EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:071:TOC

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, L 071, 9 Márta 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0839

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

L 71

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

66
9 Márta 2023


Clár

 

II   Gníomhartha neamhreachtacha

Leathanach

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2023/511 ón gCoimisiún an 24 Samhain 2022 lena bhforlíontar Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le caighdeáin theicniúla rialála chun méideanna risíochta atá ualaithe ó thaobh priacal de ghnóthais chomhinfheistíochta a ríomh faoin gcur chuige bunaithe ar shainordú ( 1 )

1

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2023/512 ón gCoimisiún an 2 Márta 2023 lena bhformheastar leasú nach mion ar shonraíocht le haghaidh ainm a cláraíodh sa chlár um shonrúcháin tionscnaimh faoi chosaint agus um thásca geografacha faoi chosaint, is é sin, (“Aceto Balsamico di Modena” (TGFC))

4

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2023/513 ón gCoimisiún an 8 Márta 2023 lena leasaítear Iarscríbhinní XV agus XIX a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/404 a mhéid a bhaineann leis na liostaí de thríú tíortha, de chríocha nó de chriosanna de thríú tír nó de chríoch atá údaraithe i dtaca le táirgí feola ó chrúbacha, ó éanlaith chlóis agus ó éin ghéim agus i dtaca le huibheacha agus táirgí uibhe a theacht isteach san Aontas ( 1 )

8

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2023/514 ón gCoimisiún an 8 Márta 2023 lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/405 a mhéid a bhaineann le táirgí an-mhínphróiseáilte, leis an liosta de thríú tíortha a bhfuil plean rialaithe formheasta acu agus leis an Moldóiv a chur leis an liosta de thríú tíortha a údaraítear i dtaobh coinsíneachtaí d’uibheacha a bhfuil sé beartaithe iad a chur ar an margadh mar uibheacha Aicme A a theacht isteach san Aontas ( 1 )

11

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2023/515 ón gCoimisiún an 8 Márta 2023 lena ndéantar formheas na substainte gníomhaí abaimeictin a athnuachan i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 540/2011 ón gCoimisiún ( 1 )

22

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2023/516 ón gCoimisiún an 8 Márta 2023 lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/2236 a mhéid a bhaineann leis an deimhniú sláinte ainmhithe caighdeánach i dtaca le coinsíneachtaí ainmhithe uisceacha a theacht isteach san Aontas atá beartaithe le haghaidh bunaíochtaí dobharshaothraithe áirithe, lena scaoileadh san fhiadhúlra, nó chun críoch eile, seachas lena gcaitheamh go díreach ag an duine ( 1 )

27

 

 

Ceartúcháin

 

*

Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 2022/123 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Eanáir 2022 maidir le ról atreisithe don Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach in ullmhacht agus bainistiú géarchéimeanna do tháirgí íocshláinte agus d’fheistí leighis ( IO L 20, 31.1.2022 )

37

 

*

Ceartúchán ar Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2023/419 ón gComhairle an 24 Feabhra 2023 lena gcuirtear chun feidhme Airteagal 8a de Rialachán (CE) Uimh. 765/2006 a bhaineann le bearta sriantacha i bhfianaise na staide sa Bhealarúis agus rannpháirtíocht na Bealarúise san fhogha arna thabhairt ag an Rúis faoin Úcráin ( IO L 61, 27.2.2023 )

42

 


 

(1)   Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

GA

Top