EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:245:TOC

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, L 245, 22 Meán Fómhair 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0839

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

L 245

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

65
22 Meán Fómhair 2022


Clár

 

I   Gníomhartha reachtacha

Leathanach

 

 

CINNTÍ

 

*

Cinneadh (AE) 2022/1628 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meán Fómhair 2022 lena soláthraítear cúnamh macrairgeadais eisceachtúil don Úcráin, lena ndaingnítear an ciste don soláthar coiteann le ráthaíochtaí ó Bhallstáit agus le soláthar sonrach le haghaidh roinnt dliteanas airgeadais a bhaineann leis an Úcráin arna ráthú faoi Chinneadh Uimh. 466/2014/AE, agus lena leasaítear Cinneadh (AE) 2022/1201

1

 

 

II   Gníomhartha neamhreachtacha

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1629 ón gCoimisiún an 21 Meán Fómhair 2022 lena mbunaítear bearta chun Ceratocystis platani (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr. a imshrianadh laistigh de limistéir chríochaithe áirithe

14

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1630 ón gCoimisiún an 21 Meán Fómhair 2022 lena mbunaítear bearta chun fíteaplasma ghalar buíochain na fíniúna a imshrianadh laistigh de limistéir chríochaithe áirithe

27

 

 

TREORACHA

 

*

Treoir Tarmligthe (AE) 2022/1631 ón gCoimisiún an 12 Bealtaine 2022 lena leasaítear, chun í a chur in oiriúint don dul chun cinn teicniúil agus eolaíoch, Iarscríbhinn IV a ghabhann le Treoir 2011/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le díolúine i leith úsáid luaidhe i gcáblaí agus sreanga forsheoltacha ocsaíd chopair chailciam strointiam biosmait agus luaidhe ina naisc leictreacha ( 1 )

45

 

*

Treoir Tarmligthe (AE) 2022/1632 ón gCoimisiún an 12 Bealtaine 2022 lena leasaítear, chun í a chur in oiriúint don dul chun cinn teicniúil agus eolaíoch, Iarscríbhinn IV a ghabhann le Treoir 2011/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le díolúine i leith úsáid luaidhe i bhfeistí íomháithe athshondais mhaighnéadaigh áirithe ( 1 )

48

 

 

CINNTÍ

 

*

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1633 ón gComhairle an 20 Meán Fómhair 2022 lena leasaítear Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2020/1343 lena ndeonaítear tacaíocht shealadach faoi Rialachán (AE) 2020/672 do Phoblacht na Bulgáire chun rioscaí dífhostaíochta a mhaolú i gcás éigeandála ag eascairt as ráig COVID-19

52

 

 

MOLTAÍ

 

*

Moladh (AE) 2022/1634 ón gCoimisiún an 16 Meán Fómhair 2022 maidir le coimircí inmheánacha do neamhspleáchas eagarthóireachta agus trédhearcacht úinéireachta in earnáil na meán

56

 

 

GNÍOMHARTHA ARNA NGLACADH AG COMHLACHTAÍ ARNA GCRUTHÚ LE COMHAONTUITHE IDIRNÁISIÚNTA

 

*

Cinneadh Uimh. 1/2022 ó Chomhchoiste an Aontais Eorpaigh-na hEilvéise an 6 Meán Fómhair 2022 lena leasaítear Táblaí III agus IV de Phrótacal 2 a ghabhann leis an gComhaontú idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Cónaidhm na hEilvéise an 22 Iúil 1972, arna leasú [2022/1635]

66

 

 

Ceartúcháin

 

*

Ceartúchán ar Rialachán (AE) 2022/1032 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Meitheamh 2022 lena leasaítear Rialacháin (AE) 2017/1938 agus (CE) Uimh. 715/2009 i dtaca le stóráil gáis ( IO L 173, 30.6.2022 )

70

 


 

(1)   Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

GA

Top