EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:123:TOC

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, L 123, 8 Bealtaine 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0839

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

L 123

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

66
8 Bealtaine 2023


Clár

 

II   Gníomhartha neamhreachtacha

Leathanach

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán (AE) 2023/923 ón gCoimisiún an 3 Bealtaine 2023 lena leasaítear Iarscríbhinn XVII a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le luaidhe agus a comhdhúile in PVC ( 1 )

1

 

 

CINNTÍ

 

*

Cinneadh (AE) 2023/924 ón gComhairle an 24 Aibreán 2023 maidir leis an seasamh atá le glacadh, thar ceann an Aontais Eorpaigh, i gComhchoiste LEE a bhaineann le leasuithe ar Iarscríbhinn I (Ábhair thréidliachta agus fíteasláintíochta) agus Iarscríbhinn II (Rialacháin theicniúla, caighdeáin, tástáil agus deimhniú) a ghabhann le Comhaontú LEE ( 1 )

7

 

*

Cinneadh (AE) 2023/925 ón gComhairle an 24 Aibreán 2023 maidir leis an seasamh atá le glacadh, thar ceann an Aontais Eorpaigh, i gComhchoiste LEE i ndáil le leasú ar Iarscríbhinn II (Rialacháin theicniúla, caighdeáin, tástáil agus deimhniú) agus Iarscríbhinn XIII (Iompar) a ghabhann le Comhaontú LEE (Rialachán EASA) ( 1 )

13

 

*

Cinneadh (AE) 2023/926 ón gComhairle an 24 Aibreán 2023 maidir leis an seasamh atá le glacadh, thar ceann an Aontais Eorpaigh, i gComhchoiste LEE a bhaineann le leasú ar Phrótacal 31 a ghabhann le Comhaontú LEE, maidir le comhar i réimsí ar leith lasmuigh de na ceithre shaoirse (EU-OSHA) ( 1 )

22

 

*

Cinneadh (CBES) 2023/927 ón gComhairle an 5 Bealtaine 2023 maidir le beart cúnaimh faoin tSaoráid Eorpach Síochána chun tacú le Fórsaí Armtha na hÚcráine trí armlón a sholáthar

27

 

 

GNÍOMHARTHA ARNA NGLACADH AG COMHLACHTAÍ ARNA GCRUTHÚ LE COMHAONTUITHE IDIRNÁISIÚNTA

 

*

Cinneadh UIMH. 1/2023 ón gComhchoiste a bunaíodh leis an gComhaontú maidir le hIompar lasta de bhóthar idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin an 16 Márta 2023 a mhéid a bhaineann lena Rialacha Nós Imeachta a ghlacadh [2023/928]

32

 

*

Cinneadh Uimh. 2/2023 ón gComhchoiste a bunaíodh leis an gComhaontú maidir le hIompar Lasta de bhóthar idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin an 16 Márta 2023 maidir le leanúint leis an gComhaontú [2023/929]

36

 

*

Cinneadh Uimh. 1/2023 ón gCoiste Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin i gCumraíocht Trádála an 24 Aibreán 2023 lena modhnaítear Foscríbhinn XVII-3 (Rialacha is infheidhme maidir le seirbhísí teileachumarsáide) d’Iarscríbhinn XVII a ghabhann leis an gComhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus an Úcráin, den pháirt eile [2023/930]

38

 


 

(1)   Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

GA

Top