EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:322:TOC

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, L 322, 16 Nollaig 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0839

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

L 322

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

65
16 Nollaig 2022


Clár

 

I   Gníomhartha reachtacha

Leathanach

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán (AE) 2022/2463 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Nollaig 2022 lena mbunaítear ionstraim chun tacaíocht a thabhairt don Úcráin le haghaidh 2023 (cúnamh macrairgeadais +)

1

 

 

TREORACHA

 

*

Treoir (AE) 2022/2464 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Nollaig 2022 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 537/2014, Treoir 2004/109/CE, Treoir 2006/43/CE agus Treoir 2013/34/AE, a mhéid a bhaineann le tuairisciú inbhuanaitheachta corparáideach ( 1 )

15

 

 

II   Gníomhartha neamhreachtacha

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán (AE) 2022/2465 ón gComhairle an 12 Nollaig 2022 lena leasaítear Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 maidir leis an ainmníocht taraife agus staidrimh agus leis an gComhtharaif Chustaim

81

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/2466 ón gCoimisiún an 9 Nollaig 2022 lena gcláraítear ainm sa chlár um shonrúcháin tionscnaimh faoi chosaint agus um thásca geografacha faoi chosaint [“Nuez de Pedroso” (STFC)]

85

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/2467 ón gCoimisiún an 14 Nollaig 2022 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1484/95 maidir le praghsanna ionadaíocha a shocrú in earnáil na feola éanlaithe clóis agus in earnáil na n-uibheacha agus i gcás gealacáin uibhe

86

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/2468 ón gCoimisiún an 15 Nollaig 2022 lena gceartaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/2325 a mhéid a bhaineann leis an údarás rialaithe “IMOCERT Latinoamérica Ltda” a aithint chun críche táirgí orgánacha a allmhairiú isteach san Aontas

89

 

 

CINNTÍ

 

*

Cinneadh (AE) 2022/2469 ón gComhairle an 12 Nollaig 2022 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh sa Choiste um Chustam arna bhunú faoin gComhaontú Saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus Poblacht Shingeapór, a mhéid a bhaineann leis an leasú ar Phrótacal 1 a bhaineann leis an sainmhíniú ar “táirgí tionscnaimh” agus le modhanna comhair riaracháin

91

 

*

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2022/2470 ón gCoimisiún an 14 Nollaig 2022 lena leagtar síos na bearta is gá chun an córas láraithe leis na Ballstáit a shainaithint ag a bhfuil faisnéis faoi chiontuithe náisiúnach tríú tír agus daoine gan stát (ECRIS-TCN) a fhorbairt agus a chur chur chun feidhme go teicniúil

107

 

 

GNÍOMHARTHA ARNA NGLACADH AG COMHLACHTAÍ ARNA GCRUTHÚ LE COMHAONTUITHE IDIRNÁISIÚNTA

 

*

Cinneadh Uimh. 1/2022 ó Chomhchoiste Aeriompair an Aontais Eorpaigh/na Heilvéise a bunaíodh faoin gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na Heilvéise maidir le hAeriompar an 24 Samhain 2022 a thagann in ionad na hIarscríbhinne a ghabhann leis an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le hAeriompar [2022/2471]

122

 


 

(1)   Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

GA

Top