EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:330:TOC

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, L 330, 23 Nollaig 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0839

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

L 330

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

65
23 Nollaig 2022


Clár

 

I   Gníomhartha reachtacha

Leathanach

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán (AE) 2022/2560 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Nollaig 2022 maidir le fóirdheontais eachtracha lena saobhtar an margadh inmheánach

1

 

 

TREORACHA

 

*

Treoir (AE) 2022/2561 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Nollaig 2022 maidir le cáilíocht tosaigh agus oiliúint thréimhsiúil tiománaithe feithiclí áirithe bóthar i gcomhair iompar earraí nó paisinéirí (códú) ( 1 )

46

 

 

II   Gníomhartha neamhreachtacha

 

 

COMHAONTUITHE IDIRNÁISIÚNTA

 

*

Cinneadh (AE) 2022/2562 ón gComhairle an 24 Deireadh Fómhair 2022 maidir le síniú, thar ceann an Aontais, agus cur i bhfeidhm sealadach n Chreat-Chomhaontaithe maidir le Comhpháirtíocht Chuimsitheach agus Comhar Cuimsitheach idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus Ríocht na Téalainne, den pháirt eile

70

 

*

Creat-chomhaontú maidir le comhpháirtíocht chuimsitheach agus comhar cuimsitheach idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus Ríocht na Téalainne, den pháirt eile

72

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán (AE) 2022/2563 ón gComhairle an 19 Nollaig 2022 lena leasaítear Rialachán (AE) 2021/2283 lena n-osclaítear bainistiú tharaif-chuótaí uathrialaitheacha an Aontais le haghaidh táirgí talmhaíochta agus tionsclaíocha áirithe agus lena bhforáiltear maidir leis an mbainistiú sin

109

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/2564 ón gCoimisiún an 16 Lúnasa 2022 lena leasaítear Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/2064 ón gCoimisiún lena bhforlíontar Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le díolúine de minimis a bhunú ón oibleagáid gabhálacha a thabhairt i dtír i gcás iascach grinnill áirithe i Muir Aidriad agus sa Mheánmhuir Thoir Theas

126

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/2565 ón gCoimisiún an 11 Deireadh Fómhair 2022 lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2021/444 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle le forálacha maidir le bunú creata faireacháin agus meastóireachta

130

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/2566 ón gCoimisiún an 13 Deireadh Fómhair 2022 lena leasaítear agus lena gceartaítear Rialachán Tarmligthe (AE) 2018/273 a mhéid a bhaineann le scéim na n-údaruithe i gcomhair planduithe fíniúnacha

134

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/2567 ón gCoimisiún an 13 Deireadh Fómhair 2022 lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2018/274 a mhéid a bhaineann le scéim na n-údaruithe i gcomhair planduithe fíniúnacha

139

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/2568 ón gCoimisiún an 21 Nollaig 2022 lena leasaítear Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/605 lena leagtar síos bearta speisialta rialaithe maidir le fiabhras Afracach na muc ( 1 )

147

 

 

CINNTÍ

 

*

Cinneadh (AE) 2022/2569 ón gComhairle an 14 Samhain 2022 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh ag an 19ú cruinniú de Chomhdháil na bPáirtithe sa Choinbhinsiún maidir le Trádáil Idirnáisiúnta i Speicis Fauna agus Flora Fiáine i mBaol (CITES CoP 19) (Cathair Phanama, Panama, an 14–25 Samhain 2022) agus maidir le speiceas a chur isteach le háireamh i bhFoscríbhinn III a ghabhann le CITES

186

 

*

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2022/2570 ón gCoimisiún an 24 Samhain 2022 gan níotráit airgid a fhormheas mar shubstaint ghníomhach lena húsáid i dtáirgí bithicídeacha de chineál táirge 7 i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( 1 )

233

 


 

(1)   Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

GA

Top