EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:197:TOC

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, L 197, 26 Iúil 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0839

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

L 197

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

Imleabhar 65
26 Iúil 2022


Clár

 

II   Gníomhartha neamhreachtacha

Leathanach

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/1299 ón gCoimisiún an 24 Márta 2022 lena bhforlíontar Treoir 2014/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le caighdeáin theicniúla rialála lena sonraítear ábhar na rialuithe ar bhainistíocht suímh ag ionaid trádála ( 1 )

1

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1300 ón gCoimisiún an 24 Márta 2022 lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2017/1093 lena leagtar síos caighdeáin theicniúla cur chun feidhme a mhéid a bhaineann le formáid na dtuarascálacha suímh ag gnólachtaí infheistíochta agus ag oibreoirí margaidh ( 1 )

4

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/1301 ón gCoimisiún an 31 Márta 2022 lena leasaítear na caighdeáin theicniúla rialála a leagtar síos i Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/1226 a mhéid a bhaineann leis an bhfaisnéis atá le soláthar i gcomhréir leis na ceanglais fógartha STS maidir le hurrúsuithe sintéiseacha laistigh den chlár comhardaithe

10

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/1302 ón gCoimisiún an 20 Aibreán 2022 lena bhforlíontar Treoir 2014/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le caighdeáin theicniúla rialála chun teorainneacha suímh a chur i bhfeidhm maidir le díorthaigh tráchtearraí agus nósanna imeachta chun iarratas a dhéanamh ar dhíolmhú ó theorainneacha suímh ( 1 )

52

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/1303 ón gCoimisiún an 25 Aibreán 2022 lena leasaítear Rialachán (AE) 2019/787 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an sainmhíniú ar alcól eitile de thionscnamh talmhaíochta agus ceanglais ina leith

71

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1304 ón gCoimisiún an 20 Iúil 2022 lena bhformheastar leasú nach mionleasú é ar shonraíocht ainm a iontráladh sa chlár um shonrúcháin tionscnaimh faoi chosaint agus um thásca geografacha faoi chosaint (“Valašský frgál” (TGFC))

74

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1305 ón gCoimisiún an 25 Iúil 2022 lena bhforchuirtear dleacht frithdhumpála chinntitheach ar allmhairí sreinge molaibdéinim de thionscnamh Dhaon-Phoblacht na Síne tar éis athbhreithniú éaga de bhun Airteagal 11(2) de Rialachán (AE) 2016/1036 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

75

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1306 ón gCoimisiún an 25 Iúil 2022 lena leasaítear Iarscríbhinní V agus XIV a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/404 a mhéid a bhaineann leis na hiontrálacha le haghaidh na Ríochta Aontaithe agus na Stát Aontaithe ar liostaí tríú tíortha atá údaraithe maidir le teacht isteach coinsíneachtaí d’éanlaith clóis, de tháirgí geirmeacha ó éanlaith chlóis, agus d’fheoil úr ó éanlaith chlóis agus d’éin ghéim san Aontas ( 1 )

102

 

 

CINNTÍ

 

*

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1307 ón gCoimisiún an 22 Iúil 2022 lena mbunaítear liosta faire de shubstaintí a ndéanfar faireachán orthu ar fud an Aontais i réimse an bheartais uisce de bhun Threoir 2008/105/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (a bhfuil fógra tugtha ina leith faoi dhoiciméad C(2022) 5098)  ( 1 )

117

 


 

(1)   Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

GA

Tagraíonn gníomhartha a bhfuil a dteidil i gcló éadrom do bhainistiú cúrsaí talmhaíochta ó lá go lá agus go ginearálta bíonn tréimhse theoranta bailíochta i gceist leo.

Tá teidil na ngníomhartha eile i gcló trom agus tagann réiltín rompu.

Top