996

 

 

 

EFSA

01.040

alpha-Farnesene

502-61-4

1343

10998

At least 38% alpha and 29% beta (sum of cis/trans isomers); secondary components 20% bisabolene, up to 10% other isomers (valencene, bourbonene, cadinene, guaiene)

 

4

EFSA

01.045

d-Limonene

5989-27-5

1326

491

 

 

 

EFSA

01.046

l-Limonene

5989-54-8

 

491

 

 

 

EFSA

01.054

Pentadecane

629-62-9

 

 

 

 

 

EFSA

01.057

Tetradecane

629-59-4

 

 

 

 

 

EFSA

01.059

4(10)-Thujene

3387-41-5

 

11018

 

 

2

EFSA

01.061

Undeca-1,3,5-triene

16356-11-9

1341

 

At least 94% (sum of cis/trans isomers); secondary component 2,4,6-undecatriene (Z,Z,E)

 

4

EFSA

01.064

cis-3,7-Dimethyl-1,3,6-octatriene

3338-55-4

 

 

 

 

2

EFSA

01.070

1-Octene

111-66-0

 

 

 

 

2

EFSA

01.077

1-Methyl-1,3-cyclohexadiene

1489-56-1

1344

 

 

 

 

EFSA

02.001

2-Methylpropan-1-ol

78-83-1

251

49

 

 

 

JECFA

02.002

Propan-1-ol

71-23-8

82

50

 

 

 

JECFA

02.003

Isopentanol

123-51-3

52

51

 

 

 

JECFA

02.004

Butan-1-ol

71-36-3

85

52

 

 

 

JECFA

02.005

Hexan-1-ol

111-27-3

91

53

 

 

 

JECFA

02.006

Octan-1-ol

111-87-5

97

54

 

 

 

JECFA

02.007

Nonan-1-ol

143-08-8

100

55

 

 

 

JECFA

02.008

Dodecan-1-ol

112-53-8

109

56

 

 

 

JECFA

02.009

Hexadecan-1-ol

36653-82-4

114

57

 

 

 

JECFA

02.010

Benzyl alcohol

100-51-6

25

58

 

 

 

EFSA

02.011

Citronellol

106-22-9

1219

59

At least 90%; secondary components 5-8% di-unsaturated and saturated C10 alcohols, 1% citronellyl acetate, 1% citronellal

 

 

EFSA

02.012

Geraniol

106-24-1

1223

60

 

 

 

EFSA

02.013

Linalool

78-70-6

356

61

 

 

 

JECFA

02.014

alpha-Terpineol

98-55-5

366

62

 

 

 

JECFA

02.015

Menthol

89-78-1

427

63

 

 

 

JECFA

02.016

DL-Borneol

507-70-0

1385

64

 

 

 

EFSA

02.017

Cinnamyl alcohol

104-54-1

647

65

 

 

 

EFSA

02.018

Nerolidol

7212-44-4

1646

67

 

 

 

EFSA

02.019

2-Phenylethan-1-ol

60-12-8

987

68

 

 

 

EFSA

02.020

Hex-2-en-1-ol

2305-21-7

1354

 

 

 

2

EFSA

02.021

Heptan-1-ol

111-70-6

94

70

 

 

 

JECFA

02.022

Octan-2-ol

123-96-6

289

71

 

 

 

JECFA

02.023

Oct-1-en-3-ol

3391-86-4

1152

 

 

 

1

EFSA

02.024

Decan-1-ol

112-30-1

103

73

 

 

 

JECFA

02.026

3,7-Dimethyloctan-1-ol

106-21-8

272

75

At least 90%; secondary components 5-7% geraniol and citronellol

 

 

JECFA

02.027

(-)-Rhodinol

6812-78-8

1222

76

 

 

 

EFSA

02.028

3,7-Dimethyloctan-3-ol

78-69-3

357

77

 

 

 

JECFA

02.029

3,7,11-Trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol

4602-84-0

1230

78

 

 

 

EFSA

02.030

alpha-Pentylcinnamyl alcohol

101-85-9

674

79

 

 

 

EFSA

02.031

3-Phenylpropan-1-ol

122-97-4

636

80

 

 

 

EFSA

02.033

1-Phenylpropan-1-ol

93-54-9

822

82

 

 

 

EFSA

02.034

1-Phenylpentan-2-ol

705-73-7

825

83

 

 

 

EFSA

02.035

2-Methyl-1-phenylpropan-2-ol

100-86-7

1653

84

 

 

 

EFSA

02.036

4-Phenylbutan-2-ol

2344-70-9

815

85

 

 

 

EFSA

02.037

3-Methyl-1-phenylpentan-3-ol

10415-87-9

1649

86

 

 

 

EFSA

02.038

Fenchyl alcohol

1632-73-1

1397

87

 

 

 

EFSA

02.039

4-Isopropylbenzyl alcohol

536-60-7

864

88

 

 

 

EFSA

02.040

Pentan-1-ol

71-41-0

88

514

 

 

 

JECFA

02.041

2-Methylbutan-2-ol

75-85-4

 

515

 

 

 

EFSA

02.042

2-(4-Methylphenyl)propan-2-ol

1197-01-9

1650

530

At least 90%; secondary component 9-11% p-isopropenyltoluene

 

 

EFSA

02.043

2-Ethylbutan-1-ol

97-95-0

 

543

 

 

 

SCF/CoE

02.044

Heptan-3-ol

589-82-2

286

544

 

 

 

JECFA

02.045

Heptan-2-ol

543-49-7

284

554

 

 

 

JECFA

02.047

3,7-Dimethyloctane-1,7-diol

107-74-4

610

559

 

 

 

JECFA

02.049

Nona-2,6-dien-1-ol

7786-44-9

1184

589

 

 

2

EFSA

02.050

Pent-2-en-1-ol

20273-24-9

1793

665

 

 

2

EFSA

02.051

5-Phenylpentan-1-ol

10521-91-2

675

674

 

 

 

EFSA

02.052

2-Methylpropan-2-ol

75-65-0

 

698

 

 

 

EFSA

02.054

p-Menthane-1,8-diol

80-53-5

 

701

 

 

 

EFSA

02.055

3,5,5-Trimethylhexan-1-ol

3452-97-9

268

702

 

 

 

JECFA

02.056

Hex-3(cis)-en-1-ol

928-96-1

315

750c

 

 

 

JECFA

02.057

Undecan-1-ol

112-42-5

106

751

 

 

 

JECFA

02.058

(Z)-Nerol

106-25-2

1224

2018

 

 

 

EFSA

02.059

DL-Isoborneol

124-76-5

1386

2020

At least 92%; secondary component 3-5% borneol

 

 

EFSA

▼M16

02.060

p-Mentha-1,8-dien-7-ol

536-59-4

974

2024

 

In categories 1, 3, 4.2, 5 (except category 5.3), 6, 7, 14.1, 14.2 and 16

1

EFSA

▼M2

02.061

Dihydrocarveol

619-01-2

378

2025

 

 

 

JECFA

02.062

Carveol

99-48-9

381

2027

 

 

 

JECFA

02.063

d-Neomenthol

2216-52-6

428

2028

 

 

 

JECFA

02.064

1-Phenylethan-1-ol

98-85-1

799

2030

 

 

 

EFSA

02.065

4-Methyl-1-phenylpentan-2-ol

7779-78-4

827

2031

 

 

 

EFSA

02.066

4-Phenylbut-3-en-2-ol

17488-65-2

819

 

 

 

2

EFSA

02.067

1R,2S,5R-isopulegol

89-79-2

755

2033

 

 

4

EFSA

02.070

Cyclohexanol

108-93-0

 

2138

 

 

 

EFSA

02.071

p-Menthan-2-ol

499-69-4

376

2228

 

 

 

JECFA

02.072

4-Terpinenol

562-74-3

439

2229

 

 

 

JECFA

02.073

2-Phenylpropan-1-ol

1123-85-9

1459

2257

 

 

 

EFSA

02.074

Hex-4-en-1-ol

6126-50-7

318

2295

 

 

 

JECFA

02.075

(1R,2S,5S)-neo-Dihydrocarveol

18675-33-7

 

2296

 

 

 

EFSA

02.076

2-Methylbutan-1-ol

137-32-6

1199

2346

 

 

 

EFSA

02.077

Pentan-3-ol

584-02-1

 

2349

 

 

 

EFSA

02.078

Ethanol

64-17-5

41

11891

 

 

 

JECFA

02.079

Isopropanol

67-63-0

277

 

 

 

 

JECFA

02.080

1-(p-Tolyl)ethan-1-ol

536-50-5

805

10197

 

 

 

EFSA

02.081

2,6-Dimethylheptan-4-ol

108-82-7

303

11719

At least 90%; secondary component 8-9% 2-heptanol

 

 

JECFA

02.082

2-Ethylhexan-1-ol

104-76-7

267

11763

 

 

 

JECFA

02.083

p-Menth-1-en-3-ol

491-04-3

434

10248

 

 

 

JECFA

02.085

Sabinene hydrate

546-79-2

441

10309

 

 

 

JECFA

02.086

Undecan-2-ol

1653-30-1

297

11826

 

 

 

JECFA

02.087

Nonan-2-ol

628-99-9

293

11803

 

 

 

JECFA

02.088

Pentan-2-ol

6032-29-7

280

11696

 

 

 

JECFA

02.089

Hexan-3-ol

623-37-0

282

11775

 

 

 

JECFA

02.090

Non-2(trans)-en-1-ol

31502-14-4

1365

10292

 

 

2

EFSA

▼M16

02.091

Myrtenol

515-00-4

981

10285

 

In categories 1, 3, 5, 6, 14.1, 14.2, 15 and 16

1

EFSA

▼M2

02.092

Dehydrodihydroionol

57069-86-0

397

10195

At least 70%; secondary component 25-27% tetrahydroionone

 

 

JECFA

▼M4

02.093

(Z)-Non-6-en-1-ol

35854-86-5

324

10294

 

 

 

JECFA

▼M2

02.094

Oct-3-en-1-ol

20125-84-2

321

10296

 

 

 

JECFA

02.095

2-Ethylfenchol

18368-91-7

440

10208

 

 

 

JECFA

02.096

1-Terpinenol

586-82-3

373

10252

 

 

 

JECFA

02.097

beta-Terpineol

138-87-4

374

10254

 

 

 

JECFA

02.098

Octan-3-ol

589-98-0

291

11715

 

 

 

JECFA

02.099

Pent-1-en-3-ol

616-25-1

1150

11717

 

 

1

EFSA

02.100

Pinocarveol

5947-36-4

1403

10303

 

 

 

EFSA

02.101

Pin-2-en-4-ol

473-67-6

1404

10304

 

 

 

EFSA

02.102

Oct-3-en-2-ol

76649-14-4

1140

 

 

 

1

EFSA

02.103

Decan-3-ol

1565-81-7

295

10194

 

 

 

JECFA

02.104

Hex-1-en-3-ol

4798-44-1

1151

10220

 

 

1

EFSA

02.105

4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexenyl)but-3-en-2-ol

25312-34-9

391

 

 

 

2

JECFA

02.106

4-(2,2,6-Trimethyl-1-cyclohexenyl)but-3-en-2-ol

22029-76-1

392

 

At least 92%; secondary components 3-8% ionol and ionone

 

2

JECFA

02.107

Dihydro-beta-ionol

3293-47-8

395

 

 

 

 

JECFA

02.108

2-Methyl-4-phenylbutan-2-ol

103-05-9

1477

10281

 

 

 

EFSA

02.109

3-Methylbut-2-en-1-ol

556-82-1

1200

11795

 

 

 

EFSA

▼M4

02.110

2,6-Dimethylhept-6-en-1-ol

36806-46-9

348

 

At least 90 %; secondary component 5-10 % 2,6-dimethyl-5-hepten-1-ol

 

 

JECFA

▼M2

02.111

3-Methylbutan-2-ol

598-75-4

300

 

 

 

 

JECFA

02.112

Non-2(cis)-en-1-ol

41453-56-9

1369

10292

 

 

2

EFSA

02.113

Oct-5(cis)-en-1-ol

64275-73-6

322

 

At least 90%; secondary component 7-9% trans-5-octen-1-ol

 

 

JECFA

02.114

2-(2,2,3-Trimethylcyclopent-3-enyl)ethan-1-ol

1901-38-8

970

 

 

 

 

EFSA

02.115

3-Methylpentan-1-ol

589-35-5

263

10275

 

 

 

JECFA

02.119

Cedrenol

28231-03-0

 

10189

 

 

 

EFSA

02.120

(+)-Cedrol

77-53-2

 

10190

 

 

 

EFSA

02.121

Butan-2-ol

78-92-2

 

11735

 

 

 

SCF/CoE

▼M5 —————

▼M2

02.123

2-Methylbut-3-en-2-ol

115-18-4

 

11794

 

 

 

EFSA

02.124

6-Methylhept-5-en-2-ol

1569-60-4

 

10264

 

 

 

EFSA

02.125

Undec-10-en-1-ol

112-43-6

 

10319

 

 

 

EFSA

02.126

Tetradecan-1-ol

112-72-1

 

10314

 

 

 

EFSA

02.128

p-Anisyl alcohol

105-13-5

871

66

 

 

 

EFSA

02.129

(l)-alpha-Bisabolol

23089-26-1

 

10178

Sum of isomers at least 95%

 

 

EFSA

02.131

But-3-en-2-ol

598-32-3

 

 

 

 

1

EFSA

02.132

Butane-1,3-diol

107-88-0

 

 

 

 

 

EFSA

02.133

Butane-2,3-diol

513-85-9

 

10181

 

 

 

EFSA

02.134

2-Cyclohexylethan-1-ol

4442-79-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.135

Cyclopentanol

96-41-3

 

10193

 

 

 

EFSA

02.136

Dec-1-en-3-ol

51100-54-0

1153

 

 

 

1

EFSA

02.137

Dec-2-en-1-ol

22104-80-9

1794

11750

 

 

2

EFSA

02.138

Dec-9-en-1-ol

13019-22-2

 

 

 

 

 

EFSA

▼M17

02.139

Deca-2,4-dien-1-ol

18409-21-7

1189

11748

 

Restrictions of use as a flavouring substance:

In category 2 — not more than 1,5 mg/kg,

in category 3 — not more than 5 mg/kg,

in category 5 — not more than 9 mg/kg,

in category 7 — not more than 15 mg/kg,

in category 8 — not more than 5 mg/kg,

in category 12 — not more than 3 mg/kg,

in category 14.1 — not more than 2 mg/kg,

in category 14.2 — not more than 1 mg/kg,

in category 16 — not more than 2 mg/kg.

1

EFSA

▼M2

02.140

1,2-Dihydrolinalool

2270-57-7

 

 

 

 

 

EFSA

02.141

2-(6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en-2-yl)ethan-1-ol

128-50-7

986

 

 

 

 

EFSA

02.142

3,3-Dimethylbutan-2-ol

464-07-3

 

 

 

 

 

EFSA

02.144

2,6-Dimethyloct-7-en-2-ol

18479-58-8

 

 

 

 

 

EFSA

▼M4

02.145

2,6-Dimethylocta-1,5,7-trien-3-ol

29414-56-0

 

 

 

 

 

EFSA

▼M2

02.146

(E)-3,7-Dimethylocta-1,5,7-trien-3-ol

53834-70-1

 

10202

At least 93%; secondary components 2-3% linalool, 1-2% linalool oxide and up to 1% nerol oxide

 

4

EFSA

02.147

3,6-Dimethyloctan-3-ol

151-19-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.148

Dodecan-2-ol

10203-28-8

 

11760

 

 

 

EFSA

02.149

(-)-alpha-Elemol

639-99-6

 

10205

 

 

 

EFSA

02.150

(E,E)-geranyl linalool

1113-21-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.152

Hept-3-en-1-ol

10606-47-0

 

10219

 

 

 

EFSA

▼M17

02.153

Hepta-2,4-dien-1-ol

33467-79-7

1784

 

 

Restrictions of use as a flavouring substance:

In category 1 — not more than 35 mg/kg,

in category 2 — not more than 25 mg/kg,

in category 3 — not more than 30 mg/kg,

in category 4.2 — not more than 50 mg/kg,

in category 5 — not more than 50 mg/kg,

in category 6 — not more than 25 mg/kg,

in category 7 — not more than 50 mg/kg,

in category 8 — not more than 10 mg/kg,

in category 9 — not more than 10 mg/kg,

in category 12 — not more than 100 mg/kg,

in category 14.1 — not more than 25 mg/kg,

in category 15 — not more than 50 mg/kg,

in category 16 — not more than 25 mg/kg.

1

EFSA

▼M2

02.154

Heptadecan-1-ol

1454-85-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.155

1-Hepten-3-ol

4938-52-7

1842

10218

 

 

1

EFSA

02.156

Hex-2(cis)-en-1-ol

928-94-9

1374

69

At least 92%; secondary component 3-4% hex-2(trans)-en-1-ol

 

2

EFSA

02.159

Hex-3-en-1-ol

544-12-7

315

750

 

 

 

SCF/CoE

▼M17

02.162

Hexa-2,4-dien-1-ol

111-28-4

1174

 

 

Restrictions of use as a flavouring substance:

In category 3 — not more than 4 mg/kg,

in category 4.2 — not more than 2 mg/kg,

in category 5 — not more than 2 mg/kg,

in category 12 — not more than 4 mg/kg,

in category 14.1 — not more than 4 mg/kg,

in category 14.2 — not more than 1 mg/kg,

in category 15 — not more than 1 mg/kg,

in category 16 — not more than 2 mg/kg.

1

EFSA

▼M2

02.164

4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzyl alcohol

530-56-3

 

 

 

 

 

EFSA

02.165

4-Hydroxybenzyl alcohol

623-05-2

955

 

 

 

 

EFSA

02.166

2-(4-Hydroxyphenyl)ethan-1-ol

501-94-0

 

10226

 

 

 

EFSA

02.167

(1R,2R,5S)-Isodihydrocarveol

18675-35-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.168

Isophytol

505-32-8

 

10233

 

 

 

EFSA

02.170

(R)-(-)-Lavandulol

498-16-8

 

 

 

 

 

EFSA

02.171

p-Menthan-8-ol

498-81-7

 

 

 

 

 

EFSA

02.173

3-(4-Methoxyphenyl)propan-1-ol

5406-18-8

 

 

 

 

 

EFSA

02.174

2-Methylbut-2-en-1-ol

4675-87-0

 

10258

 

 

1

EFSA

02.175

2-Methylbut-3-en-1-ol

4516-90-9

 

10259

 

 

 

EFSA

02.176

3-Methylbut-3-en-1-ol

763-32-6

 

10260

 

 

 

EFSA

02.177

2-Methylhexan-3-ol

617-29-8

 

10266

 

 

 

EFSA

02.178

2-Methyloctan-1-ol

818-81-5

 

 

 

 

 

EFSA

02.180

4-Methylpentan-1-ol

626-89-1

 

10278

 

 

 

EFSA

02.181

2-Methylpentan-2-ol

590-36-3

 

10274

 

 

 

EFSA

02.182

3-Methylpentan-2-ol

565-60-6

 

10276

 

 

 

EFSA

02.183

4-Methylpentan-2-ol

108-11-2

 

10279

 

 

 

EFSA

02.184

3-Methylpentan-3-ol

77-74-7

 

10277

 

 

 

EFSA

02.186

Myrtanol

514-99-8

 

 

 

 

 

EFSA

02.187

Non-1-en-3-ol

21964-44-3

 

10291

 

 

1

EFSA

▼M17

02.188

Nona-2,4-dien-1-ol

62488-56-6

1183

11802

At least 92 %; secondary component 3-4 % 2-nonen-1-ol

Restrictions of use as a flavouring substance:

In category 1 — not more than 2 mg/kg,

in category 2 — not more than 5 mg/kg,

in category 3 — not more than 5 mg/kg,

in category 4.2 — not more than 5 mg/kg,

in category 5 — not more than 10 mg/kg,

in category 6 — not more than 1 mg/kg,

in category 7 — not more than 14,5 mg/kg,

in category 8 — not more than 5 mg/kg,

in category 12 — not more than 10 mg/kg,

in category 14.1 — not more than 2 mg/kg,

in category 14.2 — not more than 5 mg/kg,

in category 15 — not more than 5 mg/kg,

in category 16 — not more than 2,5 mg/kg.

1

EFSA

▼M2

02.189

(Z,Z)-Nona-3,6-dien-1-ol

76649-25-7

1283

10289

 

 

 

EFSA

02.190

Nonan-3-ol

624-51-1

 

10290

 

 

 

EFSA

02.192

Oct-2-en-1-ol

22104-78-5

 

 

 

 

2

EFSA

02.193

Oct-2-en-4-ol

4798-61-2

1141

 

 

 

1

EFSA

▼M4

02.194

Octa-1,5-dien-3-ol

83861-74-9

 

 

 

 

 

EFSA

▼M2

02.195

Octa-(3Z,5E)-dien-1-ol

70664-96-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.196

Octadecan-1-ol

112-92-5

 

 

 

 

 

EFSA

02.197

1,2,3,4,4a,5,6,7-Octahydro-2,5,5-trimethylnaphthalen-2-ol

41199-19-3

 

10173

 

 

 

EFSA

02.198

Octane-1,3-diol

23433-05-8

 

 

 

 

 

EFSA

02.201

Pent-4-en-1-ol

821-09-0

 

 

 

 

 

EFSA

02.202

Pentadecan-1-ol

629-76-5

 

 

 

 

 

EFSA

02.203

2-Phenylpropan-2-ol

617-94-7

 

11704

 

 

 

EFSA

02.204

Phytol

150-86-7

1832

10302

 

 

 

EFSA

02.205

Piperonyl alcohol

495-76-1

 

10306

 

 

 

EFSA

02.206

(-)-Sclareol

515-03-7

 

10311

 

 

 

EFSA

02.207

Thujyl alcohol

21653-20-3

1865

 

 

 

 

EFSA

02.209

3,3,5-Trimethylcyclohexan-1-ol

116-02-9

1099

 

 

 

 

EFSA

02.210

Undec-2-en-1-ol

37617-03-1

1384

 

 

 

2

EFSA

▼M4

02.211

Undeca-1,5-dien-3-ol

56722-23-7

 

 

 

 

 

EFSA

▼M2

02.213

Vanillyl alcohol

498-00-0

886

690

 

 

 

EFSA

▼M13 —————

▼M2

02.216

12-beta-Santalen-14-ol

77-42-9

 

74

 

 

2

EFSA

02.217

12-alpha-Santalen-14-ol

115-71-9

 

74

 

 

2

EFSA

02.219

2,6-Dimethyl-2-heptanol

13254-34-7

 

 

 

 

 

EFSA

02.222

3-Pentenol-1

39161-19-8

 

10298

 

 

 

EFSA

02.224

3-(1-Menthoxy)propane-1,2-diol

87061-04-9

1408

 

 

 

 

EFSA

02.226

[S-(cis)]-3,7,11-Trimethyl-1,6,10-dodecatrien-3-ol

142-50-7

 

67

 

 

 

EFSA

▼M4

02.229

(-)-3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol

7540-51-4

 

 

At least 90 % cis-isomer; secondary components 2-6 % di-unsaturated and saturated C10 alcohols, 2-4 % citronellyl acetate and 2-3 % citronellal

 

 

EFSA

▼M2

02.230

Terpineol

8000-41-7

 

 

Sum of isomers: 91-99 %. Relative contribution of each isomer: 55-75% alpha, 16-23% gamma, 1-10% cis-beta, 1-13% trans-beta, 0-1% delta

 

 

EFSA

02.231

trans-2, cis-6-Nonadien-1-ol

28069-72-9

 

 

 

 

2

EFSA

02.234

(Z)-Non-3-en-1-ol

10340-23-5

 

10293

 

 

 

EFSA

02.242

2-Butoxyethan-1-ol

111-76-2

 

10182

 

 

 

EFSA

02.243

(E,Z)-3,6-Nonadien-1-ol

56805-23-3

1284

 

At least 92%; secondary component 6% (E,E)-3,6-nonadien-1-ol

 

 

EFSA

02.245

2,3,4-Trimethyl-3-pentanol

3054-92-0

1643

 

 

 

 

EFSA

02.246

p-Menthane-3,8-diol

42822-86-6

1416

 

 

 

 

EFSA

02.247

l-Menthoxyethanol

38618-23-4

1853

 

 

 

 

EFSA

02.248

Vanillin 3-(l-menthoxy)propane-1,2-diol acetal

180964-47-0

1879

 

 

 

 

EFSA

02.249

(4Z)-Hepten-1-ol

6191-71-5

1280

 

 

 

 

EFSA

02.250

2,4,8-Trimethyl-7-nonen-2-ol

437770-28-0

1644

 

 

 

 

EFSA

02.251

2,4,8-Trimethyl-3,7-nonadien-2-ol

479547-57-4

1645

 

 

 

 

EFSA

▼M4

02.252

4,8-Dimethyl-3,7-nonadien-2-ol

67845-50-5

1841

 

 

 

 

EFSA

▼M2

02.253

2,4-Dimethyl-4-nonanol

74356-31-3

1850

 

 

 

 

EFSA

02.254

(1R, 2S, 5S)-3-Menthoxy-2-methylpropane-1,2-diol

195863-84-4

1411

 

 

 

 

EFSA

02.255

(Z)-4-Hepten-2-ol

66642-85-1

 

 

At least 91%; secondary components (E)-4-hepten-2-ol (4-5%), 2-heptanol (up to 1%), trans-3-hepten-2-ol (up to 1%) cis-3-hepten-2-ol (up to 1%).

 

 

EFSA

03.001

1,8-Cineole

470-82-6

1234

182

 

 

 

EFSA

03.003

Benzyl ethyl ether

539-30-0

1252

521

 

 

 

EFSA

03.004

Dibenzyl ether

103-50-4

1256

11856

 

 

 

EFSA

03.005

2-Butyl ethyl ether

2679-87-0

1231

10911

 

 

 

EFSA

03.006

2-Methoxyethyl benzene

3558-60-9

1254

11812

 

 

 

EFSA

03.007

1,4-Cineole

470-67-7

1233

11225

At least 75%; secondary component 20-25% 1,8-cineole.

 

 

EFSA

03.008

2-Acetoxy-1,8-cineole

57709-95-2

 

 

 

 

 

EFSA

03.010

Benzyl butyl ether

588-67-0

1253

520

At least 93%; secondary component 2-5% benzyl alcohol

 

 

EFSA

03.011

Benzyl methyl ether

538-86-3

 

10910

 

 

 

EFSA

03.012

Benzyl octyl ether

54852-64-1

 

 

 

 

 

EFSA

03.015

Ethyl geranyl ether

40267-72-9

 

 

 

 

 

EFSA

03.016

Hexyl methyl ether

4747-07-3

 

 

 

 

 

EFSA

03.019

Prenyl ethyl ether

22094-00-4

1232

 

 

 

 

EFSA

03.020

alpha-Terpinyl methyl ether

14576-08-0

 

 

 

 

 

EFSA

03.022

1-Methoxy-1-decene

79930-37-3

1802

 

 

 

 

EFSA

03.023

1-Ethoxyethyl acetate

1608-72-6

 

 

 

 

 

EFSA

03.024

Digeranyl ether

31147-36-1

 

 

 

 

 

EFSA

04.002

6-Ethoxyprop-3-enylphenol

94-86-0

1264

170

 

 

 

EFSA

04.003

Eugenol

97-53-0

1529

171

 

 

 

EFSA

04.004

Isoeugenol

97-54-1

1260

172

 

 

 

EFSA

04.005

2-Methoxyphenol

90-05-1

713

173

 

 

 

EFSA

04.006

Thymol

89-83-8

709

174

 

 

 

EFSA

04.007

2-Methoxy-4-methylphenol

93-51-6

715

175

 

 

 

EFSA

04.008

4-Ethylguaiacol

2785-89-9

716

176

 

 

 

EFSA

04.009

2-Methoxy-4-vinylphenol

7786-61-0

725

177

 

 

 

EFSA

04.010

1-Methoxy-4-(prop-1(trans)-enyl)benzene

4180-23-8

217

183

 

 

 

JECFA

04.013

1,2-Dimethoxy-4-(prop-1-enyl)benzene

93-16-3

1266

186

 

 

 

EFSA

04.014

1-Methoxy-2-methylbenzene

578-58-5

1242

187

 

 

 

EFSA

04.015

1-Methoxy-4-methylbenzene

104-93-8

1243

188

 

 

 

EFSA

04.016

1,3-Dimethoxybenzene

151-10-0

1249

189

 

 

 

EFSA

04.017

1-Ethoxy-2-methoxy-4-(prop-1-enyl)benzene

7784-67-0

1267

190

 

 

 

EFSA

04.018

Benzyl isoeugenyl ether

120-11-6

1268

522

 

 

 

EFSA

04.019

2,5-Dimethylphenol

95-87-4

706

537

 

 

 

EFSA

04.020

3,5-Dimethylphenol

108-68-9

 

538

 

 

 

EFSA

04.021

3-Ethylphenol

620-17-7

 

549

 

 

 

EFSA

04.022

4-Ethylphenol

123-07-9

694

550

 

 

 

EFSA

04.026

3-Methylphenol

108-39-4

692

617

 

 

 

EFSA

04.027

2-Methylphenol

95-48-7

691

618

 

 

 

EFSA

04.028

4-Methylphenol

106-44-5

693

619

 

 

 

EFSA

04.029

Benzene-1,2-diol

120-80-9

 

680

 

 

 

SCF/CoE

04.031

Carvacrol

499-75-2

710

2055

 

 

 

EFSA

04.032

Anisole

100-66-3

1241

2056

 

 

 

EFSA

04.033

beta-Naphthyl ethyl ether

93-18-5

1258

2058

 

 

 

EFSA

04.034

1,4-Dimethoxybenzene

150-78-7

1250

2059

 

 

 

EFSA

04.035

Diphenyl ether

101-84-8

1255

2201

 

 

 

EFSA

04.036

2,6-Dimethoxyphenol

91-10-1

721

2233

 

 

 

EFSA

04.037

4-Ethoxyphenol

622-62-8

720

2258

 

 

 

EFSA

04.038

Carvacryl ethyl ether

4732-13-2

1247

11840

 

 

 

EFSA

04.039

1-Methoxy-4-propylbenzene

104-45-0

1244

11835

 

 

 

EFSA

04.040

1,2-Dimethoxy-4-vinylbenzene

6380-23-0

1251

11228

 

 

 

EFSA

04.041

Phenol

108-95-2

690

11811

 

 

 

EFSA

04.042

2,6-Dimethylphenol

576-26-1

707

11261

 

 

 

EFSA

04.043

1-Isopropyl-2-methoxy-4-methylbenzene

1076-56-8

1246

11245

 

 

 

EFSA

04.044

2-Isopropylphenol

88-69-7

697

11234

 

 

 

EFSA

04.045

2-(Ethoxymethyl)phenol

20920-83-6

714

11905

 

 

 

EFSA

04.046

2-Propylphenol

644-35-9

695

11908

 

 

 

EFSA

04.047

Benzene-1,3-diol

108-46-3

712

11250

 

 

 

EFSA

04.048

3,4-Dimethylphenol

95-65-8

708

11262

 

 

 

EFSA

04.049

2-Methoxy-4-propylphenol

2785-87-7

717

 

 

 

 

EFSA

04.050

4-Propylphenol

645-56-7

696

 

 

 

 

EFSA

04.051

4-Allyl-2,6-dimethoxyphenol

6627-88-9

726

11214

 

 

 

EFSA

04.052

4-Ethyl-2,6-dimethoxyphenol

14059-92-8

723

11231

 

 

 

EFSA

04.053

4-Methyl-2,6-dimethoxyphenol

6638-05-7

722

 

 

 

 

EFSA

04.054

Isobutyl beta-naphthyl ether

2173-57-1

1259

11886

 

 

 

EFSA

04.055

2,6-Dimethoxy-4-prop-1-enylphenol

20675-95-0

1265

 

 

 

 

EFSA

04.056

2,6-Dimethoxy-4-propylphenol

6766-82-1

724

 

 

 

 

EFSA

04.057

4-Vinylphenol

2628-17-3

711

11257

 

 

 

EFSA

04.058

4-Allylphenol

501-92-8

1527

11218

 

 

 

EFSA

04.059

Carvacryl methyl ether

6379-73-3

 

11224

 

 

 

EFSA

04.061

2,6-Dimethoxy-4-vinylphenol

28343-22-8

 

11229

 

 

 

EFSA

04.062

1,2-Dimethoxybenzene

91-16-7

1248

10320

 

 

 

EFSA

04.063

1,3-Dimethyl-4-methoxybenzene

6738-23-4

1245

 

 

 

 

EFSA

04.064

4-(1,1-Dimethylethyl)phenol

98-54-4

733

 

 

 

 

EFSA

04.065

2,3-Dimethylphenol

526-75-0

 

11258

 

 

 

EFSA

04.066

2,4-Dimethylphenol

105-67-9

 

11259

 

 

 

EFSA

04.067

1-Ethoxy-2-methoxybenzene

17600-72-5

 

 

 

 

 

EFSA

04.068

1-Ethoxy-4-methoxybenzene

5076-72-2

 

 

 

 

 

EFSA

04.069

1-Ethyl-4-methoxybenzene

1515-95-3

 

 

 

 

 

EFSA

04.070

2-Ethylphenol

90-00-6

 

11232

 

 

 

EFSA

04.072

3-Isopropylphenol

618-45-1

 

 

 

 

 

EFSA

04.073

4-Isopropylphenol

99-89-8

 

 

 

 

 

EFSA

04.074

2-Methoxynaphthalene

93-04-9

1257

 

 

 

 

EFSA

04.075

1-Methoxynaphthalene

2216-69-5

 

 

 

 

 

EFSA

04.076

3-Methoxyphenol

150-19-6

 

 

 

 

 

EFSA

04.077

4-Methoxyphenol

150-76-5

 

11241

 

 

 

EFSA

04.078

5-Methyl-2-(tert-butyl)phenol

88-60-8

 

 

 

 

 

EFSA

04.079

Methyl 4-methoxybenzyl ether

1515-81-7

 

 

 

 

 

EFSA

04.084

1,2,3-Trimethoxybenzene

634-36-6

 

 

 

 

 

EFSA

04.085

2,3,6-Trimethylphenol

2416-94-6

737

 

 

 

 

EFSA

04.088

1-Methoxy-4-(1-propenyl)benzene

104-46-1

 

183

 

 

 

CoE

04.091

Ethyl 4-hydroxybenzyl ether

57726-26-8

 

 

 

 

 

EFSA

04.092

4-Hydroxybenzyl methyl ether

5355-17-9

 

 

 

 

 

EFSA

04.093

Butyl vanillyl ether

82654-98-6

888

 

 

 

 

EFSA

04.094

Ethyl 4-hydroxy-3-methoxybenzyl ether

13184-86-6

887

 

 

 

 

EFSA

04.095

2,4,6-Trimethyl phenol

527-60-6

 

 

 

 

 

EFSA

04.096

2-Methoxy-6-(2-propenyl)phenol

579-60-2

1528

 

 

 

 

EFSA

04.097

4-Prop-1-enylphenol

539-12-8

 

 

 

 

 

EFSA

05.001

Acetaldehyde

75-07-0

80

89

 

 

 

JECFA

05.002

Propanal

123-38-6

83

90

 

 

 

JECFA

05.003

Butanal

123-72-8

86

91

 

 

 

JECFA

05.004

2-Methylpropanal

78-84-2

252

92

 

 

 

JECFA

05.005

Pentanal

110-62-3

89

93

 

 

 

JECFA

05.006

3-Methylbutanal

590-86-3

258

94

 

 

 

JECFA

05.007

2-Ethylbutanal

97-96-1

256

95

 

 

 

JECFA

05.008

Hexanal

66-25-1

92

96

 

 

 

JECFA

05.009

Octanal

124-13-0

98

97

At least 92%; secondary component 4-7% 2-methylheptanal

 

 

JECFA

05.010

Decanal

112-31-2

104

98

At least 92%; secondary component 4-7% 2-methylnonanal

 

 

JECFA

05.011

Dodecanal

112-54-9

110

99

At least 92%; secondary components 3-6% tetradecanal; 2-5% decanal; 1-2% hexadecanal

 

 

JECFA

05.012

3,7-Dimethyl-7-hydroxyoctanal

107-75-5

611

100

 

 

 

JECFA

05.013

Benzaldehyde

100-52-7

22

101

 

 

 

EFSA

05.014

Cinnamaldehyde

104-55-2

656

102

 

 

 

EFSA

05.015

4-Methoxybenzaldehyde

123-11-5

878

103

 

 

 

EFSA

05.016

Piperonal

120-57-0

896

104

 

 

 

EFSA

05.017

Veratraldehyde

120-14-9

877

106

 

 

 

EFSA

05.018

Vanillin

121-33-5

889

107

 

 

 

EFSA

05.019

Ethyl vanillin

121-32-4

893

108

 

 

 

EFSA

05.020

Citral

5392-40-5

1225

109

 

 

 

EFSA

05.021

Citronellal

106-23-0

1220

110

At least 85%; secondary components 12-14% mixture of terpenoid materials (mainly 1,8-cineole, 2-isopropylidene-5-methylcyclohexanol, linalool, citronellyl acetate and other naturally occurring terpenes)

 

 

EFSA

05.022

4-Isopropylbenzaldehyde

122-03-2

868

111

 

 

 

EFSA

05.023

2,6-Dimethyloctanal

7779-07-9

273

112

 

 

 

JECFA

05.024

2-Methyloctanal

7786-29-0

270

113

 

 

 

JECFA

05.025

Nonanal

124-19-6

101

114

At least 92%; secondary component 4-8% 2-methyloctanal

 

 

JECFA

▼M4

05.026

o-Tolualdehyde

529-20-4

 

 

 

 

 

EFSA

▼M2

05.027

Tolualdehyde

1334-78-7

866

115

At least 95% (sum of o,m,p-isomers)

 

 

EFSA

▼M4

05.028

m-Tolualdehyde

620-23-5

 

 

 

 

 

EFSA

05.029

p-Tolualdehyde

104-87-0

 

 

 

 

 

EFSA

▼M2

05.030

Phenylacetaldehyde

122-78-1

1002

116

 

 

 

EFSA

05.031

Heptanal

111-71-7

95

117

At least 92%; secondary component 4-7% 2-methylhexanal

 

 

EFSA

05.032

Tetradecanal

124-25-4

112

118

At least 85%; secondary components 10-12% dodecanal, hexadecanal, and octadecanal

 

 

JECFA

05.033

2-Ethylhept-2-enal

10031-88-6

1216

120

 

 

1

EFSA

05.034

Undecanal

112-44-7

107

121

At least 92%; secondary component 4-8% 2-methyldecanal

 

 

JECFA

05.035

Undec-10-enal

112-45-8

330

122

 

 

 

JECFA

05.036

Undec-9-enal

143-14-6

329

123

 

 

 

JECFA

05.037

2-Dodecenal

4826-62-4

1350

124

At least 93%; secondary component 3-4% 2-dodecenoic acid

 

2

EFSA

05.038

2-Phenylpropanal

93-53-8

1467

126

 

 

 

EFSA

05.039

alpha-Butylcinnamaldehyde

7492-44-6

684

127

 

 

 

EFSA

05.040

alpha-Pentylcinnamaldehyde

122-40-7

685

128

 

 

 

EFSA

05.041

alpha-Hexylcinnamaldehyde

101-86-0

686

129

 

 

 

EFSA

05.042

p-Tolylacetaldehyde

104-09-6

1023

130

 

 

 

EFSA

05.043

2-(p-Tolyl)propionaldehyde

99-72-9

1471

131

 

 

 

EFSA

05.044

p-Isopropyl phenylacetaldehyde

4395-92-0

1024

132

 

 

 

EFSA

05.045

3-(p-Cumenyl)-2-methylpropionaldehyde

103-95-7

1465

133

At least 90%; secondary component 5% 3-(p-cumenyl)-2-methylpropionic acid

 

 

EFSA

05.046

2-Methyl-4-phenylbutyraldehyde

40654-82-8

1462

134

 

 

 

EFSA

05.047

4-Hydroxybenzaldehyde

123-08-0

956

558

 

 

 

EFSA

05.048

2-Methoxycinnamaldehyde

1504-74-1

688

571

At least 94%; secondary component 3% o-methoxycinnamic acid

 

 

EFSA

05.049

2-Methylbutyraldehyde

96-17-3

254

575

 

 

 

JECFA

05.050

alpha-Methylcinnamaldehyde

101-39-3

683

578

 

 

 

EFSA

05.051

3-(4-Methoxyphenyl)-2-methylprop-2-enal

65405-67-6

689

584

 

 

 

EFSA

05.052

2-Methyl-3-(p-tolyl)propionaldehyde

41496-43-9

1466

587

 

 

 

EFSA

05.053

2,4,6-Trimethyl-1,3,5-trioxane

123-63-7

 

594

 

 

 

SCF/CoE

05.055

Salicylaldehyde

90-02-8

897

605

 

 

 

EFSA

05.056

4-Ethoxybenzaldehyde

10031-82-0

879

626

 

 

 

EFSA

▼M17

05.057

Hexa-2(trans),4(trans)-dienal

142-83-6

1175

640

 

Restrictions of use as a flavouring substance:

In category 1 — not more than 10 mg/kg,

in category 3 — not more than 10 mg/kg,

in category 4.2 — not more than 15 mg/kg,

in category 5 — not more than 20 mg/kg,

in category 6 — not more than 0,05 mg/kg,

in category 7 — not more than 15 mg/kg,

in category 8 — not more than 15 mg/kg,

in category 9 — not more than 20 mg/kg,

in category 11 — not more than 50 mg/kg,

in category 12 — not more than 4 mg/kg,

in category 14.1 — not more than 15 mg/kg,

in category 14.2 — not more than 1 mg/kg,

in category 16 — not more than 10 mg/kg.

1

EFSA

▼M2

05.058

Nona-2(trans),6(cis)-dienal

557-48-2

1186

659

At least 92%; secondary component 4-7% (E,E)-2,6-nonadienal

 

2

EFSA

05.059

Non-6(cis)-enal

2277-19-2

325

661

At least 90%; secondary component 6-9% trans-6-nonenal

 

 

JECFA

05.060

Oct-2-enal

2363-89-5

1363

663

At least 92%; secondary components 3-4% 2-octenoic acid and ethyl octanoate

 

2

EFSA

05.061

Oct-6-enal

63826-25-5

 

664

 

 

 

EFSA

05.062

2-Phenylcrotonaldehyde

4411-89-6

1474

670

 

 

2

EFSA

▼M17

05.064

Trideca-2(trans),4(cis),7(cis)-trienal

13552-96-0

1198

685

At least 71 %; secondary components 14 % 4-cis-7-cis-tridecadienol; 6 % 3-cis-7-cis-tridecadienol; 5 % 2-trans-7-cis-tridecadienal; 3 % 2-trans-4-trans-7-cis-tridecatrienal

Restrictions of use as a flavouring substance:

In category 2 — not more than 1 mg/kg,

in category 8 — not more than 2 mg/kg,

in category 9 — not more than 1 mg/kg,

in category 12 — not more than 1 mg/kg,

in category 15 — not more than 1 mg/kg.

1

EFSA

▼M2

05.066

4-Ethoxy-3-methoxybenzaldehyde

120-25-2

 

703

 

 

 

EFSA

05.068

4-Ethylbenzaldehyde

4748-78-1

865

705

 

 

 

EFSA

05.069

2-Methylpentanal

123-15-9

260

706

 

 

 

JECFA

05.070

2-Heptenal

2463-63-0

1360

730

 

 

2

SCF/CoE

▼M17

05.071

Nona-2,4-dienal

6750-03-4

1185

732

At least 89 %; secondary components 5-6 % 2,4-nonadien-1-ol and 1-2 % 2-nonen-1-ol

Restrictions of use as a flavouring substance:

In category 1 — not more than 1,5 mg/kg,

in category 2 — not more than 5 mg/kg,

in category 3 — not more than 1 mg/kg,

in category 4.2 — not more than 1 mg/kg,

in category 5 — not more than 5 mg/kg,

in category 6 — not more than 1 mg/kg,

in category 7 — not more than 5 mg/kg,

in category 8 — not more than 5 mg/kg,

in category 9 — not more than 5 mg/kg,

in category 10 — not more than 1 mg/kg,

in category 11 — not more than 1 mg/kg,

in category 12 — not more than 10 mg/kg,

in category 14.1 — not more than 1 mg/kg,

in category 14.2 — not more than 1 mg/kg,

in category 15 — not more than 5 mg/kg,

in category 16 — not more than 1 mg/kg.

1

EFSA

▼M2

05.072

trans-2-Nonenal

18829-56-6

 

733

At least 92%; secondary component 3-4% 2-nonenoic acid

 

2

CoE

05.073

Hex-2(trans)-enal

6728-26-3

1353

748

At least 92%; secondary component 3-4% 2-hexenoic acid

 

2

CoE

05.074

2,6-Dimethylhept-5-enal

106-72-9

349

2006

At least 85%; secondary components 9-10% 6-methyl-5-hepten-2-one; 1-2% 2,6-dimethyl-6-heptenal

 

 

JECFA

05.075

Hex-3(cis)-enal

6789-80-6

316

2008

 

 

 

JECFA

05.076

Dec-2-enal

3913-71-1

1349

2009

At least 92%; secondary components 3-4% 2-decenoic acid

 

2

EFSA

05.077

2-Methylundecanal

110-41-8

275

2010

 

 

 

JECFA

05.078

Tridec-2-enal

7774-82-5

1359

2011

At least 92%; secondary components 3-4% 2-tridecenoic acid

 

2

EFSA

05.079

Citronellyl oxyacetaldehyde

7492-67-3

592

2012

At least 75%; secondary components 20-21% geranyloxyacetaldehyde; 1-2% citronellol

 

 

EFSA

05.080

3-Phenylpropanal

104-53-0

645

2013

 

 

 

EFSA

▼M17

05.081

2,4-Decadienal

2363-88-4

3135

2120

At least 89 %; secondary components mixture of the (cis, cis)-; (cis, trans)- and (trans, cis)- 2,4-decadienals (sum of all isomers 95 %); acetone and isopropanol

Restrictions of use as a flavouring substance:

In category 1 — not more than 1,5 mg/kg,

in category 2 — not more than 5 mg/kg,

in category 3 — not more than 1,5 mg/kg,

in category 4.2 — not more than 5 mg/kg,

in category 5 — not more than 5 mg/kg (except in category 5.3 — not more than 10 mg/kg),

in category 6 — not more than 5 mg/kg,

in category 7 — not more than 5 mg/kg,

in category 8 — not more than 10 mg/kg,

in category 9 — not more than 3 mg/kg,

in category 10 — not more than 1 mg/kg,

in category 11 — not more than 7,5 mg/kg,

in category 12 — not more than 10 mg/kg,

in category 14.1 — not more than 1 mg/kg,

in category 14.2 — not more than 1 mg/kg,

in category 15 — not more than 20 mg/kg,

in category 16 — not more than 1,5 mg/kg.

1

EFSA

▼M2

05.082

(Z,Z)-3,6-Dodecadienal

13553-09-8

 

2121

 

 

 

EFSA

▼M17

05.084

Hepta-2,4-dienal

4313-03-5

1179

729

At least 92 %; secondary components 2-4 % (E,Z)-2,4-heptadienal and 2-4 % 2,4-heptadienoic acid

Restrictions of use as a flavouring substance:

In category 1 — not more than 5 mg/kg,

in category 2 — not more than 10 mg/kg,

in category 3 — not more than 1 mg/kg,

in category 4.2 — not more than 1 mg/kg,

in category 5 — not more than 5 mg/kg,

in category 6 — not more than 0,5 mg/kg,

in category 7 — not more than 10 mg/kg,

in category 8 — not more than 6 mg/kg,

in category 9 — not more than 6 mg/kg,

in category 10 — not more than 1 mg/kg,

in category 11 — not more than 1 mg/kg,

in category 12 — not more than 2 mg/kg,

in category 14.1 — not more than 1 mg/kg,

in category 14.2 — not more than 1 mg/kg,

in category 15 — not more than 3 mg/kg,

in category 16 — not more than 1 mg/kg

1

EFSA

▼M4

05.085

(Z)-Hept-4-enal

6728-31-0

320

2124

At least 93 % of Z-form of hept-4-enal; secondary component 2-5 % of E-form of hept-4-enal.

 

 

JECFA

▼M2

05.090

2-Methylpent-2-enal

623-36-9

1209

2129

At least 92%; secondary components 1.5-2.5% propionaldehyde and 3.5-4.5% propionic acid

 

1

EFSA

05.091

2-Hydroxy-4-methylbenzaldehyde

698-27-1

898

2130

 

 

 

EFSA

05.094

3-(4-Isopropylphenyl)propionaldehyde

7775-00-0

680

2261

85-90% p-isomer and 5-10% o-isomer

 

 

EFSA

05.095

2-Methylcrotonaldehyde

497-03-0

1201

2281

 

 

1

EFSA

05.096

4-Decenal

30390-50-2

326

2297

 

 

 

JECFA

05.097

3-Methyl-2-phenylbutyraldehyde

2439-44-3

1463

135

 

 

 

EFSA

05.098

p-Menth-1-en-9-al

29548-14-9

971

10347

 

 

 

EFSA

05.099

5-Methyl-2-phenylhex-2-enal

21834-92-4

1472

10365

 

 

2

EFSA

05.100

4-Methyl-2-phenylpent-2-enal

26643-91-4

1473

10366

 

 

2

EFSA

▼M17

05.101

Penta-2,4-dienal

764-40-9

1173

11695

 

Restrictions of use as a flavouring substance:

In category 1 — not more than 1 mg/kg,

in category 3 — not more than 1 mg/kg,

in category 5 — not more than 1 mg/kg,

in category 6 — not more than 1 mg/kg,

in category 7 — not more than 1 mg/kg,

in category 8 — not more than 1 mg/kg,

in category 12 — not more than 1 mg/kg,

in category 14.1 — not more than 1 mg/kg,

in category 14.2 — not more than 1 mg/kg,

in category 16 — not more than 1 mg/kg.

1

EFSA

▼M2

05.102

Pent-2-enal

764-39-6

1364

10375

 

 

2

EFSA

05.103

3-Phenylpent-4-enal

939-21-9

679

10378

 

 

 

EFSA

05.104

2,6,6-Trimethylcyclohexa-1,3-diene-1-carbaldehyde

116-26-7

977

10383

 

 

 

EFSA

05.105

2-Butylbut-2-enal

25409-08-9

1214

10324

 

 

1

EFSA

▼M16

05.106

Myrtenal

564-94-3

980

10379

 

In categories 1, 2, 3, 4.2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14.1, 14.2, 15, and 16

1

EFSA

▼M2

05.107

2-Isopropyl-5-methylhex-2-enal

35158-25-9

1215

10361

 

 

1

EFSA

▼M17

05.108

Undeca-2,4-dienal

13162-46-4

1195

10385

 

Restrictions of use as a flavouring substance:

In category 1 — not more than 1 mg/kg,

in category 2 — not more than 5 mg/kg.

In category 3 — not more than 1 mg/kg.

In category 4.2 — not more than 1 mg/kg,

in category 5 — not more than 1 mg/kg (except in category 5.3 — not more than 10 mg/kg),

in category 6 — not more than 1 mg/kg,

in category 7 — not more than 5 mg/kg,

in category 8 — not more than 3 mg/kg,

in category 9 — not more than 3 mg/kg,

in category 10 — not more than 1 mg/kg,

in category 11 — not more than 1 mg/kg,

in category 12 — not more than 1 mg/kg,

in category 14.1 — not more than 1 mg/kg,

in category 14.2 — not more than 1 mg/kg,

in category 15 — not more than 3 mg/kg,

in category 16 — not more than 1 mg/kg.

1

EFSA

▼M2

05.109

2-Undecenal

2463-77-6

1366

11827

 

 

2

EFSA

05.110

2,4-Dimethylbenzaldehyde

15764-16-6

869

 

 

 

 

EFSA

05.111

Octa-2(trans),6(trans)-dienal

56767-18-1

1182

10371

 

 

2

EFSA

05.112

2,6,6-Trimethylcyclohex-1-en-1-acetaldehyde

472-66-2

978

10338

At least 92%; secondary components 2-3% beta-cyclocitral; 0.5-1% beta-ionone; 2-4% methyl beta-homocyclogeranate; 0.6-1% ethyl beta-homocyclogeranate

 

 

EFSA

05.113

Hex-4-enal

4634-89-3

319

10337

 

 

 

JECFA

05.114

4-Methylpent-2-enal

5362-56-1

1208

10364

 

 

2

EFSA

05.115

2-Phenylpent-4-enal

24401-36-3

1476

10377

 

 

 

EFSA

05.116

3,5,5-Trimethylhexanal

5435-64-3

269

10384

 

 

 

JECFA

▼M10 —————

▼M2

05.118

4-Methoxycinnamaldehyde

1963-36-6

687

11919

 

 

 

EFSA

05.119

(1R) 2,2,3-Trimethylcyclopent-3-en-1-yl acetaldehyde

4501-58-0

967

10325

 

 

 

EFSA

05.120

Dodeca-2,6-dienal

21662-13-5

1197

 

 

 

2

EFSA

▼M14 —————

▼M2

05.122

p-Methylcinnamaldehyde

1504-75-2

682

10352

 

 

 

EFSA

05.123

(1R,2R,5S) 5-Isopropenyl-2-methylcyclopentanecarboxaldehyde

55253-28-6

968

 

 

 

 

EFSA

05.124

3-Methylcrotonaldehyde

107-86-8

1202

10354

 

 

 

EFSA

▼M17

05.125

Dodeca-2,4-dienal

21662-16-8

1196

11758

At least 85 %; secondary component 11-12 % 2-trans-4-cis isomer

Restrictions of use as a flavouring substance:

In category 1 — not more than 1 mg/kg,

in category 2 — not more than 5 mg/kg,

in category 3 — not more than 1 mg/kg,

in category 4.2 — not more than 1 mg/kg,

in category 5 — not more than 1 mg/kg (except in category 5.3 — not more than 10 mg/kg),

in category 6 — not more than 1 mg/kg,

in category 7 — not more than 3 mg/kg,

in category 8 — not more than 3 mg/kg,

in category 9 — not more than 3 mg/kg,

in category 10 — not more than 1 mg/kg,

in category 11 — not more than 1 mg/kg,

in category 12 — not more than 1 mg/kg,

in category 14.1 — not more than 1 mg/kg,

in category 14.2 — not more than 1 mg/kg,

in category 15 — not more than 3 mg/kg,

in category 16 — not more than 1 mg/kg.

1

EFSA

▼M2

05.126

2-Methyloct-2-enal

49576-57-0

1217

10363

 

 

1

EFSA

▼M17

05.127

Octa-2(trans),4(trans)-dienal

30361-28-5

1181

11805

 

Restrictions of use as a flavouring substance:

In category 1 — not more than 1 mg/kg,

in category 3 — not more than 1 mg/kg,

in category 5 — not more than 10 mg/kg,

in category 6 — not more than 5 mg/kg,

in category 7 — not more than 2 mg/kg,

in category 8 — not more than 2 mg/kg,

in category 12 — not more than 2 mg/kg,

in category 14.1 — not more than 3 mg/kg,

in category 15 — not more than 1 mg/kg,

in category 16 — not more than 2 mg/kg.

1

EFSA

▼M2

05.128

Oct-5(cis)-enal

41547-22-2

323

 

At least 85%; secondary component 10-15% trans-5-octenal

 

 

JECFA

05.129

2-Methoxybenzaldehyde

135-02-4

 

10350

 

 

 

EFSA

05.134

2-Methyl-3-tolylpropionaldehyde (mixed o,m,p-)

 

 

587

At least 95% (sum of isomers p-80%; o-10%; m-5% )

 

 

CoE

▼M4

05.137

Dec-4(cis)-enal

21662-09-9

 

 

At least 90 %; secondary component at least 5 % trans-isomer

 

 

EFSA

▼M2

05.139

Dec-9-enal

39770-05-3

1286

 

 

 

 

EFSA

▼M17

05.140

Deca-2(trans),4(trans)-dienal

25152-84-5

1190

2120

At least 89 %; secondary components 3-4 % mixture of (cis-cis)-; (cis-trans)- and (trans-cis)- 2,4-decadienals; 3-4 % acetone and trace of isopropanol

Restrictions of use as a flavouring substance:

In category 1 — not more than 1,5 mg/kg,

in category 2 — not more than 5 mg/kg,

in category 3 — not more than 1,5 mg/kg,

in category 4.2 — not more than 5 mg/kg,

in category 5 — not more than 5 mg/kg, (except in category 5.3 — not more than 10 mg/kg),

in category 6 — not more than 5 mg/kg,

in category 7 — not more than 5 mg/kg

In category 8 — not more than 10 mg/kg,

in category 9 — not more than 3 mg/kg,

in category 10 — not more than 1 mg/kg,

in category 11 — not more than 7,5 mg/kg,

in category 12 — not more than 10 mg/kg,

in category 14.1 — not more than 1 mg/kg,

in category 14.2 — not more than 1 mg/kg,

in category 15 — not more than 20 mg/kg,

in category 16 — not more than 1,5 mg/kg.

1

EFSA

05.141

Deca-2,4,7-trienal

51325-37-2

1786

 

 

Restrictions of use as a flavouring substance:

In category 1 — not more than 1 mg/kg,

in category 2 — not more than 1 mg/kg,

in category 3 — not more than 1 mg/kg,

in category 4.2 — not more than 1 mg/kg,

in category 5 — not more than 1 mg/kg,

in category 6 — not more than 1 mg/kg,

in category 7 — not more than 1 mg/kg,

in category 8 — not more than 1 mg/kg,

in category 9 — not more than 1 mg/kg,

in category 10 — not more than 1 mg/kg,

in category 11 — not more than 1 mg/kg,

in category 12 — not more than 1 mg/kg,

in category 14.1 — not more than 1 mg/kg,

in category 14.2 — not more than 1 mg/kg,

in category 15 — not more than 1 mg/kg,

in category 16 — not more than 1 mg/kg.

1

EFSA

▼M2

05.142

3,4-Dihydroxybenzaldehyde

139-85-5

 

10328

 

 

 

EFSA

05.143

2,5-Dimethyl-2-vinylhex-4-enal

56134-05-5

 

 

 

 

 

EFSA

05.144

Dodec-2(trans)-enal

20407-84-5

 

 

At least 93%; secondary component 2-3% 2-dodecenoic acid

 

2

EFSA

05.147

2-Ethylhexanal

123-05-7

 

10331

 

 

 

EFSA

05.148

Farnesal

19317-11-4

1228

 

 

 

 

EFSA

05.149

Glutaraldehyde

111-30-8

 

 

 

 

 

EFSA

05.150

Hept-2(trans)-enal

18829-55-5

1360

730

 

 

2

EFSA

05.152

Hexadecanal

629-80-1

 

10336

 

 

 

EFSA

05.153

4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzaldehyde

134-96-3

1878

10340

 

 

 

EFSA

05.154

(E)-4-Hydroxy-3,5-dimethoxycinnamaldehyde

4206-58-0

 

10341

 

 

 

EFSA

05.155

4-Hydroxy-3-methoxycinnamaldehyde (mixture of isomers)

458-36-6

 

10342

 

 

 

EFSA

05.156

3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propanal

80638-48-8

 

 

 

 

 

EFSA

05.157

Isocyclocitral

1335-66-6

 

 

 

 

 

EFSA

05.158

3-Methoxybenzaldehyde

591-31-1

 

10351

 

 

 

EFSA

05.159

p-Methoxyphenylacetaldehyde

5703-26-4

 

 

 

 

 

EFSA

05.160

2-Methyldecanal

19009-56-4

 

 

 

 

 

EFSA

05.164

2-Methylhexanal

925-54-2

 

 

 

 

 

EFSA

05.166

4-Methylpentanal

1119-16-0

 

10369

 

 

 

EFSA

05.167

12-Methyltetradecanal

75853-50-8

 

 

 

 

 

EFSA

05.169

12-Methyltridecanal

75853-49-5

1229

 

 

 

 

EFSA

05.170

Neral

106-26-3

 

 

 

 

1

EFSA

05.171

Non-2-enal

2463-53-8

1362

733

At least 92%; secondary component 3-4% 2-nonenoic acid

 

2

EFSA

05.172

Nona-2(trans),6(trans)-dienal

17587-33-6

1187

 

 

 

2

EFSA

▼M17

05.173

Nona-2,4,6-trienal

57018-53-8

1785

 

 

Restrictions of use as a flavouring substance:

In category 1 — not more than 15 mg/kg,

in category 2 — not more than 10 mg/kg,

in category 3 — not more than 15 mg/kg,

in category 4.2 — not more than 15 mg/kg,

in category 5 — not more than 20 mg/kg,

in category 6 — not more than 10 mg/kg,

in category 7 — not more than 25 mg/kg,

in category 8 — not more than 5 mg/kg,

in category 9 — not more than 5 mg/kg,

in category 12 — not more than 25 mg/kg,

in category 14.1 — not more than 10 mg/kg,

in category 15 — not more than 15 mg/kg,

in category 16 — not more than 15 mg/kg.

1

EFSA

▼M2

05.174

Pent-4-enal

2100-17-6

1619

 

 

 

 

EFSA

05.175

2-Phenylpent-2-enal

3491-63-2

 

 

 

 

2

EFSA

05.179

(E)-Tetradec-2-enal

51534-36-2

1803

 

 

 

2

EFSA

▼M4

05.182

2,6,6-Trimethylcyclohex-2-ene-1-carboxaldehyde

432-24-6

 

 

 

 

 

EFSA

▼M2

05.183

4-(2,6,6-Trimethylcyclohexenyl)-2-methylbutanal

73398-85-3

 

 

 

 

 

EFSA

05.184

Undec-2(trans)-enal

53448-07-0

 

 

 

 

2

EFSA

▼M17

05.186

2,4-Octadienal

5577-44-6

 

11805

 

Restrictions of use as a flavouring substance:

In category 1 — not more than 1 mg/kg,

in category 3 — not more than 1 mg/kg,

in category 5 — not more than 10 mg/kg,

in category 6 — not more than 5 mg/kg,

in category 7 — not more than 2 mg/kg,

in category 8 — not more than 2 mg/kg,

in category 12 — not more than 2 mg/kg,

in category 14.1 — not more than 3 mg/kg,

in category 15 — not more than 1 mg/kg,

in category 16 — not more than 2 mg/kg.

1

EFSA

▼M2

05.188

trans-3,7-Dimethylocta-2,6-dienal

141-27-5

 

 

 

 

1

EFSA

05.189

2-Hexenal

505-57-7

 

 

At least 92%; secondary component 3-4% 2-hexenoic acid

 

2

EFSA

05.190

trans-2-Octenal

2548-87-0

 

 

At least 92%; secondary components 3-4% 2-octenoic acid and ethyl octanoate

 

2

EFSA

05.191

trans-2-Decenal

3913-81-3

 

 

At least 92%; secondary component 3-4% 2-decenoic acid

 

2

EFSA

05.192

3-Hexenal

4440-65-7

1271

 

At least 80% (total of cis- and trans-isomers); secondary component 18-20% trans-2-hexenal.

 

 

EFSA

▼M17

05.194

tr-2, tr-4-Nonadienal

5910-87-2

 

732

At least 89 %; secondary components at least 5 % 2,4-nonadien-1-ol and 2-nonen-1-ol and other isomers of 2,4-nonadienal

Restrictions of use as a flavouring substance:

In category 1 — not more than 1,5 mg/kg,

in category 2 — not more than 5 mg/kg,

in category 3 — not more than 1 mg/kg,

in category 4.2 — not more than 1 mg/kg,

in category 5 — not more than 5 mg/kg,

in category 6 — not more than 1 mg/kg,

in category 7 — not more than 5 mg/kg,

in category 8 — not more than 5 mg/kg,

in category 9 — not more than 5 mg/kg,

in category 10 — not more than 1 mg/kg,

in category 11 — not more than 1 mg/kg,

in category 12 — not more than 10 mg/kg,

in category 14.1 — not more than 1 mg/kg,

in category 14.2 — not more than 1 mg/kg,

in category 15 — not more than 5 mg/kg,

in category 16 — not more than 1 mg/kg.

1

EFSA

▼M2

05.195

trans-2-Tridecenal

7069-41-2

 

 

At least 92%; secondary components 2-5% 2-tridecenoic acid and 3-5% cis-2-tridecenal

 

2

EFSA

▼M17

05.196

tr-2, tr-4-Undecadienal

30361-29-6

 

10385

 

Restrictions of use as a flavouring substance:

In category 1 — not more than 1 mg/kg,

in category 2 — not more than 5 mg/kg,

in category 3 — not more than 1 mg/kg,

in category 4.2 — not more than 1 mg/kg,

in category 5 — not more than 1 mg/kg (except in category 5.3 — not more than 10 mg/kg),

in category 6 — not more than 1 mg/kg,

in category 7 — not more than 5 mg/kg,

in category 8 — not more than 3 mg/kg,

in category 9 — not more than 3 mg/kg,

in category 10 — not more than 1 mg/kg,

in category 11 — not more than 1 mg/kg,

in category 12 — not more than 1 mg/kg,

in category 14.1 — not more than 1 mg/kg,

in category 14.2 — not more than 1 mg/kg,

in category 15 — not more than 3 mg/kg,

in category 16 — not more than 1 mg/kg.

1

EFSA

▼M2

05.198

3-Butenal, 2-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-

58102-02-6

 

 

 

 

 

EFSA

05.203

9-Octadecenal

5090-41-5

1641

 

 

 

 

EFSA

05.208

Z-8-Tetradecenal

169054-69-7

1640

 

 

 

 

EFSA

05.211

6-Methyloctanal

30689-75-9

 

 

 

 

 

EFSA

05.217

(Z)-5-Decenal

21662-08-8

 

 

 

 

 

EFSA

05.218

16-Octadecenal

56554-87-1

 

 

 

 

 

EFSA

05.219

3-Methylhexanal

19269-28-4

 

 

 

 

 

EFSA

05.220

4Z-Dodecenal

21944-98-9

1636

 

At least 94% of (4Z)-dodecenal; secondary component 3-4% dodecanal

 

 

EFSA

05.221

6,6'-Dihydroxy-5,5'-dimethoxy-biphenyl-3,3'-dicarbaldehyde

2092-49-1

1881

 

 

 

 

EFSA

05.222

2-Phenyl-4-methyl-2-hexenal

26643-92-5

 

 

 

 

2

EFSA

05.223

4-Ethyloctanal

58475-04-0

1819

 

 

 

 

EFSA

05.224

(4E)-hexenal

25166-87-4

1622

 

 

 

 

EFSA

05.225

6-Methylheptanal

63885-09-6

 

 

 

 

 

EFSA

05.226

E-4-Undecenal

68820-35-9

 

 

 

 

 

EFSA

06.001

1,1-Diethoxyethane

105-57-7

941

35

 

 

 

EFSA

06.002

5-Hydroxy-2-phenyl-1,3-dioxane

1708-40-3

838

36

At least 98% (sum of 5-hydroxy-2-phenyl-1,3-dioxane and 2-phenyl-4-hydroxymethyl-1,3-dioxalane)

 

 

EFSA

06.003

alpha,alpha-Dimethoxytoluene

1125-88-8

837

37

 

 

 

EFSA

06.004

Citral diethyl acetal

7492-66-2

948

38

At least 98% (sum of isomers + hemiacetals + citral)

 

 

EFSA

06.005

Citral dimethyl acetal

7549-37-3

944

39

At least 98% (sum of isomers + hemiacetals + citral)

 

 

EFSA

06.006

1,1-Dimethoxy-2-phenylethane

101-48-4

1003

40

 

 

 

EFSA

06.007

Phenylacetaldehyde glyceryl acetal

29895-73-6

1004

41

57% 5-hydroxymethyl-2-phenyl-1,3-dioxolan; 38% 5-hydroxy-2-phenyl-1,3-dioxan

 

 

EFSA

06.008

1,1-Dimethoxyoctane

10022-28-3

942

42

 

 

 

EFSA

06.009

1,1-dimethoxydecane

7779-41-1

945

43

 

 

 

EFSA

06.010

1,1-Diethoxy-3,7-dimethyloctan-7-ol

7779-94-4

613

44

 

 

 

JECFA

06.011

1,1-Dimethoxy-3,7-dimethyloctan-7-ol

141-92-4

612

45

 

 

 

JECFA

06.012

Tolualdehyde glyceryl acetal

1333-09-1

867

46

40% 5-hydroxydioxane; 60% 5-hydroxymethyldioxalane

 

 

EFSA

06.013

alpha-Pentylcinnamaldehyde dimethyl acetal

91-87-2

681

47

 

 

 

EFSA

06.014

Cinnamaldehyde ethylene glycol acetal

5660-60-6

648

48

 

 

 

EFSA

06.015

1,1-Dimethoxyethane

534-15-6

940

510

 

 

 

EFSA

06.016

1-Phenylethoxy-1-propoxy ethane

7493-57-4

1000

511

 

 

 

EFSA

06.017

(Diethoxymethyl)benzene

774-48-1

 

517

 

 

 

EFSA

06.019

1-Benzyloxy-1-(2-methoxyethoxy)ethane

7492-39-9

840

523

 

 

 

EFSA

06.020

1,1-Diethoxydecane

34764-02-8

 

531

 

 

 

SCF/CoE

06.021

1,1-Diethoxyheptane

688-82-4

 

553

 

 

 

SCF/CoE

06.023

1,1-Diethoxyhexane

3658-93-3

 

557

 

 

 

SCF/CoE

06.024

1,1-Di-isobutoxy-2-phenylethane

68345-22-2

1006

595

 

 

 

EFSA

06.025

1,1-Diethoxynona-2,6-diene

67674-36-6

946

660

 

 

2

EFSA

06.027

4,5-Dimethyl-2-benzyl-1,3-dioxolan

5468-06-4

1005

669

At least 93%; secondary component 2-3% butane-2,3-diol

 

 

EFSA

06.028

1,1-Dimethoxyheptane

10032-05-0

947

2015

 

 

 

EFSA

06.029

Heptanal glyceryl acetal (mixed 1,2 and 1,3 acetals)

72854-42-3

912

2016

Mixture of acetals (56-58% dioxolane; 37-39% dioxane) and 1-2% unreacted heptanal

 

 

EFSA

06.030

1,1-Dimethoxy-2-phenylpropane

90-87-9

1468

2017

 

 

 

EFSA

06.031

1,1-Diethoxyhex-2-ene

54306-00-2

1383

2135

 

 

2

EFSA

06.032

4-Methyl-2-phenyl-1,3-dioxolane

2568-25-4

839

2226

 

 

 

EFSA

06.033

1,1-Dibutoxyethane

871-22-7

 

2341

 

 

 

SCF/CoE

06.034

1,1-Dipropoxyethane

105-82-8

 

2342

 

 

 

SCF/CoE

06.035

Citral propylene glycol acetal

10444-50-5

 

2343

 

 

 

SCF/CoE

06.036

1-Butoxy-1-(2-phenylethoxy)ethane

64577-91-9

1001

10007

 

 

 

EFSA

06.037

1,1-Diethoxyhept-4-ene (cis and trans)

1192738-48-9

949

10011

 

 

 

EFSA

06.038

4,4-Dimethoxybutan-2-one

5436-21-5

593

10029

 

 

 

JECFA

06.039

1,2-Di((1′-ethoxy)-ethoxy)propane

67715-79-1

927

 

 

 

 

EFSA

06.040

1,2,3-Tris([1′-ethoxy]-ethoxy)propane

67715-82-6

913

11930

 

 

 

EFSA

06.041

1-Isobutoxy-1-ethoxy-2-methylpropane

 

 

10055

 

 

 

EFSA

06.042

1-Isobutoxy-1-ethoxy-3-methylbutane

85136-40-9

 

10057

 

 

 

EFSA

06.043

1-Isoamyloxy-1-ethoxypropane

238757-30-7

 

10038

 

 

 

EFSA

06.044

1-Isobutoxy-1-ethoxypropane

67234-04-2

 

10058

 

 

 

EFSA

06.045

1-Isobutoxy-1-isopentyloxy-2-methylpropane

 

 

10061

 

 

 

EFSA

06.046

1-Isobutoxy-1-isopentyloxy-3-methylbutane

 

 

10060

 

 

 

EFSA

06.047

1-Isopentyloxy-1-propoxyethane

238757-63-6

 

10065

 

 

 

EFSA

06.048

1-Isopentyloxy-1-propoxypropane

238757-65-8

 

10066

 

 

 

EFSA

06.049

1-Butoxy-1-(2-methylbutoxy)ethane

77249-20-8

 

 

 

 

 

EFSA

06.050

1-Butoxy-1-ethoxyethane

57006-87-8

 

10003

 

 

 

EFSA

06.051

1,1-Di-(2-methylbutoxy)ethane

13535-43-8

 

 

 

 

 

EFSA

06.052

1,1-Di-isobutoxy-2-methylpropane

13262-24-3

 

10025

 

 

 

EFSA

06.053

1,1-Di-isobutoxyethane

5669-09-0

 

10023

 

 

 

EFSA

06.054

1,1-Di-isobutoxypentane

13262-27-6

 

10026

 

 

 

EFSA

06.055

1,1-Di-isopentyloxyethane

13002-09-0

1729

10028

 

 

 

EFSA

06.057

1,1-Diethoxy-2-methylbutane

3658-94-4

 

10013

 

 

 

EFSA

06.058

1,1-Diethoxy-2-methylpropane

1741-41-9

 

10015

 

 

 

EFSA

06.059

1,1-Diethoxy-3-methylbutane

3842-03-3

1730

10014

 

 

 

EFSA

06.061

1,1-Diethoxybutane

3658-95-5

 

10009

 

 

 

EFSA

06.062

1,1-Diethoxydodecane

53405-98-4