EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:205:TOC

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, L 205, 5 Lúnasa 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0839

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

L 205

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

Imleabhar 65
5 Lúnasa 2022


Clár

 

II   Gníomhartha neamhreachtacha

Leathanach

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1356 ón gComhairle an 4 Lúnasa 2022 lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (AE) Uimh. 101/2011 a bhaineann le bearta sriantacha atá dírithe ar dhaoine, eintitis agus comhlachtaí áirithe i bhfianaise na staide sa Túinéis

1

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/1357 ón gCoimisiún an 25 Bealtaine 2022 lena leasaítear Rialachán (AE) 2019/1241 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann leis an muirín mór (Pecten maximus) i Muir nIocht

4

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/1358 ón gCoimisiún an 2 Meitheamh 2022 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 748/2012 a mhéid a bhaineann le ceanglais níos comhréirí a chur chun feidhme maidir le haerárthaí a úsáidtear don eitlíocht a dhéantar mar spórt agus mar chaitheamh aimsire

7

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1359 ón gCoimisiún an 27 Iúil 2022 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2368/2002 ón gComhairle lena gcuirtear chun feidhme scéim deimhniúcháin Kimberley um thrádáil diamant garbh

99

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1360 ón gCoimisiún an 28 Iúil 2022 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1321/2014 a mhéid a bhaineann le cur chun feidhme ceanglas níos comhréirí le haghaidh aerárthaí a úsáidtear san eitlíocht spóirt agus áineasa

115

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1361 ón gCoimisiún an 28 Iúil 2022 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 748/2012 a mhéid a bhaineann le cúraimí deimhniúcháin, formhaoirseachta agus forfheidhmithe na n-údarás inniúil i gcur chun feidhme na rialacha lena mbaineann na heagraíochtaí a bhfuil baint acu le dearadh agus táirgeadh na n-aerárthaí a úsáidtear maidir leis an eitlíocht a dhéantar mar spórt agus mar chaitheamh aimsire

127

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1362 ón gCoimisiún an 1 Lúnasa 2022 lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 595/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le feidhmíocht leantóirí tromshaothair maidir leis an tionchar atá acu ar astaíochtaí CO2, ídiú breosla, ídiú fuinnimh agus raon tiomána astaíochtaí nialasacha mótarfheithiclí agus lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/683 ( 1 )

145

 

*

Rialachán (AE) 2022/1363 ón gCoimisiún an 3 Lúnasa 2022 lena leasaítear Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le huasleibhéil iarmhar le haghaidh 2,4-D, asocsastróibine, ciahalafop-búitile, ciamocsainile, feinheacsaimíde, flasasulfúróin, florasulam, flurocsaipire, iopróvalacarb agus siltiafam i dtáirgí áirithe nó orthu ( 1 )

207

 

*

Rialachán (AE) 2022/1364 ón gCoimisiún an 4 Lúnasa 2022 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1881/2006 a mhéid a bhaineann le huasleibhéil aigéid hidricianaigh in earraí bia áirithe ( 1 )

227

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1365 ón gCoimisiún an 4 Lúnasa 2022 lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2017/2470 a mhéid a bhaineann le coinníollacha úsáide ola Schizochytrium sp. atá saibhir in aigéad docaisiheicséanóch agus in aigéad icisipeintéanóch ( 1 )

230

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1366 ón gCoimisiún an 4 Lúnasa 2022 lena leasaítear Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/605 lena leagtar síos bearta speisialta rialaithe maidir le fiabhras Afracach na muc ( 1 )

234

 

 

CINNTÍ

 

*

Cinneadh (CBES) 2022/1367 ón gComhairle an 4 Lúnasa 2022 lena leasaítear Cinneadh 2011/72/CBES a bhaineann le bearta sriantacha atá dírithe ar dhaoine agus eintitis áirithe i bhfianaise na staide sa Túinéis

276

 

*

Cinneadh (AE) 2022/1368 ón gCoimisiún an 3 Lúnasa 2022 lena gcuirtear ar bun Grúpaí Idirphlé Shibhialta in ábhair arna gcumhdach leis an gcomhbheartas talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2013/767/AE

278

 


 

(1)   Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

GA

Tagraíonn gníomhartha a bhfuil a dteidil i gcló éadrom do bhainistiú cúrsaí talmhaíochta ó lá go lá agus go ginearálta bíonn tréimhse theoranta bailíochta i gceist leo.

Tá teidil na ngníomhartha eile i gcló trom agus tagann réiltín rompu.

Top