EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:136:TOC

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, L 136, 13 Bealtaine 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0839

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

L 136

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

Imleabhar 65
13 Bealtaine 2022


Clár

 

II   Gníomhartha neamhreachtacha

Leathanach

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/730 ón gCoimisiún an 6 Bealtaine 2022 lena gcláraítear ainm sa chlár um shonrúcháin tionscnaimh faoi chosaint agus um thásca geografacha faoi chosaint (“Wrångebäcksost” (STFC))

1

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/731 ón gCoimisiún an 12 Bealtaine 2022 lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1266 lena bhforchuirtear dleacht frithdhumpála chinntitheach ar allmhairí bithdhíosail de thionscnamh Stáit Aontaithe Mheiriceá agus Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1267 lena bhforchuirtear dleachtanna frithchúitimh cinntitheacha ar allmhairí bithdhíosail de thionscnamh Stáit Aontaithe Mheiriceá

3

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/732 ón gCoimisiún an 12 Bealtaine 2022 lena leagtar síos faisnéis theicniúil le haghaidh ríomh forálacha teicniúla agus bunchistí dílse le haghaidh tuarascála le dátaí tagartha ón 31 Márta 2022 go dtí an 29 Meitheamh 2022 i gcomhréir le Treoir 2009/138/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le gabháil le gnó an Árachais agus an Athárachais agus an gnó sin a shaothrú ( 1 )

8

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/733 ón gCoimisiún an 12 Bealtaine 2022 lena gceartaítear leaganacha teanga áirithe de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/983 lena bhforchuirtear dleacht frithdhumpála shealadach ar allmhairí scragaill tiontaire alúmanaim de thionscnamh Dhaon-Phoblacht na Síne agus de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/2170 lena bhforchuirtear dleacht frithdhumpála chinntitheach ar allmhairí scragaill tiontairí alúmanaim de thionscnamh Dhaon-Phoblacht na Síne

102

 

 

CINNTÍ

 

*

Cinneadh (CBES) 2022/734 ón gCoiste Polaitiúil agus Slándála an 10 Bealtaine 2022 lena gcuirtear síneadh le sainordú Cheann Misin Mhisean Smachta Reachta an Aontais Eorpaigh sa Chosaiv (EULEX KOSOVO) (EULEX KOSOVO/1/2022)

104

 

*

Cinneadh (CBES) 2022/735 ón gComhairle an 12 Bealtaine 2022 lena leasaítear Cinneadh (CBES) 2021/1200 d’fhonn deireadh théarma oifige an Chathaoirligh reatha ar Choiste Míleata an Aontais Eorpaigh a chur aniar agus d’fhonn ceapachán an chéad Chathaoirligh eile ar Choiste Míleata an Aontais Eorpaigh a chur aniar

106

 

*

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2022/736 ón gCoimisiún an 11 Bealtaine 2022 lena leasaítear Cinntí 2007/305/CE, 2007/306/CE agus 2007/307/CE a mhéid a bhaineann leis an tréimhse lamháltais i gcás rianta de ráib hibrideach Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4), de ráib hibrideach Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) agus de ráib Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1), chomh maith lena gcuid táirgí díorthaithe (a bhfuil fógra tugtha ina leith faoi dhoiciméad C(2022) 3009)  ( 1 )

108

 

 

RIALACHA NÓS IMEACHTA

 

*

Cinneadh GB(D)06-2021 lena leagtar síos rialacha inmheánacha maidir le srianta ar chearta áirithe de dhaoine is ábhar do na sonraí i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil faoi chuimsiú fheidhmiú Chomhghnóthas Taighde Aerspás Eorpach Aonair 3 [2022/737]

112

 


 

(1)   Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

GA

Tagraíonn gníomhartha a bhfuil a dteidil i gcló éadrom do bhainistiú cúrsaí talmhaíochta ó lá go lá agus go ginearálta bíonn tréimhse theoranta bailíochta i gceist leo.

Tá teidil na ngníomhartha eile i gcló trom agus tagann réiltín rompu.

Top