EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:168:TOC

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, L 168, 27 Meitheamh 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0839

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

L 168

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

Imleabhar 65
27 Meitheamh 2022


Clár

 

II   Gníomhartha neamhreachtacha

Leathanach

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/996 ón gCoimisiún an 14 Meitheamh 2022 i ndáil le rialacha chun critéir maidir le hinbhuanaitheacht agus laghdú ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus critéir maidir le riosca íseal i ndáil le hathrú indíreach ar thalamhúsáid a fhíorú ( 1 )

1

 

 

CINNTÍ

 

*

Cinneadh (AE) 2022/997 ón gComhairle an 7 Aibreán 2022 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais ag an deichiú cruinniú de Chomhdháil Pháirtithe i gCoinbhinsiún Stócólm ar Thruailleáin Orgánacha Marthanacha a mhéid a bhaineann leis an togra chun Iarscríbhinn A a ghabhann leis an gCoinbhinsiún sin a leasú

63

 

*

Cinneadh (AE) 2022/998 ón gComhairle an 17 Meitheamh 2022 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh sa Choiste CCE arna bhunú faoin gComhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíche Eatramhach idir Gána, de pháirt, agus an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, den pháirt eile, a mhéid a bhaineann leis na Rialacha Nós Imeachta um réiteach díospóidí a ghlacadh

65

 

*

Cinneadh (AE) 2022/999 ón gComhairle an 21 Meitheamh 2022 lena gceaptar comhalta malartach, arna mholadh ag Poblacht na Laitvia, de Choiste na Réigiún

77

 

*

Cinneadh (AE) 2022/1000 ón gComhairle an 21 Meitheamh 2022 lena gceaptar comhalta, arna mholadh ag Poblacht na hOstaire, de Choiste na Réigiún

78

 

*

Cinneadh (AE) 2022/1001 ón gComhairle an 21 Meitheamh 2022 lena gceaptar comhalta, arna mholadh ag Ríocht na hÍsiltíre, de Choiste na Réigiún

79

 

*

Cinneadh (AE) 2022/1002 ón gComhairle an 21 Meitheamh 2022 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh ag cruinniú urghnách an 24 Meitheamh 2022 den Chomhdháil maidir leis an gCairt Fuinnimh faoin gConradh um Chairt Fuinnimh

80

 

*

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1003 ón gComhairle an 17 Meitheamh 2022 lena n-údaraítear do Phoblacht na Polainne beart speisialta a chur i bhfeidhm de mhaolú ar Airteagail 218 agus 232 de Threoir 2006/112/CE maidir leis an gcomhchóras cánach breisluacha

81

 

*

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1004 ón gComhairle an 17 Meitheamh 2022 lena n-údaraítear don Fhionlainn ráta laghdaithe cánachais a chur i bhfeidhm maidir le leictreachas a sholáthraítear do theaschaidéil, do choirí leictreacha agus do chaidéil uisce athchúrsála áirithe, i gcomhréir le hAirteagal 19 de Threoir 2003/96/CE

84

 

*

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1005 ón gCoimisiún an 23 Meitheamh 2022 maidir leis na hagóidí nach bhfuil réitithe a mhéid a bhaineann leis na téarmaí agus coinníollacha i ndáil le húdarú na fine táirgí bithicídeacha Alphachloralose Grain arna dtarchur ag an bhFrainc agus ag an tSualainn i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (a bhfuil fógra tugtha ina leith faoi dhoiciméad C(2022)4193)  ( 1 )

86

 

*

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1006 ón gCoimisiún an 24 Meitheamh 2022 maidir leis na hagóidí nach bhfuil réitithe a mhéid a bhaineann leis na téarmaí agus coinníollacha i ndáil le húdarú na fine táirgí bithicídeacha Alphachloralose Pasta arna dtarchur ag an Fhrainc agus ag an tSualainn i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (a bhfuil fógra tugtha ina leith faoi dhoiciméad C(2022) 4226)  ( 1 )

90

 


 

(1)   Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

GA

Tagraíonn gníomhartha a bhfuil a dteidil i gcló éadrom do bhainistiú cúrsaí talmhaíochta ó lá go lá agus go ginearálta bíonn tréimhse theoranta bailíochta i gceist leo.

Tá teidil na ngníomhartha eile i gcló trom agus tagann réiltín rompu.

Top