EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:019:TOC

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, L 019, 28 Eanáir 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0839

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

L 19

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

65
28 Eanáir 2022


Clár

 

I   Gníomhartha reachtacha

Leathanach

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán (AE) 2022/111 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Eanáir 2022 lena leasaítear Rialachán (AE) 2019/216 a mhéid a bhaineann le cuóta ráta taraife an Aontais maidir le mairteoil ardcháilíochta ó Pharagua

1

 

*

Rialachán (AE) 2022/112 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Eanáir 2022 lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/746 a mhéid a bhaineann le forálacha idirthréimhseacha le haghaidh feistí leighis diagnóiseacha in vitro áirithe agus le haghaidh chur i bhfeidhm iarchurtha na gcoinníollacha maidir le feistí intí ( 1 )

3

 

 

II   Gníomhartha neamhreachtacha

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/113 ón gComhairle an 27 Eanáir 2022 lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (AE) Uimh. 101/2011 a bhaineann le bearta sriantacha atá dírithe ar dhaoine, eintitis agus comhlachtaí áirithe i bhfianaise na staide sa Túinéis

7

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/114 ón gCoimisiún an 26 Eanáir 2022 lena ndeonaítear údarú Aontais le haghaidh an táirge bhithicídigh aonair “SchwabEX-Guard” ( 1 )

11

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/115 ón gCoimisiún an 26 Eanáir 2022 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1484/95 maidir le praghsanna ionadaíocha a shocrú in earnáil na feola éanlaithe clóis agus in earnáil na n-uibheacha agus i gcás gealacáin uibhe

19

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/116 ón gCoimisiún an 27 Eanáir 2022 lena bhforchuirtear dleacht frithdhumpála chinntitheach ar allmhairí de photaisiam aicéasuilféime ar de thionscnamh Dhaon-Phoblacht na Síne iad tar éis athbhreithniú éaga a dhéanamh de bhun Airteagal 11(2) de Rialachán (AE) 2016/1036 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

22

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/117 ón gCoimisiún an 27 Eanáir 2022 lena leasaítear den 328ú huair Rialachán (CE) Uimh. 881/2002 ón gComhairle lena bhforchuirtear bearta sriantacha sonracha áirithe i gcoinne daoine agus eintitis áirithe atá bainteach leis na heagraíochtaí SIIS (Da’esh) agus Al-Qaida

65

 

 

CINNTÍ

 

*

Cinneadh (CBES) 2022/118 ón gComhairle an 27 Eanáir 2022 lena leasaítear Cinneadh 2011/72/CBES a bhaineann le bearta sriantacha atá dírithe ar dhaoine agus eintitis áirithe i bhfianaise na staide sa Túinéis

67

 

*

Cinneadh (AE) 2022/119 ón gCoimisiún an 26 Eanáir 2022 lena n-aisghairtear Cinneadh 2004/613/CE maidir le cruthú grúpa comhairleach i ndáil leis an mbiashlabhra agus le sláinte ainmhithe agus plandaí

71

 

*

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2022/120 ón gCoimisiún an 26 Eanáir 2022 lena leasaítear Cinneadh 2002/840/CE lena nglactar an liosta d’áiseanna ceadaithe i dtríú tíortha chun bianna a ionradú (a bhfuil fógra tugtha ina leith faoi dhoiciméad C(2022) 367)  ( 1 )

72

 

*

Cinneadh (AE) 2022/121 ón gCoimisiún an 27 Eanáir 2022 lena leagtar síos rialacha inmheánacha maidir le faisnéis a sholáthar d’ábhair sonraí agus le srian a chur le cearta áirithe dá gcuid i gcomhthéacs sonraí pearsanta a phróiseáil chun críocha iarrataí agus gearáin a láimhseáil faoi na Rialacháin Foirne

77

 

 

GNÍOMHARTHA ARNA NGLACADH AG COMHLACHTAÍ ARNA GCRUTHÚ LE COMHAONTUITHE IDIRNÁISIÚNTA

 

*

Cinneadh Uimh. 2/2021 ó Chomhchoiste Aeriompair an Aontais Eorpaigh/na hEilvéise a bunaíodh faoin gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le hAeriompar an 8 Nollaig 2021 a thagann in ionad na hIarscríbhinne a ghabhann leis an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le hAeriompar [2022/122]

84

 


 

(1)   Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

GA

Top