EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:077:TOC

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, L 077, 16 Márta 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0839

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

L 77

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

66
16 Márta 2023


Clár

 

II   Gníomhartha neamhreachtacha

Leathanach

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2023/582 ón gCoimisiún an 9 Márta 2023 lena gcláraítear ainm i gclár na sainearraí traidisiúnta faoi ráthaíocht (“Суджук Търновски/Sudzhuk Tarnovski”/“Търновски Суджук/Tarnovski Sudzhuk” (STR))

1

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2023/583 ón gCoimisiún an 15 Márta 2023 lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/607 lena bhforchuirtear dleacht frithdhumpála chinntitheach ar allmhairí aigéid chitrigh de thionscnamh Dhaon-Phoblacht na Síne, arna leathnú chun allmhairí aigéid chitrigh a chuirtear chun bealaigh ón Malaeisia a chumhdach, bíodh dearbhú ann gur de thionscnamh na Malaeisia iad nó ná bíodh, tar éis athbhreithniú éaga de bhun Airteagal 11(2) den Rialachán (AE) 2016/1036 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle.

3

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2023/584 ón gCoimisiún an 15 Márta 2023 lena gceartaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1493 ón gCoimisiún maidir le L-meitiainín arna tháirgeadh ag Corynebacterium glutamicum KCCM 80245 agus Escherichia coli KCCM 80246 a údarú mar bhreiseáin bheathaithe le haghaidh gach speicis ainmhíoch ( 1 )

5

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2023/585 ón gCoimisiún an 15 Márta 2023 lena gceartaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1452 ón gCoimisiún maidir le 3-eitilcioglaipeantán-1,2-dé-ón, 4-hiodrocsa-2,5-démheitiolfúrán-3(2H)-ón, 4,5-déhiodra-2-meitiolfúrán-3(2H)-ón, eoigeanól, 1-meatocsa-4-(próp-1(tras)einil)beinséin, α-peintiolcainéalaildéid, α-heicsiolcainéalaildéid agus 2-aicéitilpiridín a údarú mar bhreiseáin bheathaithe le haghaidh speicis ainmhíocha áirithe ( 1 )

7

 

 

CINNTÍ

 

*

Cinneadh (AE) 2023/586 ón gComhairle an 13 Márta 2023 lena gceaptar comhalta, arna mholadh ag an Poblacht na hIodáile, de Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

9

 

 

RIALACHA NÓS IMEACHTA

 

*

Cinneadh Uimh. 2020/04 ó Choiste Stiúrtha Réigiúnach an Chomhphobail Iompair maidir leis na rialacha taistil i dtaca le foireann an Chomhphobail Iompair [2023/587]

11

 

 

Ceartúcháin

 

*

Ceartúchán ar Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/2268 ón gCoimisiún an 6 Meán Fómhair 2021 lena leasaítear na caighdeáin theicniúla rialála a leagtar síos i Rialachán Tarmligthe (AE) 2017/653 ón gCoimisiún a mhéid a bhaineann leis an modheolaíocht agus leis an gcur i láthair is bonn taca le cásanna feidhmíochta, cur i láthair costas agus an modheolaíocht chun táscairí achomair costais a ríomh, cur i láthair agus inneachar na faisnéise maidir le feidhmíocht roimhe seo agus cur i láthair na gcostas de réir táirgí infheistíochta miondíola pacáistithe agus táirgí infheistíochta atá árachas-bhunaithe (PRIIPanna) ina dtairgtear raon roghanna infheistíochta agus ailíniú an tsocraithe eatramhaigh le haghaidh monaróirí PRIIPanna a thairgeann aonaid cistí dá dtagraítear in Airteagal 32 de Rialachán (AE) Uimh. 1286/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle mar roghanna bunúsacha infheistíochta leis an socrú eatramhach buan a leagtar síos san Airteagal sin ( IO L 455 I, 20.12.2021 )

18

 


 

(1)   Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

GA

Top