EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:448:TOC

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, L 448, 15 Nollaig 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0839

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

L 448

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

64
15 Nollaig 2021


Clár

 

II   Gníomhartha neamhreachtacha

Leathanach

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/2222 ón gCoimisiún an 30 Meán Fómhair 2021 lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2019/818 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle le rialacha mionsonraithe maidir le hoibriú an lárstórais um thuairisciú agus staidreamh

1

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/2223 ón gCoimisiún an 30 Meán Fómhair 2021 lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2019/817 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle le rialacha mionsonraithe maidir le hoibriú an lárstórais um thuairisciú agus staidreamh

7

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/2224 ón gCoimisiún an 16 Samhain 2021 lena leagtar síos na mionsonraí i dtaca leis na sásraí agus na nósanna imeachta uathoibrithe um rialú cáilíochta sonraí, na táscairí coiteanna cáilíochta sonraí agus na híoschaighdeáin cháilíochta maidir le stóráil sonraí, de bhun Airteagal 37(4) de Rialachán (AE) 2019/818 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

14

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/2225 ón gCoimisiún an 16 Samhain 2021 lena leagtar síos na mionsonraí i dtaca leis na sásraí agus na nósanna imeachta uathoibrithe um rialú cáilíochta sonraí, na táscairí coiteanna cáilíochta sonraí agus na híoschaighdeáin cháilíochta maidir le stóráil sonraí, de bhun Airteagal 37(4) de Rialachán (AE) 2019/817 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

23

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/2226 ón gCoimisiún an 14 Nollaig 2021 lena leagtar síos rialacha maidir le cur i bhfeidhm Rialachán (AE) 2017/745 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le treoracha leictreonacha i leith feistí leighis a úsáid

32

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/2227 ón gCoimisiún an 14 Nollaig 2021 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1178/2011 a mhéid a bhaineann leis na ceanglais maidir le hoibríochtaí uile-aimsire agus maidir le hoiliúint de réir uirlisí agus oiliúint rátála cineáil i héileacaptair ( 1 )

39

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/2228 ón gCoimisiún an 14 Nollaig 2021 lena socraítear meán ualaithe na n-uasrátaí foirceanta do ghuthghlaonna soghluaiste ar fud an Aontais agus lena n-aisghairtear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/2082

50

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/2229 ón gCoimisiún an 14 Nollaig 2021 lena dtionscnaítear imscrúdú a bhaineann le himchéimniú féideartha na mbeart frithchúitimh a fhorchuirtear le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/776 maidir le hallmhairí fabraicí snáithíní gloine fite agus/nó fuaite áirithe de thionscnamh Dhaon-Phoblacht na Síne agus na hÉigipte trí allmhairí fabraicí snáithíní gloine fite agus/nó fuaite áirithe a choinsínítear ón Tuirc, dearbhaítear gur de thionscnamh na Tuirce iad nó ná dearbhaítear, agus lena gcuirtear na hallmhairí sin faoi réir a gcláraithe

52

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/2230 ón gCoimisiún an 14 Nollaig 2021 lena dtionscnaítear imscrúdú a bhaineann le himchéimniú féideartha na mbeart frithdhumpála a fhorchuirtear le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/492 maidir le hallmhairí fabraicí snáithíní gloine fite agus/nó fuaite áirithe de thionscnamh Dhaon-Phoblacht na Síne agus na hÉigipte trí allmhairí fabraicí snáithíní gloine fite agus/nó fuaite áirithe a choinsínítear ón Tuirc, dearbhaítear gur de thionscnamh na Tuirce iad nó ná dearbhaítear, agus lena gcuirtear na hallmhairí sin faoi réir a gcláraithe

58

 

 

CINNTÍ

 

*

Cinneadh (AE) 2021/2231 ón gComhairle an 9 Nollaig 2021 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh i gCoiste Stiúrtha Réigiúnach an Chomhphobail Iompair a mhéid a bhaineann le buiséad an Chomhphobail Iompair le haghaidh 2022 a ghlacadh

64

 

*

Cinneadh (AE) 2021/2232 ón gComhairle an 14 Nollaig 2021 lena gceaptar comhaltaí an phainéil dá bhforáiltear in Airteagal 255 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh

66

 

*

Cinneadh (AE) 2021/2233 ón gCoimisiún an 14 Nollaig 2021 lena bhformheastar, thar ceann an Aontais Eorpaigh, leasuithe ar Iarscríbhinn 10-A agus Iarscríbhinn 10-B a ghabhann leis an gComhaontú Saorthrádála idir an tAontas agus Singeapór (a bhfuil fógra tugtha ina leith faoi dhoiciméad C(2021) 8893)

67

 


 

(1)   Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

GA

Top