EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:041:TOC

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, L 041, 22 Feabhra 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0839

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

L 41

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

65
22 Feabhra 2022


Clár

 

II   Gníomhartha neamhreachtacha

Leathanach

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/244 ón gCoimisiún an 24 Meán Fómhair 2021 lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2019/2033 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le caighdeáin theicniúla rialála lena sonraítear méid an chorrlaigh iomláin chun an “corrlach imréitigh ar leith” den K-fhachtóir (K-CMG) a ríomh ( 1 )

1

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/245 ón gCoimisiún an 13 Nollaig 2021 lena leasaítear Rialachán Tarmligthe (AE) 2017/40 a mhéid a bhaineann leis na bearta tionlacain oideachais agus roghnú agus formheas na n-iarratasóirí ar chabhair

5

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/246 ón gCoimisiún an 13 Nollaig 2021 lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2017/39 a mhéid a bhaineann le hiarratais ar chabhair, íocaíocht ar an gcabhair agus seiceálacha ar an láthair

8

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/247 ón gCoimisiún an 14 Nollaig 2021 lena leasaítear Rialachán (AE) 2018/956 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann leis na sonraí maidir le feithiclí nua tromshaothair a bhfuil faireachán agus tuairisciú le déanamh ag na Ballstáit agus ag monaróirí orthu agus a mhéid a bhaineann leis an nós imeachta tuairiscithe ( 1 )

11

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/248 ón gCoimisiún an 15 Feabhra 2022 lena gcláraítear tásc geografach dí biotáille faoi Airteagal 30(2) de Rialachán (AE) 2019/787 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, is é sin, “Pregler”/“Osttiroler Pregler”

14

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/249 ón gCoimisiún an 18 Feabhra 2022 lena leasaítear Iarscríbhinní V agus XIV a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/404 a mhéid a bhaineann leis na hiontrálacha maidir leis an Ríocht Aontaithe sna liostaí de thríú tíortha óna n-údaraítear coinsíneachtaí d’éanlaith clóis, de tháirgí geirmeacha ó éanlaith chlóis, agus d’fheoil úr ó éanlaith chlóis agus ó éanlaith géim a theacht isteach san Aontas ( 1 )

16

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/250 ón gCoimisiún an 21 Feabhra 2022 lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/403 a mhéid a bhaineann le deimhniú sláinte ainmhithe/oifigiúil caighdeánach nua a chur leis le haghaidh ainmhithe den chineál caorach agus den chineál gabhair teacht isteach i dTuaisceart Éireann ón mBreatain Mhór agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2021/404 a mhéid a bhaineann leis an liosta de thríú tíortha óna n-údaraítear d’ainmhithe den chineál caorach agus den chineál gabhair teacht isteach san Aontas ( 1 )

19

 

 

CINNTÍ

 

*

Cinneadh (CBES) 2022/251 ón gComhairle an 21 Feabhra 2022 lena leasaítear Cinneadh (CBES) 2018/907 lena gcuirtear síneadh le sainordú Ionadaí Speisialta an Aontais Eorpaigh don Chugas Theas agus don ghéarchéim sa tSeoirsia

31

 

*

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2022/252 ón gCoimisiún an 21 Feabhra 2022 lena leasaítear Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2020/1167 chun na ceanglais tástála a shonrú atá le cur i bhfeidhm maidir le mótar-ghineadóir éifeachtúil 48 Volta atá comhtháite sa chásáil tras-seolta agus atá cumaiscthe le tiontaire 48 Volta/DC 12 Volta/DC ( 1 )

33

 

 

GNÍOMHARTHA ARNA NGLACADH AG COMHLACHTAÍ ARNA GCRUTHÚ LE COMHAONTUITHE IDIRNÁISIÚNTA

 

*

Moladh Uimh. 1/2022 ó Chomhchoiste AE-Eagraíocht Shaoirse na Palaistíne an 31 Eanáir 2022 lena bhformheastar an síneadh arna chur le Plean Gníomhaíochta AE-Údarás na Palaistíne [2022/253]

36

 

 

Ceartúcháin

 

*

Ceartúchán ar Threoir (AE) 2018/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le húsáid fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite a chur chun cinn ( IO L 328, 21.12.2018 )

37

 


 

(1)   Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

GA

Top