EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:461:TOC

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, L 461, 27 Nollaig 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0839

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

L 461

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

64
27 Nollaig 2021


Clár

 

II   Gníomhartha neamhreachtacha

Leathanach

 

 

COMHAONTUITHE IDIRNÁISIÚNTA

 

*

Fógra a bhaineann le dáta theacht i bhfeidhm an Chomhaontaithe i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus an Astráil de bhun Airteagal XXVIII de Chomhaontú Ginearálta 1994 um Tharaifí agus Trádáil (CGTT) i ndáil le modhnú lamháltas ar na cuótaí ráta taraife go léir a áirítear i Sceideal AE CLXXV de thoradh tharraingt siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas Eorpach

1

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/2304 ón gCoimisiún an 18 Deireadh Fómhair 2021 lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2018/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle le rialacha maidir le heisiúint deimhnithe comhlántacha lena ndeimhnítear neamhúsáid antaibheathach i dtáirgeadh táirgí ainmhithe orgánacha chun críche onnmhairithe ( 1 )

2

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/2305 ón gCoimisiún an 21 Deireadh Fómhair 2021 lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2017/625 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle le rialacha maidir leis na cásanna ina ndíolmhaítear táirgí orgánacha agus táirgí atá á dtiontú ó rialuithe oifigiúla ag poist rialaithe teorann, agus na coinníollacha faoina ndíolmhaítear iad, mar aon le rialacha maidir leis an áit ina ndéantar rialuithe oifigiúla ar na táirgí sin, agus lena leasaítear Rialacháin Tharmligthe (AE) 2019/2123 agus (AE) 2019/2124 ón gCoimisiún ( 1 )

5

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/2306 ón gCoimisiún an 21 Deireadh Fómhair 2021 lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2018/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle le rialacha maidir leis na rialuithe oifigiúla i leith coinsíneachtaí de tháirgí orgánacha agus táirgí atá á dtiontú a bheartaítear a allmhairiú isteach san Aontas agus maidir leis an deimhniú cigireachta ( 1 )

13

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/2307 ón gCoimisiún an 21 Deireadh Fómhair 2021 lena leagtar síos rialacha maidir le doiciméid agus fógraí a cheanglaítear le haghaidh táirgí orgánacha agus táirgí atá á dtiontú a bheartaítear a allmhairiú isteach san Aontas ( 1 )

30

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/2308 ón gCoimisiún an 22 Nollaig 2021 lena leasaítear Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/605 lena leagtar síos bearta speisialta rialaithe maidir le fiabhras Afracach na muc ( 1 )

40

 

 

CINNTÍ

 

*

Cinneadh (CBES) 2021/2309 ón gComhairle an 22 Nollaig 2021 maidir le gníomhaíochtaí for-rochtana de chuid an Aontais lena dtacaítear le cur chun feidhme an Chonartha Trádála Arm

78

 


 

(1)   Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

GA

Top