EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:262:TOC

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, L 262, 7 Deireadh Fómhair 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0839

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

L 262

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

65
7 Deireadh Fómhair 2022


Clár

 

II   Gníomhartha neamhreachtacha

Leathanach

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/1855 ón gCoimisiún an 10 Meitheamh 2022 lena bhforlíontar Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le caighdeáin theicniúla rialála lena sonraítear íos-mhionsonraí na sonraí atá le tuairisciú do stórtha trádála agus maidir leis an gcineál tuarascálacha atá le húsáid ( 1 )

1

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/1856 ón gCoimisiún an 10 Meitheamh 2022 lena leasaítear na caighdeáin theicniúla rialála a leagtar síos i Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 151/2013 tríd an nós imeachta chun mionsonraí na ndíorthach a rochtain chomh maith leis na socruithe teicniúla agus oibríochtúla maidir lena rochtain a shonrú a thuilleadh ( 1 )

34

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/1857 ón gCoimisiún an 10 Meitheamh 2022 lena leasaítear na caighdeáin theicniúla a leagtar síos i Rialachán Tarmligthe (AE) 150/2013 a mhéid a bhaineann le mionsonraí na n-iarratas ar chlárú mar stór trádála agus le haghaidh iarratas ar shíneadh a chur le clárú mar stór trádála ( 1 )

41

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/1858 ón gCoimisiún an 10 Meitheamh 2022 lena bhforlíontar Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le caighdeáin theicniúla rialála lena sonraítear na nósanna imeachta chun sonraí idir stórtha trádála a réiteach agus na nósanna imeachta atá le cur i bhfeidhm ag an stór trádála le fíorú go bhfuil na ceanglais tuairiscithe á gcomhlíonadh ag an gcontrapháirtí a dhéanfaidh an tuairisciú nó ag an eintiteas a dhéanfaidh an cur isteach agus chun iomláine agus cruinneas na sonraí arna dtuairisciú a fhíorú ( 1 )

46

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1859 ón gCoimisiún an 10 Meitheamh 2022 lena leasaítear na caighdeáin theicniúla chur chun feidhme a leagtar síos i Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 1248/2012 a mhéid a bhaineann leis an bhformáid le haghaidh iarratas ar chlárú mar stórtha trádála agus le haghaidh iarratas ar shíneadh a chur le clárú mar stórtha trádála ( 1 )

65

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1860 ón gCoimisiún an 10 Meitheamh 2022 lena leagtar síos caighdeáin theicniúla cur chun feidhme i dtaca le cur i bhfeidhm Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le caighdeáin, formáidí, minicíocht agus modhanna agus socruithe maidir le tuairisciú ( 1 )

68

 


 

(1)   Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

GA

Top