EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:141:TOC

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, L 141, 20 Bealtaine 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0839

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

L 141

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

Imleabhar 65
20 Bealtaine 2022


Clár

 

II   Gníomhartha neamhreachtacha

Leathanach

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/786 ón gCoimisiún an 10 Feabhra 2022 lena leasaítear Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/61 ón gCoimisiún chun forlíonadh a dhéanamh ar Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle i dtaca leis an gceanglas maidir le cumhdach leachtachta le haghaidh institiúidí creidmheasa ( 1 )

1

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/787 ón gCoimisiún an 13 Bealtaine 2022 lena gcláraítear ainm sa chlár um shonrúcháin tionscnaimh faoi chosaint agus um thásca geografacha faoi chosaint “Cancoillotte” (IGP)

6

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/788 ón gCoimisiún an 16 Bealtaine 2022 maidir le haicmiú earraí áirithe san Ainmníocht Chomhcheangailte

7

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/789 ón gCoimisiún an 18 Bealtaine 2022 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1484/95 maidir le praghsanna ionadaíocha a shocrú in earnáil na feola éanlaithe clóis agus in earnáil na n-uibheacha agus i gcás gealacáin uibhe

10

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/790 ón gCoimisiún an 19 Bealtaine 2022 lena gceartaítear leaganacha áirithe teanga de Rialachán (AE) Uimh. 965/2012 lena leagtar síos ceanglais theicniúla agus nósanna imeachta riaracháin a bhaineann le hoibríochtaí aeir de bhun Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

13

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/791 ón gCoimisiún an 19 Bealtaine 2022 lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2017/1185 a mhéid a bhaineann le fógra a thabhairt faoi leibhéil na stoc gránach, olashíolta agus ríse

15

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/792 ón gCoimisiún an 19 Bealtaine 2022 lena leasaítear Iarscríbhinní V agus XIV a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/404 a mhéid a bhaineann leis na hiontrálacha le haghaidh Cheanada, na Ríochta Aontaithe agus na Stát Aontaithe ar liostaí na dtríú tíortha atá údaraithe maidir le coinsíneachtaí d’éanlaith clóis, de tháirgí geirmeacha ó éanlaith chlóis, agus d’fheoil úr ó éanlaith chlóis agus ó éin ghéim a theacht isteach san Aontas ( 1 )

18

 

 

CINNTÍ

 

*

Cinneadh (AE) 2022/793 ón gComhairle an 16 Bealtaine 2022 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh sa Chomhairle Comhlachais arna bhunú leis an gComhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a mBallstáit, de pháirt, agus an tSeoirsia, den pháirt eile, a mhéid a bhaineann le Clár Oibre Comhlachais AE-an tSeoirsia 2021-2027 a ghlacadh

47

 

*

Cinneadh (AE) 2022/794 ón gComhairle an 16 Bealtaine 2022 lena gceaptar comhalta, arna mholadh ag Poblacht na hEastóine, de Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

51

 

*

Cinneadh (AE) 2022/795 ón gCoimisiún an 10 Meán Fómhair 2021 maidir le státchabhair i bhfabhar Alitalia SA.48171 (2018/C) (ex 2018/NN, ex 2017/FC) arna gcur chun feidhme ag an Iodáil (a bhfuil fógra tugtha ina leith faoi dhoiciméad C(2021) 6659)  ( 1 )

53

 

*

Cinneadh (AE) 2022/796 ón gCoimisiún an 12 Bealtaine 2022 lena bhformheastar, thar ceann an Aontais Eorpaigh, leasú ar Iarscríbhinn XVIII a ghabhann leis an gComhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, ar thaobh amháin, agus Meiriceá Láir, ar an taobh eile

111

 

*

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2022/797 ón gCoimisiún an 19 Bealtaine 2022 lena n-údaraítear táirgí ina bhfuil, arb é atá iontu nó a thairgtear as arbhar Indiach géinmhodhnaithe NK603 × T25 × DAS-40278-9 agus a fho-chumasc T25 × DAS-40278-9, a chur ar an margadh de bhun Rialachán (CE) Uimh. 1829/2003 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (a bhfuil fógra tugtha ina leith faoi dhoiciméad C(2022) 3179)  ( 1 )

116

 

*

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2022/798 ón gCoimisiún an 19 Bealtaine 2022 lena n-údaraítear táirgí ina bhfuil pónaire soighe géinmhodhnaithe MON 87769 × MON 89788, atá comhdhéanta de nó a tháirgtear as, a chur ar an margadh de bhun Rialachán (CE) Uimh. 1829/2003 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (a bhfuil fógra tugtha ina leith faoi dhoiciméad C(2022) 3182)  ( 1 )

123

 

 

Ceartúcháin

 

*

Ceartúchán ar Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/581 ón gComhairle an 8 Aibreán 2022 lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (AE) Uimh. 269/2014 a bhaineann le bearta sriantacha i ndáil le gníomhaíochtaí lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine nó ar bagairt iad na gníomhaíochtaí sin ar an méid sin ( IO L 110, 8.4.2022 )

130

 

*

Ceartúchán ar Chinneadh (CBES) 2022/582 ón gComhairle an 8 Aibreán 2022 lena leasaítear Cinneadh 2014/145/CBES a bhaineann le bearta sriantacha i ndáil le gníomhaíochtaí lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine nó ar bagairt iad na gníomhaíochtaí sin ar an méid sin ( IO L 110, 8.4.2022 )

131

 


 

(1)   Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

GA

Tagraíonn gníomhartha a bhfuil a dteidil i gcló éadrom do bhainistiú cúrsaí talmhaíochta ó lá go lá agus go ginearálta bíonn tréimhse theoranta bailíochta i gceist leo.

Tá teidil na ngníomhartha eile i gcló trom agus tagann réiltín rompu.

Top