EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:156:TOC

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, L 156, 9 Meitheamh 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0839

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

L 156

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

Imleabhar 65
9 Meitheamh 2022


Clár

 

II   Gníomhartha neamhreachtacha

Leathanach

 

 

COMHAONTUITHE IDIRNÁISIÚNTA

 

*

Faisnéis maidir le teacht i bhfeidhm an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Rialtas Phoblacht na nOileán Filipíneach maidir le gnéithe áirithe d’aersheirbhísí

1

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/897 ón gCoimisiún an 2 Meitheamh 2022 lena gcláraítear ainm sa chlár um shonrúcháin tionscnaimh faoi chosaint agus um thásca geografacha faoi chosaint “Lenticchia di Onan” (TGFC)

2

 

 

CINNTÍ

 

*

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2022/898 ón gCoimisiún an 3 Meitheamh 2022 lena leasaítear an Iarscríbhinn a ghabhann le Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2021/641 maidir le bearta éigeandála i ndáil le ráigeanna den fhliú éanúil ardphataigineach i mBallstáit áirithe (a bhfuil fógra tugtha ina leith faoi dhoiciméad C(2022) 3788)  ( 1 )

3

 

*

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2022/899 ón gCoimisiún an 8 Meitheamh 2022 maidir leis an gcoibhéis idir an creat rialála i ndáil le contrapháirtithe lárnacha san Indinéis agus ceanglais Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le contrapháirtithe lárnacha atá faoi mhaoirseacht Údarás Seirbhísí Airgeadais na hIndinéise (Otoritas Jasa Keuangan) ( 1 )

53

 

*

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2022/900 ón gCoimisiún an 8 Meitheamh 2022 lena leasaítear Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2015/2039 a mhéid a bhaineann le héabhlóid chreat rialála na hAfraice Theas i ndáil le contrapháirtithe lárnacha ( 1 )

57

 

*

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2022/901 ón gCoimisiún an 8 Meitheamh 2022 lena leasaítear Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2016/2269 a mhéid a bhaineann le contrapháirtithe lárnacha faoi mhaoirseacht an Údaráis um Lárionaid Seirbhísí Airgeadais Idirnáisiúnta ( 1 )

60

 

*

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2022/902 ón gCoimisiún an 8 Meitheamh 2022 maidir leis an gcoibhéis idir an creat rialála i ndáil le contrapháirtithe lárnacha sa Mhalaeisia agus ceanglais Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( 1 )

64

 

*

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2022/903 ón gCoimisiún an 8 Meitheamh 2022 maidir leis an gcoibhéis idir an creat rialála i ndáil le contrapháirtithe lárnacha sa tSile agus ceanglais Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( 1 )

68

 

 

GNÍOMHARTHA ARNA NGLACADH AG COMHLACHTAÍ ARNA GCRUTHÚ LE COMHAONTUITHE IDIRNÁISIÚNTA

 

*

Aistriúchán Cinneadh Uimh. 1/2022 ón gComhairle Cobhsaíochta agus Comhlachais idir An tAontas Eorpach agus Montainéagró an lena leasaítear an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt, agus Poblacht Mhontainéagró, den pháirt eile, trí Phrótacal 3 a ghabhann leis a bhaineann le sainmhíniú an choincheapa “táirgí tionscnaimh” agus modhanna comhair riaracháin a ionadú [2022/904]

72

 

 

Ceartúcháin

 

*

Ceartúchán ar Rialachán (AE) 2020/852 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meitheamh 2020 maidir le creat a bhunú chun infheistíocht inbhuanaithe a éascú, agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2019/2088 ( IO L 198, 22.6.2020 )

159

 

*

Ceartúchán ar Chinneadh (CBES) 2022/397 ón gComhairle an 9 Márta 2022 lena leasaítear Cinneadh 2014/145/CBES a bhaineann le bearta sriantacha i ndáil le gníomhaíochtaí lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine nó ar bagairt iad na gníomhaíochtaí sin ar an méid sin ( IO L 80, 9.3.2022 )

160

 

*

Ceartúchán ar Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/2325 ón gCoimisiún an 16 Nollaig 2021 lena mbunaítear, de bhun Rialachán (AE) 2018/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, an liosta de thríú tíortha agus an liosta d’údaráis rialaithe agus de chomhlachtaí rialaithe a rinneadh a aithint faoi Airteagal 33(2) agus (3) de Rialachán (CE) Uimh. 834/2007 ón gComhairle chun táirgí orgánacha a allmhairiú isteach san Aontas ( IO L 465, 29.12.2021 )

161

 

*

Ceartúchán ar Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/2289 ón gCoimisiún an 21 Nollaig 2021 lena leagtar síos rialacha maidir le cur i bhfeidhm Rialachán (AE) 2021/2115 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le cur i láthair ábhar na bPleananna Straitéiseacha CBT agus maidir leis an gcóras leictreonach um malartú slán faisnéise ( IO L 458, 22.12.2021 )

163

 


 

(1)   Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

GA

Tagraíonn gníomhartha a bhfuil a dteidil i gcló éadrom do bhainistiú cúrsaí talmhaíochta ó lá go lá agus go ginearálta bíonn tréimhse theoranta bailíochta i gceist leo.

Tá teidil na ngníomhartha eile i gcló trom agus tagann réiltín rompu.

Top