EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:137:TOC

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, L 137, 16 Bealtaine 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0839

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

L 137

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

65
16 Bealtaine 2022


Clár

 

I   Gníomhartha reachtacha

Leathanach

 

 

TREORACHA

 

*

Treoir (AE) 2022/738 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Aibreán 2022 lena leasaítear Treoir 2006/1/CE maidir le húsáid feithiclí arna bhfruiliú gan tiománaithe chun earraí a iompar de bhóthar ( 1 )

1

 

 

II   Gníomhartha neamhreachtacha

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/739 ón gCoimisiún an 13 Bealtaine 2022 lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/761 a mhéid a bhaineann le bainistiú taraif-chuótaí áirithe chun éanlaith chlóis a allmhairiú agus taraif-chuótaí chun púdar bainne a onnmhairiú chuig an bPoblacht Dhoiminiceach

7

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/740 ón gCoimisiún an 13 Bealtaine 2022 maidir le neamh-fhormheas na substainte gníomhaí 1,3-déchlórapróipéin, i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le táirgí cosanta plandaí a chur ar an margadh ( 1 )

10

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/741 ón gCoimisiún an 13 Bealtaine 2022 maidir le clár rialaithe comhordaithe ilbhliantúil Aontais le haghaidh 2023, 2024 agus 2025 d’fhonn a áirithiú go gcomhlíonfar uasteorainneacha iarmhar lotnaidicídí agus chun neamhchosaint tomhaltóirí ar iarmhair lotnaidicídí i mbia agus ar bhia de bhunadh plandaí agus ainmhíoch a mheas agus lena n-aisghairtear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/601 ( 1 )

12

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/742 ón gCoimisiún an 13 Bealtaine 2022 lena leasaítear Iarscríbhinní V agus XIV a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/404 a mhéid a bhaineann leis na hiontrálacha le haghaidh Cheanada, na Ríochta Aontaithe agus na Stát Aontaithe ar liostaí tríú tíortha atá údaraithe maidir le coinsíneachtaí d’éanlaith clóis, de tháirgí geirmeacha ó éanlaith chlóis, agus d’fheoil úr ó éanlaith chlóis agus d’éin ghéim a theacht isteach san Aontas ( 1 )

25

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/743 ón gCoimisiún an 13 Bealtaine 2022 lena leasaítear Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/605 lena leagtar síos bearta speisialta rialaithe maidir le fiabhras Afracach na muc ( 1 )

45

 

 

CINNTÍ

 

*

Cinneadh (CBES) 2022/744 ón gCoiste Polaitiúil agus Slándála an 10 Bealtaine 2022 lena gcuirtear síneadh le sainordú Cheann Misin Mhisean Comhairleach an Aontais Eorpaigh le haghaidh Athchóiriú na hEarnála Sibhialtaí Slándála san Úcráin (EUAM Ukraine) (EUAM UKRAINE/1/2022)

82

 

*

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2022/745 ón gCoimisiún an 11 Bealtaine 2022 lena leasaítear an Iarscríbhinn a ghabhann le Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2021/641 maidir le bearta éigeandála i ndáil le ráigeanna den fhliú éanúil ardphataigineach i mBallstáit áirithe (a bhfuil fógra tugtha ina leith faoi dhoiciméad C(2022) 3187)  ( 1 )

84

 

*

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2022/746 ón gCoimisiún an 13 Bealtaine 2022 maidir le bearta áirithe éigeandála a bhaineann le fiabhras Afracach na muc san Iodáil (a bhfuil fógra tugtha ina leith faoi dhoiciméad C(2022)3240)  ( 1 )

173

 

 

TREOIRLÍNTE

 

*

Treoirlíne (AE) 2022/747 ón mBanc Ceannais Eorpach an 5 Bealtaine 2022 lena leasaítear Treoirlíne 2012/120/AE maidir le ceanglais tuairiscithe staidrimh an Bhainc Cheannais Eorpaigh i réimse an staidrimh sheachtraigh (BCE/2022/23)

177

 


 

(1)   Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

GA

Top