EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:185:TOC

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, L 185, 12 Iúil 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0839

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

L 185

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

Imleabhar 65
12 Iúil 2022


Clár

 

I   Gníomhartha reachtacha

Leathanach

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán (AE) 2022/1190 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Iúil 2022 lena leasaítear Rialachán (AE) 2018/1862 a mhéid a bhaineann le foláirimh faisnéise a iontráil i gCóras Faisnéise Schengen (SIS) maidir le náisiúnaigh tríú tír chun leas an Aontais

1

 

 

II   Gníomhartha neamhreachtacha

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1191 ón gCoimisiún an 5 Iúil 2022 lena bhformheastar leasú nach mion ar shonraíocht ainm a iontráladh sa chlár um shonrúcháin tionscnaimh faoi chosaint agus um thásca geografacha faoi chosaint (“Pimiento de Gernika / Gernikako Piperra” (TGFC))

10

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1192 ón gCoimisiún an 11 Iúil 2022 lena mbunaítear bearta chun Globodera pallida (Stone) Behrens agus Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens a dhíothú agus chun a leathadh a chosc

12

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1193 ón gCoimisiún an 11 Iúil 2022 lena mbunaítear bearta chun Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 emend a dhíothú agus chun a leathadh a chosc. Safni et al. 2014

27

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1194 ón gCoimisiún an 11 Iúil 2022 lena mbunaítear bearta chun Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018 a dhíothú agus chun leathadh Clavibacter sepedonicus a chosc

47

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1195 ón gCoimisiún an 11 Iúil 2022 lena mbunaítear bearta chun Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival a dhíothú agus chun a leathadh a chosc

65

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1196 ón gCoimisiún an 11 Iúil 2022 lena leasaítear Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/605 lena leagtar síos bearta speisialta rialaithe maidir le fiabhras Afracach na muc ( 1 )

77

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1197 ón gCoimisiún an 11 Iúil 2022 lena leasaítear Iarscríbhinní V agus XIV a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/404 a mhéid a bhaineann leis na hiontrálacha a bhaineann le Ceanada, an Ríocht Aontaithe agus na Stáit Aontaithe ar liostaí na dtríú tíortha atá údaraithe maidir le coinsíneachtaí d’éanlaith clóis, de tháirgí geirmeacha ó éanlaith chlóis, agus d’fheoil úr ó éanlaith chlóis agus ó éin ghéim a theacht isteach san Aontas agus leasaítear Iarscríbhinn XIV a mhéid a bhaineann leis an iontráil a bhaineann leis an Ríocht Aontaithe ( 1 )

117

 

 

CINNTÍ

 

*

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1198 ón gCoimisiún an 16 Meitheamh 2022 lena leasaítear Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2019/570 a mhéid a bhaineann le hacmhainneachtaí soláthair fuinnimh éigeandála rescEU (a bhfuil fógra tugtha ina leith faoi dhoiciméad C(2022) 4246)  ( 1 )

129

 

*

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1199 ón gCoimisiún an 11 Iúil 2022 lena leasaítear Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2021/76 a mhéid a bhaineann le caighdeáin chomhchuibhithe i dtaca le hardaitheoirí le cosán taistil claonta agus lena gceartaítear an Cinneadh sin a mhéid a bhaineann le caighdeáin chomhchuibhithe maidir le rópaí sreinge cruach ( 1 )

133

 

*

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1200 ón gCoimisiún an 11 Iúil 2022 lena leasaítear an Iarscríbhinn a ghabhann le Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2021/641 maidir le bearta éigeandála i ndáil le ráigeanna den fhliú éanúil ardphataigineach i mBallstáit áirithe (a bhfuil fógra tugtha ina leith faoi dhoiciméad C(2022) 5015)  ( 1 )

138

 


 

(1)   Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

GA

Tagraíonn gníomhartha a bhfuil a dteidil i gcló éadrom do bhainistiú cúrsaí talmhaíochta ó lá go lá agus go ginearálta bíonn tréimhse theoranta bailíochta i gceist leo.

Tá teidil na ngníomhartha eile i gcló trom agus tagann réiltín rompu.

Top