EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:325:TOC

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, L 325, 20 Nollaig 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0839

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

L 325

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

65
20 Nollaig 2022


Clár

 

I   Gníomhartha reachtacha

Leathanach

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán (AE) 2022/2495 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Nollaig 2022 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 a mhéid a bhaineann le srianta ar an rochtain ar uiscí an Aontais

1

 

*

Rialachán (AE, Euratom) 2022/2496ón gComhairle an 15 Nollaig 2022 lena leasaítear Rialachán (AE, Euratom) 2020/2093 lena leagtar síos an creat airgeadais ilbhliantúil do na blianta 2021 go 2027

11

 

 

II   Gníomhartha neamhreachtacha

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/2497 ón gCoimisiún an 12 Deireadh Fómhair 2022 lena leasaítear Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1217/2009 ón gComhairle a mhéid a bhaineann le rannóga na Fraince agus na Ríochta Aontaithe sa Líonra Sonraí um Chuntasaíocht Feirme san Aontas

13

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/2498 ón gCoimisiún an 9 Nollaig 2022 lena sonraítear míreanna teicniúla tacar sonraí an tsuirbhé shamplaigh i réimse an ioncaim agus na ndálaí maireachtála maidir le rochtain ar sheirbhísí de bhun Rialachán (AE) 2019/1700 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( 1 )

16

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/2499 ón gCoimisiún an 12 Nollaig 2022 lena leasaítear agus lena gceartaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2015/220 lena leagtar síos rialacha maidir le cur i bhfeidhm Rialachán (AE) Uimh. 1217/2009 ón gComhairle lena mbunaítear líonra chun sonraí cuntasaíochta ar ioncaim agus oibriú gnó na ngabháltas talmhaíochta san Aontas Eorpach a bhailiú

31

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/2500 ón gCoimisiún an 13 Nollaig 2022 lena gcláraítear ainm i gclár um shonrúchán tionscnaimh faoi chosaint agus um thásca geografacha faoi chosaint “Keleméri bárányhús” (IGP)

52

 

*

Rialachán (AE) 2022/2501 ón gCoimisiún an 14 Nollaig 2022 lena mbunaítear iamh iascach le haghaidh séaclaí móra dearga i bhfolimistéir gheografacha 8, 9, 10 agus 11 den Choimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir (GFCM) le haghaidh soithí a bhfuil bratach na hIodáile ar foluain acu agus atá 18 méadar nó níos mó, agus níos lú ná 24 mhéadar, ar fhad foriomlán

53

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/2502 ón gCoimisiún an 19 Nollaig 2022 lena gceartaítear an leagan Fraincise de Rialachán (AE) Uimh. 965/2012 lena leagtar síos ceanglais theicniúla agus nósanna imeachta riaracháin a bhaineann le hoibríochtaí aeir de bhun Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( 1 )

56

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/2503 ón gCoimisiún an 19 Nollaig 2022 lena leasaítear agus lena gceartaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2019/627 a mhéid a bhaineann le socruithe praiticiúla maidir le rialuithe oifigiúla a dhéanamh ar mhoilisc dhébhlaoscacha bheo agus ar tháirgí iascaigh, nó a bhaineann le radaíocht ultraivialait ( 1 )

58

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/2504 ón gCoimisiún an 19 Nollaig 2022 lena leasaítear Iarscríbhinní III agus V a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/2235 a mhéid a bhaineann le deimhnithe sláinte ainmhithe/oifigiúla caighdeánacha agus deimhnithe oifigiúla caighdeánacha maidir le coinsíneachtaí catagóirí áirithe táirgí iascaigh agus táirgí an-mhínphróiseáilte de bhunadh ainmhíoch a theacht isteach san Aontas agus fianú príobháideach caighdeánach maidir le táirgí ilchodacha áirithe a theacht isteach san Aontas ( 1 )

62

 

 

CINNTÍ

 

*

Cinneadh (AE) 2022/2505 ón gComhairle an 8 Nollaig 2022 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh sa Chomhchoiste arna bhunú leis an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach, de pháirt amháin, agus Rialtas na Danmhairge agus Rialtas Baile Oileáin Fharó, den pháirt eile, a mhéid a bhaineann le Rialacha Nós Imeachta an Chomhchoiste a ghlacadh

87

 

*

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2022/2506 ón gComhairle an 15 Nollaig 2022 maidir le bearta chun buiséad an Aontais a chosaint ar sháruithe ar phrionsabail an smachta reachta san Ungáir

94

 

*

Cinneadh (CBES) 2022/2507 ón gComhairle an 19 Nollaig 2022 lena leasaítear Cinneadh 2010/452/CBES maidir le Misean Faireacháin an Aontais Eorpaigh sa tSeoirsia, EUMM Georgia

110

 

*

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2022/2508 ón gCoimisiún an 9 Nollaig 2022 lena mbunaítear na conclúidí maidir leis na teicnící is fearr atá ar fáil (BAT), faoi Threoir 2010/75/AE maidir le hastaíochtaí tionsclaíocha, le haghaidh thionscal na dteicstílí (a bhfuil fógra tugtha ina leith faoi dhoiciméad C(2022) 8984)  ( 1 )

112

 

*

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2022/2509 ón gCoimisiún an 15 Nollaig 2022 lena gcinntear teorainneacha cainníochtúla agus lena leithdháiltear cuótaí do shubstaintí a rialaítear faoi Rialachán (CE) Uimh. 1005/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le substaintí a ídíonn an ciseal ózóin, le haghaidh na tréimhse ón 1 Eanáir go dtí an 31 Nollaig 2023 (a bhfuil fógra tugtha ina leith faoi dhoiciméad C(2022) 9109)

162

 

 

MOLTAÍ

 

*

Moladh (AE) 2022/2510 ón gCoimisiún an 8 Nollaig 2022 lena mbunaítear creat measúnaithe Eorpach le haghaidh ceimiceáin agus ábhair “atá sábháilte agus inbhuanaithe trí dhearadh”

179

 

 

III   Gníomhartha eile

 

 

AN LIMISTÉAR EORPACH EACNAMAÍOCH

 

*

Údarás Faireacháin CSTE Cinneadh Tarmligthe Uimh. 204/22/COL an 16 Samhain 2022 lena leasaítear Cinneadh Uimh. 196/22/COL maidir le bearta éigeandála san Iorua i ndáil le ráigeanna d’fhliú éanúil ardphataigineach de bhun Airteagal 259(1)(c) de Rialachán (AE) 2016/429 agus Airteagail 21, 39 agus 55 de Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/687 [2022/2511]

206

 


 

(1)   Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

GA

Top