EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:277:TOC

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, L 277, 27 Deireadh Fómhair 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0839

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

L 277

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

65
27 Deireadh Fómhair 2022


Clár

 

I   Gníomhartha reachtacha

Leathanach

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán (AE) 2022/2065 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Deireadh Fómhair 2022 maidir le Margadh Aonair do Sheirbhísí Digiteacha agus lena leasaítear Treoir 2000/31/CE (an Gníomh um Sheirbhísí Digiteacha) ( 1 )

1

 

 

II   Gníomhartha neamhreachtacha

 

 

COMHAONTUITHE IDIRNÁISIÚNTA

 

*

Cinneadh (AE) 2022/2066 ón gComhairle an 21 Feabhra 2022 maidir le tabhairt i gcrích, thar ceann an Aontais Eorpaigh, an Phrótacail maidir le cur chun feidhme an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta Iascaigh idir Poblacht na Gabúine agus an Comhphobal Eorpach (2021-2026)

103

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/2067 ón gCoimisiún an 25 Deireadh Fómhair 2022 lena leasaítear Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/605 lena leagtar síos bearta speisialta rialaithe maidir le fiabhras Afracach na muc ( 1 )

106

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/2068 ón gCoimisiún an 26 Deireadh Fómhair 2022 lena bhforchuirtear dleacht frithdhumpála chinntitheach ar allmhairí cineálacha áirithe táirgí cothroma de chruach fhuar-rollta de thionscnamh Dhaon-Phoblacht na Síne agus Chónaidhm na Rúise, tar éis athbhreithniú éaga de bhun Airteagal 11(2) de Rialachán (AE) 2016/1036 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

149

 

 

CINNTÍ

 

*

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2022/2069 ón gCoimisiún an 30 Meán Fómhair 2022 lena ndeonaítear maolú arna iarraidh ag an Ísiltír de bhun Threoir 91/676/CEE ón gComhairle maidir le huiscí a chosaint ar thruailliú de bharr níotráití ó fhoinsí talmhaíochta (a bhfuil fógra tugtha ina leith faoi dhoiciméad C(2022) 6859)

195

 

*

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2022/2070 ón gCoimisiún an 26 Deireadh Fómhair 2022 na dleachtanna frithdhumpála cinntitheacha ar allmhairí meascáin d’úire agus níotráit amóiniam de thionscnamh na Rúise, Oileán na Tríonóide agus Tobága agus Stáit Aontaithe Mheiriceá arna bhforchur le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2019/1688, gan na dleachtanna sin a chur ar fionraí

208

 

*

Cinneadh (AE) 2022/2071 ón mBanc Ceannais Eorpach an 20 Deireadh Fómhair 2022 on maidir le forálacha idirthréimhseacha do chur i bhfeidhm na gcúlchistí íosta ag an mBanc Ceannais Eorpach tar éis an euro a thabhairt isteach sa Chróit (BCE/2022/36)

215

 

 

III   Gníomhartha eile

 

 

AN LIMISTÉAR EORPACH EACNAMAÍOCH

 

*

Cinneadh ó Údarás Faireacháin CSTE Uimh. 029/22/COL an 9 Feabhra 2022 lena leasaítear na rialacha substainteacha i réimse na Státchabhrach trí Threoirlínte nua 2022 maidir le Státchabhair don aeráid, do chosaint an chomhshaoil agus don fhuinneamh a thabhairt isteach [2022/2072]

218

 


 

(1)   Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

GA

Top