EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:093:TOC

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, L 093, 22 Márta 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0839

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

L 93

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

Imleabhar 65
22 Márta 2022


Clár

 

II   Gníomhartha neamhreachtacha

Leathanach

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán (AE) 2022/455 ón gCoimisiún an 14 Márta 2022 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 748/2009 a mhéid a bhaineann le liosta na n–oibreoirí aerárthaí a rinne gníomhaíocht eitlíochta a liostaítear in Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2003/87/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 1 Eanáir 2006 nó ina dhiaidh sin a thabhairt cothrom le dáta, lena sonraítear an Ballstát riaracháin do gach oibreoir aerárthaí ( 1 )

1

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/456 ón gCoimisiún an 21 Márta 2022 lena bhformheastar an tsubstaint bhunata ciotósán i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le táirgí cosanta plandaí a chur ar an margadh, agus lena leasaítear an Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 540/2011 ( 1 )

138

 

 

CINNTÍ

 

*

Cinneadh (AE) 2022/457 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2022 maidir leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú d’Oibrithe Iomarcacha a shlógadh (EGF/2022/000 TA 2022 - Cúnamh teicniúil ar thionscnamh ón gCoimisiún)

142

 

*

Cinneadh (AE) 2022/458 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2022 maidir le slógadh an Chiste Eorpaigh um Choigeartú don Domhandú d’Oibrithe Iomarcacha tar éis iarratas ón Spáinn (EGF/2021/006 ES/Cataluña automotive)

144

 

*

Cinneadh (AE) 2022/459 ón gCoimisiún an 10 Meán Fómhair 2021 maidir le státchabhair SA.49668 (2019/C) (ex 2017/FC) agus SA.53403 (2019/C) (ex 2017/FC) curtha chun feidhme ag an Danmhairg agus ag an tSualainn do PostNord AB agus Post Danmark A/S (a bhfuil fógra tugtha ina leith faoi dhoiciméad C(2021)6568)  ( 1 )

146

 

*

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2022/460 ón gCoimisiún an 4 Márta 2022 lena leasaítear Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2021/788 lena leagtar síos rialacha maidir le faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar ionfhabhtuithe SARS-CoV-2 i speicis áirithe ainmhithe (a bhfuil fógra tugtha ina leith faoi dhoiciméad C(2022) 1270)  ( 1 )

191

 

*

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2022/461 ón gCoimisiún an 15 Márta 2022 lena leasaítear Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2019/570 a mhéid a bhaineann le hacmhainneachtaí iompair agus lóistíochta rescEU (a bhfuil fógra tugtha ina leith faoi dhoiciméad C(2022)1685)  ( 1 )

193

 


 

(1)   Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

GA

Tagraíonn gníomhartha a bhfuil a dteidil i gcló éadrom do bhainistiú cúrsaí talmhaíochta ó lá go lá agus go ginearálta bíonn tréimhse theoranta bailíochta i gceist leo.

Tá teidil na ngníomhartha eile i gcló trom agus tagann réiltín rompu.

Top