EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:102:TOC

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, L 102, 17 Aibreán 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0839

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

L 102

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

66
17 Aibreán 2023


Clár

 

II   Gníomhartha neamhreachtacha

Leathanach

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2023/813 ón gCoimisiún an 8 Feabhra 2023 lena leasaítear Rialachán (AE) 2021/2115 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le leithdháiltí na mBallstát le haghaidh íocaíochtaí díreacha agus an miondealú bliantúil in aghaidh an Bhallstáit ar an tacaíocht ón Aontas le forbairt tuaithe

1

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2023/814 ón gCoimisiún an 14 Aibreán 2023 ar socruithe mionsonraithe maidir le himeachtaí áirithe a sheoladh ag an gCoimisiún de bhun Rialachán (AE) 2022/1925 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( 1 )

6

 

 

CINNTÍ

 

*

Cinneadh (AE) 2023/815 ón mBanc Ceannais Eorpach an 28 Márta 2023 lena leasaítear Cinneadh BCE/2010/4 maidir le bainistiú iasachtaí déthaobhacha comhthiomsaithe ar mhaithe leis an bPoblacht Heilléanach (BCE/2023/7)

20

 

*

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2023/816 ón gCoimisiún an 5 Aibreán 2023 lena leasaítear an Iarscríbhinn a ghabhann le Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2021/641 maidir le bearta éigeandála i ndáil le ráigeanna den fhliú éanúil ardphataigineach i mBallstáit áirithe (a bhfuil fógra tugtha ina leith faoi dhoiciméad C(2023) 2511)  ( 1 )

22

 

*

Cinneadh (AE) 2023/817 ón mBanc Ceannais Eorpach an 5 Aibreán 2023 lena leasaítear Cinneadh (AE) 2019/1743 maidir le luach saothair sealúchas cúlchistí barrachais agus taiscí áirithe (ECB/2019/31)(BCE/2023/9)

56

 

 

TREOIRLÍNTE

 

*

Treoirlíne (AE) 2023/818 ón mBanc Ceannais Eorpach an 5 Aibreán 2023 lena leasaítear Treoirlíne (AE) 2019/671 maidir le hoibríochtaí bainistíochta sócmhainní agus dliteanais intíre ag na bainc cheannais náisiúnta (ECB/2019/7) (BCE/2023/8)

59

 

 

GNÍOMHARTHA ARNA NGLACADH AG COMHLACHTAÍ ARNA GCRUTHÚ LE COMHAONTUITHE IDIRNÁISIÚNTA

 

*

Cinneadh Uimh. 1/2023 ón gComhchoiste a bunaíodh leis an gComhaontú maidir le ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach an 24 Márta 2023 lena leagtar síos socruithe a bhaineann le Creat Windsor [2023/819]

61

 

*

Moladh Uimh. 1/2023 ón gComhchoiste a bunaíodh leis an gComhaontú maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach an 24 Márta 2023 maidir le faireachas ar an margadh agus maidir le forfheidhmiú [2023/820]

84

 

*

Moladh Uimh. 2/2023 ón gComhchoiste a bunaíodh leis an gComhaontú maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire Agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach an 24 Márta 2023 maidir le hAirteagal 13(3a) den Phrótacal maidir le hÉirinn/Tuaisceart Éireann [2023/821]

86

 

*

Dearbhú Comhpháirteach Uimh. 1/2023 ón Aontas agus ón Ríocht Aontaithe sa Chomhchoiste a bunaíodh leis an gComhaontú maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach an 24 Márta 2023

87

 

*

Dearbhú Comhpháirteach ón Aontas agus ón Ríocht Aontaithe sa Chomhchoiste a bunaíodh leis an gcomhaontú maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach an 24 Márta 2023 maidir le cur i bhfeidhm Airteagal 10(1) de Chreat Windsor

88

 

*

Dearbhú Comhpháirteach ón Aontas agus ón Ríocht Aontaithe sa Chomhchoiste a bunaíodh leis an gComhaontú maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach an 24 Márta 2023 maidir le hAirteagal 13(3a) de Chreat Windsor

90

 

*

Dearbhú Comhpháirteach Uimh. 2/2023 ón Aontas agus ón Ríocht Aontaithe sa Chomhchoiste a bunaíodh leis an gComhaontú maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach an 24 Márta 2023

91

 

*

Dearbhú Comhpháirteach ón Aontas agus ón Ríocht Aontaithe sa Chomhchoiste a bunaíodh leis an gComhaontú maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach an 24 Márta 2023 maidir leis an gcóras CBL d’earraí nach bhfuil riosca ag baint leo maidir le margadh inmheánach an Aontais agus maidir leis na socruithe CBL le haghaidh aisíocaíochtaí trasteorann

92

 

*

Dearbhú Aontaobhach ón Ríocht Aontaith e sa Chomhchoiste a bunaíodh leis an g Comhaontú maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an g Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach an 24 Márta 2023 maidir le faireachas ar an margadh agus maidir le forfheidhmiú

93

 

*

Dearbhú Aontaobhach ón Aontas sa Chomhchoiste a bunaíodh leis an gComhaontú maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach an 24 Márta 2023 ag tabhairt dá aire an Dearbhú Aontaobhach ón Ríocht Aontaithe sa Chomhchoiste a bunaíodh leis an gComhaontú maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach an 24 Márta 2023 maidir le faireachas ar an margadh agus maidir le forfheidhmiú

95

 

*

Dearbhú Aontaobhach ón Ríocht Aontaithe sa Chomhchoiste a bunaíodh leis an gComhaontú maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach an 24 Márta 2023 maidir le nósanna imeachta onnmhairiúcháin le haghaidh earraí a aistrítear ó Thuaisceart Éireann chuig codanna eile den Ríocht Aontaithe

96

 

*

Dearbhú Aontaobhach ón Aontas sa Chomhchoiste a Bunaíodh leis an gComhaontú Maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire Agus Thuaisceart Éireann a Bheith ag Tarraingt Siar as an Aontas Eorpach Agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach an 24 Márta 2023 ag tabhairt dá aire an Dearbhú Aontaobhach ón Ríocht Aontaithe sa Chomhchoiste a bunaíodh leis an gComhaontú maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach an 24 Márta 2023 maidir le nósanna imeachta onnmhairiúcháin le haghaidh earraí a aistrítear ó Thuaisceart Éireann chuig codanna eile den Ríocht Aontaithe

97

 

*

Dearbhú Aontaobhach ón Ríocht Aontaithe sa Chomhchoiste a bunaíodh leis an gComhaontú maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach an 24 Márta 2023 maidir leis an sásra um thoiliú daonlathach in Airteagal 18 de Chreat Windsor

98

 

*

Dearbhú Aontaobhach ón Aontas sa Chomhchoiste a bunaíodh leis an gComhaontú maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach Do Fhuinneamh Adamhach an 24 Márta 2023 ag tabhairt dá aire an Dearbhú Aontaobhach ón Ríocht Aontaithe sa Chomhchoiste a bunaíodh leis an gComhaontú maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach an 24 Márta 2023 maidir leis an sásra um thoiliú daonlathach in Airteagal 18 de Chreat Windsor

99

 

*

Dearbhú Aontaobhach ón Ríocht Aontaithe sa Chomhchoiste a bunaíodh leis an gComhaontú maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach an 24 Márta 2023 maidir le gníomhaíocht forfheidhmiúcháin a neartú le haghaidh earraí a aistrítear i mbeartáin ó chuid eile den Ríocht Aontaithe go Tuaisceart Éireann

100

 

*

Dearbhú Aontaobhach ón Aontas sa Chomhchoiste a bunaíodh leis an gComhaontú maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach Do Fhuinneamh Adamhach an 24 Márta 2023 ag tabhairt dá aire an Dearbhú Aontaobhach ón Ríocht Aontaithe sa Chomhchoiste a bunaíodh leis an gComhaontú maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach an 24 Márta 2023 maidir le gníomhaíocht forfheidhmiúcháin a neartú le haghaidh earraí a aistrítear i mbeartáin ó chuid eile den Ríocht Aontaithe go Tuaisceart Éireann

101

 


 

(1)   Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

GA

Top