EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:102:TOC

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, L 102, 30 Márta 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0839

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

L 102

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

Imleabhar 65
30 Márta 2022


Clár

 

II   Gníomhartha neamhreachtacha

Leathanach

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/501 ón gCoimisiún an 25 Márta 2022 lena bhformheastar an tsubstaint ghníomhach Beauveria bassiana tréithchineál 203 i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le táirgí cosanta plandaí a chur ar an margadh, agus lena leasaítear an Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 540/2011 ón gCoimisiún ( 1 )

1

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/502 ón gCoimisiún an 29 Márta 2022 lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 1321/2013 maidir le hainm shealbhóir an údaraithe le haghaidh an táirge phríomhúil um blastán deataigh “Scansmoke PB 1110” ( 1 )

6

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/503 ón gCoimisiún an 29 Márta 2022 lena leasaítear Rialachán (AE) 2021/953 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le mionaoisigh a dhíolmhú ó thréimhse inghlacthachta deimhnithe vacsaínithe arna n-eisiúint i bhformáid Dheimhniú Digiteach COVID AE ( 1 )

8

 

*

Rialachán (AE) 2022/504 ón mBanc Ceannais Eorpach an 25 Márta 2022 lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/445 maidir le feidhmiú roghanna agus discréidí dá bhforáiltear faoi dhlí an Aontais (BCE/2016/4) (BCE/2022/14)

11

 

 

CINNTÍ

 

*

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2022/505 ón gCoimisiún an 23 Márta 2022 maidir le díolúintí ón dleacht frithdhumpála leathnaithe ar pháirteanna áirithe rothair de thionscnamh Dhaon-Phoblacht na Síne de bhun Rialacháin (CE) Uimh. 88/97 ón gCoimisiún (a bhfuil fógra tugtha ina leith faoi dhoiciméad C(2022)1693)

16

 

*

Cinneadh (AE) 2022/506 ón gCoimisiún an 29 Márta 2022 lena leasaítear Iarscríbhinn A a ghabhann leis an gComhaontú Airgeadaíochta idir an tAontas Eorpach agus Prionsacht Mhonacó

24

 

*

Cinneadh (AE) 2022/507 ón gCoimisiún an 29 Márta 2022 lena ndeimhnítear rannpháirtíocht na hÉireann i Rialachán (AE) 2021/1147 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear an Ciste um Thearmann, Imirce agus Lánpháirtíocht

33

 

 

TREOIRLÍNTE

 

*

Treoirlíne (AE) 2022/508 ón mBanc Ceannais Eorpach an 25 Márta 2022 lena leasaítear Treoirlíne (AE) 2017/697 ón mBanc Ceannais Eorpach maidir le feidhmiú roghanna agus discréidí dá bhforáiltear faoi dhlí an Aontais ag údaráis inniúla náisiúnta i ndáil le hinstitiúidí neamhshuntasacha (BCE/2017/9) (BCE/2022/12)

34

 


 

(1)   Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

GA

Tagraíonn gníomhartha a bhfuil a dteidil i gcló éadrom do bhainistiú cúrsaí talmhaíochta ó lá go lá agus go ginearálta bíonn tréimhse theoranta bailíochta i gceist leo.

Tá teidil na ngníomhartha eile i gcló trom agus tagann réiltín rompu.

Top